Ο ΙΕΡΟΣ ΚΛΗΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 - Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ PELLA TV.

Για τα 200 χρόνια από την Εθνεγερσία του 1821.

   Την Πέμπτη 6 Μαΐου 2021 και ώρα 19.00' και σε επανάληψη το Σάββατο 8 Μαΐου 2021 και ώρα 22.00', θα προβληθεί στη Pella tv στην εκπομπή "Μια φωτογραφία μια ιστορία" με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 200 χρόνων από την Εθνεγερσία του 1821, η 13η ενότητα με θέμα:

- Ιερός Κλήρος στην Επανάσταση του 1821

- Οικουμενικός Πατριάρχης Χρύσανθος.

Συντάκτης και παρουσιαστής του ιστορικού υλικού είναι ο δάσκαλος, ιστορικός και συγγραφέας Ιωάννης Παπαλαζάρου, ενώ τη συζήτηση συντονίζει ο ερευνητής ιστορικών πηγών Βασίλης Τραούδας.

Οι εκπομπές ερευνούν και παρουσιάζουν την τοπική ιστορία από την κατάληψη της περιοχής μας από του Οθωμανούς, περί τέλη του 14ο αιώνα, έως τα γεγονότα της Επανάστασης του 1821, με ιδιαίτερες αναφορές στους Μακεδόνες – συντοπίτες μας Αγωνιστές, που έλαβαν μέρος σ’ αυτά.

 Γενικός τίτλος του όλου αφιερώματος:

«1821 – 2021: 200 χρόνια από την Εθνεγερσία.

Η Εθνική Μνήμη μέσα από την Τοπική Ιστορία».

Σκηνές από το βίο κοζανιτών λίγο πριν

 λίγο μετά την Επανάσταση του 1821

                                                             Β. Π. Καραγιάν

 ...Το 1815 αναλαμβάνει μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης ο Βενιαμίν από Θεσσαλονίκη με εξαιρετικές διοικητικές και διπλωματικές ικανότητες. Συνδιαλλάχτηκε με τον Αλή αλλά το κορυφαίο του «κατόρθωμα» είναι το πως έσωσε την πόλη της Κοζάνης από κυριολεκτικό αφανισμό. Σήμερα ίσως να μην υπήρχε η πόλη τουλάχιστον σ’ αυτή τη μορφή της.

Στις 3 Αυγούστου 1817 κοζανίτες στέλνουν στον Αλή μήνυμα με το οποίο διαδηλώνουν πως δεν χρωστάνε για να πληρώσουν μια ομολογία προς έναν Μουσταφουλή Κον(ι)τσιώτη διότι η κοινότητα ποτέ δεν έλαβε τα χρήματα της ομολογίας αλλά είναι έξοδα του εν λόγω τύπου…

«Υψηλότατε, υπέρτατε και πολυχρομένε ντουβλετλή μερχαμετλή Βεζήρ εφέντη μας, την υψηλότητά σου προσκυνούμεν και τα ίχνη των ποδών σου καταφιλούμεν ημείς οι ταπεινοί Κοζανίται, και παρακαλούμεν τον μεγαλοδύναμον Θεόν δια να αυξάνει το υπέλαμπρον ουτζιάκι σου εις πολλούς χρόνους, αμήν κ.λπ κ. λπ.

 Καταλήγουν δε:

Ταύτα προσκυνητώς και οι χρόνοι σου να είναι πολλοί από τον θεόν αμήν, αμήν, αμήν

Της Πολυχρονεμένης υψηλότητος δούλοι ταπεινοί και σκλάβοι παντοτινοί οι Κοζανίται μικροί και μεγάλοι.

