Tharos

Tharos

Από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κοζάνης ανακοινώνεται ότι :

TηνΤετάρτη28-3-2018 θα γίνειδιακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από ώρα11:30έως 15:00στις εξής περιοχέςκαι οικισμούς: Άνω Κώμη, Κάτω Κώμη, Κήπος, Καισαρειά, Σπάρτο, Κοντοβούνι, Σταυρωτή, Πύργος, Ανατολή, Αμυγδαλιά, Μηλιά.

Ζητούμε, την κατανόηση των καταναλωτών και θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση ενδεχομένως και νωρίτερα.
Γι’ αυτό τα δίκτυα και οι εγκαταστάσεις πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Δημήτριος ΛΙΑΝΑΣ
Δ/ντής Περιοχής Κοζάνης

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης σήμερα Τρίτη στις 7 το απόγευμα στο Κοβεντάρειο με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

*Ενημέρωση – Συζήτηση για τις εξελίξεις σχετικά με το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και την πρωτοβουλία Coal Regions in Transitions.

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

*Έγκριση της αριθμ. 39/2017 Α.Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης με θέμα «Τροποποίηση του άρθρου 12 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας»

Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Λιάκος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης

*Έγκριση πρόσληψης προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για τις ανάγκες του τμήματος Καθαριότητας του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

*Έγκριση πρόσληψης προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για τις ανάγκες του τμήματος Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σιαμπανόπουλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος.

*Έγκριση πρόσληψης προσωπικού έως πέντε (5) ημερομίσθια το μήνα για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης.

*Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Κοζάνης.

*Ορισμός επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου: Αποκατάσταση υποδομών στην Τ.Κ. Κάτω Κώμης.

*Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου κ.λ.π. Άνω Κώμης.

*Ανακοίνωση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου: Βελτίωση προσβασιμότητας υποδομών Δήμου Κοζάνης για ΑΜΕΑ.

*Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεση του έργου: Διαμόρφωση οδού Ιπποκράτους Δήμου Κοζάνης.

*Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεση του έργου: Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου κ.λ.π. Άνω Κώμης

*Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεση του έργου: Αποκατάσταση παλιού Δημοτικού Σχολείου Καλαμιάς.

*Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεση του έργου: Εγκατάσταση διάταξης αντικεραυνικής προστασίας τύπου κλωβού σε σχολικά κτίρια.

*Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεση του έργου: Βελτίωση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Δρεπάνου.

*Έγκριση 1ου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: Βελτίωση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Δρεπάνου

*Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση του κτιρίου της βιβλιοθήκης.

*Έγκριση μελετών και τρόπος εκτέλεσης των παρακάτω έργων: α) Κατασκευή μονώροφου κτιρίου με υπόγειο – 10ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης. β) Κατασκευή μονώροφου κτιρίου με υπόγειο – 15ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

*Έγκριση της αριθμ. 49/2018 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Κοζάνης 2018.

*Έγκριση της αριθμ. 66/2018 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων & μηχανημάτων έργου Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

*Καθορισμός του αριθμού των θέσεων υδρονομέων και της αρδευτικής περιόδου, για το έτος 2018.

*Έγκριση διεξαγωγής εμποροπανηγύρεων κατά τη διάρκεια θρησκευτικών εορτών.
Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

*Α) Υποβολή πρότασης, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014 – 2020 «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» που αφορά τη δράση με τίτλο: Ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Κολυμβητηρίου στο ΔΑΚ Κοζάνης.
Β) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΟΑΠΝ με αντικείμενο: Ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Κολυμβητηρίου στο ΔΑΚ Κοζάνης.

*Έγκριση παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: Πιλοτικό υβριδικό σύστημα φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

*Κατανομή ποσού 296.300,00 € (Α΄ δόση) στις σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης.Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

*Παραχώρηση σχολικών χώρων Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Κοζάνης σε συλλόγους, φορείς κ.λ.π.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Πλεξίδας, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.

*Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών, Υπηρεσιών για τα οχήματα του Δήμου Κοζάνης.

