Tharos

Tharos

ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αρχαιολογικά κατάλοιπα ανθρώπινης παρουσίας στη Δυτική Μακεδονία, από τους νεολιθικούς χρόνους έως τη μεταβυζαντινή περίοδο, έχει φέρει στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη στο πλαίσιο των κατασκευαστικών εργασιών του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου

Περδίκκας, Παλιά Αμμορυχεία: διερεύνηση νεκροταφείου Πρώιμης Εποχής Χαλκού


Πέρδικκας, Παλιά Αμορρυχεία: διερεύνηση νεκροταφείου Πρώιμης Εποχής Χαλκού


Αρχαιολογικά κατάλοιπα ανθρώπινης παρουσίας στη Δυτική Μακεδονία, από τους νεολιθικούς χρόνους έως τη μεταβυζαντινή περίοδο, έχει φέρει στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη στο πλαίσιο των κατασκευαστικών εργασιών του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ AG).
Αυτό μαρτυρούν τα ευρήματα των αρχαιολόγων που απασχολεί το έργο στην περιοχή, οι οποίοι εργάζονται υπό την επίβλεψη των Εφορειών Αρχαιοτήτων Κοζάνης, Φλώρινας και Καστοριάς, αλλά και του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Πύργοι, Κάστρο: σωστική ανασκαφή οικισμού εποχής σιδήρου, ελληνιστικού – βυζαντινού


Πύργοι, Κάστρο: σωστική ανασκαφή οικισμού εποχής σιδήρου, ελληνιστικού - βυζαντινού

ΠΕ Κοζάνης: νέα αρχαιολογικά δεδομένα

«Η σωστική αρχαιολογική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 14 συνολικά θέσεις κοινοτήτων στην Π.Ε. Κοζάνης, έφερε στο φως νέα αρχαιολογικά δεδομένα για την ιστορία της περιοχής που συμπληρώνουν τον τοπογραφικό και πολιτισμικό χάρτη της», αναφέρουν η Προϊσταμένη της τοπικής Εφορείας Αρχαιοτήτων (ΕΦΑ) και υπεύθυνη αρχαιολόγος του έργου, Αρετή Χονδρογιάννη-Μετόκη, και η αρχαιολόγος Βίκη Λαϊνά που είχε την καθημερινή επιτόπια επίβλεψη των ανασκαφών.

Οι αρχαιότητες που ανασκάφηκαν ανάγονται σε διάφορες χρονικές περιόδους και καταδεικνύουν τη διαχρονική κατοίκηση στην περιοχή από τους νεολιθικούς χρόνους και εξής. Κατά τις εργασίες που εκτέλεσε ομάδα 74 συνολικά ατόμων (εκ των οποίων 11 αρχαιολόγοι, 4 σχεδιαστές και 1 συντηρητής), εντοπίστηκαν συνολικά 67 σημεία με αρχαιολογικό υλικό, τα οποία ανήκουν σε οικισμούς ή μεμονωμένες εγκαταστάσεις.
Περδίκκας, Παλιά Αμμορυχεία: διερεύνηση νεκροταφείου Πρώιμης Εποχής Χαλκού


Πέρδικκας, Παλιά Αμορρυχεία: διερεύνηση νεκροταφείου Πρώιμης Εποχής Χαλκού

Τα σημαντικότερα ευρήματα εντοπίστηκαν στις κοινότητες

·Πύργων: οικιστικά κατάλοιπα της πρώιμης εποχής του σιδήρου (10ος-8ος αι. π.Χ.), αποθηκευτική κατασκευή και νόμισμα ρωμαϊκής περιόδου, τμήμα νεκροταφείου πρώιμων βυζαντινών χρόνων, αλλά και ταφικά κατάλοιπα νεότερου τάφου που περιείχε σέρβικο ασημένιο νόμισμα του 19ου αιώνα.
·Περδίκκα: νεκροταφείο της πρώιμης εποχής του χαλκού (2.500-2.000 π.Χ.) –σημαντικό εύρημα ως ένα από τα πρωιμότερα που έχουν ανασκαφεί στον ελλαδικό χώρο– οικιστικά κατάλοιπα ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων, και κλίβανοι.
·Πτολεμαΐδας: τρεις οικισμοί, οι δύο της πρώιμης εποχής του σιδήρου και ο τρίτος των ελληνιστικών/ρωμαϊκών χρόνων.
Π.Ε. Φλώρινας: σωστικές ανασκαφές στον Αντίγονο και τον Φιλώτα
Κατά την προϊσταμένη της ΕΦΑ, Χριστίνα Ζιώτα, στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας η αρχαιολογική έρευνα εστίασε ουσιαστικά σε δύο περιοχές, τις κοινότητες Αντιγόνου και Φιλώτα, όπου πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικές τομές και ορίστηκαν δύο θέσεις για σωστική ανασκαφή.
 
