Ο Διαρκής Αγώνας για την Απελευθέρωση στη Δυτική Μακεδονία 1821-1912, Κοζάνη 2021

Παρουσίαση πρακτικών Β΄ Συνεδρίου Εταιρείας Δυτικομακεδονικών Μελετών

Ο Διαρκής Αγώνας για την Απελευθέρωση στη Δυτική Μακεδονία 1821 1912, Κοζάνη 2021

Ο Δήμος Κοζάνης σε συνεργασία με την Εταιρεία Δυτικομακεδονικών Μελετών διοργανώνουν την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 19.30, στην αίθουσα «», στην παρουσίαση πρακτικών Β΄Συνεδρίου της  Εταιρεία Δυτικομακεδονικών Μελετών «Ο Διαρκής Αγώνας για την Απελευθέρωση στη Δυτική Μακεδονία 1821-1912, Κοζάνη 2021».

Πρόγραμμα εκδήλωσης

Χαιρετισμοί:

Λάζαρος ΜΑΛΟΥΤΑΣ, Δήμαρχος Κοζάνης

Αγγελική ΔΕΛΗΚΑΡΗ, Πρόεδρος Συνεδρίου

Βασιλική ΔΙΑΦΑ-ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ, Πρόεδρος Ε.ΔΥΜ.ΜΕ.

Παρουσιάζουν:

Αγγελική ΔΕΛΗΚΑΡΗ, αναπλ. καθηγήτρια Τμ. Ιστ.-Αρχαιολ. ΑΠΘ

Βασιλική ΔΙΑΦΑ-ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ, δρ. ιστορίας του Δικαίου

Γιάννης ΜΠΟΥΝΟΒΑΣ, δρ. Παιδαγωγικών Πανεπ. Ιωαννίνων

Γεώργιος ΤΣΟΤΣΟΣ, δρ. Πολεοδομίας και Χωροταξίας

Νικόλαος ΣΙΩΚΗΣ, δρ. ιστορίας του Ελληνισμού

ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ

Βασιλική ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, βιολόγος, δρ. ιστορίας Επιστημών

Διαδικτυακός σύνδεσμος:

https://us06web.zoom.us/j/86877396604?pwd=UWhuYWlLclJIWThraH

Exit mobile version