Tharos

Tharos

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα συμμετάσχει, από Παρασκευή 5 έως Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018, με περίπτερο στην κλαδική Έκθεση Market Expo 2018, προβάλλοντας και αναδεικνύοντας τις επιχειρήσεις της περιοχής. όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, μετά την επιτυχημένη περσινή συμμετοχή και τις συνεργασίες αλλά και την δικτύωση στο Marketing για την επιχειρηματικότητα, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συνδράμει στο αίτημα των τοπικών επιχειρηματιών να προβληθούν και φέτος στην συγκεκριμένη Έκθεση. Οι επιχειρηματικοί κλάδοι που θα παρουσιαστούν είναι τα: Τρόφιμα και Ποτά,  Παραδοσιακά και Βιολογικά Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας και Ευρείας Κατανάλωσης, Συστήματα και λύσεις πληροφορικής και Εξοπλισμός.

Το περίπτερο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, θα φιλοξενήσει δωρεάν  επιχειρήσεις των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων, μετά την συνεργασία με τα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

«Η παρουσία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην έκθεση Market Expo 2018, στόχο έχει την προβολή και την ενδυνάμωση της τοπικής αγοράς, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της δυναμικής των επιχειρήσεων των κλάδων που συμμετέχουν καθώς επίσης και την ανάπτυξη των συνεργασιών» τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου Παναγιώτης Κώττας.

Πηγή

 

Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν σε 101 εκατ. ευρώ έναντι 207 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017

Σε περίπου 22 εκατ. ευρώ ανήλθε το πρώτο εξάμηνο του 2018 το κόστος της αγοράς δικαιωμάτων CO2 για τις υπό πώληση λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη και τη Φλώρινα.
Αυτό προκύπτει από την έκθεση των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης στην οποία υπάρχει αναλυτική και ξεχωριστή καταγραφή των αποτελεσμάτων των δυο εταιριών «Μελίτη» και «Μεγαλόπολη». Σύμφωνα με αυτή, το κόστος αγοράς δικαιωμάτων CO2 ανήλθε σε 21,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2018 έναντι 16,6 εκατ. ευρώ το 2017.

Τέλος σε ότι αφορά το ζήτημα των ρύπων πρέπει να σημειωθεί ότι οι σταθμοί παραγωγής της ΔΕΗ εκπέμπουν πλέον περίπου 30 εκατ. τόνους CO2 σε ετήσια βάση. .
Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν σε 101 εκατ. ευρώ έναντι 207 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017, ενώ οι αμοιβές προσωπικού ήταν αυξημένες σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2017 και ανήλθαν σε 52,8 εκατ. ευρώ έναντι 38,3 εκατ. ευρώ.
Οι καθαρές μετά από φόρους ζημιές για τις υπό πώληση εταιρίες ανέρχονται σε 332,2 εκατ. ευρώ έναντι 6,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017, καθώς στο λογιστικό αποτέλεσμα μέτρησε και η απομείωση της αξίας λόγω πωλησης, ύψους 240 εκατ ευρώ.
Το σύνολο του ενεργητικού της Μελίτης ανέρχεται σε 279,1 εκατ. ευρώ και της Μεγαλόπολης σε 192,8 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο του παθητικού (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) για τη Μελίτη είναι 11,9 εκατ. ευρώ και για τη Μεγαλόπολη 132,4 εκατ. ευρώ.

Τέλος τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της Μελίτης είναι 167,2 εκατ. ευρώ και της Μεγαλόπολης 60,4 εκατ. ευρώ.

