Ετικέτα: Βελτίωση Ασφάλειας Οδικού Δικτύου

Στο Τελικό Στάδιο Υλοποίησης Του Έχει Εισέλθει Το Έργο «Βελτίωση Ασφάλειας Οδικού Δικτύου Φλώρινας Αμυνταίου

Στο τελικό στάδιο υλοποίησης του έχει εισέλθει το έργο «Βελτίωση Ασφάλειας Οδικού Δικτύου Φλώρινας-Αμυνταίου

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης, υπέγραψε  τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση Ασφάλειας Οδικού Δικτύου Φλώρινας-Αμυνταίου»,  με την ανάδοχο ...