Tharos

Tharos

Συνεδριάζει σήμερα στις 8 το απόγευμα στο Κοβεδάρειο το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

*Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ – ΥΔΡΟΛΙΘΟΛΟΓΙΚΗ – ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ.
*Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Ονομασίας οδών, πλατειών – κυκλοφοριακού – πεζοδρομίων – περιπτέρων του Δήμου Κοζάνης, που αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κοζάνης.
*Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 305.000,00 ευρώ από Υπουργείο Εσωτερικών για την προμήθεια μηχανημάτων έργου:.
*Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης, ως προς τη διάρκεια ισχύος της, με τίτλο: Μελέτη επέκτασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης στους οικισμούς Κρόκου και Δρεπάνου.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
*Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την «Βελτίωση εξωτερικών υδραγωγείων οικισμών Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης (ανατολική περιοχή Σαριγκιόλ), στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με υπεύθυνο φορέα κατασκευής και λειτουργίας του έργου τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ)».
*Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την «Παραλλαγή χάραξης της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής του ΟΣΕ Αμύνταιο – Πτολεμαΐδα – Κοζάνη, στην περιοχή του ΝΔ πεδίου ορυχείων Πτολεμαΐδας Ν. Κοζάνης.
*Έγκριση η μη αιτήματος της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης για κοπή έντεκα (11) δένδρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
*Έγκριση Κανονισμού Εμποροπανηγύρεων Δήμου Κοζάνης.
*Έγκριση λειτουργίας εμποροπανήγυρης Δρεπάνου από 26-05-2018 έως 28-05-2018.
*Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών
Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
*Ορισμός επιτροπών παραλαβής διαφόρων έργων του Δήμου Κοζάνης:
*Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Αποκατάσταση δρόμων πόλης Κοζάνης.
*Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή περίφραξης σε Χώρο Απόθεσης Αδρανών Υλικών (ΧΑΑΥ)
*Χορήγηση παράτασης αποκλειστικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Αποκατάσταση υποδομών στην Τ.Κ. Κάτω Κώμης.
*Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: Βελτίωση προσβασιμότητας υποδομών Δήμου Κοζάνης για ΑΜΕΑ.
*Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: Κατασκευή ανελκυστήρα στο Δημαρχείο Κοζάνης.
*Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Συντήρηση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων & λοιπών κτιρίων Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου.
*Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση πεζοδρομίων & πλατειών Τ.Κ. Κοίλων και Χαραυγής - Αύξηση προϋπολογισμού μελέτης Τεχνικού Προγράμματος 2018.
*Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση χάραξης αγροτικής οδού Αγίας Παρασκευής – Καρυδίτσας. – Αύξηση προϋπολογισμού μελέτης Τεχνικού Προγράμματος 2018
*Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 του Δήμου Κοζάνης.
*Σύσταση κριτικής επιτροπής για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΣΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
*Έγκριση απολογισμού 2017 Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης.
*Παραχωρήσεις σχολικών χώρων Α/θμιας Εκπαίδευσης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Ντέλμας, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.
*Έγκριση και δέσμευσης διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018.
*Εκμίσθωση περισσεύματος βοσκής στην περιοχή «ΓΚΙΩΝΑ» της πρώην Κοινότητας Χαραυγής
*Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.175,5 τ.μ. (τμήμα του υπ΄ αριθμ. 529 χερσολίβαδου πεδινού αναμόρφωσης έτους 1962 αγροκτήματος Ακρινής) για επαγγελματική χρήση.
*Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης – Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Κοζάνης.
*Διαγραφές – Επιστροφές διαφόρων ποσών.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
*Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σιαμπανόπουλος, εντεταλμένος σύμβουλος.
*Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για τη χρήση της παγίας προκαταβολής Προέδρων και Εκπροσώπων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
.