*Τακτοποίηση παγίας προκαταβολής υπολόγων έτους 2017.

*Δημιουργία νέου Τραπεζικού Λογαριασμού στην Τράπεζα EUROBANK.

*Έγκριση και Δέσμευση Διαφόρων Πιστώσεων από τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Κοζάνης.

*Εξέταση αίτησης για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού ακινήτου επί της οδού Αιανής 1, στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης - Αποκατάσταση Αναπηρία Εργασία με Ομαδικότητα.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

*Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: Ενίσχυση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Το επαναληπτικό συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24/3/2018 ήταν ένα συνέδριο παρωδία με ευθύνη του εργοδοτικού – κυβερνητικού συνδικαλισμού. Ήταν συνέχεια της εκφυλιστικής κατάστασης που προσπάθησαν να επιβάλουν το προηγούμενο διάστημα με την γιγάντωση της νοθείας με στόχο το έλεγχο του Εργατικού Κέντρου.

Έφεραν 3000 ψηφίσαντες μέσα σε 3 μήνες πριν το συνέδριο με καραμπινάτες περιπτώσεις νοθείας. Στο συνέδριο του Σαββάτου νομιμοποίησαν 25 συνέδρους από σωματεία σφραγίδες όπως το 1.Σωματειο Ανέργων και Απασχολούμενων όπου ψήφισαν μόνιμοι της ΔΕΗ ,το Σωματείο Μετάλλου που προχώρησε καθυστερημένα 3 μήνες τις αρχαιρεσίες χωρίς να οριστεί διοικούσα, το Σωματείο Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδας που ενώ το καταστατικό του ορίζει ότι μπορούν να συμμετέχουν μόνο τεχνίτες συμμετείχαν από διάφορες ειδικότητες.

Απέδειξαν ότι δεν τους καίγεται καρφί για τις όποιες διαδικασίες και το καταστατικό του Ε.Κ. που μονίμως επικαλούνται. Ενώ το καταστατικό προβλέπει όποιο σωματείο θέλει να συμμετέχει στο συνέδριο πρέπει να καταθέσει το μητρώο ψηφισάντων 5 ημέρες πριν το συνέδριο και ενώ υπήρξε γραπτή αίτηση από την Ταξική Ενότητα, το σωματείο Σπάρτακος έφερε το μητρώο την ημέρα του συνεδρίου με στόχο να μην υπάρξει η δυνατότητα για έλεγχο διπλοψηφισάντων.Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου δεν έδωσαν το δικαίωμα στην Ταξική Ενότητα να επιχειρηματολογήσει για κάθε ένα σωματείο ξεχωριστά με συγκεκριμένα στοιχεία για τη νοθεία, αφού έβαλαν σε ψήφιση το σύνολο των αντιπροσώπων από όλα τα σωματεία.

Αμέσως μόλις τέλειωσαν τη δουλειά με την εκλογή εφορευτικής η αίθουσα του συνεδρίου άδειασε αποδεικνύοντας ότι το μόνο που τους ένοιαζε ήταν να τελειώσουν στα γρήγορα χωρίς να δώσουν την δυνατότητα να γίνει συζήτηση πάνω στα προβλήματα της εργατικής τάξης. Για την πώληση μονάδων και ορυχείων που θα έχει καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή, τα μεροκάματα πείνας, τα ελλιπή μέτρα υγείας και ασφάλειας, τους πλειστηριασμούς εργατικών λαϊκών κατοικιών, τα νέα 88 προαπαιτούμενα μπροστά στην 4η αξιολόγηση. Οι αντιπρόσωποι τους δεν άκουσαν ούτε τον απολογισμό τους.

