Tharos

Tharos

Aνοικτή ενημερωτική εκδήλωση 

Aνοικτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Ρύθμιση Χρεών Επιχειρήσεων & Ελευθέρων Επαγγελματιών», διοργάνωσε, στην Πτολεμαΐδα, στο κτίριο του Επιμελητηρίου, τη Δευτέρα 16 Απριλίου 2018, το Επιμελητήριο Κοζάνης.

Με τις διατάξεις του Νόμου καθορίζεται μία διαφορετική διαδικασία για τη ρύθμιση των οφειλών των ελεύθερων επαγγελματιών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν εντάσσονται στο αμιγές πεδίο εφαρμογής αυτού του Νόμου καθώς δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα. Παρόλα αυτά, η αναγκαιότητα που επιβάλλεται από την καθημερινή πρακτική και το κενό του νομοθετικού πλαισίου, κατέστησε απαραίτητη τη θεσμοθέτηση μίας διαδικασίας που να καλύπτει και τις ανάγκες ελάφρυνσης αυτών των επαγγελματιών.

Σύμφωνα με την παράγραφο 21 του Άρθρου 15 του Νόμου του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, μετά από αίτηση ενός ελεύθερου επαγγελματία στις αρμόδιες υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορεί να προτείνουν σε αυτούς λύσεις ρύθμισης οφειλών ανάλογες με αυτές που αποδέχονται ή αντιπροτείνουν στο πλαίσιο της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.

Συνεπώς, οι προτάσεις του Δημοσίου και των Ταμείων οφείλουν να κινούνται στο πλαίσιο της δυνατότητας διαγραφής βασικής οφειλής, προστίμων και προσαυξήσεων με την παράλληλη δυνατότητα επιμήκυνσης περιόδου αποπληρωμής με 120 μηνιαίες δόσεις.

– Ποιους αφορά η ρύθμιση:
Περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών είναι ενδεικτικά τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, δικολάβου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού και εμπειρογνώμονα, (χωρίς πτωχευτική ικανότητα) με εισόδημα από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

– Ποιούς όρους πρέπει να πληρούν:
Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών, να έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, και σε μία από τις 3 τελευταίες χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης, να είχαν είτε θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων είτε θετική καθαρή θέση. Επίσης, να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για φορολογικές υποθέσεις, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία, ή απάτη, σε βαθμό κακουργήματος. Στην περίπτωση της απάτης, αν ο παθών είναι το Δημόσιο ή Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, αρκεί η καταδίκη σε βαθμό πλημμελήματος..

– Ποιό ύψος οφειλής καλύπτεται και τι προβλέπεται για δόσεις και τόκους:
Στη ρύθμιση, εντάσσεται χρέος ύψους έως 50.000 ευρώ. Υπό προϋποθέσεις προβλέπεται διαγραφή έως και 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους , ελάχιστη δόση 50 ευρώ το μήνα και έως 120 δόσεις.

– Ποιές οφειλές υπάγονται στην ρύθμιση:
Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές, οι οποίες είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

– Ποιά διαδικασία ακολουθείται:
Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών (στοιχεία του οφειλέτη ή και τυχόν συνοφειλετών, οικονομικά στοιχεία, κατάλογος όλων των πιστωτών του οφειλέτη και των οφειλόμενων ποσών ανά πιστωτή) και πιστοποιητικού από το Ειρηνοδικείο Αθηνών που να βεβαιώνει ότι δεν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση ρύθμισης των οφειλών, το Δημόσιο και τα ταμεία αξιολογούν την αίτηση και καθορίζουν τους όρους αποπληρωμής (αριθμό και ύψος δόσεων). Μεταξύ άλλων, λαμβάνουν υπόψη τους την αξία των περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, του οφειλέτη καθώς και το διαθέσιμο εισόδημά του. Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας παράγεται με τυποποιημένο τρόπο, όπως ισχύει και στη διαδικασία ρύθμισης μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

 

Για τις εξελίξεις στη ΔΕΗ

Δηλώσεις σχετικά με τις εξελίξεις στη ΔΕΗ και το νομοσχέδιο για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων, έκανε κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, ο Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας, Θ. Καρυπίδης παρουσία συνδικαλιστών του σωματείου «Σπάρτακος».

«Μη αποδεκτό το νομοσχέδιο (για την ΔΕΗ) από εμάς. Θα πάμε τον αγώνα μέχρι τέλους. Συντασσόμαστε πλήρως με τους εργαζόμενους. Έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Αν υπάρξει αγοραστής θα παραιτηθούμε», ήταν μερικές από τις χαρακτηριστικές εκφράσεις που χρησιμοποίησε ο Περιφερειάρχης.