 

Πάνε εδώ και τριάντα χρόνια, που νεαρός τροχονόμος οδηγώντας το υπηρεσιακό αυτοκίνητο, ευρισκόμενος σε διαταγμένη υπηρεσία, συγκρούσθηκε μετωπικά με αντίθετα ερχόμενο αυτοκίνητο και σκοτώθηκε.

Η συμπεριφορά της πατρίδας, στις περιπτώσεις αυτές, ήταν και εξακολουθεί να είναι υποστηρικτική ή αδιάφορη ανάλογα με το βαθμό ευθύνης του υπαλλήλου. Κοντολογίς αν υπάρχει ευθύνη του υπαλλήλου, ο νεκρός πηγαίνει σαν το λαγό στο αμπέλι και η οικογένειά του είναι αβοήθητη. Αν δεν υπήρξε ευθύνη και το ατύχημα προήλθε από απρόβλεπτο λόγο, τότε και μόνο τότε η πατρίδα έρχεται αρωγός και παρήγορος.

Για να κατανοηθεί ο απρόβλεπτος λόγος, είναι εκείνος, που ο παθών υπάλληλος δεν μπορούσε να προβλέψει, πριν το συμβάν. Δηλαδή: Οδηγεί ο υπάλληλος σε δρόμο και πέφτει ένας βράχος και καταπλακώνει το αυτοκίνητό του.

Ο λόγος θανάτου είναι απρόβλεπτος. Αν όμως υπήρχε μια πινακίδα που προειδοποιούσε τους οδηγούς ότι υπάρχει κίνδυνος κατολίσθησης ο απρόβλεπτος λόγος πάει περίπατο.

Αυτά τα τερτίπια σκαρφίζονται οι ειδήμονες και δακρυρροούντες της εξουσίας την ώρα της ταφής, για να στείλουν στον αγύριστο τις οικογένειες των θανόντων, ένεκα της υπηρεσίας και κατά τη διάρκεια αυτής, στελεχών της πατρίδας, χωρίς τον απρόβλεπτο λόγο.

Με την αναγγελία του θανάτου ετοιμάζουν τα κουστούμια τους, που θα πρέπει να είναι μαύρα και αφού φορέσουν τη μάσκα του σπαρασσόμενου συμπαραστάτη του νεκρού, τον ονομάσουν ήρωα και τον δαφνοστεφανώσουν, εγκαταλείπουν τη χήρα και τα ορφανά στην ένδυα και την ορφάνια της, με μια φωτογραφία στο κάδρο, για να θυμούνται. Μόνο να θυμούνται νηστικοί και εγκαταλειμμένοι.

Με την αγγελία του θανάτου του Σμηναγού, η Βουλή έσπευσε να υιοθετήσει τα παιδιά του και η συνταξιοδοτική Διοικητική Εξέταση θα ψάχνει τον.....απρόβλεπτο λόγο.
Ενώ θα μπορούσε όλα να τα καλύπτει ο Νόμος. Με βούλα των μουσκεμένων από τα δάκρυα κονδυλοφόρων, με νόμο και όχι ζητιανιά και επαιτεία. Σαν αυτή της Βουλής, που αποφάσισε να υιοθετήσει τα παιδιά. Χωρίς ντροπή και χωρίς τσίπα.

Αυτά μου ήρθαν στο νου καθώς προσπάθησα νε θυμηθώ πόσες συνταξιοδοτικές ΕΔΕ έχουν συνταχθεί, ψάχνοντας απεγνωσμένα να βρουν οι συντάκτες τους, κάτι που θα μπορούσε να κλείσει τα μάτια των ιεροεξεταστών που θα ήλεγχαν το πόρισμα και θα περνούσε κάποιος απρόβλεπτος λόγος για να αποκατασταθεί η οικογένεια του νεκρού. Διαφορετικά η θυσία θα ήταν χωρίς αντίκρισμα. Θα έμενε μόνο η σημαία στο φέρετρο για να θυμίζει ποιά χώρα παραπετάει τα παιδιά της αφού τα ονομάσει πρώτα ήρωες.

