Tharos

Tharos

Ο Δήμος Κοζάνης ανταποκρινόμενος στην από 05-06-2018 πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, εκδήλωσε άμεσα ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα με τίτλο «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» (Open Mall), ως δυνητικός δικαιούχος (ΟΤΑ Α! βαθμού).

Το παραπάνω πρόγραμμα ενεργοποιείται μόνο με την συμμετοχή Συν δικαιούχου, που στην περίπτωση του Δήμου μας αυτός είναι ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης.
Χωρίς τη συμμετοχή του εμπορικού κόσμου της πόλης δεν μπορεί να κατατεθεί πρόταση.

Το σχήμα Δήμος Κοζάνης – Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης υποβάλλοντας μια κοινή πρόταση χρηματοδότησης μπορεί να διεκδικήσει μέχρι το ποσόν του 1.900.000 €. Από το παραπάνω ποσόν ο επιλέξιμος προϋπολογισμός έργων για τον Δικαιούχο (Δήμο Κοζάνης) ανέρχεται κατά μέγιστο στα 1.500.000 € και για τον Συν δικαιούχο (Εμπορικός σύλλογος Κοζάνης) ανέρχεται κατά μέγιστο στα 400.000 €. Το πρόγραμμα δεν θέτει καμία προϋπόθεση ίδιας συμμετοχής του σχήματος Δικαιούχου/Συν δικαιούχου και οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 24-09-2018.

Είναι γεγονός ότι για πρώτη φορά διατίθενται ποσά από την Πολιτεία χωρίς ίδια συμμετοχή των ενδιαφερομένων με στόχο την αναβάθμιση της αισθητικής και τη λειτουργικότητα του εμπορικού κέντρου της πόλης.

Είναι φυσικό επίσης ότι για να διατεθούν τα παραπάνω ποσά τίθενται προϋποθέσεις συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του προγράμματος τόσο από τη πλευρά του Δήμου, όσο και από την πλευρά των Εμπόρων.

Ο Δήμος ανταποκρίθηκε από την πρώτη στιγμή στην πρόσκληση δηλώνοντας ετοιμότητα ώστε να μην χαθεί η ευκαιρία αναβάθμισης του κέντρου της πόλης που αφορά στο σύνολο των πολιτών με το καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό του 1.500.000 €.

Ήδη το Δ.Σ του Εμπορικού Συλλόγου επέδειξε ανάλογο ενδιαφέρον για την απορρόφηση του ποσού των 400.000 € για λογαριασμό των ενδιαφερομένων εμπόρων που θα δηλώσουν συμμετοχή.

Οι υποχρεώσεις του Δήμου είναι να εκπονήσει μελέτες διαμόρφωσης κεντρικών εμπορικών οδών της πόλης και να συντάξει – υποστηρίξει τον φάκελο υποψηφιότητας (το πρόγραμμα είναι ανταγωνιστικό).

Οι υποχρεώσεις των Εμπόρων, που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, είναι η αισθητική, ομοιόμορφη – κατά το δυνατόν – αναβάθμιση των όψεων των καταστημάτων τους (στέγαστρα, τέντες, επιγραφές, φωτισμοί, χρωματισμοί κλπ)

Όλα τα παραπάνω με πρωτοβουλία του Δήμου αναλύθηκαν διεξοδικά σε ανοιχτή συγκέντρωση στο Κοβεντάρειο στις 27-7-2018 όπου, από ειδικό για το πρόγραμμα σύμβουλο του Εμπορικού Συλλόγου, αναλύθηκαν όλες οι λεπτομέρειες, συζητήθηκαν όλες οι προϋποθέσεις εκταμίευσης των παραπάνω ποσών και απαντήθηκαν όλες οι ερωτήσεις των παραβρισκόμενων, κυρίως Εμπόρων, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι οι υποχρεώσεις για τους δικαιούχους είναι πολλές και ο φάκελος της υποψηφιότητας απαιτεί συντονισμό, συνεργασία και οργάνωση για να αυξηθούν οι πιθανότητες ένταξης. Επιγραμματικά οι βασικές προϋποθέσεις αφορούν:

στην οριοθέτηση περιοχής του κέντρου με οδούς ήπιας κυκλοφορίας,
τη συμμετοχή κατ’ ελάχιστον του 70% των καταστημάτων της οριζόμενης περιοχής
τη συμμετοχή κατ’ ελάχιστον 50 εμπορικών επιχειρήσεων.

Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω η συμμετοχή στο πρόγραμμα αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για την αναζωογόνηση του Εμπορικού Κέντρου τόσο σε επίπεδο Δημόσιου Χώρου όσο και σε επίπεδο ατομικών επιχειρήσεων, με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας και την οικονομική ανάταση της αγοράς.

Ωστόσο ακόμα και σε αυτή την προφανή για τη πόλη ευκαιρία βρίσκονται κάποιοι να προβάλλουν ανυπόστατες κατηγορίες απέναντι στον Δήμο ως ο Δήμος να αποτελεί αόριστο Νομικό Πρόσωπο και δεν αφορά στο σύνολο των Δημοτών. Είναι προφανές ότι σε περίπτωση μη συμμετοχής στο πρόγραμμα χαμένος δεν θα βγει ο Δήμος ΝΠΔΔ αλλά οι δημότες της πόλης και περισσότερο από όλους τα εμπορικά καταστήματα που άλλωστε δεν έχουν συχνά την ευκαιρία να χρηματοδοτούνται με ποσά από την Πολιτεία.

Όσο για τις αιτιάσεις των σκεπτικιστών περί του προγράμματος και την συσχέτιση με το παράλληλα εκπονούμενο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), επιβεβαιώνεται η επιλογή του Δήμος για τον προτεινόμενο σχεδιασμό αφού στο μέλλον χρηματοδότησης θα τυγχάνουν ολοκληρωμένες προτάσεις που στηρίζονται σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και όχι σε αποσπασματικές παρεμβάσεις. Σημειώνεται ότι η περιοχή παρέμβασης αποτελεί υποσύνολο της κεντρικής ζώνης προστασίας του σχεδίου με οδούς ήπιας κυκλοφορίας.

Ακόμα οι αιτιάσεις περί άγνοιας των καταστηματαρχών για το τι περιλαμβάνουν οι παρεμβάσεις και ότι τους ζητείται να υπογράψουν εν λευκώ, έχουν απαντηθεί με σαφήνεια στην συνάντηση του Κοβενταρείου ότι για την αρχική συμμετοχή θα υποβληθούν προμελέτες που θα εξειδικευτούν στη συνέχεια ( μετά την έγκριση του φακέλου) και σε κάθε περίπτωση με την ενεργή συμμετοχή των ενδιαφερομένων καταστηματαρχών.

Η Δημοτική Αρχή έχει αποδείξει ότι ενδιαφέρεται έμπρακτα για την αναβάθμιση της πόλης σε όλα τα επίπεδα και η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή της.

Παρατηρείται, ωστόσο, μια συστηματική πολεμική από ορισμένους που στοχεύει στις επιλογές της Δημοτικής Αρχής και με μοναδική αντιπρόταση, την αδράνεια.

Δεν διεκδικούμε το αλάθητο αλλά πιστεύουμε ότι αν δεν σχεδιάσουμε άμεσα το μέλλον της πόλης τις συνέπειες της αδράνειας θα την πληρώσουν αργά η γρήγορα οι πολίτες αυτής της πόλης με την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τόσο τη δίκης τους όσο και των παιδιών τους.

Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι έχουμε αργήσει δραματικά και όσο αναβάλουμε αυτές τις επιλογές τόσο θα βρισκόμαστε μόνιμα πίσω σε σχέση με άλλες πόλεις που κάνουν άλματα με τη συμμετοχή πάντα των πολιτών.