Στην πρώτη θέση, κοντά στον Αντίγονο, ανασκάφηκαν ευρήματα νεότερης νεολιθικής περιόδου (6ης-5ης χιλιετίας π.Χ.) και εποχής του χαλκού (3ης-2ης χιλιετίας π.Χ.):
·οικιστικά στρώματα με κομμάτια πηλού, οπές για τη στερέωση ξύλινων πασσάλων, κατάλοιπα κατασκευών με λιθόστρωτα δάπεδα και πλήθος πήλινων αγγείων, σκευών, εργαλείων, μυλόλιθων κλπ.
·λακκοειδείς ταφές πρώιμης εποχής σιδήρου, κτερισμένες με πήλινα αγγεία.
·λακκοειδείς ταφές βυζαντινών χρόνων, σε μία από τις οποίες η νεκρή έφερε πέντε χάλκινα δακτυλίδια.

Στη δεύτερη θέση στα νότια-νοτιοανατολικά του Φιλώτα εντοπίστηκαν οικοδομικά κατάλοιπα και τάφοι που χρονολογούνται από την ελληνιστική ως τη μεσοβυζαντινή περίοδο (2ος αι. π.Χ.-12ος αι. μ.Χ.), καθώς και κινητά ευρήματα, όπως πήλινα αγγεία, μεταλλικά εργαλεία και όπλα, καρφιά, κοσμήματα, χάλκινα νομίσματα, κατάλοιπα μεταλλουργικής δραστηριότητας και πήλινα εργαλεία υφαντικής.

Τέλος, σε ορεινές θέσεις των κοινοτήτων Βαρικού και Μανιακίου αποκαλύφθηκαν λιθόκτιστες κατασκευές αμυντικού χαρακτήρα, πιθανότατα ρωμαϊκών χρόνων.

ΠΕ Καστοριάς: νέες θέσεις και καινούριες προοπτικές στην αρχαιολογική έρευνα

«Στην Π.Ε. Καστοριάς ήρθαν στο φως αρχαιότητες σε δεκάδες θέσεις που εμπλουτίζουν τον αρχαιολογικό χάρτη της περιοχής και διευρύνουν τις προοπτικές για την αρχαιολογική έρευνα», τονίζουν η αρχαιολόγος της τοπικής ΕΦΑ, Χαρά Σαρρηγιαννίδου, και η προϊσταμένη της Εφορείας, Ανδρομάχη Σκρέκα. Τα ευρήματα παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία και καλύπτουν ευρύ χρονολογικό φάσμα, από τους προϊστορικούς ως τους μεταβυζαντινούς χρόνους και περιλαμβάνουν κλιβάνους νεολιθικών χρόνων, πίθους της εποχής του χαλκού, κατάλοιπα ρωμαϊκού οικισμού κ.ά.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον, σύμφωνα με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς, παρουσιάζει η ανασκαφή σημαντικών αρχιτεκτονικών καταλοίπων κοντά στο χωριό Ποριά, πλησίον του Αλιάκμονα. Πρόκειται για κτίσμα με τρίπλευρη κόγχη στην ανατολική πλευρά που παραπέμπει σε ναό –πιθανώς μεταβυζαντινών χρόνων (μέσα 15ου-αρχές 19ου αι.)– ή τμήμα μεγαλύτερου ναού.

Τα παραπάνω ευρήματα, και άλλα που έχουν ανασκαφεί στη Θράκη και την Κεντρική Μακεδονία, προέκυψαν στο πλαίσιο των 400 και πλέον αρχαιολογικών ανασκαφών και τομών οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί στη Ζώνη Εργασίας του αγωγού, βάσει και των σχετικών Μνημονίων Συναντίληψης και Συνεργασίας που έχει υπογράψει ο ΤΑΡ – αφενός με το αρμόδιο Υπουργείο και αφετέρου με τις Εφορείες όλων των περιφερειακών ενοτήτων από τις οποίες διέρχεται.

Ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (ΕΚΕ-PCI) της ΕΕ, και κατόπιν της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο δεύτερο Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility – CEF) για την Ενέργεια, τον Φεβρουάριο του 2017 χορηγήθηκε στον ΤΑΡ κονδύλι ύψους €14.018.347. Το ποσό αυτό χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση επιπλέον αρχαιολογικών δοκιμαστικών τομών και σωστικών ανασκαφών κατά μήκος του 2ου και 3ου τμήματος του αγωγού στην Ελλάδα (από την Καβάλα έως την Καστοριά), συνολικού μήκους 360χλμ.
 

Εβδομήντα πέντε άτομα,κατά το τελευταίο δεκαήμερο, μεταφέρθηκαν στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαίδας με γαστρεντερίτιδα, η, μορφές γαστρεντερίτιδας, ενώ, δύο εξ αυτών, παιδιά, που δέχθηκαν την Αγωγή και την φροντίδα των γιατρών και Νοσηλευτών στην Παιδιατρική κλινική.

Τα παραπάνω αναφέρει η υποδιοικήτρια του Νοσοκομείου της Πτολεμαΐδας Αναστασία Βαρδάκα με βάσει τα καταγεγραμμένα στοιχεία κίνησης του Νοσοκομείου από τη 1η Σεπτεμβρίου έως και χθες Δευτέρα.

Το θέμα δημοσιοποίησε χθες η επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας « Λαική Συσπείρωση» Αντωνία Χόλμπα, και στην ερώτηση της προς τον Δήμαρχο Εορδαίας Σάββα Ζαμανίδη, έκανε λόγο για ραγδαία αύξηση, κατά την τελευταία εβδομάδα, κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας σε πολίτες της Πτολεμαΐδας, με αποτέλεσμα 100 και πλέον άτομα να σπεύσουν στο ΤΕΠ και στην Παιδιατρική κλινική του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας, χωρίς οι αρμόδιες υπηρεσίες να ενημερώσουν τον λαό για τυχόν βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης,η, να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα προστασίας.

Η απάντηση από πλευράς της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Εορδαίας ήταν πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την ποιότητα του νερού της Πτολεμαΐδας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας που διενήργησε για τον μήνα Αύγουστο πιστοποιημένο- εξειδικευμένο εργαστήριο, συμβεβλημένο με την Επιχείρηση

Πηγή

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού πραγματοποίησε τη Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου ενημερωτική συνάντηση με θέμα « Γνωρίζοντας το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας» με ομιλήτρια την υποδιευθύντρια του ΣΔΕ κα Φωτεινή Καγιόγλου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια ενημέρωσης των αλλαγών που ορίζει η νέα κοινή υπουργική απόφαση που αφορά το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης με θέμα: «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)» η οποία ορίζει ότι οι δικαιούχοι ενήλικες έως 45 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση υποχρεούνται είτε να συμμετάσχουν στις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου δημοτικού σχολείου είτε να εγγραφούν σε: α) σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ή στα παραρτήματα αυτών, β) εσπερινά γυμνάσια.

 

Για 8η συνεχόμενη χρονιά, παράλληλα με τις υπόλοιπες δράσεις αλληλεγγύης για την προστασία των παιδιών, οργανώνουμε την προσπάθεια συλλογής σχολικών ειδών για παιδιά που οι οικογένειές τους αδυνατούν να στηρίξουν τη σχολική τους φοίτηση και για παιδιά όλης της πόλης, ζητώντας τη στήριξη και τη συμμετοχή όλων.

Η συλλογή σχολικών ειδών (και μεταχειρισμένων σε καλή κατάσταση) θα διαρκέσει ολόκληρο το Σεπτέμβριο, στα εξής σημεία:

Δημήτρης Αθανασιάδης | Ιπποκράτους 8

ΔΙΔΩ, Παιδί και Πολυχώρος | Στρ. Ι. Μακρυγιάννη 5 & Ε. Μπενάκη

Iosif Lazaridis | Παύλου Μελά 41

Ταξίδι στο χρόνο cafe | Φιλίππου Β΄43

ΑΡΣΙΣ Κοζάνης | Αγίου Χριστοφόρου 6

Συνεχίζουμε με συνέπεια τον αγώνα μας ενάντια σε μια παρατεταμένη περίοδο οικονομικής κρίσης και ανασφάλειας, πιστές και πιστοί στις αξίες μας, κάνοντας αυτό που κάνουμε πάντα: να στεκόμαστε, με όρους ισοτιμίας και αλληλεγγύης, πλάι σε κάθε παιδί (ανεξαρτήτου καταγωγής, χρώματος, θρησκείας…), αλλά και σε κάθε άνθρωπο.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη δράση, μπορείτε να αναζητήσετε στο τηλέφωνο 2461049799, στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., στο δικτυακό χώρο arsiskozanis.blogspot.gr, ή μέσω της σελίδας facebook.com/Arsis.Kozanis.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης στο 3ο γυμνάσιο Κοζάνης, στο σχολικό συγκρότημα Κρόκου και στο γυμνάσιο Καπνοχωρίου. Οι παρεμβάσεις που έγιναν στα τρία σχολικά κτίρια αφορούσαν αναβαθμίσεις του κτιριακού κελύφους, με μονώσεις και αλλαγή κουφωμάτων και αναβάθµιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Τα έργα χρηματοδοτήθηκαν από πιστώσεις του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος με το ποσό συνολικά των 350 χιλιάδων ευρώ. Ο Δήμος Κοζάνης έχει ήδη ολοκληρώσει αντίστοιχες αναβαθμίσεις στο Δημαρχείο Κοζάνης, στο κτήριο της Τεχνικής Υπηρεσίας και στο σχολικό συγκρότημα Ξηρολίμνης.

Παράλληλα σε εξέλιξη είναι η διαγωνιστική διαδικασία για ανάδειξη μελετητή για την ενεργειακή αναβάθμιση σε άλλες 14 σχολικές μονάδες. Στόχος των παρεμβάσεων όπως τόνισε σε δηλώσεις του ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αριστοτέλης Πουτακίδης είναι η βελτίωση των συνθηκών στο σχολείο για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, χειμώνα καλοκαίρι και η εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Χαρακτηριστικά όπως ανέφερε από τον πρώτο χρόνο θα εξοικονομηθούν από τη θέρμανση στα σχολεία Κρόκου και Καπνοχωρίου, που δεν έχουν τηλεθέρμανση, περίπου πενήντα χιλιάδες ευρώ.

Τροχαίο δυστύχημα όπου έχασε την ζωή του ένας άντρας 53 ετών μετά από πλαγιομετωπική σύγκρουση της μηχανής που οδηγούσε με διερχόμενο φορτηγό. Το δυστύχημα σημειώθηκε  στη 1 και 40 μετά το μεσημέρι. Ο άτυχος άντρας έφερε πολλά τραύματα μετά την σφοδρή σύγκρουση με το φορτηγό, μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Σερβίων και κατόπιν στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης όπου απλά οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος ενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κοζάνης.

Πηγή

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας εκ των υποψηφίων διεκδικητών έχουν υποβάλει αίτημα για παράταση του διαγωνισμού για τις μονάδες της ΔΕΗ, το οποίο εξετάζει σοβαρά η Κομισιόν.

Την εικόνα αυτή μεταφέρουν αρμόδιες πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εξηγούν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα χέρια της οποίας βρίσκεται το σχετικό αίτημα της κοινοπραξίας CHN Energy – Κοπελούζου, δεν αποκλείεται να εγκρίνει τη μετάθεση κατά μερικές εβδομάδες, προς τα πίσω, της καταληκτικής προθεσμίας.

Εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί, τότε η ημερομηνία υποβολής προσφορών της 17ης Οκτωβρίου, θα μετατεθεί προς τα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου, αφού δύσκολα θα ικανοποιηθεί το αίτημα των Κινέζων για παράταση 1- 2 μηνών.

Όπως αναφέρει το energyprress.gr το αίτημα της CHN Energy, που μέχρι σήμερα έχει υποβάλει 224 ερωτήματα, βρίσκεται στα χέρια του αποκαλούμενου «θεματοφύλακα παρακολούθησης» (σσ: Monitoring Trustee), δηλαδή της KPMG. Η τελευταία, που έχει αναλάβει ρόλο τοποτηρητή της Κομισιόν στο διαγωνισμό, γνωρίζει καλά τους προβληματισμούς που υπάρχουν σε ΥΠΕΝ και ΔΕΗ σχετικά με το ενδεχόμενο, τα τιμήματα να κυμανθούν χαμηλά.

Αφενός επειδή τα δικαιώματα CO2 κινούνται κοντά ή και πάνω από τα 22 ευρώ ο τόνος (22,51 ευρώ τη Παρασκευή), αφετέρου γιατί είναι αμφίβολο αν τελικά η Κομισιόν θα εγκρίνει τα περίφημα «λιγνιτικά ΑΔΙ», την ένταξη δηλαδή και των μονάδων της ΔΕΗ σε ένα μηχανισμό που θα αποζημιώνει στη χονδρική αγορά και τις λιγνιτικές μονάδες για την ισχύ που παρέχουν στο σύστημα.