Δεν τους καίγεται καρφί για την αποστροφή που προκαλούν στους εργαζόμενους όλα αυτά. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κρατήσουν τις καρέκλες τους για να προσδέσουν το κίνημα στις ανάγκες κερδοφορίας του κεφαλαίου. Θέλουν ένα κίνημα μακριά από τους χώρους δουλειάς, με καμπάνιες από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κοινωνικό εταίρο που θα υπογράφει ότι του ζητήσουν τα αφεντικά. Γι’ αυτό δηλώνουν ότι η απεργία «έφαγε τα ψωμιά της», γι’αυτό έτρεξαν να υπογράψουν την επέκταση του κατάπτυστου μισθού των 586 και 511 μικτά την στιγμή που αναπτύσσονται αγώνες για την υπογραφή ΣΣΕ με αυξήσεις, γι’αυτό δημιουργούν επαγγελματικά ταμεία την ώρα που κυβέρνηση και ΣΕΒ θέλουν να μετατρέψουν τα ασφαλιστικά ταμεία σε χρηματοδότες των μονοπωλιακών ομίλων.

Σε αυτή τη γραμμή κινούνται οι δυνάμεις ΠΑΣΚΕ- ΔΑΚΕ- ΑΚΕ και την εξειδικεύουν στην περιοχή μας. Είναι υπέρ της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, εναντιώνονται στην ιδιωτικοποίηση από την σκοπιά υπεράσπισης του εργοδότη τους. Είναι υπέρ της αξιολόγησης στη ΔΕΗ που στόχο έχει την εντατικοποίηση της εργασίας και τις μειώσεις μισθών, υποστηρίζουν το αφήγημα της δίκαιης ανάπτυξης της κυβέρνησης πανηγυρίζοντας σαν γραφείο τύπου της επιχείρησης για αυξήσεις στους οκταμηνίτες την στιγμή που είναι καραμπινάτες μειώσεις κ.α.

Καλούμε τους εργαζόμενους να βγάλουν τα συμπεράσματα τους. Ότι μπροστά στις εξελίξεις που φέρνουν νέα δεινά στην εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα ο μόνος τρόπος να έχουμε θετικές εξελίξεις προς όφελος μας είναι να κάνουμε πέρα από τα σωματεία τα τσιμπούρια του εργοδοτικού – κυβερνητικού συνδικαλισμού και να τα μετατρέψουμε από άνδρα νοθείας και εκφυλισμού σε κάστρα αγώνα. Αυτό προϋποθέτει την μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στα σωματεία, την συσπείρωση με τις ταξικές δυνάμεις.

Καλούμε τους αντιπρόσωπους του συνεδρίου που προβληματίζονται, που δεν συμφωνούν σε όλα μαζί μας αλλά νιώθουν αποστροφή γι’αυτην την κατάσταση να στηρίξουν το ψηφοδέλτιο της Ταξικής Ενότητας στις εκλογές την 1η Απριλίου.

«Ώδινεν όρος και έτεκεν μυν», έλεγαν οι Αρχαίοι ημών πρόγονοι, που θα πει «Ήταν έγκυο το βουνό και γέννησε ποντίκι». Μ’ αυτές τις λίγες λέξεις, μπορεί να αποτυπωθεί η έλλειψη αποφασιστικότητας και διάθεσης, να ελεγχθεί το τροχαίο ατύχημα από τα συναρμόδια Υπουργεία.

Πως αλλιώς να καταγράψεις την απογοήτευσή σου, όταν κάθε χρόνο εκατοντάδες, κυρίως νέοι, ξεψυχούν στην άσφαλτο και όταν χιλιάδες όμοιοί τους τραυματίζονται και πολλοί από αυτούς παραμένουν, για μια ζωή, σε αναπηρικά καροτσάκια;

Όμως, είναι τόσο απλά τα προβλήματα του οδηγού, που τα έλυσαν, σχεδόν, όλες οι αναπτυγμένες χώρες του κόσμου, εκτός της χώρας μας , άντε και ορισμένων Αφρικανικών χωρών.
Αυτό συνέβη γιατί οι Νομοθέτες των άλλων χωρών:

1. Δεν είχαν κατά νου εισπρακτικά μέτρα, ούτε απειλούσαν με πρόστιμα ανάλογα με την ευχέρεια του οδηγού. Δηλαδή δεν προσέδιδαν στην προσπάθεια των τροχονόμων εισπρακτικά κριτήρια, αλλά ποιοτικά. Εξαίρεση αποτελεί η Ελβετία. Μάλλον ο νομοθέτης εκεί θέλει να μας ανεβάσει.

