Ετικέτα: αγρόκτημα Αμμοχωρίου

Επιδόθηκαν Οι Τίτλοι Κυριότητας Στους Δικαιούχους Του Αναδασμού Αγροκτήματος Αμμοχωρίου

Επιδόθηκαν οι τίτλοι κυριότητας στους δικαιούχους του αναδασμού αγροκτήματος Αμμοχωρίου

Επίδοση τίτλων κυριότητας στους δικαιούχους του αναδασμού αγροκτήματος Αμμοχωρίου, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί, κυρωθεί και δημοσιευτεί στο ΦΕΚ τ.Β΄6365/15-12-2022, πραγματοποιήθηκε ...