Το λόγο επίσης έλαβαν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του σωματείου Σπάρτακος Μ. Μόσχου και Α. Μάστορας. Ερωτηθείς από το Kozanimedia αν υπάρχει πρόταση της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας να περάσει το Εκθεσιακό Κέντρο των Κοίλων στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, ο Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας, Θ. Καρυπίδης, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες δηλώνοντας: «Είναι μια πρόταση που έτυχε της αποδοχής όλων και βάζει σε μια νέα εποχή το Εκθεσιακό». Επίσης να σημειωθεί πως υπάρχει αίτημα από περιφερειακούς συμβούλους της αντιπολίτευσης για σύγκληση έκτακτου Περιφερειακού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα τις εξελίξεις στη ΔΕΗ.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι υπό συμβολική κατάληψη, τέθηκε, για περίπου δύο ώρες, το πρωί της Δευτέρας το κτήριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην ΖΕΠ. Πρόκειται για δράση του Σωματείου Σπάρτακος, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων ενάντια στη ψήφιση του νομοσχεδίου για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων. Ακολούθησε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας και τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας.

Εν αναμονή των τελικών προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις νέες ταυτότητες βρίσκονται τα αρμόδια υπουργεία των χωρών της Ε.Ε.

Ειδικότερα στη χώρα μας, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, περιμένει τις τελικές αποφάσεις προκειμένου να προκηρύξει τον διαγωνισμό για τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να υποβάλουν υποψηφιότητα για την κατασκευή τους.

Σημειώνεται ότι από την διεύθυνση Διαβατηρίων που χειρίζεται το θέμα και αφού είχαν προηγηθεί μελέτες και προτάσεις, ουσιαστικά ήταν όλα έτοιμα για να προχωρήσουν οι διαδικασίες και επρόκειτο να προκηρυχτεί ο διαγωνισμός μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αλλά τα δεδομένα από τις οδηγίες της ΕΕ φαίνεται άλλαξαν.

Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι νέες ταυτότητες των 28 χωρών θα πρέπει να περιλαμβάνουν τσιπάκι και βιομετρικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων και ψηφιακό δακτυλικό αποτύπωμα, κάτι που δεν ήταν μέσα στις προδιαγραφές που έχει βάλει η Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Προβλεπόταν μόνο φωτογραφία με συγκεκριμένες προδιαγραφές, όπως στα διαβατήρια.

Αν όμως οι οδηγίες της ΕΕ καθιστούν υποχρεωτικό κάτι τέτοιο, τότε και η Ελλάδα θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί στα νέα δεδομένα, γι’ αυτό και η προκήρυξη του διαγωνισμού μετατίθεται για μετά την επίσημη ενημέρωση από τις Βρυξέλλες.

Η διαδικασία των νέων ταυτοτήτων

Για την κατασκευή των νέων ταυτοτήτων θα γίνει πρόσκληση για την δήλωση ενδιαφέροντος, η οποία θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες απαιτήσεις και θα καθορίζει τα κριτήρια συμμετοχής στον διαγωνισμό, μεταξύ των οποίων είναι, η κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία να έχει εκδώσει μέχρι σήμερα διαβατήρια ασφαλείας σε τουλάχιστον δύο ευρωπαϊκές χώρες.

Οι νέες ταυτότητες θα έχουν μέγεθος πιστωτικής κάρτας, ενώ την φωτογραφία, όπως προβλέπεται από το σχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, θα την βγάζουν ιδιώτες φωτογράφοι, με τις ίδιες προδιαγραφές που ισχύουν για τα διαβατήρια.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο διαγωνισμός δεν θα αφορά μόνο τις ταυτότητες, αλλά επειδή λήγει η σύμβαση με την εταιρεία που κατασκευάζει τα διαβατήρια, θα περιλαμβάνει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης συνολικά 11 δημόσιων εγγράφων, με αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας.

Τα πιο βασικά είναι τα διαβατήρια, οι ταυτότητες, τα διπλώματα οδήγησης, οι άδειες παραμονής ομογενών από την Τουρκία και την Αλβανία, οι άδειες διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, (αρμοδιότητα του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολίτικής), τα ταξιδιωτικά έγγραφα δικαιούχων πολιτικού ασύλου, οι ταυτότητες των αστυνομικών και οι κάρτες πολιτικού προσωπικού του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Τα έξοδα των πολιτών για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων, θα είναι κάτω απο 10 ευρώ, συν την αξία της φωτογραφίας.

Σε πρώτη φάση θα εκδίδονται οι ταυτότητες των νέων που βγάζουν για πρώτη φορά, ενώ οι μεγαλύτεροι θα μπορούν να αντικαταστήσουν τις παλιές τους ταυτότητες μέσα σε τέσσερα χρόνια.

 

Μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού, υπολογίζεται ότι, εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις, οι όλες διαδικασίες θα έχουν ολοκληρωθεί εντός 6-8 μηνών, οπότε η έκδοση των νέων ταυτοτήτων δεν αποκλείεται να αρχίσει προς το τέλος του 2018 – αρχές 2019.

 

Σύμφωνα με τη δέσμη προτάσεων για την ενίσχυση της ασφάλειας στην ΕΕ, που παρουσιάστηκαν στο Στρασβούργο, οι ταυτότητες των ευρωπαίων πολιτών θα πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τα βιομετρικά δεδομένα των κατόχων τους, όπως τα δακτυλικά τους αποτυπώματα σε ψηφιακή μορφή.

