Tharos

Tharos

Ο Αθλητικός ‘Ομιλοs Τοξοβολίαs Κοζάνηs «ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ» είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018, στις 11:00 π.μ. , θα διεξαχθεί στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Δ.Α.Κ. Κοζάνηs, Αγώναs Τοξοβολία Ανοιχτού Χώρου. Αποτελεί συνδιοργάνωση του Α.Ο.Τ.Κ. «ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ», τηs Ελληνικήs Ομοσπονδίας Τοξοβολίαs, τηs Τοπικήs Επιτροπήs Τοξοβολία Βορείου Ελλάδοs, του Δήμου Κοζάνηs και του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας Κοζάνηs.

Ο αγώνας Θα περιλαμβάνει όλες τις ηλικιακέs και αγωνιστικέs κατηγορίεs καθώs και παραδοσιακή τοξοβολία. Οι στόχοι Θα βρίσκονται σε αποστάσειs 15μ., 25μ., 30μ., 50μ., 60μ. και 70μ. Η είσοδοs για το κοινό είναι ελεύθερη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ , 6989 391009 – Γερονάτσιοs Μιχάληs www.facebook.com/toxoklytoi

Ελαφρά συννεφιασμένος θα είναι σήμερα ο καιρός στη Κοζάνη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολiκοι έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 9οC έως 15oC.

Τη σύσταση επιτροπής για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος σε συμπολίτες με χαμηλά εισοδήματα και στην παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 4508/2017 μετά και την έκδοση σχετικής ΚΥΑ που καθορίζει τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων, αποφάσισε οΔήμαρχος Εορδαίας, Σάββας Ζαμανίδης.

Για την ακρίβεια, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αφορά τους πολίτες των οποίων η κύρια κατοικία έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους έως και τις 21/09/2018, με σκοπό την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος, εφόσον πληρούνται τα χαμηλά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, καθώς και την επανασύνδεσή τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις των Υπουργικών Αποφάσεων ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228 ( ΦΕΚ 474/τΒ 14/02/2018), ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/43213/6382/05.07.2018 (ΦΕΚ 2752/10.07.2018 τεύχος Β’), Αριθμ.ΗΛ/Γ/οικ.179148 ΦΕΚ 4189/24-09-2018

κατ’ εξειδίκευση του άρθρου 36 «Σύσταση ειδικού λογαριασμού για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος» του Ν. 4508/2017 (200/Α/2017)

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα εξετάζονται από την ειδική τριμελή Επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 365/2018 απόφαση του Δημάρχου Εορδαίας, κ. Σάββα Ζαμανίδη, και η οποία απαρτίζεται από τον Αντιδήμαρχο, κ. Ιωάννη Αριστερίδη, την εκπρόσωπο της ΔΕΗ, κα. Σταυρούλα Ρέπα – Σιδέρη, και τον εκπρόσωπο της ΔΕΔΔΗΕ, κ. Σάννα Δημήτριο.

Προϋποθέσεις

Για την υποβολή της αίτησης οι προς εξέταση δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέχρι και την ημερομηνία έναρξης ισχύος των ανωτέρω ΚΥΑ, δηλαδή έως και τις 30/06/2018.

2. Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ.

 

Δικαιολογητικά – διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα υποβάλλουν αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, προς την ειδική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

– δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

– δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της

– πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

– πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

– πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

– γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω

-βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά το φορολογικό έτος 2017, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.α.).

Η Επιτροπή κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, μπορεί να ζητά την προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων είτε να διενεργεί κοινωνική έρευνα και κατ’ οίκον επισκέψεις για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού. Κατόπιν τούτων, ελέγχει αν πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 2 και αποφασίζουν για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης.

Η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να κοινοποιεί ανά μήνα τις αποφάσεις στην Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Εάν η αίτηση γίνει αποδεκτή, ο εκπρόσωπος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, ως μέλος της ανωτέρω Επιτροπής, διενεργεί έλεγχο των οικονομικών στοιχείων των ως άνω ευπαθών καταναλωτών, όσον αφορά στις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους για ηλεκτρική ενέργεια αναζητώντας τα στοιχεία αυτά από τον τελευταίο προμηθευτή στον οποίον εκκρεμούν οι οφειλές και καθορίζει αναλογικά, σύμφωνα με το άρθρο 4, το ύψος του ποσού του ειδικού βοηθήματος

Ο έλεγχος των τεχνικών στοιχείων που απαιτούνται για την επανασύνδεση τους γίνεται από το μέλος της Επιτροπής ο οποίος είναι ο/η εκπρόσωπος του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε ΑΕ.

