Ετικέτα: Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής Στο Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών

Το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών με τίτλο «Εγκληματολογική Λογιστική-Forensic Accounting»  που προσφέρεται εξ αποστάσεως και οργανώνεται από κοινού από το ...