Συγκεκριμένα, οι Βρυξέλλες παρουσίασαν μια σειρά μέτρων στόχος των οποίων είναι να περιοριστεί «η περίμετρος δράσης των τρομοκρατών και των εγκληματιών» και να στερηθούν «τα μέσα που απαιτούνται για να σχεδιάσουν, να χρηματοδοτήσουν και να διαπράξουν τα εγκλήματά τους».

Περίπου 80 εκατομμύρια Ευρωπαίοι διαθέτουν ταυτότητες που δεν «διαβάζονται» μηχανικά και δεν περιέχουν βιομετρικά χαρακτηριστικά των κατόχων τους, όπως εκτιμά η Κομισιόν που θέλει να δυσκολέψει τους πλαστογράφους να κατασκευάζουν έγγραφα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν «από τρομοκράτες και εγκληματίες για να μπουν στην ΕΕ από κάποια τρίτη χώρα».

«Ορισμένες χώρες μέλη έχουν ακόμη χάρτινες ταυτότητες. Εναρμονιζόμαστε με το καθεστώς που ισχύει για τα διαβατήρια», σχολίασε ένας αξιωματούχος της Επιτροπής.

Η Κομισιόν επισήμανε πάντως ότι δεν θα είναι υποχρεωτική η έκδοση ταυτοτήτων στις χώρες που σήμερα δεν εφοδιάζουν τους κατοίκους τους με τέτοια έγγραφα. Όλες οι χώρες της ΕΕ, εκτός της Βρετανίας, της Ιρλανδίας και της Δανίας, εκδίδουν ταυτότητες για τους πολίτες τους αλλά σε ορισμένες, όπως στην Αυστρία και τη Σουηδία, είναι προαιρετικές και όχι υποχρεωτικές.

Μεταξύ των άλλων μέτρων, που πρόκειται να συζητηθούν το επόμενο διάστημα, είναι η απαγόρευση νέων χημικών ουσιών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών, καθώς επίσης και η ενταντικοποίηση των ελέγχων στους αγοραστές αυτών των προϊόντων. Θα ενισχυθούν επίσης οι έλεγχοι όσον αφορά τη διακίνηση πυροβόλων όπλων.

Στο κεφάλαιο «χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» η Επιτροπή θέλει να επιτραπεί στις αρχές να έχουν ευκολότερη και άμεση πρόσβαση σε τραπεζικά στοιχεία και να εντοπίζουν τις τράπεζες στις οποίες κάποιος ύποπτος διατηρεί έναν ή περισσότερους λογαριασμούς.

Δεμένα στα λιμάνια όλης της χώρας θα παραμείνουν τα πλοία σήμερα Τετάρτη λόγω της 24ωρες πανελλαδικής απεργίας που έχει κηρύξει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων.

Η απεργία αναμένεται να λήξει στις 6:00 το πρωί της Πέμπτης, ενώ η Ομοσπονδία κάνει λόγο για προοπτική κλιμάκωσης.

Η ΠΝΟ εμμένει στις θέσεις της αναφορικά με το σχέδιο υπουργικής απόφασης για τις ενδομεταφορές από πλοία με σημαία τρίτου κράτους μεταξύ ελληνικών λιμένων.

Ταυτόχρονα ζητεί την κατάργηση του νόμου 4150/2013 για τις ειδικές συνθέσεις των πληρωμάτων στις γραμμές Πάτρας-Ιταλίας.

Ο καιρός στη Κοζάνη

Απριλίου 18, 2018

Γενικά αίθριο καιρό, με λίγες μόνο νεφώσεις περιμένουμε σήμερα στη Κοζάνη

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική έως 3 μποφόρ, όμως το μεσημέρι και το βράδυ θα γίνουν δυτικοί έως 1 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 15 έως 21°C.

Η κατάθεση του Νομοσχεδίου και η έναρξη της συζήτησης του με διαδικασίες επείγοντος την Παρασκευή 20/4/2018 , με το οποίο η κυβέρνηση ξεπουλά το 40% των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής της Δ.Ε.Η μαζί με τα ορυχεία της και συγκεκριμένα τη Μεγαλόπολη 3 & 4 τη Μελίτη Ι και την άδεια της Μελίτη ΙΙ, συνιστά μείζων πολιτικό ζήτημα και είναι εθνικό έγκλημα.

Η κυβέρνηση βάζει πωλητήριο στην Δημόσια Επιχείρηση που από το 1950 λειτουργεί «χάριν του δημοσίου συμφέροντος» και έκανε το ηλεκτρικό ρεύμα κτήμα και δικαίωμα του κάθε πολίτη. Η κυβέρνηση ξεπουλά τους κόπους και τους μόχθους όλων αυτών που αγωνίστηκαν και δούλεψαν, για να φτάσει αυτό το αγαθό σε κάθε άκρη της πατρίδας μας.

Η κυβέρνηση ψεύδεται. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν την υποχρεώνει να πουλήσει το 40% της λιγνιτικής παραγωγής. Απλά επιτρέπει στους ιδιώτες να μπουν στα ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα. Συνεπώς δεν νομιμοποιείται να προβεί σε μια τέτοια καταστροφική, κοινωνική και οικονομική, ενέργεια.