Υψηλότερη αξία με ΑΔΙ

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΔΕΗ με βάση τα ΔΠΧΑ 5, προχώρησε με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2018 στην αποτίμηση της αξίας της συμμετοχής της στις δύο εταιρίες με τη μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών.
Σύμφωνα με την αποτίμηση αυτή που έγινε από ανεξάρτητο εκτιμητή προέκυψε συνολικό ποσό απομείωσης ύψους 240,6 εκατ. ευρώ.
Μάλιστα όπως αναφέρεται στην έκθεση των αποτελεσμάτων αλλά και στο σχολιασμό των αποτελεσμάτων από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της επιχείρησης κ. Παναγιωτάκη οι ταμειακές ροές που χρησιμοποιήθηκαν στην αποτίμηση δεν περιλαμβάνουν έσοδα από ΑΔΙ, τα οποία εάν υφίσταντο από τα μέσα του 2019 και τιμή 39.000 ευρώ/MW, τότε η αξία των δυο εταιριών θα ήταν σημαντικά υψηλότερη κατά το ποσό των 142,6 εκατ. ευρώ.
Είναι σαφές ότι η διοίκηση της ΔΕΗ μέσω των αναφορών αυτών και με δεδομένο ότι τα ΑΔΙ δεν πρόκειται να εγκριθούν πριν από την κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών των υποψήφιων επενδυτών, επιδιώκει να λάβει προσφορές με ρήτρα ΑΔΙ δηλαδή να κατατεθούν δυο τιμήματα με ή χωρίς τα ΑΔΙ.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αποεπένδυσης

Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει εξάλλου η αναφορά που περιλαμβάνεται στους μελλοντικούς ενδεχόμενους κινδύνους για τη ΔΕΗ στο να υποχρεωθεί σε περεταίρω αποεπένδυση λιγνιτικών ή άλλων μονάδων. Συγκριμένα σύμφωνα με την έκθεση «δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαβεβαίωση ότι δεν θα υποχρεωθεί η ΔΕΗ να προχωρήσει σε περαιτέρω αποεπενδύσεις λιγνιτικής (ή άλλης) ισχύος παραγωγής στο μέλλον, προκειμένου να συμμορφωθεί με την υποχρέωσή της να μειώσει το μερίδιο αγοράς της στις αγορές παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας».
Τέλος σε ότι αφορά το ζήτημα των ρύπων πρέπει να σημειωθεί ότι οι σταθμοί παραγωγής της ΔΕΗ εκπέμπουν πλέον περίπου 30 εκατ. τόνους CO2 σε ετήσια βάση (εκ των οποίων περίπου 6 εκατ. τόνοι αφορούν τις υπό πώληση μονάδες της Μεγαλόπολης και της Φλώρινας).
Οι αυξημένες τιμές των δικαιωμάτων εκπομπών επηρεάζουν τα λειτουργικά κόστη της ΔΕΗ και όπως αναφέρεται στα οικονομικά αποτελέσματα η έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο αύξησης της τιμής του CO2, συνδέεται με τη δυνατότητά της να ενσωματώνει τις αυξήσεις αυτές στα τιμολόγιά της.
Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής των δικαιωμάτων εκπομπών, ενδέχεται (άμεσα ή έμμεσα) να επηρεάσει την οικονομική κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσματα και τη ρευστότητα της ΔΕΗ, δεδομένου ότι η μεταβολή της τιμής των δικαιωμάτων εκπομπών επηρεάζει μόνον τα τιμολόγια μέσης και υψηλής τάσης.

Πηγή

Συνεχίζονται οι έλεγχοι στο πλαίσιο του στοχευμένου προγράμματος “παράβαση της εβδομάδας”, που σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων τροχονομικών παραβάσεων σε όλη την επικράτεια.

Την προηγούμενη εβδομάδα (17-23 Σεπτεμβρίου) κλιμάκια αστυνομικών των Υπηρεσιών Τροχαίας, ενημέρωσαν τους οδηγούς και πραγματοποίησαν σχετικούς ελέγχους, δίνοντας… προτεραιότητα στην παράβαση της οδήγησης υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Στο πλαίσιο αυτό, από 768 συνεργεία Τροχαίας που συγκροτήθηκαν σε όλη τη χώρα, ελέγχθηκαν συνολικά 19.039 οχήματα και βεβαιώθηκαν 887 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Οι περισσότερες παραβάσεις σημειώθηκαν, στο οδικό δίκτυο της Αττικής (230), της Θεσσαλονίκης (72), του Ρεθύμνου (32), των Χανίων (28), της Κοζάνης (25) και της Λάρισας(24).

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και με στόχο την πρόληψη και τον περιορισμό των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.

Υπενθυμίζεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των χρηστών του οδικού δικτύου και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

Πηγή

Φεστιβάλ Αναιρέσεις, στην πόλη της Κοζάνης, 5 – 6 Οκτώβρη, στο χώρο της παλιάς αποθήκης του ΟΣΕ.
 

Συνάδελφοι το τελευταίο διάστημα έφταναν πληροφορίες στο συνδικάτο μας, που έκαναν λόγο για απόκρυψη ατυχημάτων από την Διεύθυνση του ΛΚΔΜ, προς τις αρμόδιες αρχές (Αστυνομία–Επιθεώρηση Μεταλλίων) όπως ρητά ορίζει στο άρθρο 97 ο μεταλλευτικός κανονισμός. Δυστυχώς συνάδελφοι οι πληροφορίες που είχαμε ήταν αληθινές.

Το ΛΚΔΜ απέκρυψε αρκετά σοβαρό ατύχημα που είχε συμβεί στις 22 Ιουνίου 2018 στο ορυχείο Μαυροπηγής και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άτυχου συνάδελφου αλλά και να προκληθούν εκτεταμένες υλικές ζημιές στον εκσκαφέα. Προσπάθησε δε εκ των υστέρων να χρυσώσει το χάπι δημιουργώντας μια επιτροπή διερεύνησης του ατυχήματος. Γιάννης πίνει Γιάννης κερνάει δηλαδή.

Κύριοι της Διεύθυνσης, αφού υποχρεούστε από το νόμο, για ποιο λόγο δεν δηλώσατε το ατύχημα στην Αστυνομική αρχή και στην Επιθεώρηση Μεταλλίων; Τι είχατε να κρύψετε; Έχουν συμβεί και άλλα σοβαρά ατυχήματα που έχετε λειτουργήσει κατ’ αυτόν τον τρόπο; Ερωτήματα που αναζητούν απαντήσεις. Δυστυχώς τέτοιου είδους συμπεριφορές υποδηλώνουν απαξίωση στο μέγιστο αγαθό της υγείας και της προστασίας της ζωής των εργαζομένων στους χώρους εργασίας. Κανείς όμως δεν έχει το δικαίωμα να παίζει με την υγεία και τις ζωές των εργαζομένων!!! Το συνδικάτο μας, όπως έχουμε δηλώσει πολλές φορές κατά το παρελθόν, είναι απέναντι σε τέτοιου είδους πρακτικές και θα διαβιβάσει όλα τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει στις αρμόδιες αρχές, ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες του ατυχήματος και να αποδοθούν ευθύνες.

Σταματήστε επιτέλους να αντιμετωπίζετε τους εργαζόμενους ως αριθμούς και να μετράτε τις ζωές τους ως χαμένες εργατοώρες που πρέπει να κρυφτούν κάτω από το χαλί.

Με τις πρακτικές απόκρυψης δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα, αντίθετα διατηρούνται οι άσχημες συνθήκες εργασίας, που αποτελούν την κύρια αιτία πρόκλησης ατυχημάτων, που δυστυχώς πολλές φορές είχαν σαν αποτέλεσμα να θρηνήσουμε συναδέλφους μας. Επιτέλους κύριοι σοβαρευτείτε!

Για το Δ.Σ.

Πρόεδρος, Γεώργιος Τζαβέλας

Γεν. Γραμματέας, Ιωάννης Ξανθόπουλος

Συναυλία παρουσίαση δίσκου του Χ. Κουτσουμπίδη Grenzenlose Fantasie την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου στο λαογραφικό μουσείο Κοζάνης.

Πρώτη φορά στα χρονικά, ο Μακεδονικός Σιάτιστας θα αγωνιστεί στη Γ´ Εθνική και έτσι η πρεμιέρα πρωταθλήματος, την Κυριακή με τον επίσης νεοφώτιστο Ναυπακτιακό Αστέρα (16.00, για τον 3ο όμιλο), αποκτά ιστορικό και ξεχωριστό χαρακτήρα.

Η Σιάτιστα φορά τα… γιορτινά της, για τη νέα δύναμη στο νομό Κοζάνης (εκπρόσωπος μαζί με τον Μακεδονικό Φούφα στην κατηγορία, με την Κοζάνη και τον Εορδαϊκό, δυο παραδοσιακούς… πόλους να έχουν καθηλωθεί στο τοπικό τα τελευταία χρόνια).

