Ετικέτα: μαθητής ή απόφοιτος). Η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση. Υπενθυμίζεται