Ο προβληματισμός της ΔΕΗ είναι έντονος, πολλώ δε μάλλον όταν οι αποφάσεις για τα «λιγνιτικά ΑΔΙ», δεν πρόκειται να ληφθούν παρά μετά από την ημερομηνία υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό.

Σύμφωνα λοιπόν πηγές της ΔΕΗ που επικαλείται το «Energypress», εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρξει πρόβλεψη στο διαγωνισμό για κάποιου είδους «ρήτρας ΑΔΙ». Δηλαδή μιας φόρμουλας, σύμφωνα με την οποία, θα διασφαλίζονται οι υποψήφιοι για είσπραξη είτε κάποιου επιπλέον εφάπαξ ποσού, είτε ενός ποσοστού από τα ΑΔΙ που θα παίρνουν οι μονάδες, αν και εφόσον αυτά εγκριθούν.

Ο στόχος, προφανής. Να αποκτήσουν κίνητρο οι υποψήφιοι αγοραστές των μονάδων, προκειμένου να αυξήσουν όταν θα έρθει η ώρα, τα τιμήματά τους, τα οποία σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα πληροφορίες, θα είναι χαμηλά.

Αν οι τιμές των CO2 παραμείνουν στα ίδια επίπεδα ή αυξηθούν ακόμη περισσότερο μέχρι τον Οκτώβριο, τότε αλλάζουν δραματικά οι εξισώσεις για το τίμημα που μπορεί να εξασφαλίσει η ΔΕΗ από την πώληση των δύο εταιρειών με τις λιγνιτικές μονάδες της Μελίτης και της Μεγαλόπολης.

Από τις αρχικές προσδοκίες για τίμημα της τάξης του 1 δισ. ευρώ, οι εκτιμήσεις έχουν προσγειωθεί σε μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Κάποιοι μάλιστα από τους πιθανούς αγοραστές, έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι οι προσφορές που θα υποβληθούν δύσκολα θα ξεπεράσουν ακόμη και τα επίπεδα των 100 εκατ. ευρώ.

Η Θρακική Εστία Εορδαίας σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις του τρύγου, με την επωνυμία «Θρακικά επιλήνια» που θα πραγματοποιηθεί στο πάρκο Ι.Χρηστίδη την Τετάρτη 12 και Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.

Με τιμή το Δ.Σ.

Αρκετά συννεφιασμένος θα είναι σήμερα ο καιρός στη Kοζάνη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως3 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 19οC έως 25oC.

Ένα αρραγές μέτωπο ενάντια στην συνεχή μείωση των τιμών στο αιγοπρόβειο γάλα φαίνεται ότι προσπαθούν να χτίσουν οι κτηνοτροφικοί φορείς της χώρας, που συγκεντρώθηκαν την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου στα Καλάβρυτα, έπειτα από σχετική πρωτοβουλία του τοπικού συνεταιρισμού.

Οι κτηνοτρόφοι συμφώνησαν να γίνει κοινή προσπάθεια πίεσης προς την ελληνική πολιτεία, ώστε με αυστηρότερους ελέγχους, να αποτραπεί περαιτέρω κατρακύλα στην τιμή του γάλακτος.

Στη σύσκεψη έγινε κουβέντα για το υπό διαμόρφωση καταστατικό της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, ενώ επί τάπητος τέθηκε και το σχέδιο νόμου του ΥπΑΑΤ για το καθεστώς που διέπει τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε ενιαία εκπροσώπηση του κλάδου με 11μελές Συμβούλιο στη νέα οργάνωση, εκ των οποίων οι τρεις (Λύκα, Πεβερέτος, Ματενίδης) απαρτίζουν την επιτροπή συντονισμού

Το 11μελές αναλυτικά:
- Γιάννης Γκρίνιας
- Μυρτώ Λύκα
-Δημήτρης Μόσχος
- Παναγιώτης Πεβερέτος
- Γιώργος Βενιεράκης
- Μπάμπης Ματενίδης
- Νίκος Παλάσκας
- Κώστας Ανθόπουλος
- Γιώργος Μυριούνης
- Κώστας Γυφτάκης
- Παύλος Σατολιάς