Χάθηκε ο κόσμος αν έθεταν τους νεκρούς αυτούς σε ειδική επετηρίδα πεσόντων την ώρα του καθήκοντος και μισθοδοτούσαν κανονικά την οικογένεια των νεκρών; Χάθηκε ο κόσμος, αν με νόμο, αφιέρωναν οι Δήμοι ένα δρομάκι, ένα σοκάκι, μια μικρή πλατεία στη μνήμη τους. Αν τους ανήγειραν με έξοδα του κράτους μια προτομή, αν βάφτιζαν ένα δημόσιο κτίριο με το όνομά τους;

Αλλά τι λέω. Εμείς αναστηλώνουμε ερείπια και αφιερώνουμε δρόμους και πλατείες Θεός φυλάξει στη Θάλλω, στην Αυξώ, στην Περσεφόνη, αρχαίες Θεές και χάριτες. Για τους σύγχρονους ήρωες θα μιλάμε τώρα; Ώρες είναι να βγουν μπροστά οι νεκροί από τους ενδοξότατους και γενναιότατους καρεκλοκενταύρους.

Τους πρέπει τους φτωχούς νεκρούς η δόξα, η τιμή και η επιβράβευση; Να γίνουν αυτοί τα πρότυπα της νεολαίας; Πάει θα χαλάσει ο κόσμος.
Βρε Αθανάσιε Διάκε τι μας έκανες. Ούτε όσιο δεν σε ονοματίσαμε. Ήσουνα βλέπεις Διάκος. Χάθηκε ο κόσμος να είσαι τουλάχιστον λίγο παραπάνω στο βαθμό;
Ντροπή και άγος μας.

Δείτε τους τυχερούς αριθμούς

Νέο τζακ ποτ σημειώθηκε στην κλήρωση του τζόκερ της Κυριακής.

Ετσι το ποσό που θα διανείμει ο ΟΠΑΠ στην κλήρωση της επόμενη Πέμπτης 19 Απριλίου θα φτάνει τα 3,2 εκατ. ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 11, 13, 18, 31, 40.

Τζόκερ ο αριθμός 11.

Βρέθηκε ένα τυχερός στην κατηγορία δύο (με 5 σωστές προβλέψεις) ο οποίος θα εισπράξει 87.938 ευρώ.

 

 

Για το ξεπούλημα της ΔΕΗ

Για το θέμα της ΔΕΗ αποκαλέσαμε τον κ. Καρυπίδη "Εφιάλτη για την περιοχή" (Δ.Τ. στις 5-10-2016, με τίτλο: Και γνωρίζατε και συναινούσατε στο ξεπούλημα της ΔΕΗ από τις 7/9 κ. Καρυπίδη; Στοιχεία «φωτιά» στα οποία ο Περιφερειάρχης πρέπει να απαντήσει αμέσως).

Άδικος χαρακτηρισμός;
Ναι, αν τα γεγονότα μας διέψευδαν.

Τα γεγονότα όμως λένε πως μερικές μέρες πριν έρθει στη Βουλή για ψήφιση το σχετικό νομοσχέδιο της σημερινής Κυβέρνησης που ξεπουλάει τη ΔΕΗ και φέρνει την περιοχή μας μπροστά σε μια καταστροφή, ο αρμόδιος Υπουργός δεν ανησυχεί για τυχόν αντιδράσεις!

Δεν το λέμε εμείς αλλά ο Νίκος Υποφάντης σε ρεπορτάζ του με τίτλο "Ο Αλέξης και το εθνικό έγκλημα της ΔΕΗ", που δημοσιεύτηκε στο meaculpa.gr στις 9-4-2018.

