Ετικέτα: Πρέσπα

83E798D30F056Ab3F57Ad54Dd489Fdf5

To αρδευτικό δίκτυο Πρεσπών

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ  ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΠΑ Υπογράφτηκε η σύμβαση κατασκευής του αρδευτικού δικτύου Πρεσπών (ΑΔΑ: Ψ7ΚΖ4653ΠΓ-ΒΘ5) μεταξύ ...