Ετικέτα: Πολιτιστική Ταυτότητα

Εκδήλωση Παρουσίασης Της Νέας Πολιτιστικής Ταυτότητας Του Δήμου Φλώρινας

Νέα Πολιτιστική Ταυτότητα του Δήμου Φλώρινας. Νέα εποχή για τον Δήμο – Νέες προοπτικές για τον τουρισμό του

Η υλοποίηση της πράξης "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ" αφορά στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτιστικής ταυτότητας για τον Δήμο, και ειδικότερα ...