Tharos

Tharos

Δύο σημαντικά έργα της Δημοτικής Επιχείρησης ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ, όπως ανακοίνωσε η Διαχειριστική Αρχή του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για τα έργα:
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, προϋπολογισμού 1.620.192,08 € (πλέον ΦΠΑ), και
- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Κ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, προϋπολογισμού 4.140.039,16 € (πλέον ΦΠΑ).

Το πρώτο έργο, θα εκτελεστεί, σύμφωνα με τη μελέτη, στις περιοχές της Τ.Κ. Νέας Χαραυγής και της πόλης της Κοζάνης και έχει ως αντικείμενο την κατασκευή:
• νέου εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων συνολικού μήκους 2.005 μ. από την βορειοανατολική προς τη νότια περιοχή της πόλης της Κοζάνης,
• εξωτερικού δικτύου από το νέο, προς κατασκευή, αντλιοστάσιο ανύψωσης λυμάτων της Ν. Χαραυγής μέχρι τον υφιστάμενο αγωγό ακαθάρτων, καθώς και από το νέο προς κατασκευή αντλιοστάσιο της περιοχής «Κασλά», μέχρι τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό της πόλης της Κοζάνης μήκους 3.348 μ.

Το συνολικό δίκτυο αποχέτευσης που θα κατασκευαστεί θα είναι μήκους 5.353 μ. με όλα τα απαραίτητα φρεάτια, καθώς και δύο αντλιοστάσια ανύψωσης λυμάτων, ένα στο νότιο άκρο του οικισμού Ν. Χαραυγής και ένα στην περιοχή «Κασλάς».

Το έργο αυτό αυξάνει το ποσοστό πληθυσμού που θα έχει πρόσβαση σε βελτιωμένα δίκτυα αποχέτευσης, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτό τον πληθυσμό του οικισμού Ν. Χαραυγής, τα λύματα του οποίου πλέον θα οδηγούνται και θα επεξεργάζονται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Κοζάνης (Βιολογικός Καθαρισμός).
Το δεύτερο έργο έχει ως αντικείμενο του, σύμφωνα με τη μελέτη, την κατασκευή στην Τ.Κ. Δρεπάνου:
• νέου εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων συνολικού μήκους 18.444 μ., και
• νέου εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, από το νέο, προς κατασκευή, αντλιοστάσιο ανύψωσης λυμάτων Δρεπάνου προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων ΒΙΠΕ Κοίλων Κοζάνης (Βιολογικός Καθαρισμός) μήκους 4.409 μ.

Το συνολικό δίκτυο αποχέτευσης θα έχει μήκος 22.853,00 μ., θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα φρεάτια από οπλισμένο σκυρόδεμα στις προβλεπόμενες από τη μελέτη θέσεις καθώς και ένα αντλιοστάσιο ανύψωσης λυμάτων στο βόρειο άκρο του οικισμού Δρεπάνου.

Κι αυτό το έργο αυξάνει το ποσοστό του πληθυσμού που θα έχει πρόσβαση σε νέα βελτιωμένα σύγχρονα δίκτυα αποχέτευσης, τα οποία θα συλλέγουν τα αστικά λύματα του οικισμού Δρεπάνου και θα τα οδηγούν προς επεξεργασία στην Ε.Ε.Λ. ΒΙΠΕ Κοίλων Κοζάνης.

Οι εργασίες κατασκευής των δύο αυτών έργων αναμένεται να ξεκινήσουν το Φθινόπωρο του 2018 και να ολοκληρωθούν πλήρως σε δύο χρόνια.
Σχολιάζοντας την ένταξη των παραπάνω έργων στο ΕΣΠΑ ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ κ. Αχιλλέας Δημητριάδης έκανε την εξής δήλωση: «Η υλοποίηση των έργων αυτών θα λύσει σημαντικά και χρονίζοντα προβλήματα των Τοπικών Κοινοτήτων της Νέας Χαραυγής και του Δρεπάνου, ενώ παράλληλα θα βελτιώσει και τη λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος της πόλης της Κοζάνης σε μια συγκεκριμένη περιοχή.