Είναι δική της απόφαση να υπερβεί ακόμη και τις απαράδεκτες δεσμεύσεις του τρίτου μνημονίου για τη Δ.Ε.Η. και να συμφωνήσει με την καταστροφική και παράνομη απαίτηση της Κομισιόν να πουλήσει το 40% της λιγνιτικής παραγωγής .

Το επιβεβαίωσε στις 7 Μαρτίου η Ευρωπαία Επίτροπος Ανταγωνισμού, κ. Vestager, απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότητας, Νίκου Χουντή.«Η ελληνική κυβέρνηση πρότεινε την εκποίηση ορισμένων υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων», «έχει επίσης συμπεριληφθεί στοσυμπληρωματικό Μνημόνιο του Ιουνίου του 2016 η πώληση του 40% της λιγνιτικής ισχύος της ΔΕΗ».

Η απάντηση της Ευρωπαίας Επιτρόπου -όπως τονίζει στο σχετικό σχόλιο του ο Νίκος Χουντής-εκθέτει την κυβέρνηση διότι, ενώ με τις αποφάσεις της, C(2008)824 και C(2009)6244, η Κομισιόν είχε καλέσει την Ελλάδα «να θεσπίσει μέτρα που να διασφαλίζουν την επαρκή πρόσβαση των ανταγωνιστών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση λιγνίτη», χωρίς να γίνεται πουθενά αναφορά για υποχρέωση εκποίησης λιγνιτικών αποθεμάτων που εκμεταλλεύεται η ΔΕΗ, η ίδια η ελληνική κυβέρνηση «πρότεινε προσφάτως μια νέα δέσμη μέτρων, και συγκεκριμένα την εκποίηση ορισμένων υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ», οι οποίες συμπεριλαμβάνουν και τα αντίστοιχα ορυχεία (τα οποία ουσιαστικά χάνει από τον έλεγχό της η ΔΕΗ), γιατί απλούστατα «η αποεπένδυση περίπου του 40 % της λιγνιτικής ισχύος της ΔΕΗ έχει συμπεριληφθεί στο συμπληρωματικό Μνημόνιο Συνεννόησης, που συμφωνήθηκε και υπογράφηκε από την Ελληνική Δημοκρατία και την Επιτροπή, η οποία ενεργούσε εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας»!!!


Για την Μεγαλόπολη και την Φλώρινα η πώληση σε ιδιωτικά συμφέροντα των ορυχείων και των Μονάδων της ΔΕΗ αποτελεί εγκληματική πράξη που θα οδηγήσει σε μαρασμό και ερημοποίηση των περιοχών αυτών. Κανένα αντισταθμιστικό μέτρο δεν υπάρχει ούτε μπορεί να υπάρξει.

Ήδη με το 3ο μνημόνιο, μέσω των περιβόητων ΝΟΜΕ, η ΔΕΗ υποχρεώθηκε να πουλά ρεύμα κάτω του κόστους στους ανταγωνιστές της αλλά και να εκχωρήσει το 50% των πελατών της στους ιδιώτες ανταγωνιστές. Ως τα τέλη Νοεμβρίου η ΔΕΗ έχασε από τα ΝΟΜΕ 84 εκατ. ευρώ!

Αν πουληθεί το 40% της λιγνιτικής παραγωγής και το 17% των μετοχών της, που είναι στο ΤΑΙΠΕΔ, η ΔΕΗ συρρικνώνεται και ιδιωτικοποιείται περαιτέρω. Στο δημόσιο θα απομείνει μόνο το 34% των μετοχών μιας μικρότερης ΔΕΗ και αυτό μόνο τυπικά διότι και αυτό είναι πλέον στο Υπερταμείο του Σόιμπλε.

Με την κατάργηση ουσιαστικά του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ, δεν θα υπάρχει «εργαλείο» για να ασκηθεί αναπτυξιακή και κοινωνική πολιτική και το ηλεκτρικό ρεύμα μετατρέπεται από κοινωνικό αγαθό σε αγοραίο εμπόρευμα και είδος πολυτελείας.

Συγκεκριμένα :

α) Θα ακριβύνει ακόμα περισσότερο το ρεύμα. Ήδη το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας που έχει ως αποτέλεσμα η ΔΕΗ να κατέχει μόνο το 55,24% της εγκατεστημένης ισχύος (Η ΔΕΗ κατέχει μόνο 8.562 MW από το σύνολο των 15.500 MW) έχει ως δραματική συνέπεια, η Ελλάδα ανάμεσα στο 2005 και 2016 να είναι «πρωτοπόρος», με τη μεγαλύτερη ανατίμηση της τιμής της KWH κατά 149%.!!!
β) Θα δημιουργηθεί τεράστιο ζήτημα για τους εργαζόμενους της ΔΕΗ. Οι ιδιώτες θα αντικαταστήσουν τους παλαιότερους υψηλόμισθους με νέους χαμηλόμισθους επισφαλείς..
γ Οι περιοχές των ορυχείων ( 50.000 στρέμματα στην Αρκαδία και άλλα τόσα περίπου στη Φλώρινα) θα περάσουν στα χέρια των νέων τσιφλικάδων. Θα είναι η μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση δημόσιας γης που έχει γίνει ποτέ στην χώρα μας.
Στόχος της τρόικας είναι να κερδοσκοπήσουν τα ιδιωτικά και κρατικά συμφέροντα των ισχυρών χωρών της ευρωζώνης σε βάρος της εθνικής οικονομίας.