Αυτολεξεί γράφει τα εξής: "Πριν λίγες ημέρες σε μια βραδινή συγκέντρωση στην πρεσβεία της Γαλλίας συνάντησα στέλεχος της κυβέρνησης που διαχειρίζεται τα θέματα της ενέργειας και της ΔΕΗ. Έχεις μεγάλο πονοκέφαλο, του είπα. Πως θα καταφέρεις να πουλήσεις την επιχείρηση, που ως αντιπολίτευση την είχες βάλει μπροστά σε όλους τους αγώνες κατά των «Γερμανοτσολιάδων» που ξεπουλούσαν την χώρα τάζοντας φυλάκιση σε όσων ψηφίσουν τότε, τον ρώτησα.
Μάλιστα, του είπα, ότι ο ηγέτης τους Αλέξης Τσίπρας, μιλούσε για εθνικό έγκλημα και ότι είχε καταφέρει να πάρει με το μέρος του τις τοπικές κοινωνίες, εκεί όπου υπάρχει παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη, να εκλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ βουλευτές, να εξασφαλίσει στην κάλπη τους συνδικαλιστές και εργαζόμενους που κήρυσσαν τον ανένδοτο κατά της «δημόσιας» περιούσιας της ΔΕΗ.

Με ένα απίστευτο σαρδόνιο χαμόγελο και με του ποτήρι στο χέρι, μου απάντησε και με άφησε με την εντύπωση να πιστεύω ότι πραγματικά το έχει υπό έλεγχο. Θα προχωρήσουν όλα χωρίς να ανοίξει ρουθούνι, απάντησε και συνέχισε να πίνει το ποτό του, με ύφος που αν κατάλαβα καλά ήταν, σιγά τώρα μην «κωλώσουμε» σε συνδικαλιστές, εργαζόμενους και δικούς μας βουλευτές."

Το ρεπορτάζ, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, δεν διαψεύστηκε. Κι αν δεν κάνουμε λάθος ο Υπουργός που χειρίζεται εκ μέρους της Κυβέρνησης τα θέματα της ενέργειας και της ΔΕΗ είναι ο κ. Σταθάκης. Οπότε το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς και με ποιο τρόπο "το έχει υπό έλεγχο" το θέμα της πώλησης της ΔΕΗ ο κ. Υπουργός;
Κι αν, όπως λέει πάντα το ρεπορτάζ, για τον Υπουργό ισχύει όντως το "...σιγά τώρα μην «κωλώσουμε» σε συνδικαλιστές, εργαζόμενους και δικούς μας βουλευτές." για τον αιρετό εκπρόσωπο της περιοχής, τον Περιφερειάρχη, τι ισχύει;
Την απάντηση την ξέρουν όλοι.

Ο τρόπος με τον οποίο ο κ. Καρυπίδης και οι συνεργάτες του χειρίστηκαν το θέμα ΔΕΗ αποδεικνύει πως ούτε μπορούν, αλλά ούτε και θέλουν να αγωνιστούν.
Με αερολογίες και δεκαρικούς δε γίνονται αγώνες. Δημιουργούνται απλώς εντυπώσεις και κερδίζεται χρόνος (σ. σ. ό,τι ακριβώς ήθελε η Κυβέρνηση) για να ετοιμαστεί το έγκλημα κατά της ΔΕΗ.

Ένα έγκλημα που πρέπει να σταματήσουμε με τον αγώνα μας, όλοι όσοι είμαστε αποφασισμένοι να μην τους αφήσουμε να ξεπουλήσουν το μέλλον των παιδιών μας και του τόπου μας.

Ο αγώνας στη Μεγαλόπολη ξεκίνησε. Εμείς τι περιμένουμε;

 

Ο Δήμαρχος Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης συνοδευόμενος από τον Διοικητή του Μαμάτσειου-Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Γεώργιο Χιωτίδη , επισκέφθηκε την περασμένη Παρασκευή τις εγκαταστάσεις της νέας πτέρυγας του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας, όπου θα φιλοξενήσει το Τμήμα Χημειοθεραπειών, το τμήμα Αιμοληψιών, κάποια τακτικά εξωτερικά ιατρεία, την Ογκολογική Κλινική, ενώ θα λειτουργήσει πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός, για τις ανάγκες της περιοχής και των εργαζομένων του νοσοκομείου.

