Ετικέτα: Κωνσταντινούπολη

«Η Πόλις Εάλω»

«Η πόλις εάλω»

Τρίτη 29 Μαΐου 1453, οκτώ η ώρα το πρωί. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος Αυτοκράτορας του Βυζαντίου, καταπληγωμένος, καταματωμένος, με ...

Page 1 of 2 1 2