Tharos

Tharos

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα & τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, αξιότιμε κ Πρόεδρε και μέλη της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής,

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, κάθε ημέρα του έτους χωριζουν στη χώρα οι γονείς κατά μέσο όρο 44 ανήλικων παιδιών. Η γονική αποξένωση, κατά την οποία υπάρχει απροθυμία ή άρνηση ενός παιδιού να έχει σχέση με έναν γονέα για παράλογους, ψευδείς ή υπερβολικούς λόγους, λόγω επιρροής του έτερου γονέα, θεωρείται μορφή ενδοοικογενειακής βίας. Οι συμπεριφορές γονικής αποξένωσης, ανεξάρτητα από το τελικό τους αποτέλεσμα, δηλαδή από το αν οδηγούν τελικά σε κατάστασης ολικής αποξένωσης του παιδιού από το στοχοποιημένο γονέα, έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχολογική και σωματική υγεία των εμπλεκόμενων παιδιών, αλλά και στις προϋποθέσεις και επιδόσεις στην εκπαίδευσή τους. Συνεπάγονται, δε, κατανάλωση πόρων με τη μορφή χρόνου εργασίας και χρημάτων, από τους εμπλεκόμενους γονείς καθώς και υπηρεσίες του κράτους (πχ αστυνομία, δικαστήρια), δικηγόρους, κ.ά.1

1Harman, J. J., Kruk, E., Hines D.A. (2018) Parental alienating behaviors: An unacknowledged form of family violence. Psychological Bulletin 144 (12): 1275-1299

Το θέμα της γονικής αποξένωσης και των ψευδών κατηγοριών μετά από ένα χωρισμό απασχολεί τον τύπο αλλά και τους επιστήμονες διεθνώς όλο και περισσότερο. Στην Ελλάδα, μετά από ένα χωρισμό, ισχύει το νομολογιακό έθιμο της αποκλειστικής επιμέλειας, με το γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια να μετατρέπεται σε επισκέπτη του παιδιού περιοριζόμενος συνήθως σε δύο διανυκτερεύσεις το μήνα και μη έχοντας λόγο σε σημαντικά θέματα που αφορούν την ανατροφή του ή ακόμη και τον τόπο κατοικίας του. Οι συνθήκες αυτές, προφανώς, αποτελούν πρόσφορο έδαφος για ανάπτυξη γονικής αποξένωσης. Δεν είναι, λοιπόν, περίεργο ότι μια πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου έδειξε πως, μετά από ένα διαζύγιο, το 75% των κοριτσιών και το 50% των αγοριών, ως ενήλικες, χάνουν ουσιαστικά την επαφή με τον ένα γονέα τους, συνήθως τον πατέρα1.

1https://www.researchgate.net/publication/275954290_AUTOEKTIMESE-THEORIA_KAI_AXIOLOGESE 

Καθότι τα στοιχεία στην ελληνική βιβλιογραφία και τον ελληνικό τύπο αναφορικά με το θέμα είναι ελάχιστα, οι «Ενεργοί μπαμπάδες, για τα δικαιώματα του παιδιού» (ΑΜΚΕ) πήραν την πρωτοβουλία να διεξάγουν έρευνα για τα φαινόμενα και τις συμπεριφορές γονικής αποξένωσης και ψευδών κατηγοριών. Με την έρευνα αυτή διερευνήθηκαν επίσης οι συνέπειες των συμπεριφορών αυτών για τον αποξενωτή γονέα, το εμπλεκόμενο παιδί, τον στοχοποιημένο γονέα, καθώς και την κοινωνία. Αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάστηκαν στο ψηφιακό συνέδριο «Σύγχρονης κοινωνίας, εκπαίδευσης και ψυχικής υγείας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου (3-5 Ιουλίου 2020). Με την παρούσα θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα πλήρη ευρήματα της έρευνας αυτής, μοναδικής αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αφού θεωρούμε ότι ενδεχομένως θα θέλατε να τα λάβετε υπόψη σας κατά τη σχεδιαζόμενη αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου. 