Το ποσό του ειδικού βοηθήματος θα καταβάλλεται από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε, ο οποίος έχει ορισθεί ως διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού που συστάθηκε για τον σκοπό αυτόν, απευθείας στον τελευταίο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στον οποίον εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου της εν λόγω παροχής.

Ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας θα ενημερώνεται για να εκδώσει εντολή επανασύνδεσης, η οποία θα προωθείται στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε για εκτέλεση. Ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε θα υλοποιεί την επανασύνδεση και δεν θα χρεώνει τέλη επανασύνδεσης.

Κριτήρια

Ταυτόχρονα θα ισχύσουν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 της Γ.Δ. 5οικ. 2961-10/24.1.2017:

Εισοδηματικά κριτήρια (Σύνθεση νοικοκυριού – Εισοδηματικό όριο):

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.000 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 13.500 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 15.750 ευρώ

Δεδομένης της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ορεινοί όγκοι), καθώς επίσης και της διασποράς των αγροτικών της εκμεταλλεύσεων, υπάρχει η ανάγκη για τη βελτίωση της πρόσβασης σε αυτές.

Η δράση για την επέκταση και βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις έχει ως στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.

Η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, στις αγροτικές περιοχές, καθ όλη την διάρκεια του χρόνου, με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κ.λπ.) συμβάλλει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα.

Στο πλαίσιο αυτό και μέσω της εκχώρησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ο Περιφερειάρχης κ. Θεόδωρος Καρυπίδης υπέγραψε την 2η Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για έργα αγροτικής οδοποιίας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τη 2η Πρόσκληση του Μέτρου 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρου 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020.

Το πεδίο εφαρμογής της δράσης περιλαμβάνει την κατασκευή έργων πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση σε εκτός σχεδίου περιοχές, με υποχρεωτική την ασφαλτο-τσιμεντόστρωση, γεωγραφική περιοχή εφαρμογής την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και δυνητικούς δικαιούχους τους Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση Πράξεων συνολικού προϋπολογισμού 161.970,19 €, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Εθνικών Πόρων. Οι προτάσεις θα υποβληθούν από 28/09/2018 μέχρι 12/11/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 www.pepdym.gr, την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης www.agrotikianaptyxi.gr και την ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ www.espa.gr.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

(ΙΚΑ Σερβίων, ΙΚΑ Κοζάνης, ΠΑΣΑΣ/ΔΕΗ Κοζάνης, Απόστρατοι Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑΣΑΚ), Απόστρατοι Στρατιωτικοί, ΤΣΑ, Δημοσίου, ΟΑΕΕ, Τραπεζοϋπάλληλοι Εθνικής Τράπεζας )

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΣΕΑ Συνταξιούχων Ν. Κοζάνης καλεί σε Πανκοζανίτικη πανσυνταξιουχική συγκέντρωση την Δευτέρα 1 Οκτώβρη στις 6.00 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Κοζάνης, παγκόσμια μέρα των συνταξιούχων. Ομιλητής θα είναι ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες συνταξιούχοι,

Να συνεχίσουμε όλοι πιο μαζικά, πιο αποφασιστικά. Αδιάκοπα στο δρόμο του αγώνα.

Οι μαχητικές μας αγωνιστικές κινητοποιήσεις που πραγματοποιήσαμε την προηγούμενη περίοδο στην πόλη μας σε έναν ασίγαστο μαραθώνιο αγώνα, είναι παρακαταθήκη για να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα το δίκαιο αγώνα μας και να βάλουμε φραγμό στη νέα λαίλαπα που έρχεται. Στο νέο σφαγιασμό που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ετοιμάζει για τις πενιχρές συντάξιμες αποδοχές μας με το νόμο Κατρούγκαλου, την κατάργηση του αφορολόγητου, την περικοπή των οικογενειακών μας επιδομάτων, την οριστική αφαίρεση του ΕΚΑΣ, την κατακρεούργηση των συντάξεων χηρείας, τη μείωση του αφορολόγητου.