2. Υπήγαγαν το τροχαίο ατύχημα στα προβλήματα Αγωγής υγείας, αφού σκοτώνεται κόσμος. Για μερικούς θανάτους από γρίπη, ξεσηκώνεται ολόκληρη η Κυβέρνηση, ενώ για το θανατηφόρο ατύχημα δεν συγκινείται κανένας. Οι Υπουργοί μας ούτε να ακούσουν για ανάληψη ευθύνης του τροχαίου ατυχήματος.

3. Στην αντί-ατυχηματική τους εκστρατεία, συμμετέχουν και οι πολίτες. Μάλιστα ευνοούνται τέτοιου είδους σύλλογοι και φορείς και μάλιστα ονομάζονται και «εθελοντές τροχονόμοι». Στη χώρα μας, ούτε σκέψη για τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Μάλλον τρέμουν στην ιδέα ενός συλλόγου με εκατοντάδες μαυροφορεμένες μάνες νεκρών παιδιών από τα τροχαία.

4. Ο νέος ΚΟΚ δεν εισηγείται ένα άλλο μοντέλο είσπραξης των προστίμων. Στο εξωτερικό πληρώνουν και οι αλλοδαποί, αφού το σύστημα ενημερώνει άμεσα για το χρέος του οδηγού και τα σύνορα ακόμη. Στη χώρα μας στοιβάζονται τα ανείσπρακτα πρόστιμα στους Δήμους, χωρίς κανένας να ενδιαφερθεί για την είσπραξή τους, πλην μιας ειδοποίησης του Δήμου, μάλλον, για να τρέχουν τόκοι υπερημερίας. Στο τέλος θα κάνει εκπτώσεις ο Δήμος για τα χρέη και οι πολίτες θα πληρώσουν ένα μέρος, αν ευρεθούν στον τόπο που δήλωσαν την κατοικία τους. Τώρα πέστε μου ο Δήμος Σητείας, πως θα πληρωθεί για παράβαση τουρίστα Έλληνα ή ξένου, στην περιοχή του;

5. Δεν αντιμετωπίζει τους οδηγούς που οδηγούν επικίνδυνα ως άτομα με ψυχολογικά προβλήματα και δεν τους παραπέμπει στους ψυχολόγους. ΠΧ. Οι νεαροί δικυκλιστές που κάνουν σούζες, αντιμετωπίζονται από τις Βόρειες Χώρες ως ασθενείς και υποχρεώνονται να παρακολουθήσουν ειδική ψυχολογική διδασκαλία και νουθεσία.

6. Δεν προβλέπεται η υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων συνειδητοποίησης των παραβατών του ΚΟΚ, αντί της αφαίρεσης του διπλώματος, τουλάχιστον στις πρώτες παραβάσεις , όπως σε όλες τις χώρες του κόσμου. Μάλιστα χωρίς έξοδα Αξιωματικοί της Τροχαίας θα μπορούσε να κάνουν μαθήματα σε παραβατικούς οδηγούς, χωρίς κανέναν κόστος.

7. Αδιαφορεί ο ΚΟΚ της χώρας μας για την οδήγηση των ναρκομανών, των χρηστών ναρκωτικών, των χρηστών ηρεμιστικών ή υπνωτικών φαρμάκων ή χαπιών κλπ ενώ είναι γνωστές οι δυσμενείς επιπτώσεις στους χρήστες μιας τέτοιας συμπεριφοράς, αλλά και για τους λοιπούς οδηγούς. Η απόφαση αυτή θα δημιουργούσε ιδίως στους νέους αναστολή χρήσης ή αποχή, με το φόβο της αποκάλυψης της χρήσης, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια.