Συνοπτικά, τα κύρια ευρήματα της συνημμένης έρευνας, ήταν:

 • Μόνο 3,8% των παιδιών έχουν την προτεινόμενη -από τη συγχρονη επιστημονική βιβλιογραφία- επικοινωνία και με τους δύο γονείς (κατελάχιστο 35% του χρόνου με καθένα). Το γεγονός αυτό αποτελεί εγγενή αδυναμία του δικαστικού συστήματος στην Ελλάδα δημιουργώντας προϋποθέσεις γονικής αποξένωσης.
 • Ένα στα δέκα παιδιά δεν έχει καμία επικοινωνία με τον πατέρα του.
 • Στο 1/3 των περιπτώσεων το παιδί συχνά δεν θέλει να δει τον στοχοποιημένο γονέα λόγω του αποξενωτή γονέα
 • Η μεταβολή του τόπου κατοικίας του παιδιού, η παράλειψη ενημέρωσης του μη έχοντος την επιμέλεια γονέα, η μη τήρηση δικαστικών αποφάσεων επικοινωνίας αποτελούν πολύ συχνές τακτικές αποξένωσης.
 • Στο 60% των περιπτώσεων ο ένας γονέας προσπαθεί να στρέψει τις αρχές ενάντια στον στοχοποιημένο γονέα με ψευδείς κατηγορίες
 • Οι κατηγορίες ενδοοικογενειακής βίας, κυρίως σωματικής και ψυχολογικής, με αναφερόμενο θύμα το παιδί ή/και το γονέα, είναι εξαιρετικά συχνές
 • Στο 81% των περιπτώσεων ένας δικηγόρος συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στην αποξένωση/ψευδείς κατηγορίες, γεγονός που εγείρει δεοντολογικά θέματα στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος
 • Στο 93% των περιπτώσεων το περιβάλλον του αποξενωτή συμμετέχει στην αποξένωση/ψευδείς κατηγορίες
 • Σπάνια αναφέρονται σοβαρές συνέπειες για τον αποξενωτή γονέα, παρά το γεγονός ότι σε σημαντικό ποσοστό υπάρχουν στοιχεία που τεκμηριώνουν, έμμεσα ή άμεσα τις συμπεριφορές αποξένωσης και τις ψευδείς κατηγορίες. Αυτό θέτει προ των ευθυνών του, μεταξύ άλλων, το δικαστικό σύστημα
 • Οι συνέπειες για τον στοχοποιημένο γονέα είναι πολλαπλές και καταστροφικές, ιδίως αναφορικά με τη σχέση με τα παιδιά του, την οικονομική του κατάσταση, την ευεξία και σωματική του υγεία, την εμπιστοσύνη προς τις αρχές και τρίτους
 • Σημαντικές ή καταστροφικές είναι πολύ συχνά (>76%) και οι συνέπειες για την (σωματική και ψυχολογική) ευεξία και την εκπαίδευση των παιδιών
 • 8,5% των στοχοποιημένων γονέων έχει αυτοκτονικές σκέψεις και 2% έχουν διαπράξει απόπειρα αυτοκτονίας
 • 3,2% των εμπλεκομένων παιδιών έχει αυτοκτονικές σκέψεις
 • 45% των στοχοποιημένων γονέων είχαν έξοδα μέχρι €25.000 και 15% μέχρι €100.000
 • Σε αρκετές περιπτώσεις η απώλεια εργασιακών ημερών για υποθέσεις γονικής αποξένωσης και ψευδών κατηγοριών ξεπερνά τις 50, κυρίως για αστυνομία, δικαστικό σώμα και δικηγόρους, αλλά και εμπλεκόμενους γονείς
 • Τα ευρήματα της έρευνας αυτής παρουσιάζουν αξιοσημείωτες ομοιότητες με αντίστοιχες έρευνες συλλόγων γονέων στο εξωτερικό όπως στη Δανία1 και το Ηνωμένο Βασίλειο2. Οι συμπεριφορές γονικής αποξένωσης και οι ψευδείς κατηγορίες είναι φαινόμενα που δεν περιορίζονται σε εθνικά σύνορα.

Η γονική αποξένωση αποτελεί μορφή ενδοοικογενειακής βίας και δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή εν έτει 2020. Με βάση τα παραπάνω, το ψήφισμα 2079/2015 της ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά και τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα αναφορικά με τη σημασία της ισότιμης συμμετοχής των γονέων στην ανατροφή των παιδιών, όπως εκφράζονται από τις πρόσφατες παρεμβάσεις της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας3, του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων4, καθώς και του συνηγόρου του πολίτη5, η σχεδιαζόμενη αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου οφείλει:

 • να θεσπίσει την, κατά νομικό τεκμήριο, αδιάσπαση και κοινή γονική μέριμνα/επιμέλεια, με ίσο χρόνο και εναλλασόμενη ανάμεσα στους γονείς,
 • να διασφαλίσει τη νομική ισότητα των γονέων, ανεξάρτητα από τη μεταξύ τους νομική σχέση, και να αποκλείσει κάθε φαινόμενο έμφυλης διάκρισης μεταξύ τους,
 • να διασφαλίζει ότι συμπεριφορές γονικής αποξένωσης και ψευδών κατηγοριών σε διαμάχες διαζυγίων/επιμέλειας θα τιμωρούνται κατά τρόπο αποτρεπτικό,
 • να προνοήσει ώστε τέτοιες συμπεριφορές να έχουν σοβαρές επιπτώσεις για τον αποξενωτή στην άσκηση της γονικής μέριμνας, μεταξύ άλλων θεσπίζοντας επιβαρυντική περίσταση σε περίπτωση συμπεριφορών γονικής αποξένωσης ή ψευδών κατηγοριών που αφορούν τις σχέσεις γονέα-παιδιού.

 

Ενεργοί μπαμπάδες, για τα δικαιώματα του παιδιού (ΑΜΚΕ)

 

1http://files.builder.nu/db/c3/dbc3764a-ffaa-41f3-a182-5acbd4c44c17.pdf

2https://www.canva.com/design/DAEAF75oOd0/view#1

3https://elpse.com/wp-content/uploads/2020/07/ELPSE-KEIMENO-GIA-TH-SYNEPIMELEIA.pdf

4https://www.energoimpampades.gr/syllogos-ellinon-koinoniologon-synepimeleia-teknon/

5https://www.synigoros.gr/resources/020920-epistolh-oikogeneiako-dikaio.pdf

Με αφορμή περιστατικό εντοπισμού από τη Θηροφυλακή, παρέας κυνηγών, σε περιοχή έκτος Ζώνης Διάβασης Αποδημητικών, με πρόθεση να κυνηγήσουν επικαλούμενοι τους κυνηγετικούς χάρτες της εφαρμογής «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κοζάνης επισημαίνει ότι:
 
• Η εφαρμογή «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» λόγω του πολύ μεγάλου όγκου πληροφοριών που συμπεριλαμβάνει παρουσιάζει κάποιες μικρές ατέλειες στην αποτύπωση των χαρτών.
 
• Αν και διανεμήθηκε δωρεάν από τις Κυνηγετικές Οργανώσεις προς διευκόλυνση των μελών, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση ότι έχει ελεγχθεί και επικυρωθεί το περιεχόμενο της.
 
• Σε καμία περίπτωση η εφαρμογή δεν υποκαθιστά την απαραίτητη επικοινωνία με τις Δασικές αρχές, Κυνηγετικούς Συλλόγους και Θηροφύλακες σε περίπτωση αμφιβολίας.
 
• Η εφαρμογή «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» όπως περιγράφεται και στους Όρους και Προϋποθέσεις, παρέχει ενδεικτικές πληροφορίες και κατά συνέπεια σε περίπτωση έκνομης ενέργειας ή παραβίασης ορίων δεν αποτελεί, επ’ ουδενί, τεκμήριο αθωότητας.
 
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κοζάνης παρόλα αυτά εντοπίζει τα λάθη, κατόπιν δικών σας υποδείξεων, και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την απάλειψη τους. Προσοχή λοιπόν από όλους.

Με πρωτοβουλία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη και ύστερα από άμεση συνεννόηση του Συντονιστή Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης κ. Κωστή Μουσουρούλη με τη Διοίκηση του Πράσινου Ταμείου επεκτείνεται ο κύκλος των δυνητικών δικαιούχων των δύο προκηρύξεων του Ταμείου για την απολιγνιτοποίηση που είναι σε εξέλιξη, για τα Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα και την Κυκλική Οικονομία και στους υπόλοιπους δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Φλώρινας και Αρκαδίας που είναι δικαιούχοι λιγνιτικού πόρου.