Ο Δήμαρχος Εορδαίας αρχικά αναφέρθηκε στην ανάγκη άμεσης λειτουργίας του Ογκολογικού Τμήματος και στις ενέργειες που έγιναν για το θέμα αυτό, ενώ η συζήτηση επικεντρώθηκε στην έναρξη λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού, ένα ζήτημα για το οποίο ο κ. Ζαμανίδης επεσήμανε: «Σε αυτό το ζήτημα υπάρχουν πολύ σημαντικές δυσκολίες.

Oι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί μπορούν να λειτουργήσουν είτε ως Δημοτικοί είτε ως ιδιωτικοί.

Ως Δημοτικός, βρεφονηπιακός σταθμός, για να λειτουργήσει πρέπει να γίνουν προσλήψεις και να υπάρχει σύστημα μεταφοράς των νηπίων και των βρεφών. Γι’ αυτά όλα, επειδή ακριβώς είμαστε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, υπάρχουν πολύ δύσκολες διαδικασίες. Συμφωνήσαμε το Διοικητή ότι θα πρέπει να βρεθούμε, με την αρμόδια Υπουργό την κα. Φωτίου (και μάλιστα πάρα πολύ σύντομα) για να καταλήξουμε σε μία πρόταση, ώστε να μας επιτρέψει, μετά το καλοκαίρι, αυτός ο Σταθμός να λειτουργήσει και να μη μείνει κενή αυτή η σημαντική δομή»

Παίρνοντας το λόγο ο Διοικητής του Νοσοκομείου αναφερόμενος στην Ογκολογική Κλινική τόνισε πως στόχος είναι να λειτουργήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα και μετά την πρόσληψη των δύο Ογκολόγων , ενώ ως πρότυπο και ευρωπαϊκών προδιαγραφών χαρακτήρισε τον Βρεφονηπιακό Σταθμό υπογραμμίζοντας ότι σε συνεργασία με το Δήμαρχο Εορδαίας θα εξεταστούν όλες οι λύσεις , ώστε να λειτουργήσει την περίοδο 2018-2019.

Στην συνάντηση συμμετείχαν η Υποδιοικήτρια του Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας Αναστασία Βαρδάκα και η Πρόεδρος του ΚΟΙΠΠΑΠ Μαρία Κύρκα.

Τον Πρόεδρο Άρη Κουρκούτα και τον Γεν. Γραμματέα Αθανάσιο Τολιόπουλο του νέου Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, δέχτηκε την Παρασκευή 13 Απριλίου στο γραφείο του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης.

Κατά τη διάρκεια της εθιμοτυπικής συνάντησης, συζητήθηκαν διάφορα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζομένους, με κυριότερο το πρόβλημα της ανεργίας στην περιοχή.

«Είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία σήμερα με τη νέα Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης. Είμαι ικανοποιημένος που μετά από μακρές διαδικασίες υπήρξε Διοίκηση και μπορούμε πλέον να τρέξουμε τα σημαντικά θέματα που απασχολούν τους εργαζομένους» τόνισε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης μετά τη συνάντηση.

Τους 44 αεροπροσκόπους του 291ου Συστήματος Αεροπροσκόπων Παραλιμνίου, που βρίσκονται από τη περασμένη Δευτέρα στην Κοζάνη, μετά από πρόσκληση του 4ου Συστήματος Αεροπροσκόπων Κοζάνης, υποδέχτηκε την Παρασκευή στο Δημαρχείο Κοζάνης ο Δήμαρχος Λευτέρης Ιωαννίδης, παρουσία και του Περιφερειακού Εφόρου Δυτικής Μακεδονίας των Προσκόπων Αθανάσιου Καρακούλα.