Σε άλλες χώρες οι χρήστες που εύκολα στο δρόμο ελέγχονται με το ναρκοτέστ,(λίγο σάλιο απαιτείται και χρόνος πέντε λεπτών) παραπέμπονται σε κέντρα απεξάρτησης και τότε μόνο ξανά-οδηγούν όταν αποτοξινωθούν.

8. Δεν προβλέπει ο ΚΟΚ την επιβάρυνση του οδηγού με το κόστος των μέσων βεβαίωσης της παράβασής του, όπως πχ τα φωτογραφικά μέσα και τα φιλμ, τα οποία κανείς δεν τα πληρώνει, αφού αγνοείται ο κωδικός πληρωμής από τις ελεγκτικές υπηρεσίες. Σε άλλες χώρες, μαζί με το πρόστιμο, ο οδηγός πληρώνει και το κόστος της φωτογραφίας. Αποτέλεσμα δεν λειτουργεί καμία κάμερα στους αυτοκινητοδρόμους, καίτοι το κράτος πλήρωσε τους αετονύχηδες για την τοποθέτηση τουλάχιστον των εγκαταστάσεων των καμερών.

9. Δεν αντιμετωπίζει την ορθολογική κατανομή των προστίμων στους Δήμους, ανάλογα με κριτήρια των ατυχηματικών δρόμων, με αποτέλεσμα να αποδίδονται σε Δήμους που τους απασχολεί ελάχιστα το αυτοκίνητο. Όπως πχ των Αυτοκινητοδρόμων που διέρχονται από δύσβατες περιοχές με ελάχιστα κυκλοφοριακά προβλήματα.

10. Δεν αναθέτει την ευθύνη της αντί-ατυχηματικής πολιτικής σε έναν φορέα ενός Υπουργείου με αποτέλεσμα κανένα Υπουργείο να μην ευθύνεται για το τροχαίο ατύχημα.

11. Δεν προβλέπει πιο πρόστιμο θα επιβάλλεται στους αλλοδαπούς οδηγούς, στους μη έχοντες ΑΦΜ πχ αθίγγανους, αλλά και στους προσωπικούς οδηγούς των πλουσίων ιδιοκτητών των οχημάτων, όταν επιβαίνουν στα οχήματα οι ιδιοκτήτες τους. Δηλαδή ο οδηγός του εφοπλιστή που οδηγεί το αυτοκίνητό του θα πληρώνει το μικρό πρόστιμο; Αλλά και τι θα γίνεται με τα οχήματα εταιρειών, Ανωνύμων, Ξένων Αποστολών κλπ;

Με τα δεδομένα αυτά όχι μόνο μείωση των ατυχημάτων δεν θα έχουμε, αλλά μάλλον ο δείκτης θα καλπάσει προς την ανηφόρα με γεωμετρική πρόοδο.

Ύστερα από λίγο καιρό, ένας άλλος Υπουργός, θα αλλάξει τα πρόστιμα για να αντιμετωπίσει το τροχαίο ατύχημα, όπως όλοι οι προηγούμενοι που έκαναν μια τρύπα στο νερό.
Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία.

 

Συλλαλητήριο-ομιλία, διοργάνωσε, το βράδυ της Πέμπτης 22 Μαρτίου, στην κεντρική πλατεία Κοζάνης, το συνδικάτο οικοδομών και συναφών επαγγελμάτων Ν. Κοζάνης, ζητώντας μόνιμη σταθερή εργασία για όλους, με συλλογική σύμβαση, 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο, κοινωνική ασφάλιση, προστασία στη δουλειά. Υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης και επαναφορά με νόμο στα 751 ευρώ για όσους αμείβονται με το βασικό μισθό, ως ελάχιστη βάση για αυξήσεις στους κατώτατους μισθούς και κατώτερο μεροκάματο στα 33,57 ευρώ.