Η ΔΕΗ δεν ανήκει ούτε στον κ. Τσίπρα ούτε στον κ. Μητσοτάκη ούτε στους υπόλοιπους μνημονιακούς υποτακτικούς της τρόικας. Την έχτισαν με τον ιδρώτα και το αίμα τους οι εργαζόμενοι και όλος ο ελληνικός λαός. Η ΔΕΗ είναι και πρέπει να παραμείνει περιουσία του Ελληνικού λαού και το «εργαλείο» για να ασκηθεί αναπτυξιακή και κοινωνική πολιτική .

Για όλους αυτούς τους λόγους ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να επιτρέψει αυτό το μέγα κοινωνικό και οικονομικό έγκλημα.
Πρέπει να υπάρξει παλλαϊκός ξεσηκωμός για να αποτρέψουμε το εθνικό έγκλημα που επιχειρείται διότι ότι η ενέργεια όπως και νερά είναι και πρέπει να παραμείνουν δημόσια αγαθά.

Όσοι βουλευτές ψηφίσουν το νομοσχέδιο αυτό θα διαπράξουν μέγα εθνικό κοινωνικό και οικονομικό έγκλημα .Να είναι όμως σίγουρη η κυβέρνηση και όσοι ψηφίσουν τη συρρίκνωση της ΔΕΗ ΚΑΙ το ξεπούλημα το 40% των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής της μαζί με τα ορυχεία ότι και ο νόμος αυτός θα μείνει στα χαρτιά όπως έμεινε και ο νόμος του Σαμαρά για τη «Μικρή ΔΕΗ»

Ο Θανάσης Πετράκος είναι υπεύθυνος Ενεργειακής Πολιτικής της Π.Γ. της ΛΑΕ και πρώην Βουλευτής Μεσσηνίας.

Το αστρονομικό πάρκο στον ΄Ορλιακα 

Στην πολύ σημαντική για τα Γρεβενά παρουσίαση, της μέχρι τώρα προσπάθειας για την υλοποίηση του μεγαλεπήβολου σχεδίου ίδρυσης και λειτουργίας του Αστρονομικού πάρκου στον Ορλιακα, μαζί με τις σημαντικές ειδήσεις και τα νέα ευχάριστα δεδομένα που παρουσιάστηκαν από την Περιφέρεια, είχαμε την δημόσια τοποθέτηση του περιφερειακού συμβούλου και μέλος της οικονομικής επιτροπής της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Κων/νου Καναβού όπου διαφοροποιείται από την άποψη συμβούλων της πλειοψηφίας σχετικά με τις μελέτες που αφορούν την διαχειριστική περίοδο της θητείας του κ. Κουπτσίδη στην τότε νομαρχία Γρεβενών και στον Δήμο Γρεβενών.

Με αφορμή της ανακοίνωσης της αναμενόμενης επικαιροποίησης της μελέτης από τον εντεταλμένο σύμβουλο της περιφέρειας κ. Γιαννακίδη, επιβεβαιώθηκε η ύπαρξή της, όπως τόνισε ο κ. Κουπτσίδης και άρα είναι έωλες και συκοφαντικές οι δημόσιες τοποθετήσεις κάποιων ότι τάχα δεν υπάρχουν μελέτες.  Ο κ. Καναβός δήλωσε ότι δεν συμφωνεί με όσα κάποιοι ασπάζονται και δηλώνουν στην παράταξη της πλειοψηφίας της περιφέρειας για την συγκεκριμένη περίοδο, λέγοντας συγκεκριμένα στον κ. Κουπτσίδη «ότι αντιλαμβάνεται τις αγωνίες του αλλά υπάρχουν και νοήμονες που γνωρίζουν τι ακριβώς έγινε.»

Να θυμίσουμε εδώ ότι ο κ. Καναβός δεν έδωσε την ψήφο του στην οικονομική επιτροπή όταν η περιφέρεια έφερε θέμα εκπροσώπησης πολιτικής αγωγής, λέγοντας τότε «ότι δεν συνηγορεί στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου.». Η δεδομένη αυτοδιοικητική εμπειρία του Κώστα Καναβού, που υπηρέτησε και τους δύο βαθμούς αυτοδιοίκησης με σημαντική και ουσιαστική παρουσία, προβληματίζει και δημιουργεί έναν νέο πόλο άποψης στην παράταξη του κ. Καρυπίδη για το θέμα που διχάζει την κοινωνία των Γρεβενών εδώ και τόσα χρόνια. Αξίζει να τονίσουμε εδώ ότι ποτέ δεν συνυπήρξαν ιδεολογικά και αυτοδιοικητικά ο π. Δήμαρχος και Νομάρχης κ. Κουπτσίδης με τον π. αντιδήμαρχο και αντιπεριφερειάρχη κ. Καναβό. Γιατί έχουμε την δημόσια διαφοροποίηση του κ. Καναβού;