Κατά συνέπεια, δυνητικοί δικαιούχοι θα είναι και οι Δήμοι Βοΐου, Βελβεντού, Σερβίων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Πρεσπών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και Γορτυνίας του Νομού Αρκαδίας. Η διοικητική διαδικασία και οι σχετικές αποφάσεις του Πράσινου Ταμείου θα έχουν εκδοθεί ως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Οι δύο αυτές προκηρύξεις εκδόθηκαν από το Πράσινο Ταμείο τον Ιούλιο και εξελίσσονται με γρήγορους ρυθμούς. Ήδη έχουν ενταχθεί οι προτάσεις των Δήμων Κοζάνης και Μεγαλόπολης, ενώ αξιολογούνται προς άμεση ένταξη και αυτές των Δήμων Εορδαίας, Φλώρινας και Αμυνταίου.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω των Σχεδίων Δράσης για την Κυκλική Οικονομία προωθούνται καινοτόμες μέθοδοι για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών μέσω ανάπτυξης τοπικής «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Ενδεικτικά παραδείγματα δράσεων, εξάλλου που καλύπτονται από τα Σχέδια δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα είναι η εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ για ηλεκτροπαραγωγή και θέρμανση/ψύξη κτιρίων, προώθηση μονάδων και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια και επιχειρήσεις, καθώς και δράσεις βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Ο Δήμαρχος Γιάννης Παγούνης έφυγε από κοντά μας αφήνοντας πίσω του στίγμα ανεξίτηλο και ξεχωριστό. Ανήσυχο πνεύμα και καινοτόμο ως το τέλος, δημιουργική και ανατρεπτική προσωπικότητα υπήρξε χαρακτηριστικός εκπρόσωπος μιας γενιάς που έζησε τα παιδικά της χρόνια στην κατοχή και γνώρισε στην εφηβεία της τη φρίκη του εμφυλίου. Στα πέτρινα χρόνια που ακολούθησαν ξενιτεύτηκε για λίγο μα γρήγορα επέστρεψε στην Κοζάνη για να εξελιχθεί σε ένα πολυσχιδή επιχειρηματία με ισχυρή παρουσία και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα.

Η μεγάλη αλλαγή του 1981 έφερε την πρώτη άνοιξη στην αυτοδιοίκηση και ο Γιάννης Παγούνης το 1982 εκλέχτηκε Δήμαρχος Κοζάνης, όπου έγραψε ιστορία. Άνθρωπος εύστροφος και δυναμικός, αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες που έδινε το νέο πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο λύνοντας πολλά προβλήματα που χρόνιζαν και δίνοντας οντότητα στο Δήμο που δήλωνε παρών ολοένα και σε περισσότερους τομείς στη ζωή της πόλης. Από τις γειτονιές και τα ξωκλήσια μέχρι το κέντρο της πόλης και από την Αποκριά μέχρι την Πανδώρα, η παρουσία του Δήμου ήταν πλέον εμφανής. Η αυτοδιοίκηση περνούσε σε άλλη εποχή και ο Δήμος Κοζάνης δεν ακολουθούσε απλά το ρεύμα, αλλά ήταν μπροστάρης με πρωτοβουλίες ξεχωριστές. Τα έργα αυτεπιστασίας έδιναν λύσεις και κοινωνικές ανάσες, η δημιουργία της ΑΝΚΟ εξασφάλιζε στην αυτοδιοίκηση ένα πολύτιμο εργαλείο, όπως ο ίδιος την αποκαλούσε, ο δημοκρατικός προγραμματισμός και οι προγραμματικές συμβάσεις σηματοδοτούσαν το καινούργιο με το Γιάννη Παγούνη σταθερά παρόντα και πάντα μπροστά. Το σημαντικότερο αναμφίβολα έργο του υπήρξε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο όπου εκτός από τη θεσμοθέτηση των επεκτάσεων και των ΖΟΕ τέθηκαν οι στόχοι της Τηλεθέρμανσης και της ΖΕΠ με την ΑΝΚΟ να αναλαμβάνει τις σχετικές μελέτες. Από το Γιάννη Παγούνη παρέλαβα ένα Δήμο με βάσεις και ένα ανθρώπινο δυναμικό με ήθος και αφοσίωση στην αποστολή του, όπως τα τέσσερα χρόνια δίπλα του ήταν για μένα πολύτιμα γιατί κοντά του έμαθα πολλά και τον ευχαριστώ.

Ο Γιάννης Παγούνης κινήθηκε με άνεση σε ένα πρωτόγνωρο περιβάλλον και πέτυχε, γιατί ποτέ δε φοβήθηκε το καινούργιο, αντίθετα το επιζητούσε και μέχρι πρόσφατα μπορούσες να συζητήσεις μαζί του για όλα αυτά που έρχονται• αεικίνητος και πεισματάρης, δεν το έβαλε ποτέ κάτω και αρνιόταν να γεράσει, είχε νεανική ορμή ως το τέλος. Ένας προοδευτικός πολίτης, ένας άξιος Δήμαρχος που τίμησε την εμπιστοσύνη των συμπολιτών του έφυγε από κοντά μας, ας είναι ελαφρύ το χώμα της αγαπημένης του Κοζάνης που θα τον σκεπάσει.