«Η πανελλαδική μας απεργία είναι η απόφασή μας να παλέψουμε για να υπερασπιστούμε τη ζωή μας απέναντι στη μεγαλοεργοδοσία, τα άθλια μεροκάματα, το κλέψιμο της Ασφάλισης, τη χειροτέρευση των όρων δουλειάς και ασφάλειας, για την προστασία της υγείας μας. Είναι η απάντησή μας στην κυβέρνηση και τα παραμύθια της, που έχει εξοπλίσει τη μεγαλοεργοδοσία με εκατοντάδες αντεργατικούς νόμους, που αρνείται να πάρει μέτρα για την προστασία των ανέργων, για την αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας με επίκεντρο τις λαϊκές ανάγκες. Που κοροϊδεύει τους οικοδόμους, εδώ και ένα χρόνο, με το ζήτημα των "υπέρ αγνώστων" ενσήμων, παρότι έχει δεσμευτεί, όχι για να μας κάνει τη χάρη, αλλά γιατί εδώ πρόκειται για δικά μας ένσημα.

Που στα λόγια καθησυχάζει, υπόσχεται, αλλά στην πράξη το μόνο που την ενδιαφέρει είναι πώς θα εξασφαλίσει τα συμφέροντα των λίγων, πώς θα διασφαλίσει συνθήκες με εργάτες φθηνούς, με φθηνή ασφάλιση για να έρθουν οι περιβόητες "επενδύσεις" που θα ανοίξουν τη δουλειά στις Κατασκευές. Είμαστε εδώ, στο δρόμο του αγώνα, γιατί τώρα έχουμε περισσότερη πείρα, μπορούμε να καταλάβουμε περισσότερα. Γιατί γνωρίζουμε από πρώτο χέρι, μέσα στους χώρους δουλειάς, τι εννοούν κυβέρνηση και αφεντικά όταν μιλάνε για ανάπτυξη που για να μας μπερδέψουν τη βαφτίζουν «δίκαιη».

Η Ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου τελέσθηκε, την Παρασκευή 23 Μαρτίου στον Ιερό Καθεδρικό και Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Κοζάνης. Η Ακολουθία τελέσθηκε χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Ποιμενάρχου μας, κ. Παύλου. Ακάθιστος ύμνος ονομάζεται γενικά κάθε ορθόδοξος χριστιανικός ύμνος ο οποίος ψάλλεται από τους χριστιανούς πιστούς σε όρθια στάση.

Έχει επικρατήσει όμως να λέγεται έτσι ένας ύμνος («Κοντάκιο») της Ορθόδοξης Εκκλησίας προς τιμήν της Θεοτόκου, γνωστός ως Τη Υπερμάχω Στρατηγώ, ο οποίος ψάλλεται στους ναούς τις πέντε πρώτες Παρασκευές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τις πρώτες τέσσερις τμηματικά, και την πέμπτη ολόκληρος. Είναι ένας ύμνος που αποτελείται από προοίμιο και 24 οίκους (στροφές) σε ελληνική αλφαβητική ακροστιχίδα, από το Α ως το Ω (κάθε «οίκος» ξεκινά με το αντίστοιχο κατά σειρά ελληνικό γράμμα).

Ο Ακάθιστος ύμνος θεωρείται ως ένα αριστούργημα της βυζαντινής υμνογραφίας. Είναι γραμμένος πάνω στους κανόνες της ομοτονίας, ισοσυλλαβίας και εν μέρει της ομοιοκαταληξίας. Η γλώσσα του είναι σοβαρή και ποιητική και πλουτίζεται από κοσμητικά επίθετα και πολλά σχήματα λόγου (αντιθέσεις, μεταφορές, κλπ).

Το θέμα του είναι η εξύμνηση της ενανθρώπισης του Θεού μέσω της Θεοτόκου, πράγμα που γίνεται με πολλές εκφράσεις χαράς και αγαλλίασης, οι οποίες του προσδίδουν θριαμβευτικό τόνο.

Με τις καθιερωμένες θρησκευτικές και επετειακές εκδηλώσεις γιορτάστηκε η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου σε όλο το Δήμο Βοΐου.