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος οι πρόεδροι της Ενωσης Αγρινίου- ΑΜΦΙΓΑΛ Θωμάς Κουτσουπιάς, της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας Νίκος Παλάσκας, της Πανελλήνιας Ενωσης Κτηνοτρόφων (Λύκα, Γκρίνιας, Γυφτάκης), του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) Παναγιώτης Πεβερέτος, του Συνεταιρισμού Βοσκών Λιβαδίου Ολύμπου Αναστάσιος Αντωνίου, εκπρόσωπος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κτηνοτρόφων  Πιερίας «Αιγοπροβατοτρόφοι Ν. Πιερίας» Κώστας Ανθόπουλος ",   εκπρόσωπος του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αιγοπροβατοτροφίας Αμύνταιου, εκπρόσωπος των νέων αγροτών Αχαΐας, του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Βοιωτίας, του Συνεταιρισμού Αγελαδοτρόφων Δυτικής Θεσσαλίας (Βαϊόπουλος), του Συνεταιρισμού Ρεθύμνης (Βενιεράκης), ενώ το παρόν έδωσε και ο Γιώργος Διδάγγελος, αλλά και άλλοι φορείς της περιοχής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των διοργανωτών έχει ως εξής:
Σήμερα 7/9/2018 στα Καλάβρυτα, στα γραφεία του Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων, συγκεντρώθηκαν εκπρόσωποι κτηνοτροφικών φορέων από όλη την Ελλάδα για πρώτη φορά ξεκινώντας μια νέα επανάσταση για την επιβίωση όλων των κτηνοτρόφων.

Βασικό θέμα της συζήτησης είναι η συνεχής κατάρρευση των τιμών του αιγοπρόβειου γάλακτος και του κρέατος, η οποία ξεκίνησε το 2017 και βλέπουμε να συνεχίζεται και την νέα περίοδο.
Τονίστηκε από όλους τους φορείς η δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι κτηνοτρόφοι και η συνέχισή τους τη νέα περίοδο θα οδηγήσει σε σημαντική συρρίκνωση του κλάδου της κτηνοτροφίας.

Οι τιμές που δόθηκαν πέρυσι και σύμφωνα με ανακοινώσεις που έρχονται στην δημοσιότητα τις τελευταίες μέρες για την νέα περίοδο έχουν σαν αποτέλεσμα τον αφανισμού του κλάδου. Ενός κλάδου που έχει 100.000 εκμεταλλεύσεις, απασχολεί 400.000 άτομα, δίνει δουλειά σε άλλα τουλάχιστον 15 επαγγέλματα και συνεισφέρει πολλά χρήματα στο ΑΕΠ έχοντας την Φέτα ως ναυαρχίδα.

Παράλληλα στα χρόνια της κρίσεως πολλοί νέοι άνθρωποι, παρέμειναν στην επαρχία και επένδυσαν χρήματα και ελπίδες στο επάγγελμα του κτηνοτρόφου και ξαφνικά βρίσκονται μετέωροι μαζί με όλο τον υπόλοιπο κλάδο.

Σε αντίδραση για τις εξευτελιστικές τιμές που ανακοινώθηκαν ομόφωνα από όλους τους φορείς αποφασίστηκε:

Ενιαία έκφραση και δράση του κλάδου της κτηνοτροφίας ενάντια στους μεταποίητες του γάλακτος, τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με αποφασιστικότητα και συσπείρωση.

Είμαστε αποφασισμένοι να καταγγείλουμε όλες τις παρανομίες και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπεύθυνους που οδήγησαν τις τιμές τους γάλακτος στην σημερινή κατάσταση.

Δηλώνουμε όλοι μαζί ότι θα αγωνιστούμε δυναμικά για το επάγγελμα μας το οποίο στηρίζει την Εθνική οικονομία και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας διώξει από αυτό.

Παρευρέθησαν και συνυπογράφουν το δελτίο τύπου οι παρακάτω φορείς:
- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ – ΠΕΚ
- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ – ΣΕΚ
- ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
- ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
- ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ "ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΟΙ ΠΙΕΡΙΑΣ"
- ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΟΣΚΩΝ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
- Σ.Α.Γ.Α.Π.Ε.Λ.
- ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΜΦΙΓΑΛ
- ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ & ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
- ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
- ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΘΡΑΚΩΝ «ΑΜΝΟΣ»
- ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ
- ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΗΡΕ ΜΕΡΟΣ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ 

Image
Image

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ
THARROSLOGO
ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