Αγροτικός Εξηλεκτρισμός Έτους 2022

 Αγροτικός Εξηλεκτρισμός Έτους 2022

   Εγκρίθηκε η διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης 100.000 ευρώ  για την υλοποίηση του προγράμματος « έτους 2022» για την Π.Ε. Κοζάνης, από την  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στη συνεδρίαση της 27ης Απριλίου 2022.

      Το πρόγραμμα επιδοτεί την κατασκευή ηλεκτρικών δικτύων για τον εξηλεκτρισμό εγκαταστάσεων αγροτικών εκμεταλλεύσεων φυτικής και ζωικής παραγωγής.
Υλοποιείται με συγχρηματοδότηση παραγωγικών φορέων, ΔΕΔΔΗΕ και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Κοζάνης.
Δικαίωμα ένταξης  στο πρόγραμμα  έχουν οι επαγγελματίες αγρότες, νομικά πρόσωπα, αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, ΤΟΕΒ, ΟΤΑ, με νόμιμα υφιστάμενες εγκαταστάσεις:

Στόχος της Περιφερειακής Αρχής μέσω του Προγράμματος είναι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα, με βασικές υποδομές για την τόνωση του αγροτικού εισοδήματος, και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, των αγροτών της Περιφέρειάς μας.

Exit mobile version