Στην έδρα του Δήμου, τη Σιάτιστα, τελέστηκε Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Δημητρίου, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης κ.κ. Παύλου. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο κ. Γεώργιος Κουφογιάννης, εκπαιδευτικός του Γενικού ΛυκείουΣιάτιστας.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η κατάθεση στεφάνων στο χώρο του Ηρώου Πεσόντων στην Πλατεία Τσιστοπούλου από τον Δήμαρχο Βοΐου κ. Δημήτριο Λαμπρόπουλο, τον Βουλευτή Νομού Κοζάνης κ. Ιωάννη Θεοφύλακτο, την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Σιάτιστας κ. Καλλιόπη Δάρδα, εκπρόσωπο της 9ης Ταξιαρχίας Πεζικού Κοζάνης, τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Βοΐουκ. Γεώργιο Ριζούλη, τον Υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κοζάνης, Πυραγό κ. Βασίλειο Χατζή. Στεφάνι κατατέθηκε και για τους ήρωες της Εθνικής Αντίστασης Σιάτιστας.

Οι εκδηλώσεις εορτασμού κορυφώθηκαν με την παρέλαση των μαθητών των σχολείων Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, της Φιλαρμονικής του Δήμου και των μικρών παιδιών.
Αντίστοιχες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και στις υπόλοιπες Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες. Οι πανηγυρικοί της ημέρας εκφωνήθηκαν από τους ομιλητές – εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Δήμου και στη συνέχεια ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στα ηρώα πεσόντων και η παρέλαση των μαθητών.

Η Δημοτική Αρχή Βοΐου συγχαίρει όλους τους μαθητές για την πολύ καλή εμφάνισή τους στην παρέλαση και τους εκπαιδευτικούς για την προετοιμασία των μαθητών.

Επίσης, ευχαριστεί τη Φιλαρμονική του Δήμου και όλο τον κόσμο που τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις εορτασμού της Εθνικής Επετείου σε όλο το Δήμο Βοΐου.

Με την καθιερωμένη παρέλαση προ των επισήμων και παλλαϊκή συμμετοχή η Πτολεμαΐδα γιόρτασε την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου του 1821.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας χοροστατούντος του Αρχιερατικού Επιτρόπου Εορδαίας Αυγουστίνου Αυξωνίδη και με τη συμμετοχή του Ιερού Κλήρου της περιοχής , παρουσία πολιτικών και στρατιωτικών αρχών.

Ακολούθησαν η κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων της Κεντρικής Πλατείας της Πτολεμαΐδας , υπό του ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου και η εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας Παύλο Ταγτεβερενίδη , ο οποίος μέσα από την εμπεριστατωμένη ομιλία του ανέδειξε συνοπτικά και περιεκτικά το σημαντικό νόημα της διπλής γιορτής.

«Διπλή Γιορτή της πίστεως και της πατρίδας η σημερινή και εύχομαι ο Ελληνισμός να είναι πάντα ελεύθερος και η Παναγία να σκέπει τον καθένα από εμάς» τόνισε ο Αρχιερατικός Επίτροπος Εορδαίας Π. Αυξωνίδης , ενώ στις αξίες και στα ιδανικά της Εθνικής Επανάστασης αναφέρθηκαν στα μηνύματά τους ο Δήμαρχος Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης , ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου Βουλευτής Π.Ε. Κοζάνης Μίμης Δημητριάδης και ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αντιπεριφερειάρχης Δημήτρης Καρακασίδης .

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την δεξίωση του Δημάρχου Εορδαίας στο Δημοτικό Κατάστημα ,όπου παραβρέθηκαν οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας , Πολιτικών και Στρατιωτικών Αρχών αλλά και πολίτες.

Να σημειωθεί ότι ανάλογες επετειακές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Εορδαίας.

Με την ενίσχυση που προσδίδουν οι απόλυτες πλειοψηφίες, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, το οποίο με ανανεωμένη την εντολή από τα μέλη του καλείται το επόμενο χρονικό διάστημα να αντιμετωπίσει τα φλέγοντα ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους, την επιχείρηση, τους καταναλωτές και τα ενεργειακά θέματα.

