Σωματείο Συνταξιούχων ΔΕΗ: Γενική Συνέλευση

Συζήτηση για τις επιστροφές...

Σωματείο Συνταξιούχων ΔΕΗ: Γενική Συνέλευση. Συζήτηση για τις επιστροφές…

Έχουν εκδοθεί από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας άλλες τρεις αποφάσεις, η 3118/22 η 3119/22 και η 3127/22 από τις αγωγές του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ μας. Οι αποφάσεις αυτές αφορούν τις επιστροφές του δώρου και των μειώσεων των επικουρικών συντάξεων του ενδεκάμηνου Ιούνιος 2015 έως Μάιος του 2016 και καλύπτουν 120 συναδέλφους μας.

Με τις αποφάσεις αυτές το Πρωτοδικείο κάνει δεκτές τις αγωγές και αναγνωρίζει την υποχρέωση του e-ΕΦΚΑ να καταβάλει στους ενάγοντες τις περικοπές με τους ανάλογους τόκους. Τα επιδικαζόμενα ποσά ανάλογα με τις περικοπές φθάνουν τα 3044€ χωρίς τους τόκους.

Περισσότερες λεπτομέρειες από το ΣΩΜΑΤΕΙΟ στην Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 7/4/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 στο Ξενοδοχείο «ΙΩΑΝΝΟΥ RESORT» στην Πτολεμαΐδα, στην οποία θα παρευρίσκεται και ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Exit mobile version