Η πολυπληθής ομάδα που φιλοξενείται στο κατασκηνωτικό Κέντρο των προσκόπων «Ιωάννης Χαλκιάς» στο Κουρί, πραγματοποίησε επισκέψεις στην Κοζάνη (Άγιος Νικόλαος, Χαρτοθήκη, Λαογραφικό Μουσείο, Αιανή) και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, γεύτηκαν τα τοπικά προϊόντα και δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένη από τη φιλοξενία.

Ο Δήμαρχος Κοζάνης μίλησε στoυς προσκόπους για τη μεγάλη ιστορία της Κοζάνης αλλά και τους δεσμούς που έχουν αναπτυχθεί με την Κύπρο .

Στον Ι. Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου &  Ελένης Κοζάνης

Στον Ι. Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Κοζάνης, έφτασε στις 7 και 30 το απόγευμα η Iερή Eικόνα της Παναγίας Ζιδανιώτισσας. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η θαυματουργή Ιερή Εικόνα της Παναγίας της Ζιδανιώτισσας αγιάζει με την έλευσή της την πόλη της Κοζάνης από σήμερα Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής, έως και την 1η Αυγούστου 2018.

Την Κυριακή του Θωμά, 15 Απριλίου, στον Ι. Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Κοζάνης θα τελέστηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμ. Μητροπολίτου Ελασσώνος κ. Χαρίτωνα.

Το απόγευμα και ώρα 7.30 μ.μ. τελέστηκε Αρχιερατικός Εσπερινός και στις 8.00 το βράδυ ακολούθησε η λιτάνευση της Ι. Εικόνας της Παναγίας Ζιδανιώτισσας από τον Ι. Ναό των Αγίων Κων/νου & Ελένης προς τον Ι. Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου

 

Από οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Κοζάνη

Συλλαλητήριο ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, όπως αναφέρουν, για να μη χρησιμοποιηθεί η Ελλάδα ως ορμητήριο των ιμπεριαλιστών στη επέμβαση στη Συρία, πραγματοποίησαν, το Σάββατο 14/4, οι Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Κοζάνη. «Με τη σημερινή επίθεσή τους στη Συρία, οι ΗΠΑ, η Μ. Βρετανία και η Γαλλία, με τη στήριξη και την ανοχή των άλλων κρατών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, ματώνουν για μια ακόμη φορά τους λαούς της περιοχής, καταστρέφουν και διαμελίζουν κράτη, αξιοποιώντας κατασκευασμένα στοιχεία και προσχήματα.

Πραγματικός τους στόχος είναι ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των ενεργειακών δρόμων, των σφαιρών επιρροής. Αυτός ο στόχος τους φέρνει σ' αντιπαράθεση μ΄ άλλα ισχυρά καπιταλιστικά κράτη και περιφερειακές δυνάμεις, με κυβερνήσεις που δεν τους είναι αρεστές, γιατί υπηρετούν ανταγωνιστικά σχέδια» αναφέρει ανακοίνωση του ΚΚΕ υπό τον τίτλο "Ξεσηκωμός! Οι ιμπεριαλιστές ματώνουν τους λαούς. Έξω η Ελλάδα από το έγκλημα - Να κλείσουν οι βάσεις - Αποδέσμευση από ΝΑΤΟ και ΕΕ".

Η όξυνση των ανταγωνισμών, σε συνδυασμό με την τεράστια συγκέντρωση αντιμαχόμενων πολεμικών δυνάμεων στην περιοχή, φέρνει πιο κοντά τον κίνδυνο ενός γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου, με απρόβλεπτες συνέπειες για τους λαούς τόσο της περιοχής, όσο και όλου του κόσμου.