Η θητεία της νέας Διοίκησης είναι τριετής, ως ορίζει το καταστατικό και πρόεδρος επανεξελέγη Μόσχος Μόσχου.

Αναλυτικά νέα σύνθεση του 31μελούς συμβουλίου έτσι όπως προέκυψε από τη διαδικασία της σημερινής ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια του Δ.Σ, έχει ως εξής:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ:

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑ)

1. ΜΟΣΧΟΥ ΜΟΣΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
3. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
4. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΑΜΙΑΣ
5. ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
6. ΜΑΝΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
7. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
8. ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Β΄. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
9. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Σ.ΣΤΑΘΜΩΝ
10. ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε.Σ. ΟΡΥΧΕΙΩΝ
11. ΝΤΑΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ.
12. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠ. ΤΥΠΟΥ
13. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΣ Β΄. ΤΑΜΙΑΣ
14. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ
15. Ο ΣΥΜΒ. ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΑ ΟΡΙΣΘΕΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
16. ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΦΑΝΗΣ
17. ΚΙΤΜΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19. ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20. ΑΡΤΑΧΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22. ΒΑΡΔΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
23. ΤΡΕΜΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
24. ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
25. ΤΖΙΟΥΜΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
26. ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
27. ΑΝΝΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
28. ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
29. ΚΟΤΑΖΑΙΤΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
30. ΓΚΕΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
31. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΖΑΡΚΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
3 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ
4 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ
5 ΠΑΝΤΟΦΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΛΟΣ
6 ΧΑΙΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ
7 ΤΕΜΟΥΣΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΛΟΣ

Η ενδυνάμωση και η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αποτέλεσε το αντικείμενο του Πρωτοκόλλου συνεργασίας που υπέγραψαν την Παρασκευή 23 Μαρτίου, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης και ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Γιώργος Καββαθάς.

Η υπογραφή του πρωτοκόλλου αποτελεί το επιστέγασμα της στενής συνεργασίας που έχει ήδη αναπτυχθεί μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας δια του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και του Ινστιτούτου και στοχεύει στην οικοδόμηση ενός συνεκτικού πλαισίου ανταλλαγής απόψεων και προτάσεων για την εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης τόνισε μεταξύ άλλων : «Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική συνεργειών που αναπτύσσουμε ως Περιφέρεια, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που συμβάλουν στην δημιουργία ένα νέου αναπτυξιακού υποδείγματος για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας».

Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Γιώργος Καββαθάς από την πλευρά του ανέφερε: «Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας έχει στόχο την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν την σπονδυλική στήλη της ελληνικής οικονομίας και προσφέρουν το 80% των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Η ενίσχυση και η ενθάρρυνση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας αποτελεί προαπαιτούμενο στην κοινή προσπάθεια εξόδου της χώρας από την οικονομική κρίση».

Με το πρωτόκολλο συνεργασίας σκιαγραφήθηκαν τα πεδία συνεργασίας μεταξύ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ όπου μεταξύ άλλων θα αφορούν σε :

• Πρωτοβουλίες για την προώθηση συνεργασιών και την οργάνωση συμμετοχικών διαδικασιών με τοπικούς φορείς.

• Σχέδιο ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σύμφωνα με την αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας, στην κατεύθυνση της τόνωσης των πυλώνων ανάπτυξης, της προσέλκυσης επενδύσεων, της εξωστρέφειας και στην προοπτική της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

• Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

• Συνεργασία για θέματα σχεδιασμού και ανασχεδιασμού του ΕΣΠΑ 2014-2020, σχετικά με δράσεις επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, συνεργασιών επιχειρήσεων και εξωστρέφειας.

• Συνεργασία στη διερεύνηση / ωρίμανση προτάσεων έργων, τα οποία δύνανται να χρηματοδοτηθούν από ερευνητικά ή άλλα Προγράμματα όπως π.χ. HORIZON, MED, ΙΝΤΕRREG, που αποτελούν έναν δυνητικά αναπτυξιακό μηχανισμό.

Image
Image

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ
THARROSLOGO
ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