Παράλληλα έργα στο Αγρόκτημα Λιβαδερού

Παράλληλα έργα   στο Αγρόκτημα Λιβαδερού

Τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση Παράλληλων  Έργων  στο », υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, κ. Γιώργος Κασαπίδης, σήμερα Τρίτη 19 Απριλίου 2022.

            Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση προσπελασιμότητας ορισμένων αγροτικών οδών στο αγρόκτημα Λιβαδερού του Δήμου Σερβίων που διανοίχτηκαν και δεν χαλικοστρώθηκαν. Το έργο περιλαμβάνει  εργασίες καθαρισμού και μόρφωσης τάφρων τριγωνικής διατομής ή τάφρων ερεισμάτων,  κατασκευή επιχωμάτων και κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m.

            Ο συμβατικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 230.716,98€ (με Φ.Π.Α.) και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

            Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προχωράει με ταχύ ρυθμό στην υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής του πρωτογενούς τομέα, επιδιώκοντας τη στήριξη των Δυτικομακεδόνων παραγωγών.

Exit mobile version