Ετικέτα: αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας. Για τη διαδικασία Στην ιστοσελίδα του υπουργείου www.minedu.gov.gr