Ετικέτα: φετινές τιμές

Λογαριασμοί Ρεύματος: Μετρήσεις Ακόμα Και Σε Βάθος Ενός Έτους Και «Έναντι» Με Περσινές Καταναλώσεις Και Φετινές Τιμές

Λογαριασμοί ρεύματος: Μετρήσεις ακόμα και σε βάθος ενός έτους και «έναντι» με περσινές καταναλώσεις και φετινές τιμές

Το μείζον πρόβλημα των υπολογισμών των «έναντι» λογαριασμών ρεύματος, τα ποσά των οποίων εκτιμώνται με βάση παλαιότερες καταναλώσεις, αλλά με τη σημερινή υψηλότερη τιμολόγηση, έθεσαν με σαφήνεια ...