Print this page

ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών

By Μαΐου 28, 2021

ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών

  ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διαχείριση Έργων, Συγκοινωνιακός και Χωρικός Σχεδιασμός» έχει προκηρυχθεί για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το Πρόγραμμα οργανώνεται από τα Τμήματα  Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικών Μηχανικών και θα παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις μεταπτυχιακού επιπέδου σε ένα γνωστικό αντικείμενο με σημαντική ζήτηση, καλύπτοντας ένα κενό που υπάρχει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας, εφόσον δεν υπάρχουν πολλά μεταπτυχιακά που συνδέονται με τη διαχείριση έργων, το συγκοινωνιακό και το χωρικό σχεδιασμό.  

Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο στους προπτυχιακούς φοιτητές, στους οποίους παρέχει τη δυνατότητα βελτίωσης των ερευνητικών τους προοπτικών και των βασικών δεξιοτήτων στο επιστημονικό πεδίο της διαχείρισης και του σχεδιασμού των έργων, με εστίαση στα συγκοινωνιακά έργα, όσο και στους επαγγελματίες μηχανικούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης νέων γνώσεων και εμπλουτισμού του θεωρητικού τους υποβάθρου στο παραπάνω επιστημονικό πεδίο.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Πρόγραμμα οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master) και προϋποθέτουν την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων καθώς και την εκπόνηση και επιτυχή εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο τρίτο ακαδημαϊκό εξάμηνο (συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες ECTS). Η απονομή του  Master συνοδεύεται από το «Ευρωπαϊκό Παράρτημα Διπλώματος», καθώς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι από τα τρία πρώτα Ελληνικά ΑΕΙ που απέκτησε την πιστοποίηση DS Label της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για τη διευκόλυνση των εργαζομένων μηχανικών οι παραδόσεις στα μαθήματα θα γίνονται δυο (2) ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα και Τρίτη) από τις 3.00 μ.μ. έως τις 9.00 μ.μ., ενώ δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος υπό το καθεστώς της μερικής φοίτησης, με ελάχιστη χρονική διάρκεια τα πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Στο Πρόγραμμα  γίνονται δεκτές υποψηφιότητες διπλωματούχων (ή τελειοφοίτων, εφόσον αποφοιτήσουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2021) Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών Διοίκησης και Οικονομίας και πτυχιούχων αντίστοιχων Τμημάτων ΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η διαδικασία επιλογής βασίζεται στην αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας με κριτήρια όπως ο βαθμός πτυχίου, το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, η επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία, οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια, η κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων, η συνάφεια των προπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. καθώς και στην προφορική συνέντευξη, όπως ορίζονται από τον κανονισμό σπουδών. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σε δύο στάδια: 1η περίοδος - Ιούλιος 2021 και 2η περίοδος - Σεπτέμβριος 2021.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας που θα ληφθούν υπόψη στη διαδικασία επιλογής, θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι και την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021 (λήξη α’ φάσης) και να περιλαμβάνουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση συμμετοχής στο Δ.Π.Μ.Σ. (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα).
  2. Βιογραφικό σημείωμα.
  3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
  4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας.
  5. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου ή διπλώματος από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για όσους προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού).
  6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αποδεικτικού Αγγλικής γλώσσας. Το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας θα πρέπει να είναι αντίστοιχο τουλάχιστον με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πανεπιστημίου της αλλοδαπής στην αγγλική γλώσσα.

Οι συνεντεύξεις α΄ φάσης θα πραγματοποιηθούν εντός της εβδομάδας 12-16 Ιουλίου 2021, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας MsTeams.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται:

να ανατρέξουν στις ιστοσελίδες του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. «Διαχείριση Έργων, Συγκοινωνιακός και Χωρικός Σχεδιασμός»:

ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (κα Στ. Βαφειάδου, τηλ. 24210-74444, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

 

 

Related items