Πως θα διαχειριστεί ο Περιφερειάρχης την διαφορετική άποψη του πρώτου σύμβουλου της παράταξής του στα Γρεβενά στις εκλογές, με αυτή του του κ. Δασκαλόπουλου, που αυτός με απόφασή του όρισε; greveniotis.gr

Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

Αν και ήταν προγραμματισμένο να συζητηθεί, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (16/4) του δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης, το θέμα της ανάπλαση της οδού Βερµίου, Ολύμπου και διάφορες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μετά από τις προτάσεις της Επιτροπής Κυκλοφοριακού, τελικά η συζήτηση του θέματος αναβλήθηκε για την επόμενη φορά.

Τι θα περιλαμβάνει:

1.Ανάπλαση οδού Ολύµπου από τον χώρο του ΟΣΕ έως και την πλατεία Λασσάνη, µε διαπλάτυνση πεζοδροµίων, κατασκευή ποδηλατοδρόµου στην αριστερή πλευρά της οδού και θέσεων στάθµευσης οχηµάτων και φορτωεκ/σης στην δεξιά πλευρά της οδού.

2. ?ιαπλάτυνση πεζοδροµίων οδών Θεσσαλονίκης και Βεροίας στις διασταυρώσεις τους µε τις καθέτους οδούς, σε όλο το µήκος τµήµατος οδού Βεροίας µεταξύ του πάρκου του ΟΣΕ και της οδού Ολύµπου καθώς της οδού Φειδιππίδου.

Eπίσης

Ανάπλαση οδού Βερµίου (από τον κόµβο Κασλά έως τα LIDL), µε διαπλάτυνση των εκατέρωθεν πεζοδροµίων σε βάρος του οδοστρώµατος και κυκλοφοριακές ρυθµίσεις οδών που συµβάλλουν στην οδό(µονοδρόµηση), στα πλαίσια του έργου «<ΟΛΟΚΛΗΡ?ΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟ?ΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» ως εξής:
Οδός Βερµίου Ρεύµα προς Kοζάνη : πλάτος οδού 6,25µ µε δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση.
Οδός Βερµίου Ρεύµα προς Θεσ/νικη : πλάτος οδού 6,25µ µε δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση.
Οδός Πρωτοχωρίου: Μονόδροµος µε έξοδο προς οδό Βερµίου.
Οδός Λυγερής: Μονόδροµος µε έξοδο προς οδό Βερµίου.
Οδός Νέας Καρδιάς: Μονόδροµος µε είσοδο από οδό Βερµίου.
Οδός Καρυδίτσας : ?ιπλής κατεύθυνσης έως την οδό Ανθοπούλου και έπειτα µονόδροµος µε
είσοδο από την οδό Βερµίου.
Οδός Κοίλων: Μονόδροµος µε έξοδο προς οδό Βερµίου.
Οδός Νέας Χαραυγής: Μονόδροµος µε είσοδο από οδό Βερµίου.
Οδός Κοκκιναρά: Μονόδροµος µε έξοδο προς οδό Βερµίου.
Οδός Αλωνακίων: Μονόδροµος µε έξοδο προς οδό Βερµίου.

3. Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις οδικού δικτύου περιοχής που περικλείεται µεταξύ των οδών:Γκέρτσου-Τριών ?ένδρων-ΟΣΕ-Ιωνίας-κόµβου Κρόκου-11ης Οκτωβρίου-Βενιζέλου-
Τσιµηνάκη-πλατείας Λασσάνη-Κ.Παλαµά-Γκέρτσου ως εξής:

-.Απαγόρευση διαµπερούς διέλευσης κάθε είδους οχηµάτων της οδού Ιερολοχιτών, προς την οδό Ολύµπου και χρήση της οδού σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ.1 του ΚΟΚ, µόνο δια της οδού Πολυζούλη.-Μονοδρόµηση της οδού Αθηνάς µε κατεύθυνση από την οδό Πολυζούλη προς την οδό Λιούφη.
-Απαγόρευση διέλευσης οχηµάτων της οδόυ Ερµού και χρήση αυτής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ.1 του ΚΟΚ.
-Μονοδρόµηση τµήµατος οδού Ολύµπου, από το ύψος της οδού Βεροίας έως την οδό Γκέρτσου, µε κατεύθυνση προς την οδό Γκέρτσου και απαγόρευση της εκ περιτροπής
στάθµευσης των οχηµάτων.
-Μονοδρόµηση της οδού Βοσπόρου µε κατεύθυνση προς την οδό Εδέσσης.
-Μονοδρόµηση της οδού Θεσσαλονίκης µε κατεύθυνση από την οδό Πλαταιών προς την οδό Καρέλλη Ζ.
-Μονοδρόµηση της οδού Βεροίας µε κατεύθυνση από την οδό Φακίνου Α. προς την οδό Πλαταιών.
– Μονοδρόµηση της οδού Φακίνου Α. από την οδό Ιωνίας µε κατεύθυνση προς την οδό Βεροίας.
– Μονοδρόµηση της οδού Καρέλλη Ζ. από την οδό Θεσσαλονίκης προς την οδό Ιωνίας.
– Μετατροπή της οδού Κυκλάδων από µονόδροµο σε οδό διπλής κατεύθυνσης.
-Μονοδρόµηση οδού Αγίας Λαύρας (Εθνοµαρτύρων) µε κατεύθυνση από την οδό Θεσσαλονίκης προς την οδό Γκέρτσου.
-Μονοδρόµηση οδού Στάµκου Κλ. µε κατεύθυνση από την οδό Γκέρτσου προς την οδό Βεροίας.
-Μονοδρόµηση τµήµατος οδού Ζ.Πηγής µε κατεύθυνση από την οδό Γκέρτσου προς την οδό Θράκης.
– Μονοδρόµηση οδού Θράκης(πρώην Βοσπόρου) µε κατεύθυνση από την οδό Αριστοτέλους προς την οδό Αθηνάς.
-Οδοί διπλής κατεύθυνσης η οδός Λήµνου και η συνέχεια αυτής οδός Έβρου, έως την οδό Ιωνίας.
– Μονοδρόµηση οδού Λ.Μαβίλη µε κατεύθυνση από την οδό Φακίνου Α., προς την οδό Ιωνίας.
– Μονοδρόµηση οδού Ιορδανίδου Μ. µε κατεύθυνση προς την οδό Έβρου.
– Μονοδρόµηση οδού Πανσέληνου Α. µε κατεύθυνση από την οδό Θεσσαλονίκης προς την οδό Τζώνη Μ.

Tέλος

Τον χαρακτηρισµό της οδού Ερµού σε οδό ήπιας κυκλοφορίας ώστε να υπάρχει η δυνατότητα της στάθµευσης οχηµάτων των ΑΜΕΑ.(εισήγηση του εκπροσώπου των ΑΜΕΑ). Την τοποθέτηση ρυθµιστικής σήµανσης στις οδούς Θεσσαλονίκης και Βεροίας, ώστε να έχουν προτεραιότητα έναντι των κάθετων σε αυτούς οδούς, έως την λειτουργία περιφερειακής οδού στη ΝΑ πλευρά της πόλης.(εισήγηση του εκπροσώπου του Τµήµατος Τροχαίας. Επίσης να σημειωθεί ότι δόθηκε το πράσινο φως για την παραλαβή της αναγνωριστικής γεωλογικής – υδρολιθολογικής – υδρογεωλογικής – τεχνικογεωλογικής μελέτης, που εκπόνησε το ΙΓΜΕ, για την ίδρυση κοιμητηρίων στο νέο οικισμό του Κλείτου Κοζάνης.

Των αποφοίτων του Βαλταδώρειου έτους 1972

Μετά από 100 χρόνια από το έτος αποφοίτησης θα ξανασυναντηθεί η Στ’ τάξη πρακτικού του 1972 του Γυμνασίου Αρρένων. Τόπος συνάντησης: Χλοερός. Απαρτία ΣΙΓΟΥΡΗ 100 %.

Εξαιρετική απαρτία είχε φυσικά και η Συνάντηση του Σαββάτου. Από μια τάξη 35 μαθητών (και 6 «συνεργαζόμενων») απόντες ήταν μόνο δύο κι αυτοί δικαιολογημένοι. (Ο ένας πετάχτηκε στην ΚΥΠΡΟ να λύσει στα γρήγορα το θέμα της ΑΟΖ και το μεσανατολικό και ο άλλος στο εμιράτο του ΟΜΑΝ για να ρυθμίσει τις τιμές πετρελαίου με τον ΟΠΕΚ)

Οι υπόλοιποι μαθητές κατέφθασαν με αεροπλάνα και βαπόρια (και .. καρότσια) να δουν τους φίλους τους παλιούς μετά από μισό αιώνα.

Στατιστικά του «αγώνα» και δείκτες παραγωγικότητας των «παικτών»:

· 67 τέκνα (πιδιά κι κουρίτσια)

· 18 από αυτά στο εξωτερικό (κι άλλα τόσα ετοιμάζονται για βζννν )

· 27 εγγόνια (κι άλλα τόσα ετοιμάζονται σε κ’λιές από κόρες και νύφες)

· Ένας πολύτεκνος με τέσσερα παιδιά, πολλοί τρίτεκνοι, κι ένας ξεπαραδιάσ’κε να δωρίζει γιατί έχει εφτά εγγόνια!

· Συνταξιούχοι 20 και οι υπόλοιποι καρτερούν να σωθούν τα μνημόνια (τ’ χρον’ τ’ Αηλιά !) για να βγουν στ’ σύνταξη.

Χρονικό της Συνάντησης περιληπτικό. (Το αναλυτικό «καρέ καρέ» στους κινηματογράφους από βδομάδα)

Πρωί στο Βαλταδώρειο. Υποδοχή με σαραγλί και πίτα (home made), φωτορεπορτάζ πριν μισό αιώνα από σχολική ζωή και κάθε είδους ουρσουζιές, μασλάτια και κασμέρια άσωτα, διάφορα «ανδρικά» θέματα για το τότε και το τώρα.