Είναι έργα που σχεδίασε και ετοίμασε η ΔΕΥΑΚ, τα οποία κατά την αξιολόγηση τους για την ένταξη τους στο ΕΣΠΑ συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία, και εντάσσονται στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλει η Επιχείρηση να εκσυγχρονίζει και να βελτιώνει διαρκώς τις υποδομές όλου του Δήμου, αξιοποιώντας πλήρως ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, καθώς και τους δικούς της πόρους».     

Θετική είναι η αποτίμηση της δράσης των τριών νέων μορφών αστυνόμευσης που εφαρμόζονται με επιτυχία σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και συμπληρώνουν τις δράσεις εμφανούς αστυνόμευσης, κυρίως σε θέματα γενικής αστυνόμευσης μέσω της διενέργειας περιπολιών και της παροχής υπηρεσιών σε πολίτες.

Το πλέγμα των νέων θεσμών αστυνόμευσης της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει: τις Κινητές Αστυνομικές Μονάδες (Κ.Α.Μ.) των Διευθύνσεων Αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, τους τρεις Τοπικούς Αστυνόμους της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Βελβεντού, την Τοπική Κοινότητα Τσοτυλίου και τη Δημοτική Κοινότητα Αιανής και τους αστυνομικούς-ποδηλάτες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς.

Οι αστυνομικοί που στελεχώνουν τους παραπάνω τρεις θεσμούς βρίσκονται καθημερινά δίπλα στον πολίτη, στοχεύοντας στην βελτίωση της καθημερινότητάς του, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα το ανθρώπινο πρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η επιτυχία των νέων μορφών αστυνόμευσης αποτυπώνεται χαρακτηριστικά και στα ποσοτικά αποτελέσματα της δράσης τους. Όσον αφορά τη δραστηριότητα των Κ.Α.Μ. των Διευθύνσεων Αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, το τελευταίο εξάμηνο έχουν πραγματοποιηθεί:
• 588 προγραμματισμένα δρομολόγια,
• 3.990 επισκέψεις πολιτών,
• 48 επισκέψεις σε φορείς,
• 288 περιπτώσεις παροχής πληροφοριών για έκδοση εγγράφων,
• 319 θεωρήσεις εγγράφων και
• 36 περιπτώσεις παροχή συνδρομής – βοήθειας, επίλυση διαφορών – παραπόνων
Όσον αφορά τη δραστηριότητα των Τοπικών Αστυνόμων της Δημοτικής Κοινότητας Βελβεντού και της Τοπικής Κοινότητας Τσοτυλίου το τελευταίο εξάμηνο και της Δημοτικής Κοινότητας Αιανής από τις 25 Απριλίου του τρέχοντος έτους έχουν πραγματοποιηθεί:
• 163 επισκέψεις πολιτών,
• 46 επισκέψεις σε φορείς,
• 38 περιπτώσεις παροχή πληροφοριών για έκδοση εγγράφων,
• 28 θεωρήσεις εγγράφων και
• 136 περιπτώσεις παροχή συνδρομής – βοήθειας, επίλυση διαφορών – παραπόνων.

Όσον αφορά τη δραστηριότητα των αστυνομικών - ποδηλατών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς, από την 21 Μαΐου του τρέχοντος έτους πραγματοποιήθηκαν:

• 96 έλεγχοι ατόμων,
• 14 έλεγχοι ξενοδοχείων,
• 14 έλεγχοι τουριστικών και λοιπών καταστημάτων,
• 24 έλεγχοι τουριστικών λεωφορείων και οχημάτων και
• 253 περιπτώσεις παροχή συνδρομής.
Στο χρονικό διάστημα λειτουργίας τους έχουν ενσωματωθεί στις τοπικές κοινωνίες των περιοχών δραστηριοποίησής τους, μέσω της ανάπτυξης σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης, κατανόησης και συνεργασίας με υπηρεσίες, φορείς και πολίτες, εξασφαλίζοντας την ικανοποιητική επίλυση των προβλημάτων τους και ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειάς τους.
Με τη λειτουργία των παραπάνω μορφών αστυνόμευσης δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες, ακόμη και των πιο απομακρυσμένων περιοχών, να ευρίσκονται σε άμεση επαφή με την Αστυνομία, ενισχύοντας ταυτόχρονα την αστυνομική παρουσία και δράση στις τοπικές κοινωνίες.
Επιπλέον, οι νέες αυτές δομές έχουν τόσο συμβουλευτικό χαρακτήρα παρέχοντας οδηγίες στους πολίτες, για τον τρόπο προφύλαξής τους από παράνομες πράξεις σε βάρος τους, όσο και προληπτικό χαρακτήρα, αποτρέποντας την τέλεση εγκληματικών πράξεων.
Οι νέες αυτές ευέλικτες δομές αστυνόμευσης έρχονται να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και εντάσσονται στις δράσεις εμφανούς αστυνόμευσης, με την παρουσία περισσότερων αστυνομικών δίπλα στον πολίτη.

Σε κατάσταση πανικού βρίσκεται η κυβέρνηση λόγω της δημοσκοπικής κατάρρευσης που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα αλλά και εξαιτίας των οργισμένων αντιδράσεων των πολιτών κατά της συμφωνίας των Πρεσπών που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Πολιτικά πυροτεχνήματα
Ακόμη και υπουργοί της κυβέρνησης που μέχρι πρότινος έστρεφαν τα «βέλη» τους κατά του συγκυβερνήτη Πάνου Καμμένου για την αλλοπρόσαλλη στάση του στο Μακεδονικό, έρχονται σήμερα να αποδώσουν τα εύσημα στον υπουργό Άμυνας επειδή δεν έριξε την κυβέρνηση όταν η ΝΔ κατέθεσε την πρόταση μομφής. Οι ίδιοι ωστόσο ή κάνουν τα «στραβά μάτια» στις απειλές Καμμένου ότι θα ρίξει την κυβέρνηση και θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές όταν έρθει η συμφωνία των Πρεσπών προς κύρωση στη Βουλή ή απλά πιστεύουν ότι οι απειλές αυτές είναι «πολιτικά πυροτεχνήματα» του υπουργού Άμυνας για σωθεί το κόμμα του.

Έπαινος από τον Ν. Φίλη
Σε αυτό το πλαίσιο, εντύπωση προκάλεσε η σημερινή αναφορά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Φίλη, ο οποίος αφού χαρακτήρισε ομάδες τραμπούκων αλλά και παρακρατικούς θύλακες όσους μετέχουν στα συλλαλητήρια, έφτασε στο σημείο να επαινέσει τη στάση του Π.Καμμένου στη Βουλή. «Ορθώς δεν προκάλεσε θέμα εθνικής ασφάλειας ρίχνοντας την κυβέρνηση, λόγω των διαφωνιών του με την συμφωνία των Πρεσπών» τόνισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Η αναζήτηση εφεδρειών
Οι δηλώσεις αυτές έρχονται την ώρα που είναι σε εξέλιξη μία προσπάθεια από την κυβέρνηση να αναζητήσει εφεδρείες στη Βουλή για τη συμφωνία των Πρεσπών σε περίπτωση βεβαίως που χρειαστούν και δεν δούμε μία νέα … κυβίστηση από τον Π.Καμμένο. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κανένα δεδομένο επί του θέματος καθώς δεν γνωρίζουμε ποιοι και πόσοι από τους βουλευτές του Ποταμιού θα ψηφίσουν θετικά στη Βουλή τη συμφωνία των Πρεσπών, καθώς ο πολιτικός χρόνος είναι αρκετός προκειμένου να προκύψουν νέα δεδομένα από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης.