Να μην επιτρέψουμε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ να επιβάλει τις νέες θανατηφόρες περικοπές του νόμου 4387/16. Να διεκδικήσουμε ό,τι μας έχουν αφαιρέσει όλες οι κυβερνήσεις. Να καταδικάσουμε τη δημαγωγία της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έχει τον ίδιο στόχο στο Ασφαλιστικό.

Να απορρίψουμε την ψεύτικη προπαγάνδα της κυβέρνησης, τα ψέματα και τις μισές αλήθειες, που καλλιεργεί τον εφησυχασμό έχοντας κατά νου τις εκλογές. Την κάλπικη, ψεύτικη αντιπαράθεση με την αξιωματική αντιπολίτευση και τα κόμματα που προηγούμενα κυβέρνησαν και όλοι μαζί μας έχουν τσακίσει. Την αλήθεια, όσα παραμύθια και να λένε, δεν μπορούν να την κρύψουν. Μαζί ψήφισαν το 3ο μνημόνιο και τα μέτρα για τις νέες περικοπές.

Με όπλο τον αγώνα μας να μην τους αφήσουμε να εφαρμόσουν το νέο σε βάρος μας έγκλημα.

Μπορούμε να τους σταματήσουμε συμμετέχοντας αποφασιστικά, μαζικά στον αγώνα.

Να νικήσουμε το φόβο, την αδιαφορία, την καταστρεπτική λογική του «δεν γίνεται τίποτα», πολλαπλασιάζοντας τη συμμετοχή μας στις δράσεις, στις συγκεντρώσεις, στον αγώνα. Με τους αγώνες που μέχρι σήμερα κάναμε, τους υποχρεώσαμε να αποδώσουν στους δικαιούχους συνταξιούχους τις παράνομες παρακρατήσεις για την Υγεία και την εισφορά αλληλεγγύης στις επικουρικές συντάξεις, τη στιγμή που μια σειρά Σειρήνες από συμβιβασμένους συνδικαλιστές, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και μεγαλοδικηγορικά γραφεία έστελναν τους συνταξιούχους για αιτήσεις και στα δικαστήρια με το αζημίωτο για να δικαιωθούν.

Δεν δεχόμαστε να μας κοροϊδεύουν, να μας κόβουν τις συντάξεις μας, που τις πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή με τη δουλειά μας και να τις κάνουν προνοιακά βοηθήματα, για να μας πετούν στο τέλος κάποια επιδόματα επαιτείας.

Δεν πληρώσαμε για να παίρνουμε επιδόματα, αλλά συντάξεις για να ζούμε με αξιοπρέπεια. Σταθερά παλεύουμε και απαιτούμε:

  • Κανένας επανυπολογισμός, καμία εφαρμογή της μείωσης με τη προσωπική διαφορά στις κύριες και επικουρικές μας συντάξεις και την κατάργηση του νόμου 4387/16 (νόμος Κατρούγκαλου).

  • Να δοθούν άμεσα αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις και να ορισθεί η κατώτερη σύνταξη στα 600 ευρώ από τα 360 που είναι σήμερα.

  • Όχι στη μείωση του αφορολόγητου και την περικοπή των οικογενειακών μας επιδομάτων και του ΕΚΑΣ των συντάξεων χηρείας.

  • Να αποδοθεί σύνταξη σε όσους συνταξιούχους έχουν οφειλές στον ΟΑΕΕ με βάση τα χρόνια που έχουν πληρώσει και όχι να οδηγούνται στο σφαγείο των 360 ευρώ.

  • Δημόσιο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης. Αποκλειστικά, δημόσια δωρεάν Υγεία για όλους, κατάργηση και απαγόρευση σε κάθε εμπορευματοποίηση.

  • Διεκδικούμε ό,τι μας έχει αφαιρεθεί, από όλο το αντισυνταξιουχικό – αντιασφαλιστικό νομικό πλαίσιο που ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις.

  • Να αποδοθούν άμεσα χωρίς αιτήσεις, δικαστήρια και προαπαιτούμενα, ό,τι ακόμα η κυβέρνηση αυθαίρετα παρακρατεί σε κύριες – επικουρικές συντάξεις και την εισφορά αλληλεγγύης.