Θερμά συλλυπητήρια στη Νίκη που του στάθηκε, στην Τίνα, τη Χρύσα και το Μιχάλη και όλους τους συγγενείς του. Να ξέρουν ότι στο πένθος τους συμμετέχουμε όλοι όσοι τον γνωρίσαμε.

Καλό ταξίδι Δήμαρχε…

40% «χτυπά» το ποσοστό της ανεργίας στους οδηγούς φορτηγών που απασχολούνται στα ορυχεία της ΔΕΗ, με το «κοντέρ» να ανεβαίνει όσο εντείνονται οι εξελίξεις στο μείζον θέμα της απολιγνιτοποίησης της περιοχής, ενώ και η σταδιακή μείωση των θέσεων εργασίας στα Οκτάμηνα ωθεί όλο και περισσότερους επαγγελματίες να πάρουν τον δρόμο της ξενιτιάς.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδικάτου Οδηγών Δ. Μακεδονίας, Θεόδωρο Μαυρογένη, ένα ποσοστό της τάξης του 10% βρίσκεται σε αναστολή εργασίας -αν και τα αριθμητικά δεδομένα μεταβάλλονται κάθε μήνα- ενώ αρκετοί που απασχολούνται σε υπεργολάβους παραμένουν απλήρωτοι για δύο και πλέον μήνες.

Η Επιθεώρηση Εργασίας θα πρέπει να διενεργεί συχνότερους ελέγχους και η ΔΕΗ να μην δείχνει ανοχή, ενώ -όπως καταγγέλλει ο κ. Μαυρογένης- τα φαινόμενα της «μαύρης εργασίας» και της υπερωριακής εργασίας «καλά κρατούν».

ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ

Με αφορμή τα όσα είπε, το «παλικάρι» από την Κρήτη, για τη σχέση του με τις γυναικες, κατα την διάρκεια του «πολυθρυλιτου» big brother, που δυστυχως δεν είναι ο μόνος, ούτε ο τελευταίος που θα εκφραστεί έτσι, και με αφορμή τον υποκριτικό τρόπο που το κανάλι αντιμετώπισε το θέμα , (θεωρώντας το υπόθεση της παραγωγής και όχι του καναλιού που φιλοξενεί σκουπίδια) είναι η ώρα να αναλάβουμε κι εμείς τις ευθύνες μας.

Φανταστείτε ένα χειμώνα «εγκλεισμού» και την τηλεόραση να βομβαρδίζει και να διαμορφώνει συνειδήσεις « κλειδαρότρυπας».

Φανταστείτε μια κοινωνία ανυπεράσπιστη, « αφημένο» στην απόγνωση και στις ορέξεις ανεύθυνων καναλαρχών.

ΔΥΟ ΧΟΡΗΓΟΙ ΑΠΕΣΥΡΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ «ΕΚΠΟΜΠΗ»

Οι υπόλοιποι;

Θα συνεχίσουν να χορηγούν σκουπίδια , προσπαθώντας μέσω της διαφήμισης να πουλήσουν τα προϊόντα τους;

Από εμάς εξαρτάται η συνέχιση η όχι του άθλιου υπό προϊόντος.

ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΝΤΑΙ στο BIG BROTHER.
ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

Και τηλεοπτική εκπομπή χωρίς διαφήμιση δεν μπορεί να υπάρξει.

Είναι μια ΚΑΛΗ αρχή, μια προσπάθεια να μάθουν τα κανάλια να σέβονται τον θεατή, αλλά και τον εαυτό τους.

Και είναι μια ΚΑΛΗ αρχή να υπάρξει ένα φρένο στον αισθητικό κατήφορο, που πάει να « φορεθεί» σαν μόδα.

Κι όλα αυτά στο κανάλι που καθημερινά « κουνάει το δάχτυλο» στον θεατή.

Ωστόσο δεν είναι τυχαίο, που στο ίδιο συγκρότημα εργάζεται και ο Δημοσιογράφος που «ζήτησε συγγνώμη» για τα όσα είπε για τον ΓΙΩΡΓΟ Κατρούγκαλο και την εμφάνιση του.

Και υπόλοιποι λαλίστατοι αστέρες του εν λόγω συγκροτήματος θα συνεχίσουν να σιωπούν;
Η ανοχή και η σιωπή είναι πλέον συνενοχή.

Όλος ο Δήμος Κοζάνης, και όχι μόνο, θρηνούμε σήμερα και πενθούμε την οδυνηρή απώλεια του τέως Δημάρχου μας, Γιάννη Παγούνη.

