Ετικέτα: αρδευτικό δίκτυο

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας –

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας – Αρδευτικό δίκτυο Βόρειας Ζώνης Πολυφύτου

Την πρόταση για ένταξη του έργου «Αρδευτικό δίκτυο Βόρειας Ζώνης Πολυφύτου» προϋπολογισμού 100.000.000,00 ευρώ, στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, ...

83E798D30F056Ab3F57Ad54Dd489Fdf5

To αρδευτικό δίκτυο Πρεσπών

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ  ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΠΑ Υπογράφτηκε η σύμβαση κατασκευής του αρδευτικού δικτύου Πρεσπών (ΑΔΑ: Ψ7ΚΖ4653ΠΓ-ΒΘ5) μεταξύ ...