Ανάλογες συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα και θα συνεχίσουμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα το επόμενο διάστημα.

Μπροστά οι δικές μας ανάγκες, όχι των λίγων.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΩΡΑ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη θα ξεκινήσει στις 6:30 το απόγευμα με μοναδικό θέμα συζήτησης:  «Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης οικον. έτους 2017 του Δήμου Καστοριάς». (Σχετική Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). Η δεύτερη θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθούν: Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καστοριάς από τους Κρατικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και την αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων.

Πηγή

Με στόχο την ομαλή υδροδότηση περιοχών της Πτολεμαΐδας, συνεχίζονται και σήμερα οι προσπάθειες των τεχνικών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Εορδαίας, μετά την βλάβη που σημειώθηκε στον μειωτή, ειδικό εσωτερικό εξάρτημα του Αγωγού ύδρευσης, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται, εξ αιτίας  της μειωμένης πίεσης νερού, η ταλαιπωρία καταναλωτών. Τις προηγούμενες ημέρες  σημειώθηκαν  διακοπές νερού τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και σε βόρεια τμήματα, καθώς επίσης στο συγκρότημα των Εργατικών Κατοικιών και στον οικισμό της Καρδιάς.

Σύμφωνα με τεχνικούς της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Εορδαίας, από χθες το μεσημέρι ξεκίνησε σταδιακά η παροχή νερού, παρακολουθώντας όμως την εξέλιξη, γιατί λόγω των αυξομειώσεων στην πίεση  του νερού, ενδέχεται να προκληθούν βλάβες στα δίκτυα.

Απόφαση  σχετικά με τις οφειλές  καταναλωτών, πρόκειται να λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαίδας, κατά  την 8η συνεδρίαση του, σήμερα στις 12 το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις της Επιχείρησης. Μεταξύ των άλλων εννέα θεμάτων, το Σώμα θα εγκρίνει τον συμψηφισμό κατανάλωσης των Δημοτικών Κτιρίων για την περίοδο 2014- 2018

Πηγή

Στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, αποσκοπεί, ο δωρεάν μαστογραφικός έλεγχος για 100 ανασφάλιστες γυναίκες από 40-70 ετών του Δήμου Εορδαίας, που διενεργεί η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία στο πλαίσιο προγράμματος σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ και Δήμους της χώρας.

Η Κινητή Μονάδα Μαστογράφου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, στάθμευσε  στο προαύλιο του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πτολεμαΐδας, όπου σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, μπορούν να προσέρχονται οι εγγεγραμμένες γυναίκες  για μαστογραφικό έλεγχο

 

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης «Γέφυρα Ζωής» σε συνεργασία με το HOTEL ERMIONIO  παίρνει δείγμα στοματικού επιχρίσματος (δηλαδή σάλιου) στην Είσοδο του HOTEL (café –bar Le Roi) σήμερα Τρίτη 25  Σεπτεμβρίου 2018 από τις 10:00- 23:00.

Σε επαφή με την ποντιακή διάλεκτο και την ιστορία, θα επιχειρήσει να φέρει ο Ποντιακός Σύλλογος Πτολεμαΐδας παιδιά ηλικίας 4-7 ετών, με την λειτουργία από τις 5 Οκτωβρίου του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης, μέσα από μία ποικιλία δραστηριοτήτων, προσδοκώντας, ότι θα συνεισφέρει με τον τρόπο αυτό στη γνώση και στη διάσωση του γλωσσικού ιδιώματος των Ποντίων. Κατά την Νηπιαγωγό, με μεταπτυχιακές σπουδές στις καινοτομίες της Εκπαίδευσης, Βικτώρια Τσώτσου, τα παιδιά μέσα από την εκμάθηση μικρών λέξεων, παιχνιδιών, τραγουδιών, χορών, της διήγησης παραμυθιών, μεταφρασμένα στην Νεοελληνική γλώσσα, θα μπορέσουν σταδιακά να κατανοήσουν  την έννοια της ποντιακής διαλέκτου, προσβλέποντας παράλληλα και στη στήριξη των γονέων οι οποίοι θα πρέπει να  ενθαρρύνουν την συμμετοχή των παιδιών τους, στο τμήμα

Πηγή

Image
Image

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ
THARROSLOGO
ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