Χαιρετισμοί από guest stars άλλων τάξεων ή σχολείων (Κλασσικό , Οικονομικό και ΘΗΛΕΩΝ). Το τελευταίο έστειλε φωτο στα σκαλιά της Επιδαύρου 1972, όπου όλες είναι μι τα μπραμ. Πρώτο πράμα ! ). Κλείσιμο με «A casa d’ Irene», αλλά και με το φεστιβαλικό «παλιό κανόνι» (ό,τι έπρεπε για την περίπτωσή μας)

Μαζική επιδρομή σε καφετέρια και στη συνέχεια για ούζα καθ΄ομάδας.

Βράδυ. Ταβέρνα με άργανα, ξανά πίτες home made, σπληνάντερα και άλλα light εδέσματα. Ρίξιμο άσωτου. Χορογραφίες κάθε είδους : από «τσακ’σμένες λατέρνες» και μπαλονάκια μέχρι .. μπαλέτα στον πάγο (σσ. παγάκια στο ουίσκι και αύριο στα .. γόνατα)

Στον πάτο η ορχήστρα είπε ευγενικά : «Εχ’τε σκοπό να το μαζώξ’τι ;; Εδώ και τρεις ώρες λέτε «ένα ακόμα τελευταίο» ! »

Όσοι έμειναν μέχρι τελικής πτώσης αποχώρησαν με στυλ «γέο βαγκέο» - αγκαζέ για ευνόητους λόγους.

Συμπέρασμα: ένα και μοναδικό : Ακόμα και 65 χρονών να είσαι, άμα κάτσεις στο θρανίο φκιάν’τς τς ίδιες σουρδαμάρες όπως τότε που ήσαν μαθητής.

Ρεφραίν στη ταβέρνα (από γνωστό αοιδό της τάξης): «Ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις. Είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μαλλιά (αν είχε..)….»

Η Στ’ τάξη πρακτικού του Βαλταδωρειου Γυμνασιου 1972:

Ν. Βαρδάκας. Ν. Βενιώτης, Α. Γαβριηλίδης, Στ. Γαβριηλίδης, Γ. Γελαδάρης, Β. Γιαννακίδης, Α. Γκατζιούρας, Π. Δαδαμόγιας, Γ. Δάτσιος, Β. Δεληβάνης, Στ. Ελευθεριάδης, Β. Ζώτος, Γ. Κοβεδάρος, Γ. Κάτανας, Η. Κουτσονάνος, Απ. Κουτσούλας, Τ. Κυρατσούς, Χ. Λαζαρίδης, Ν. Μπακλαβαρίδης, Κ. Μεντεσίδης, Μ. Παπαδόπουλος, Πασχ. Παπαδόπουλος, Ι. Πατσαλάς, Γ. Παυλίδης, Ι. Πιτσέλης, Α. Πλιάτσος, Αθ. Πουρνάρας, Ι. Ρεπανάς, Λ. Στεφάνου, Δ. Τηλαβερίδης, Α. Τσαμπαλής, Λ. Τσικριτζής, Γ. Τσιμπούκας, Γ. Τσίτσαρης, Β. Χαραμής, Λ. Χ’’μουρατίδης, και μέχρι 5η τάξη Στ. Θεοδωρίδης - Π. Μιχαηλίδης.

 

Ημερίδα για την ένταξη της έννοιας της Επιχειρηματικότητας στην Εκπαίδευση, συνδιοργανώνουν η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, το ΚΕΣΥΠ Κοζάνης και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Δυτ. Μακεδονίας, με στόχο την γνώση και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων στην εκπαίδευση και ειδικότερα την εξοικείωση των μαθητών/τριών των Λυκείων με την έννοια του επιχειρείν.

H Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βασιλική Βόντσα αναφερόμενη στην σχετική ημερίδα τονίζει όπτι η γνωριμία με τις επιχειρήσεις του τόπου μας που διαθέτουν χαρακτηριστικά υγιούς ανάπτυξης, καινοτομίας και εξωστρέφειας, οι ολιγόλεπτες συνεντεύξεις επιχειρηματιών, η επιχειρηματικότητα ως εναλλακτική στα μελλοντικά σχέδια των σημερινών μαθητών, στοιχεία Συμβουλευτικής για τις δεξιότητες του επιχειρηματία καθώς και παρουσίαση μακετών παραγωγικών μονάδων επιχειρήσεων της περιοχής από μαθητές/τριες θα κάνουν πιο διαδραστική και ενδιαφέρουσα την εκδήλωση.

Η Ημερίδα θα γίνει στην Πτολεμαΐδα στις 18/4/2018, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, κατά τις ώρες 11:30-14:00 και θα την παρακολουθήσουν μαθητές της Α ΄και Β΄ τάξης των Γενικών Λυκείων, των ΕΠΑΛ ,του 2ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας και του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας.

Image
Image

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ
THARROSLOGO
ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