Αγάπησε πολύ την Κοζάνη και τους Κοζανίτες και τους υπηρέτησε από τη θέση του Δημάρχου με ιδιαίτερο ζήλο και αφοσίωση.

Καλό σου ταξίδι, φίλε Γιάννη, καλή σου Ανάσταση.
Θα θυμόμαστε για πάντα τον καλό Δήμαρχο με το απλό και καλοσυνάτο χαμόγελο.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους του.

Ταχύτερη μετάβαση στον στόχο για 2.000-3.000 μεγαβάτ από ΑΠΕ, πιο τολμηρά βήματα στα ψηφιακά προϊόντα, στην λιανική, στην ηλεκτροκίνηση, στο χρονοδιάγραμμα της απολιγνιτοποίησης, θα περιλαμβάνει το νέο Business Plan που πρόκειται να παρουσιάσει η ΔΕΗ στα τέλη του έτους

 

Η στρατηγική της εταιρείας αλλάζει. Η απόφαση της διοίκησης, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Energypress, είναι να παρουσιάζει πλέον κάθε χρόνο και ένα νέο επιχειρησιακό σχέδιο για την επόμενη 3ετία.

Oι αλλαγές στην ενέργεια τρέχουν με τέτοιες ταχύτητες, ώστε ένα business plan που ανακοινώθηκε πέρυσι, του χρόνου τέτοια εποχή μπορεί να είναι ξεπερασμένο. Οι στόχοι που τέθηκαν πέρυσι με ορίζοντα το 2024, ένα χρόνο μετά μπορεί να δείχνουν αν όχι παρωχημένοι, τουλάχιστον μη συμβατοί με τις ανατροπές που συμβαίνουν παγκοσμίως.

Σε ένα κόσμο όπου η χρήση του ηλεκτρισμού στις μετακινήσεις γενικεύεται, τα κόστη των φωτοβολταϊκών πέφτουν συνεχώς, η αποθήκευση ενέργειας φθηναίνει, η ζήτηση για ρεύμα γίνεται πιο ευέλικτη και η βιομηχανία απανθρακοποιείται, η ΔΕΗ έχει αποφασίσει να φύγει από τα πλάνα 5ετίας. Τα αντικαθιστά με πλάνα 3ετίας τα οποία από εδώ και πέρα θα αναθεωρεί στα τέλη κάθε έτους.

Η αρχή θα γίνει φέτος τον Δεκέμβριο. Η κεντρική ιδέα είναι η ταχύτερη επίτευξη του στόχου για 2.000-3.000 μεγαβάτ από ΑΠΕ, ει δυνατόν μέσα στην επόμενη 2ετία. Η επιτάχυνση της ψηφιοποίησης. Η παροχή νέας γενιάς έξυπνων προϊόντων για φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι περισσότερες συνεργασίες με ιδιώτες στην ηλεκτροκίνηση, η ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην επίτευξη συνεργειών μείωσης του κόστους και αύξησης εσόδων με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς.

Οι Βρυξέλλες και ο ΔΕΔΔΗΕ

Εικόνα που θα συμπληρώνουν το νέο τοπίο μετά και την ολοκλήρωση τόσο του ρυθμιστικού πλαισίου του προς ιδιωτικοποίηση ΔΕΔΔΗΕ, όσο και των διαπραγματεύσεων με τις Βρυξέλλες (κρίσιμες για την νέα γενιά προϊόντων στην λιανική) και φυσικά τα δεδομένα για την ρευστότητα στα τέλη του έτους, όπου ανάλογα με τις συνθήκες θα αποφασίσει έξοδο ή όχι στις αγορές. Δεδομένα που δεν θα έχουν καμία σχέση με εκείνα στα τέλη Δεκεμβρίου 2019, όταν και ανακοινώθηκε το υφιστάμενο business plan της ΔΕΗ και ενώ μέχρι πριν μερικούς μήνες ζούσε με την αγωνία της ετυμηγορίας του ορκωτού εκτιμητή.

