Ετικέτα: Προγράμματα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Διδακτικό Προσωπικό Στα Προγράμματα Εππαικ &Amp; Πεσυπ Της Ασπαιτε Κοζάνης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτικό προσωπικό στα Προγράμματα ΕΠΠΑΙΚ & ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ Κοζάνης

Σας ενημερώνουμε ότι στην Ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ αναρτήθηκαν οι Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ...