Σύσταση Ομάδας Εργασίας στο Δήμο Κοζάνης, για την προετοιμασία ανακήρυξης του 2022 ως έτος που θα τιμηθούν τα 100 χρόνια προσφυγιά

Σύσταση Ομάδας Εργασίας στο Δήμο Κοζάνης, για την προετοιμασία ανακήρυξης του 2022 ως έτος που θα τιμηθούν τα 100 χρόνια προσφυγιά

Η , είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά γεγονότα της Ελληνικής Ιστορίας που διαμόρφωσε γεωγραφικά, πολιτισμικά και κοινωνικοπολιτικά τη χώρα μας. Με την και την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών, ο ελληνισμός της Ανατολής εξαφανίστηκε ύστερα από τρεις χιλιάδες χρόνια και περίπου 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες ήρθαν υπό άθλιες συνθήκες στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα ο Δήμος Κοζάνης είναι μία από τις περιοχές όπου εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από τα παράλια της Μ.Ασίας, τον Πόντο, την Καππαδοκία και την Ανατ. Θράκη.  Η έλευση τους αποτέλεσε αφετηρία μεγάλων αλλαγών και διαμόρφωσε τη σημερινή ταυτότητα μέσα από τη συμβολή τους στην οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξη της χώρας συνολικά. Οι Πρόσφυγες Έλληνες αποτελούν κοιτίδα ιστορίας και πολιτισμού. Η ανακήρυξη του 2022,  ως έτος ΜΝΗΜΗΣ των 100 χρόνων από την , έχει στόχο τη διατήρηση και διάδοση του μικρασιατικού πολιτισμού, την ανάδειξη της συμβολής των προσφύγων  στην ανάπτυξη της σύγχρονη Ελλάδα και αποτελεί απόδοση τιμής στα θύματα αυτής της τραγωδίας, της μεγαλύτερης στη νεοελληνική ιστορία.

  1. Βασιλειάδη Γιώτη, σκηνοθέτη
  2. Βόντσα Βασιλική, διδάκτορα διαπολιτισμικής αγωγής | φιλόλογο
  3. Γκλαβίνα Γιάννη, διδάκτορα Νεώτερης Ιστορίας Α.Π.Θ
  4. Καμαριάδη Δημήτρη , πρώην προϊστάμενο δημοσίων σχέσεων ενεργειακού κέντρου Δυτικής Μακεδονίας ΔΕΗ Α.Ε
  5. Καμίτα Φωτεινή, πρόεδρος Συλλόγου Μικρασιατικών Π.Ε Κοζάνης | νομικό
  6. Καραγιάννη Δήμητρα, εκδότρια | φιλόλογο, συγγραφέα
  7. Κωνσταντινίδη Γιάννη, εκπαιδευτικό | μέλος Ποντιακού Συλλόγου Κοιλάδας και Ευξεινίου Κύκλου
  8. Το έργο συντονίζει η Ευθυμία Κατσόγιαννου Τριανταφύλλου, ειδική συνεργάτιδα  του Δημάρχου και ιστορικός.

 

Exit mobile version