Σε αυτό το νέο BP θα περιγράφονται οι βασικοί πυλώνες ανάπτυξης της ΔΕΗ, προκειμένου την τριετία 2021-2023 να “χτιστεί” μια επιχείρηση με ετήσια λειτουργικά κέρδη της τάξης των 750-900 εκατ ευρώ το χρόνο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο δρόμος είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν σκαμπανεβάσματα, τους επόμενους μήνες οι τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου δεν θα παραμείνουν στα σημερινά χαμηλά επίπεδα, η απολιγνιτοποίηση είναι ένα κολοσσιαίο εγχείρημα και αρκετοί φοβούνται δυστοκίες ή καθυστερήσεις στην απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η ετυμηγορία της αγοράς

Προς ώρας πάντως η αγορά βλέπει ότι η επιχείρηση έχει μπροστά της καθαρή ορατότητα και την επιβραβεύει για αυτό. Η μετοχή της έκλεισε χθες σε νέα υψηλά πεντέμισι και πλέον ετών με την κεφαλαιοποίηση να ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ, αντανακλώντας την ολοένα και καλύτερη χρηματοοικονομική της εικόνα. Από τα χαμηλά των 1,55 ευρώ του περασμένου Μαρτίου, η μετοχή έχει κάνει ράλι της τάξης του 187% φτάνοντας χθες στα 4,45 ευρώ και αποτελώντας μακράν την κορυφαία μετοχή του FTSE 25.

Energypress.gr

 

Ο Γιάννης Παγούνης, ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε και δρομολόγησε το όραμα της «Μεγάλης Κοζάνης», με πιλοτικές  πρωτοβουλίες όπως, η τηλεθέρμανση, η ΑΝΚΟ, η ΖΕΠ, έφυγε από τη ζωή  χθες , νωρίς το πρωί, σε ηλικία 89 ετών. Ο  Γιάννης Παγούνης γεννήθηκε το 1931στην Κοζάνη και  τους τελευταίους μήνες αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Διετέλεσε δήμαρχος από την 1η Ιανουαρίου του 1983 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 1990. Η αγάπη για την γενέτειρα του, η αποτελεσματικότητα και η διάθεση του για προοδευτική και σύγχρονη εξέλιξη  της κοινωνίας μέσα από καινοτόμες για την εποχή πρακτικές και παρεμβάσεις, χαρακτήρισαν το έργο και την πληθωρική προσωπικότητα του Δημάρχου Γιάννη Παγούνη κατά την 8ετή θητεία του στο Δήμο Κοζάνης. Το όνομα  του Κοζανίτη Δημάρχου Γιάννη Παγούνη δικαίως θα συμπεριληφθεί στη ιστορική λίστα εκείνων που αγωνίσθηκαν  και προσέφεραν  έργο στα «κοινά» αφήνοντας την προσωπική τους σφραγίδα  στην τοπική κοινωνία!

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης έπειτα από έκτακτη  συνεδρίασή του στις 7 Σεπτεμβρίου 2020, αποφάσισε την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης μόλις πληροφορήθηκε την θλιβερή είδηση του θανάτου του πρώην Δημάρχου του Δήμου Κοζάνης Παγούνη Ιωάννη, ο οποίος υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια, πάθος, ήθος και αξιοπρέπεια την Τοπική Αυτοδιοίκηση, συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα Δευτέρα 07-09-2020 και αποφάσισε τα εξής:

 • Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.
 • Να παραστεί σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο στην κηδεία του εκλιπόντος.
 • Τη σορό να συνοδέψει η φιλαρμονική του Δήμου Κοζάνης «ΠΑΝΔΩΡΑ»
 • Να κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη του
 • Να εκφωνηθεί επικήδειος λόγος από τον Δήμαρχο Κοζάνης
 • Να γίνει η κηδεία με δημοτική δαπάνη
 • Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να επιδοθεί στους οικείους του.

 Συλλυπητήρια για τον θάνατο του Γιάννη Παγούνη απέστειλαν πολλοί τοπικοί φορείς:

Συλλυπητήρια του Δήμου Κοζάνης 

Ο δήμαρχος, η πρόεδρος και το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης εκφράζουν τα ειλικρινή  τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Δημάρχου Γιάννη Παγούνη για την απώλειά τους.

 Ο Γιάννης Παγούνης διετέλεσε  δήμαρχος Κοζάνης για δύο θητείες από 1.1.1983-31.12.1986 και από 1.1.1987-31.12.1990, ενώ εκλεγόταν επί σειρά ετών δημοτικός σύμβουλος.

Ο Γιάννης Παγούνης υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της περιοχής, ενώ άφησε παρακαταθήκη σημαντικό έργο  για τον τόπο. Υπήρξε δραστήριος και ενεργός στα κοινά καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, ενώ πραγματοποιούσε πολιτικές παρεμβάσεις με το δημόσιο λόγο του  στα τεκταινόμενα στο Δήμο μας .

Ο  Δήμος Κοζάνης θα προβεί σε όλα τα προβλεπόμενα αποτίοντας φόρο τιμής στον εκλιπόντα.

