Στα υπερβαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και θεμελίωναν πλήρη Σύνταξη με 27 χρόνια υπηρεσίας

Για τον επανυπολογισμό των συντάξεων

Για τον επανυπολογισμό των συντάξεων: Στα υπερβαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και θεμελίωναν πλήρη Σύνταξη με 27 χρόνια υπηρεσίας

Σωματείο Συνταξιούχων ΔΕΗ Δυτικής Μακεδονίας

Για τον επανυπολογισμό των συντάξεων: Στα υπερβαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και θεμελίωναν πλήρη Σύνταξη με 27 χρόνια υπηρεσίας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας με τον επανυπολογισμό των Συντάξεων, το ποσοστό αναπλήρωσης θα αρχίζει από τα 30 χρόνια και μιας εργάσιμης ημέρας. Υπάρχει όμως μια κατηγόρια Συνταξιούχων που ήταν ενταγμένοι.

Στα υπερβαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και θεμελίωναν πλήρη Σύνταξη με 27 χρόνια υπηρεσίας στο (50) πεντηκοστό Έτος της ηλικίας.

Σημειωτέων η κατηγορία αυτή πλήρωνε επιπλέον ασφαλιστική Εισφορά (επασφάλιστρον).

Με τον επανυπολογισμό των Συντάξεων που έγιναν με τον 43876/16 (Νόμος Κατρούγκαλου) αυτή η κατηγορία (σχεδόν το 95% των Συνταξιούχων της περιοχής) υπέστη

Τη μεγαλύτερη μείωση Συντάξεων.

Παράδειγμα: Συνταξιούχος με 1200 ευρώ κύρια Σύνταξη του αφαιρούνται τα 600 ευρώ.

ΖΗΤΑΜΕ

  1. Η αναπλήρωση του ποσοστού στην κατηγορία των Υπερβαρέων (27 χρόνια) να ενταχθεί στην κατηγορία Των 35 χρόνων.
  2. Να ληφθεί υπόψιν ως ανταποδοτικό το επιπλέον Ασφάλιστρο που πλήρωνε η κατηγορία των υπερβαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων από το 1993.

Σημειωτέων ότι τα Υπερβαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα Προϋπήρχαν του Ασφάλιστρου.

 

Exit mobile version