Θα αυξήσει ακόμη περισσότερο τα κύματα των προσφύγων και ξεριζωμένων, για τους οποίους οι θύτες -κυβερνήσεις και ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί- χύνουν κροκοδείλια δάκρυα» σημειώνει το ΚΚΕ, προσθέτοντας πως «επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά ότι ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος αποτελεί τη διέξοδο, όταν το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης και του κέρδους δεν μπορεί να λύσει διαφορετικά -με εμπορικούς "πολέμους" και αντιλαϊκά μέτρα- τα τεράστια αδιέξοδά του. Αποτελεί τη συνέχιση της πολιτικής που βυθίζει τους λαούς στη φτώχεια και την εξαθλίωση».

«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ έχει μεγάλες ευθύνες» επισημαίνει το ΚΚΕ, «γιατί μπλέκει τη χώρα ακόμη πιο βαθιά σ΄ αυτό το μακελειό, για λογαριασμό του ελληνικού κεφαλαίου, που διεκδικεί συμμετοχή στη μοιρασιά της λείας και των αγορών.

Συνεχίζει την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Παίζει ρόλο σημαιοφόρου του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Έχει μετατρέψει τη χώρα σε ΝΑΤΟϊκό ορμητήριο, έχει προχωρήσει στην αναβάθμιση και επέκταση των αμερικανοΝΑΤΟϊκών βάσεων στην Ελλάδα. Συνεργάζεται στρατιωτικά με κράτη - δολοφόνους, όπως το Ισραήλ. Προσπαθεί συστηματικά να εξωραΐσει τον αμερικάνικο και ευρωπαϊκό ιμπεριαλισμό».

Το Σάββατο έξω από τη Λέσχη Αξιωματικών Κοζάνης

Συνδικαλιστές του Σπάρτακου βρέθηκαν, το Σάββατο, λίγο μετά τις 18:30, έξω από τη Λέσχη Αξιωματικών Κοζάνης, παρά την ακύρωση της εκδήλωσης του ΣΥΡΙΖΑ με ομιλητή τον Γ. Ντζιμάνη, ο οποίος, νωρίτερα, με δελτίο τύπου, ανέφερε πως η αναβολή γίνεται με ευθύνη του εργατικού συνδικάτου ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, το οποίο αποφάσισε τον αποκλεισμό της πρόσβασης του ακροατηρίου στο χώρο της εκδήλωσης,.

Ο πρόεδρος του σωματείου Μ. Μόσχου, μίλησε στους παρευρισκόμενους, λέγοντας πως δεν είναι προσωπικό το θέμα (δηλ. με τον Γ. Ντζιμάνη), αλλά η συγκεκριμένη ενέργεια κι άλλες που θα ακολουθήσουν, εντάσσονται στο πλαίσιο των δράσεων του συνδικάτου απέναντι στο νομοσχέδιο πώλησης λιγνιτικών μονάδων.

H ανακοίνωση του κ. Ντζιμάνη:  «Σας ενημερώνω ότι η προγραμματισμένη εκδήλωση για σήμερα 14 Απριλίου 2018 και ώρα 18:30 στο Στρατιωτικό κατάστημα: αίθουσα Φίλιππος, με σκοπό την ενημέρωση του αγροτικού κόσμου της Π.Ε. Κοζάνης, ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ με ευθύνη του εργατικού συνδικάτου ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, το οποίο αποφάσισε τον αποκλεισμό της πρόσβασης του ακροατηρίου στο χώρο της εκδήλωσης, με σκοπό τη ματαίωσή της.

Σεβόμενος το χώρο που είχε επιλεγεί για την εκδήλωση, καθώς και τη μνήμη του ήρωα σμηναγού Μπαλταδώρου Γεωργίου, ο οποίος σήμερα κηδεύεται, καθώς και τις προσωπικές και κομματικές μου αξίες, που είναι ενάντια στη βία και καταστολή του εργατικού κινήματος και θέλοντας να αποφύγω το διχασμό της τοπικής κοινωνίας, αναβάλλω την εκδήλωση. Θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα για τον τόπο και το χρόνο που θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση. Ζητώ συγγνώμη και την κατανόηση σας για την αναβολή». 

Image
Image

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ
THARROSLOGO
ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