Η επιλογή πάντα βρίσκεται στα χέρια των πολιτών αυτής τα πόλης για να στηρίξουν ή να απορρίψουν τις επιλογές της δημοτικής Αρχής με όρους μέλλοντος!

Ελπίζουμε ο Εμπορικός Κόσμος να αγνοήσει τις σειρήνες της παραπληροφόρησης, να συμμετάσχει στο πρόγραμμα «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» και να μη πετάξει άλλη μια ευκαιρία για την πόλη, ειδικά στις ιδιαίτερα δύσκολες εποχές που βιώνουμε….

Συνελήφθησαν χθες (09-08-2018) το απόγευμα στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Άργους Ορεστικού δυο (2) ημεδαποί, ένας 26χρονος άντρας και μία 34χρονη γυναίκα, για απάτη με υπολογιστή.

Συγκεκριμένα, οι προαναφερόμενοι αφού απέκτησαν τα στοιχεία τραπεζικής κάρτας αναλήψεως, ιδιοκτησίας 34χρονου ημεδαπού, στη συνέχεια δημιούργησαν ηλεκτρονικό λογαριασμό σε ιστοσελίδα και αφαίρεσαν, κατά το χρονικό διάστημα από 05-07-2018 έως και 09-08-2018, συνολικά το χρηματικό ποσό των 2.650,73 ευρώ.

Μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών, ο 26χρονος και η 34χρονη εντοπίστηκαν άμεσα και συνελήφθησαν. Προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

Σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου και στόχο την δίωξη αλλά και απόδοση ευθυνών για τον πανικό που δημιουργήθηκε στους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Αμπελοκήπων του Δήμου Άργους Ορεστικού προχωρά ο Δήμος όπως ανέφερε μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Κοζάνης ο Δήμαρχος Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

Τόνισε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες υγείας της ΠΕ Καστοριάς αντιμετώπισαν με «ελαφρότητα» και ανευθυνότητα τα αποτελέσματα των μετρήσεων τις οποίες παρέδωσε στην υπηρεσία ένα προωτοσυνεργαζόμενο εργαστήρι, μια προχειρότητα η οποία θα έπρεπε να γίνει αντιληπτή και να προχωρήσουν περαιτέρω έλεγχοι.

Ο κ. Κεπαπτσόγλου υπογράμμισε πως όλο αυτό το γεγονός δεν θα το αφήσει στην τύχη του και θα δώσει όσοι συνέχεια χρειαστεί μέχρις ότου διαλευκανθούν και αποδοθούν ευθύνες.

Ο ίδιος επεσήμανε πως ο δήμος είχε στην διάθεση αρκετές μετρήσεις που αποδείκνυαν το λάθος και σημείωσε πως για την διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων ο Δήμος του Άργους Ορεστικού έχει φροντίσει στην τοποθέτηση φίλτρων ενεργού άνθρακα στην ύδρευση αλλά και στην διενέργεια μετρήσεων σε περίπου 150 μετρήσεων τα αποτελέσματα των οποίων θα επιτρέψουν να υπάρχει μια πλήρη εικόνα της ποιότητας αλλά και πιθανών κίνδυνων στο νερό.

Πηγή

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αναβύσσου σε ένα 31χρονο που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των ιδιοκτητών αυτοκινήτων στη νοτιοανατολική Αττική. Ο δράστης μάλιστα είχε προσπαθήσει να χτυπήσει με ένα αυτοκίνητο και τους αστυνομικούς που προσπάθησαν να τον συλλάβουν.

Ο 31χρονος και ο συνεργός του που διαφεύγει “άνοιγαν” αυτοκίνητα σε διάφορες περιοχές της Νοτιανατολικής Αττικής, αφαιρώντας από το εσωτερικό τους χρήματα και τιμαλφή. Πριν μερικές εβδομάδες είχαν εντοπιστεί από αστυνομικούς που περιπολούσαν στην περιοχή της Αναβύσσου. Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τους καταδιώξουν. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο 31χρονος κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους, με σκοπό να τους παρασύρει και στη συνέχεια διέφυγε.

Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιασθεί 34 περιπτώσεις κλοπών από αυτοκίνητα σε διάφορες περιοχές της Νοτιανατολικής Αττικής (Ανάβυσσο, Κορωπί, Καλύβια-Λαγονήσι και Λαύριο).

Επιπλέον, σε βάρος του 31χρονου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για το αδίκημα της υπεξαίρεσης με ποινή φυλάκισης 15 μηνών.

Πηγή: http://www.newsit.gr

Φήμες μιλάνε για συναυλία που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 6 Σεπτεμβρίου από τον Διονύση Σαββόπουλο και τη Μαρία Φαραντούρη. Τη συναυλία σχεδιάζει η ΓΣΕΕ για τον εορτασμό της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυσή της.

Όπως και στις άλλες πόλεις που οι δύο καλλιτέχνες έχουν πραγματοποιήσει παρόμοιες συναυλίες, η είσοδος αναμένεται να είναι για όλους δωρεάν.

ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Συνελήφθη στις 09-08-2018 το βράδυ στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κρυσταλλοπηγής, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πρεσπών, 33χρονος ημεδαπός, για διευκόλυνση εξόδου σε τρεις (3) μη νόμιμους αλλοδαπούς.

Ειδικότερα, ο 33χρονος εντοπίστηκε να μεταφέρει με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο προς το εξωτερικό της χώρας τρεις (3) μη νόμιμους αλλοδαπούς, 24, 26 και 23 χρονών, διευκολύνοντας την παράνομη έξοδό τους από τη χώρα. Προαναφερόμενοι αλλοδαποί είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα, ενώ όπως προέκυψε σε βάρος του 24χρονου εκκρεμούσαν δυο (2) αποφάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Φλώρινας και του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Καστοριάς, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Κατασχέθηκαν το Ι.Χ.Ε. όχημα, το χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ, 6 κινητά τηλέφωνα και 5 κάρτες sim.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

Η υποδοχή του Τιμίου Λειψάνου Αγίου Ραφαήλ και της  Ιεράς Εικόνας Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης εκ Κυθήρων θα γίνει  στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου  στο Ανθοχώρι Βοϊου, το Σάββατο 11 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα. Καθημερινά μέχρι την Κυριακή 19 Αυγούστου θα τελούνται το απόγευμα Εσπερινός και παράκληση και το πρωί Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

Ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός καθημερινά από τις 7:30 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ.

Σε σοβαρή  κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο οκτάχρονος Μηνάς από το Εμπόριο, ο οποίος νοσεί από σάρκωμα κοιλίας αγνώστου ταυτότητας και θα πρέπει κατεπειγόντως να βρεθεί ειδικός γιατρός για να τον χειρουργήσει, ενώ, ενδεχομένως, να  χρειαστεί η μετάβαση του  στο Εξωτερικό.

Ο Δικτυακός τόπος eordaialive, αναλαμβάνει σε συνεργασία με Εθελοντές, μουσικούς, τοπικά συγκροτήματα, και Συλλόγους,  την διοργάνωση μεγάλης συναυλίας με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του Μηνά και της πολύτεκνης οικογένειας του, την Παρασκευή 31 Αυγούστου, στο καφέ- μπάρ « Δίφωνο».