 

 Συλλυπητήριο Μήνυμα από την ΠΕΔ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας εκφράζουν τη θλίψη τους για τον θάνατο ενός ανθρώπου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του πρώην Δημάρχου Κοζάνης Γιάννη Παγούνη.

Ο Γιάννης Παγούνης υπηρέτησε επί σειρά ετών την Τοπική Αυτοδιοίκηση με  ήθος και την εντιμότητα.

Τα ειλικρινή  συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

 Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας

Γιώργος Δασταμάνης

Δήμαρχος Γρεβενών

 

 

Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Ν. Κοζάνης

 

 

 

Ένα σύμβολο της Λέσχης, ένας μαχητικός Δήμαρχος, ένας καταδρομέας του ΄50, ο Ιωάννης Παγούνης έφυγε σήμερα από κοντά μας. Ο Πρόεδρος κ. Σκετόπουλος και τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου της Λέσχης Ειδικών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΣΕΠ

Σεπτεμβρίου 07, 2020

Η αναζήτηση εργασίας και η επαγγελματική μας αποκατάσταση, είναι ένα μείζον ζήτημα των ημερών μας. Ειδικά όταν αφορά σε θέσεις δημοσίου. Πολλές φορές όμως, είτε καθυστερούμε να τις αντιληφθούμε, είτε ένα λάθος στην αίτησή μας μπορεί να μας κοστίσει μια μόνιμη θέση.

Είμαστε εδώ, για να καλύψουμε ένα κενό της σημερινής εποχής: αυτό της έγκαιρης πληροφόρησης και της έγκυρης πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Η προκήρυξη 6Κ/2020 του ΑΣΕΠ επιχειρεί να καλύψει κενά στα νοσοκομεία της χώρας, με μια πληθώρα ειδικοτήτων.

Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 7 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 22 Σεπτεμβρίου 2020.

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 23 Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 8 Οκτωβρίου 2020.

Αναλαμβάνουμε την πλήρη υποστήριξη στη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης!

Μπορείτε να μας καλέσετε στο 6974057513 ή να στείλετε προσωπικό μήνυμα στη σελίδα μας στο facebook ( www.facebook.com/diamantissocial ) και να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

 Οι θέσεις σε όμορους και κοντινούς νομούς αναλυτικά:

Κατερίνη

2 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
4 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
4 ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Θεσσαλονίκη

1 ΠΕ Βιολογίας (Παπανικολάου)
1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (Άγ. Παύλος)
1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Παπανικολάου)
2 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Θεαγένειο)
2 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Άγ. Δημήτριος)
2 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΧΕΠΑ)

3 ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (Ιπποκράτειο)
3 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Θεαγένειο)
2 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Άγ. Δημήτριος)
6 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Γεννηματάς)
7 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Παπανικολάου)
5 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Ιπποκράτειο)
12 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΧΕΠΑ)
2 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ιπποκράτειο)

1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (Θεαγένειο)
3 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (Παπανικολάου)
8 ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (Παπανικολάου)
2 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Θεαγένειο)
4 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Άγιος Δημήτριος)
4 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Γεννηματάς)
8 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Παπανικολάου)
5 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Ιπποκράτειο)
2 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΧΕΠΑ)
1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (Θεαγένειο)
1 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ (Θεαγένειο)
1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ (Άγιος Παύλος)
2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (Θεαγένειο)
1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (Αγ. Παύλος)
2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (Αγ. Δημήτριος))
2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ (ΑΧΕΠΑ)
1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ (Άγ. Παύλος)
2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (ΑΧΕΠΑ)
2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (Αγ. Δημήτριος)
3 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (Παπανικολάου)

1 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ (Θεαγένειο)
3 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ (Παπανικολάου)
2 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ (Ιπποκράτειο)
1 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ (Άγ. Παύλος)
1 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (Θεαγένειο)
6 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (Παπανικολάου)
2 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (Ιπποκράτειο)
2 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΑΧΕΠΑ)
2 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (Άγ. Παύλος)
2 ΥΕ Εργατών (Άγ. Παύλος)

Λάρισα

3 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Γενικό)
3 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Πανεπιστημιακό)
1 ΠΕ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
2 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ
1 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ
2 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ
3 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (Γενικό)
2 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (Πανεπιστημιακό)
2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (Γενικό)
1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (Πανεπιστημιακό)
1 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ

Βέροια

1 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1 ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
3 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ
3 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
Πηγή: Ολύμπιο Βήμα http://www.olympiobima.gr/prokiryxeis-asep

Image
Image

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ
THARROSLOGO
ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