Πρόωρες εκλογές;
Άλλωστε, δεν είναι λίγοι όσοι πιστεύουν στο σενάριο των πρόωρων εκλογών το Φθινόπωρο τονίζοντας ότι πιθανόν να αναγκαστεί ο Αλέξης Τσίπρας – υπό το βάρος των αντιδράσεων των πολιτών – να ζητήσει την ετυμηγορία του ελληνικού λαού ώστε να μη σηκώσει μόνο το κόμμα του με τις … εφεδρείες που θα εξασφαλίσει, τη συμφωνία για τη «Βόρεια Μακεδονία». Οι δημοσκοπήσεις που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα, άλλωστε, αποτυπώνουν τη δυσαρέσκεια του κόσμου για τη συμφωνία των Πρεσπών, καθώς δείχνουν ότι σχεδόν 7 στους 10 πολίτες τη θεωρούν κακή.

Ο Φίλης ζητούσε την παραίτηση Π.Καμμένου
Δεν έχουν περάσει πολλές ημέρες από τότε που ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης ζητούσε την παραίτηση του Πάνου Καμμένου λόγω της στάσης του στο Μακεδονικό.
«Όταν σε ένα κορυφαίο ζήτημα ένας κορυφαίος υπουργός διαφωνεί δεν μπορεί να παραμένει στην κυβέρνηση», είχε αναφέρει ο κ. Φίλης.

«Πονοκέφαλος» τα συλλαλητήρια
Την ίδια στιγμή, η αγωνία στο Μαξίμου για τα συλλαλητήρια και τις συνεχείς αντιδράσεις των πολιτών για το Μακεδονικό, έχει χτυπήσει «κόκκινο» καθώς κυβερνητικά στελέχη γίνονται σε καθημερινή βάση δέκτες αποδοκιμασιών.

Τις τελευταίες ημέρες η υπερασπιστική γραμμή του Πάνου Καμμένου για το προσωπικό του «Βατερλώ» με το όνομα της Μακεδονίας είναι μια. Ότι ο ίδιος δεν θα επιτρέψει να κυρωθεί η συμφωνία, όταν έρθει στη Βουλή κι ότι τα Σκόπια δεν πρόκειται να πάρουν πρόσκληση για την είσοδό τους στο ΝΑΤΟ παρά μόνο αν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και στην Ελλάδα και στη γειτονική χώρα.

Αποπροσανατολισμός
Πριν από λίγες ημέρες στη Βουλή είπε: «Τα Σκόπια θα έχουν πρόσκληση για ένταξή τους στο ΝΑΤΟ, αφού θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους που καταγράφονται στο σχέδιο της συμφωνίας των Πρεσπών».

Και… βέτο!
Και συνέχισε, αφήνοντας υπόνοιες για ενδεχόμενο βέτο: «Για την συνεκδοχή νέων κρατών στο ΝΑΤΟ υπάρχει η αρχή της ομοφωνίας. Έστω και ένα κράτος να διαφωνεί δεν μπορεί να ενταχθεί. Δεν μας υποχρεώνει κανείς να αρνηθούμε και να θέσουμε θέμα για οποιονδήποτε συμμετέχοντα».

Μάλιστα στο «ψεύτικο», στο άκρως αποπροσανατολιστικό του αφήγημα προκειμένου να κερδίσει χρόνο στην κυβέρνηση, έχει πει ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να κρατήσει και δύο χρόνια οπότε η ΠΓΔΜ έχει κάνει μια τρύπα στο νερό.

Πρόκειται ασφαλώς για ένα ακόμη σενάριο από αυτά που ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ χρησιμοποιεί τακτικά προκειμένου να ξεφύγει από τα προσωπικά πολιτικά του αδιέξοδα.