Εισιτήρια, έναντι 3 Ευρώ το ένα, μπορούν να προμηθευθούν οι ενδιαφερόμενοι από τον Σύλλογο Πολυτέκνων Γονέων Εορδαίας και τον Ποντιακό Σύλλογο Πτολεμαΐδας. Εισιτήρια θα διατίθενται και στο περίπτερο που από τις 20 Αυγούστου θα στηθεί στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Πηγή

Ημερίδα με θέμα  « Το Επταχώρι από την Τουρκοκρατία μέχρι και τον Εμφύλιο» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Αυγούστου στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης Γράμμου από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν ιστορικά στοιχεία, παλιές φωτογραφίες και θα γίνουν αφηγήσεις κατοίκων για το ΄40. Την ημερίδα συνδιοργανώνουν το Πάρκο Συμφιλίωσης με  τον Φιλοπροοδευτικό σύλλογο των απανταχού Επταχωριτών.

Οι φιλτραρισμένες selfies μπορεί να κάνουν το άτομο να χάσει την επαφή με την πραγματικότητα και να έχει προσδοκίες, όπως το να δείχνει πάντα τέλειο
 
Απειλή για την υγεία μας αποτελούν τα προγράμματα επεξεργασίας φωτογραφιών που όλοι χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να βελτιώσουμε μια φωτογραφία μας για να την αναρτήσουμε στα κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook και το Instagram.

Σύμφωνα με σχετικό άρθρο στο επιστημονικό έντυπο JAMA Facial Plastic Surgery, ειδικοί με επικεφαλής την Δρ Νιλαμ Βασι, διευθύντρια του Δερματολογικού Κέντρου του Ιατρικού Κέντρου της Βοστόνης και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βοστόνης, προειδοποιούν ότι το «παλιρροϊκό» κύμα των βελτιωμένων φωτογραφιών που όλοι ανεβάζουμε στα κοινωνικά δίκτυα αλλάζει την αντίληψη μας για την ομορφιά.

Και αυτό με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική ανησυχία για την εξωτερική μας εμφάνιση οδηγώντας μας σε επικίνδυνες πολλές φορές προσπάθειες να κρύψουμε τα ψεγάδια μας, με μη αναγκαίες πλαστικές επεμβάσεις και άλλες τεχνικές.

Η κατάσταση αυτή ονομάζεται ιατρικά σωματική δυσμορφική διαταραχή και αφορά στο 2% των ανθρώπων.

Μελέτες έχουν δείξει ότι κορίτσια στην εφηβεία που αλλάζουν τις φωτογραφίες τους όταν τις αναρτούν στα κοινωνικά δίκτυα τείνουν να ανησυχούν περισσότερο για την εικόνα του σώματος τους και όσες έχουν σωματική δυσμορφική διαταραχή χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα για επιβεβαίωση.

Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι το 55% των πλαστικών χειρουργών έχουν ασθενείς που τους ζητούν να δείχνουν ωραιότεροι στις selfies φωτογραφίες τους.

«Ένα νέο φαινόμενο, η λεγόμενη δυσμορφία snapchat, έχει ανακύψει όταν ασθενείς μας ζητούν να τους κάνουμε επεμβάσεις με μόνο στόχο να φαίνονται όπως όταν χρησιμοποιούν φωτογραφικά φίλτρα για να φωτογραφηθούν», εξηγεί η Δρ Βασι.

Οι συγγραφείς της μελέτης πάντως προειδοποιούν ότι η πλαστική χειρουργική μπορεί να οδηγήσει σε επιδείνωση και όχι απαραίτητα βελτίωση της σωματικής δυσμορφικής διαταραχής και συμβουλεύουν τους ασθενείς να αναζητούν ψυχολογική υποστήριξη.

«Οι φιλτραρισμένες selfies μπορεί να κάνουν το άτομο να χάσει την επαφή με την πραγματικότητα και να έχει προσδοκίες, όπως το να δείχνει πάντα τέλειο. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαιτέρως επιβλαβές για τους εφήβους και όσους έχουν σωματική δυσμορφική διαταραχή και είναι σημαντικό να μπορούμε πάντα να κατανοήσουμε τις επιπτώσεις που έχουν τα κοινωνικά δίκτυα στη σωματική μας εικόνα», καταλήγει η ερευνήτρια.
 
Image
Image

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ
THARROSLOGO
ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