Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους

Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου κ.Άνθιμος Μπιτάκης υπέγραψε την Τετάρτη 19 Ιανουρίου 2022 τη σύμβαση εκτέλεσης έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αμυνταίου» με την ανάδοχο εταιρία ΑΦΟΙ Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ο.Ε. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα  ΕΣΠΑ 2014-2020 ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ και το ποσό σύμβασης ανέρχεται στις 109.717,36 € ευρώ.

Το έργο θα πραγματοποιηθεί σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αμυνταίου και συγκεκριμένα στο χώρο όπου οργανώνεται η λαϊκή αγορά Αμυνταίου καθώς και των περιμετρικών πεζοδρομίων. Με την υλοποίηση του εν λόγω έργου επιδιώκεται να επιτευχθεί η βελτιστοποίηση πρόσβασης των ΑΜΕΑ στο χώρο της λαϊκής αγοράς Αμυνταίου καθώς και στο σύνολο των εμπορικών καταστημάτων περιμετρικά του χώρου της λαϊκής αγοράς του Αμυνταίου.

Exit mobile version