Περήφανος… σε δύσκολη θέση
Κι ενώ εξαναγκάζεται από τον πρωθυπουργό να πάει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στις 11 και 12 Ιουλίου, δηλώνοντας μάλιστα περήφανος γι’ αυτό, στην πραγματικότητα βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση καθώς οι αποφάσεις της κυβέρνησης δημιουργούν τετελεσμένα. Και ταυτόχρονα παράγουν ουσιαστικό πολιτικό αποτέλεσμα για τη γειτονική χώρα η οποία πετυχαίνει να πάρει πρόσκληση εισόδου για το ΝΑΤΟ από αύριο κιόλας.

Παραιτήθηκαν ήδη μόνοι τους από το βέτο!
Αυτό που σκόπιμα αγνοεί και δεν αναφέρει είναι ότι επί της ουσίας η Ελλάδα στη αυριανή Σύνοδο του ΝΑΤΟ χάνει το δικαίωμα του βέτο. Δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να μπλοκάρει την είσοδο της γειτονικής χώρας στη Συμμαχία, κι αυτό συνέβη με βάση της συμφωνία των Πρεσπών. Δηλαδή διαγράφεται το βέτο του Βουκουρεστίου με αποτέλεσμα τα Σκόπια να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ είτε ως «Βόρεια Μακεδονία» είτε ως Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Το τελικό όνομα θα εξαρτηθεί από την ολοκλήρωση των βημάτων που προβλέπουν οι Πρέσπες.

Σύμφωνα με τον Αγγελο Συρίγο, αναπληρωτή καθηγητή του Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, το 1995 η Ελλάδα δέχθηκε με την Ενδιάμεση Συμφωνία (άρθρο 11) να μην προβάλλει αντιρρήσεις στην ένταξη των Σκοπίων σε διεθνείς οργανισμούς, εφόσον αυτή γίνεται με το προσωρινό τους όνομα (δηλαδή ΠΓΔΜ). Το 2011 το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης καταδίκασε την Ελλάδα λέγοντας ότι κατά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι τον Απρίλιο του 2008 παραβίασε αυτή την υποχρέωση.

Το ψέμα
Ωστόσο, όλα τα προηγούμενα χρόνια η Ελλάδα δεν πιέστηκε και το ΝΑΤΟ ουδέποτε έθεσε θέμα ΠΓΔΜ, δεν απηύθυνε πρόσκληση στη γειτονική χώρα. Με τη συμφωνία των Πρεσπών η Ελλάδα αποδέχθηκε την έναρξη των διαδικασιών για ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, έτσι κι αλλιώς. Ακόμη δηλαδή κι αν υπάρξει καθυστέρηση στη διαδικασία ή ακόμη κι αν η Ελλάδα δεν κυρώσει τη συμφωνία.

Κι εδώ είναι το μεγάλο ψέμα του Πάνου Καμμένου που λέει ότι η γειτονική χώρα δεν θα ενταχθεί ή ότι ο ίδιος θα μπλοκάρει τη συμφωνία.

Από αύριο η ΠΓΔΜ παίρνει επί της ουσίας προσκλητήριο με το σημείο που αναγράφεται το όνομα να μένει κενό. Είτε θα αναφέρει «Βόρεια Μακεδονία» είτε ΠΓΔΜ.

Το λάθος που έγινε
Χαρακτηριστική και απολύτως ξεκάθαρη είναι η θέση που καταθέτει ο κ. Συρίγος: Εάν η Ελλάδα κυρώσει τη συμφωνία των Πρεσπών, τα Σκόπια θα ενταχθούν στο ΝΑΤΟ ως «Βόρεια Μακεδονία». Εάν δεν κυρώσει τη συμφωνία, τα Σκόπια πάλι θα ενταχθούν, αλλά με το προσωρινό όνομα ΠΓΔΜ βάσει της υποχρεώσεως που έχουμε με την Ενδιάμεση Συμφωνία του 1995. Αυτή η υποχρέωση είναι ανεξάρτητη της κυρώσεως ή μη της συμφωνίας των Πρεσπών. Θεωρητικώς, μπορεί η χώρα μας να κωλυσιεργήσει αρκετό καιρό ως προς την κύρωση του πρωτοκόλλου, αλλά για πόσο; Επιπλέον, εάν δεν κυρώσουμε το πρωτόκολλο, θα ξαναπάμε ως υπότροποι στο Διεθνές Δικαστήριο όπου θα καταδικασθούμε εκ νέου. Για ένα κράτος που βρίσκει καταφύγιο στο διεθνές δίκαιο ως προς τις διαφορές του με την Τουρκία, θα είναι λάθος να μην εφαρμόσει απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου.

