Η Πε Κοζάνης Χρηματοδοτεί Την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Πίνακα Πληροφοριών Και Αποτελεσμάτων Για Το Δ.α.κ. Κοζάνης

Η ΠΕ Κοζάνης χρηματοδοτεί την προμήθεια ηλεκτρονικού πίνακα πληροφοριών και αποτελεσμάτων για το Δ.Α.Κ. Κοζάνης

Η προμήθεια ηλεκτρονικού πίνακα πληροφοριών και αποτελεσμάτων για το Δ.Α.Κ. Κοζάνης προϋπολογισμού 37.000 ευρώ, εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της ...

Page 1 of 2 1 2