ΟΙ ΧΡΟΝΙΕΣ ΣΤΗ… Β´!

Το οξύμωρο για τον Μακεδονικό είναι οτι στο μακρινό παρελθόν δοκίμασε την εμπειρία της Β´ Εθνικής, τις χρονιές 1974-1975, 1978-79 και 1979-80 (πριν γυρίσει στην ΕΠΣ Κοζάνης), κατηγορία που ήταν σε περιφερειακή κλίμακα με ομίλους, με απευθείας άνοδο από το τοπικό.

ΟΠΛΟ Η ΕΔΡΑ, ΑΔΕΙΟ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ

Η ομάδα του Στράτου Καραμπατζάκη (επίσης πρεμιέρα στη Γ´ Εθνική) φιλοδοξεί να εκμεταλλευτεί θετικά τη… δίψα, τον ενθουσιασμό και την “ορμή” για να φτάσει σε μια νίκη ψυχολογίας, ενώ έχει σημάνει ξεσηκωμός και κινητοποίηση στον κόσμο των “πράσινων”, που ετοιμάζουν βροντερό “παρών”. Η ομάδα της δυτικής Μακεδονίας με ανακοίνωση καλεί τον κόσμο στο γήπεδοενώ ιδιαίτερα προβλήματα δεν υπάρχουν. Επίσης, μετά τη μεταγραφή του Τσαρσιώτη δεν υπήρξαν άλλες εξελίξεις για ενίσχυση στον Μακεδονικό.

Πηγή

 

Καθαρός θα είναι σήμερα ο καιρός στην Kοζάνη

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολiκοι έως 3 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 10οC έως 16oC.

Συνελήφθη χθες (25-09-2018) το απόγευμα σε περιοχή της Κοζάνης, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Κοζάνης, 43χρονος ημεδαπός για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και για κατοχή ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικία του 43χρονου σε περιοχή της Κοζάνης και σε χώρο πλησίον της οικίας του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
σε χώρο πλησίον της οικίας του -6- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 1,55 μέτρα, τα οποία καλλιεργούσε και
σε οικία του 38,3 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη και 3,4 γραμμάρια κατεργασμένη κάνναβη.

Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Κοζάνης, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Μετά την επιτυχημένη περσινή συμμετοχή και τις συνεργασίες αλλά και την δικτύωση στο Marketing για την επιχειρηματικότητα, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συνδράμει στο αίτημα των τοπικών επιχειρηματιών να προβληθούν και φέτος στην συγκεκριμένη κλαδική Έκθεση Market Expo 2018.

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης Έκθεσης που αποτελεί την πληρέστερη έκθεση τροφίμων και ποτών για τους δυναμικούς κλάδους της Ελλάδας, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα συμμετάσχει καθ΄όλη την διάρκειά της,από Παρασκευή 5 έως Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018, με περίπτερο προβάλλοντας και αναδεικνύοντας τις επιχειρήσεις της περιοχής.

Οι επιχειρηματικοί κλάδοι που θα παρουσιαστούν είναι τα:

  • Τρόφιμα

  • Γαλακτοκομικά / Τυροκομικά

  • Παραδοσιακά Προϊόντα

  • Βιολογικά Προϊόντα / Delicatessen

  • Ποτά / Αναψυκτικά

  • Ζαχαρώδη

  • Προϊόντα Ευρείας Κατανάλωσης

  • Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας

  • Συστήματα και λύσεις πληροφορικής

  • Εξοπλισμός

Το περίπτερο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, θα φιλοξενήσει ΔΩΡΕΑΝ επιχειρήσεις των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων, μετά την άρτια συνεργασία με τα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

«Η παρουσία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην έκθεση Market Expo 2018, έχει στόχο έχει την προβολή και την ενδυνάμωση της τοπικής αγοράς, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της δυναμικής των επιχειρήσεων των κλάδων που συμμετέχουν καθώς επίσης και την ανάπτυξη των συνεργασιών» τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου Παναγιώτης Κώττας.

Image
Image

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ
THARROSLOGO
ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