Μπορούσε να αποφευχθεί;
Μπορούσε να αποφευχθεί αυτή η εξέλιξη; Ναι, εάν στη συμφωνία των Πρεσπών προβλεπόταν ότι το πρωτόκολλο εντάξεως της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ θα ξεκινούσε μόνον όταν και η ελληνική πλευρά είχε ολοκληρώσει την κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών. Κατά συνέπεια, η Ελλάδα απώλεσε ένα βασικό διαπραγματευτικό της πλεονέκτημα έναντι των Σκοπίων που θα μπορούσε να φανεί εξαιρετικά χρήσιμο σε περίπτωση που, τελικώς, δεν κυρώσουμε τη συμφωνία των Πρεσπών».

Το Βατερλώ είναι δίπλα στις Βρυξέλλες
Το συμπέρασμα είναι ότι ο Πάνος Καμμένος θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το Βατερλώ, για να χειροκροτήσει την ένταξη των Σκοπίων στην ατλαντική συμμαχία και χωρίς πλέον η Ελλάδα να έχει τη δυνατότητα του βέτο.

Η Διοίκηση του Α.Σ. ΤΙΤΑΝ Σερβίων ανακοινώνει την απόκτηση του Αντώνη Σαββούδη. Ο 31χρονος μεσοεπιθετικός, ένας ποδοσφαιριστής με μεγάλη εμπειρία από τα πρωταθλήματα της Γ’ και Δ’ Εθνικής κατηγορίας, αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του συλλόγου μας. Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Α.Σ. ΤΙΤΑΝ Σερβίων και του ευχόμαστε μία χρονιά με υγεία και αγωνιστικές επιτυχίες.

Συμφωνία και πρόσληψη του Νίκου ΚΑΤΑΚΑΛΙΔΗ

Η διοίκηση της ΑΕΠ κατόπιν συναντήσεως με τον κ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ Γεώργιο τον οποίο και ευχαρίστησε για την συνεργασία που είχαν και για την προσφορά του στην ομάδα προέβη στην λύση της συνεργασίας τους.

Στην συνέχεια η ομάδα ερχόμενη σε συνάντηση με τον κ. ΚΑΤΑΚΑΛΙΔΗ Νικόλαο θέτοντας τους στόχους της σε αυτόν ήρθε σε συμφωνία για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας.

Η διοίκηση καλωσορίζει τον κύριο ΚΑΤΑΚΑΛΙΔΗ και εύχεται καλή επιτυχία στο έργο του.

Θέλοντας να επιστήσουμε την προσοχή σας , ενόψει της έναρξης της μεταγραφικής περιόδου, για την αποφυγή λαθών που μπορεί να αποβούν ιδιαίτερα κρίσιμα , σας παραθέτουμε τις ημερομηνίες της μεταγραφικής περιόδου , που είναι οι ίδιες με της περυσινής περιόδου.

Μετεγγραφές : 01/07/2018 έως 31/10/2018 και 01/01/2019 έως 31/01/2019

Αποδεσμεύσεις : 01/07/2018 έως 31/08/2018 και 01/01/2019 έως 31/01/2019

Υποσχετικές : 01/07/2018 έως 31/08/2018 και 01/01/2019 έως 31/01/2019 (δίνουν και παίρνουν μέχρι 8 παίκτες , όχι πάνω από 3 παίκτες προς ή από το ίδιο σωματείο και όχι πάνω από 21 ετών.)

Επανεγγραφές : 01/09/2018 έως 31/10/2018 και 01/01/2019 έως 28/02/2019

Πρώτες Εγγραφές : 01/07/2018 έως 30/11/2018 (γεννηθέντες το έτος 2007 και πριν) και 01/01/2019 έως 30/04/2019 (γεννηθέντες το έτος 2008 και πριν).

Αποδεσμεύσεις (ομαδικές) : 01/07/2018 έως 30/09/2018 και 01/01/2019 έως 30/01/2019.(όταν η δύναμη του σωματείου υπερβαίνει τους 140 ποδοσφαιριστές).

Μετεγγραφές Διεθνείς : 01/07/2018 έως 31/10/2018 και 01/01/2019 έως 31/01/2019 .

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 13 του Παραρτήματος Β  του Κανονισμού Ιδιότητας Μετεγγραφών για Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές , δεν μπορούν να αποκτούν , να αποδεσμεύουν και να παραχωρούν με οποιονδήποτε τρόπο ποδοσφαιριστές , τα σωματεία τα οποία οφείλουν χρηματικά ποσά από οποιονδήποτε λόγο σε υπερκείμενες αρχές ( Ενώσεις – Ε.Π.Ο. )

Οι συναυλίες των 36ων Λασσανείων, που είχαν ακυρωθεί λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών ξεκίνησαν από χθες με τις"Χίλιες Φωνές" την Νατάσα Καραγιάννη και τον Γιάννη Παπαευαγγέλου, στην πλατεία της Κοζάνης. Ακολοθούν

Τρίτη 10 Ιουλίου
Κεντρική Πλατεία Κοζάνης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΙΑΡΑΜΠΗΣ «Πάμε πάλι από την αρχή»
Τόλης Νήρας-κιθάρα, Κώστας Κωστόπουλος-ηλεκτρική κιθάρα, Δημήτρης Κίτσιος-μπάσο, Αστέριος Αυλογιάρης-βιολί, Φώτης Βακουφτσής-κρουστά, Απόστολος Σιαραμπής-μπουζούκι, τραγούδι.

Σάββατο 14 Ιουλίου
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ
SD POWER TRIO
O Σάκης Ντοβόλης έχει βρεθεί επί σκηνής με κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, όπως οι Ηλίας Ζάϊκος, Νίκος Ντουνούσης, Χρήστος Δάντης κ.α., αλλά και με τον θρύλο των Blues τον Αμερικανό Louisiana Red. Από το 2013, το SD PowerTrio, το οποίο απαρτίζουν ο Σάκης Ντοβόλης - κιθάρα, ο Φώτης Ντοβόλης – μπάσο και ο Νίκος Καλύβας – ντραμς, έχει παίξει συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συμμετείχε ως headliner σε μεγάλα Ευρωπαϊκά Blues Festivals (Skopje International Blues Fest, Kosovska Mitrovica Jazz Fest), ενώ έχει ανοίξει συναυλίες για μεγάλους καλλιτέχνες (Gus G, Graham Bonnet, Blues Wire κ.α.). Από τον Μάιο του 2018 ο Σάκης ανήκει και επίσημα στην Αμερικάνικη δισκογραφική εταιρεία, Grooveyard Records, η οποία εδρεύει στην Νέα Υόρκη και εκπροσωπεί μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας Blues/Rock κοινότητας, όπως ο Lance Lopez, ο Philip Sayce, ο Greg Koch κ.α. Στις 23 Νοεμβρίου 2018 θα κυκλοφορήσει παγκόσμια το debut album του με τίτλο "Cross The Line".

Ώρα έναρξης συναυλιών 21:00. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Έκλεισε της πύλες της το βράδυ της Δευτέρας 18 Ιουνίου, η 10η Γενική Εμπορική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας. Ο απολογισμός είναι ιδιαίτερα θετικός, αφού η προσέλευση επισκεπτών συνέχισε να είναι σε υψηλά επίπεδα, με χιλιάδες μοναδικούς επισκέπτες. Για άλλη μία χρονιά, η πλειοψηφία των εκθετών δήλωσε ικανοποιημένη από την ανταπόκριση, αλλά και τις ευκαιρίες που δόθηκαν ώστε να εκθέσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στο κοινό.

Οι παράλληλες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν, τράβηξαν τα βλέμματα και έδωσαν χρώμα στην έκθεση. Η φετινή 10η έκθεση ήταν σίγουρα η πιο πλούσια που έγινε ποτέ, σε παράλληλα γεγονότα. Εκδηλώσεις που αφορούσαν την τεχνολογία, το marketing, τη γαστρονομία αλλά και την ψυχαγωγία των επισκεπτών αγκαλιάστηκαν από το κοινό, και προσέλκυσαν επισκέπτες από όλα τα μήκη και πλάτη της Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πτολεμαΐδαςκαι το ΕΒΕ Ν. Κοζάνης, ευχαριστούν θερμά όλους όσους συνέδραμαν και στη φετινή επιτυχημένη διοργάνωση. Πρώτα από όλα τους εκθέτες και τους επισκέπτες που έδωσαν ζωή στο εγχείρημα που με συνέπεια γίνεται στην Πτολεμαΐδα εδώ και εννέα χρόνια. Ευχαριστούν θερμά για τη συνεργασία και την υποστήριξη, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τον Δήμο Εορδαίας, την Εθνική Συνομοσπονία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, τη ΔΕΗ ΑΕ, την ΕΡΤ, τα ΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ Πτολεμαΐδας, την ανάδοχο εταιρία ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ,τους Προσκόπους Πτολεμαΐδας, το ΚΤΕ και το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,και την ΑΦΟΙ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΞΕΕ για τη φιλοξενία. Ευχαριστεί επίσης, όλους όσους «έτρεξαν» εθελοντικά, και συμμετείχαν στις παράλληλες εκδηλώσεις. Ευχαριστούν τέλος, όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, που κάλυψαν με υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού τις δράσεις της Έκθεσης.

Η φετινή έκθεση ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τους διοργανωτές, καθώς είχε και συμβολικό χαρακτήρα. Η 10η επετειακή διοργάνωση, σφράγισε την υψηλή τεχνογνωσία της διοργάνωσης, καθώς και τη δυναμική να γίνεται μια μαζική και επιτυχημένη έκθεση, στις δύσκολες εποχές που βιώνουμε. Ήταν ένα στοίχημα που η περιοχή κέρδισε, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα σε όλο τον εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο της χώρας.

Άπαντες, έδωσαν ραντεβού για την EgnatiaExpo 2019, της οποίας ο σχεδιασμός έχει ήδη ξεκινήσει με πολλές νέες ιδέες. Η νέα μεγάλη έκθεση της Δυτικής Μακεδονίας, η EgnatiaExpo, θα είναι παρούσα.

Αντιπροσωπεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας (Ε.Ο.Γ.), αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Δημήτριο Κοσμίδη, τον Γενικό Γραμματέα Ιωάννη Μπλέτσα, τον Ταμία Χρήστο Κουφογιάννη και ο Πρόεδρος της International Fur Federation (IFF) Ιωάννης Μανάκας, πραγματοποίησαν επίσημη επίσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο, την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018.

Οι φορείς της γούνας συναντήθηκαν και συζήτησαν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, του παρουσίασαν τον κλάδο της Ελληνικής Γουνοποιίας, του εξέφρασαν τις θέσεις τους, αλλά και τα διεθνή προβλήματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος ο κλάδος.

Να σημειωθεί πως παρών στην συνάντηση ήταν και ο π. Υπουργός Μιχάλης Παπαδόπουλος. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τη Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς Ολυμπία Τελιγιορίδου προς ενημέρωσή της.

Image
Image

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ
THARROSLOGO
ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