Στις 27 Φεβρουαρίου 1821  8 μαθητές, όχι  κοζανίτες, με την αφορμή κάποιας γιορτής ευχαριστούν τους δασκάλους της Σχολής με ένα ποίημα σε στίχους δεκαπεντασύλλαβους ομοιοκατάληκτους:

Κ’ ημείς συμπαραστάμεθα οι μαθηταί οι ξένοι

το χρέος μας να κάμωμεν, ως ευεργετημένοι,

οκτώ είμεθα σύμπαντες μαθήματα ακούμεν,

και της παιδείας τρόφιμοι να γένωμεν ποθούμεν

άλλ’ ηπειρώται είμεθα, και άλλοι αλβανίται,

άλλ’ Εστιώται Θεσσαλοί, κι άλλοι μακεδονίται

πλην την Κοζάνην κατ’ αυτό γνωρίζομεν πατρίδα,

και τους σχολής συνδρομητάς της προκοπής κρηπίδα,

κ’ εις την κοινήν αγάπην σας, κ’ εις τας περιποιήσεις

οπού ως τέκνα σας κοινώς μας δίδεται επίσης

ομολογούμεν χάριτας κηρρύτομεν το χρέος

και προσκυνήσεις ταπεινάς προσφέρομεν με δέος

1821 Φεβρουαρίου 27

 

Ο δημολάς κανίστρα ο τρικαλλινός

Ο ιωάννης ζώη ο ζαγορίτης

Ο κωνσταντίνος αποστόλη ο εκ πρεμετής

Ο ιωάννης αναστασίου σιμώτα ο εκ κλεισούρας

Ο νικόλαος στεργίου μεταξιώτης

Ο φώτειος μανώλη ο μεταξιώτης

Ο ιωάννης αθανασίου ο βυθοκουκκιώτης

Ο βασίλειος τζέλιου φραταρίτης

 

Με την έναρξη της επαναστάσεως στις παραδουνάβιες χώρες και την Πελοπόννησο  αρχίζουν και η καταδικαστικές προς αυτήν επιστολές των υπόδουλων στην ελλαδική χώρα. Οι Τούρκοι απαιτούν αποκήρυξιν αυτής από τους προύχοντες. Με πρώτη την αποκήρυξιν από το Πατριάρχη κατόπιν μάρτυρα Γρηγόριο 5ον. Οι κοζανίτες προύχοντες στέλνουν επιστολή στην Κωνσταντινούπολιν  με τη  οποία διακηρύσσουν  την αιώνα υποταγή τους στο Σουλτάνο. Δεν μπορούσαν να κάνουν και διαφορετικά κι ούτε είχαν τις δυνάμεις ν’ αντισταθούν σ’ αυτή την εντολή – απαίτηση ότι επεκρέματο η σπάθη από πάνω τους.

Ίσον του σταλέντος μαγζαρίου εις την Βασιλεύουσαν

«ημείς οι ταπεινοί, και πιστοί ραγιάδες Κοζανίται αναφέρομεν εις το κραταιότατον και πολυχρό/νιον δοβλέτι ότι από γράμματα του Πατριάρχου μας εμάθομεν, πως εις τα μέρη της Μπογδανίας/ εφάνηκαν αποστάται κακότροποι άνθρωποι, και ασυνείδητοι, και με το αθεόφοβον φέρσιμόν τους εκίνη/σαν την οργήν του αήττητου κράτους εις όλον το ραγιάδικον γένος, και ετρόμαξεν η καρδία μας δια ένα/ τέτοιον φρικτόν και τρομερόν μήνημα, και ολεθριώτατον πράγμα, το οποίον φέρει κίνδυνον και εις ημάς τους/ αθώους και ειλικρινείς, οπού εξαρχής ήμεν, και είμεθα, και θέλει είμεθα μέχρι της τελευταίας ημών αναπνοής/ πιστοί ραγιάδες με όλον το σαδακάτι, οπού ζητεί το ραγιάδικον χρέος. Ο θεός να εξολοθρεύσει όλους/ τους τοιούτους κακούς ανθρώπους, όπου ούτε να στέκωνται εις τον κόσμον, ούτε να ακούωνται, και να σηκώση/ από ημάς τους πιστούς ραγιάδες κάθε κάθε σουμπεέ.

Λοιπόν ημείς ως πιστοί ραγιάδες είμεθα κεφίλιδες/ όλοι ένας υπέρ του άλλου, και υποσχόμεθα δια να φυλάξωμεν το ραγιαλίκι μας μέχρι θανάτου, παρα/καλούντες ημέρας και νυκτός τον παντοδύναμον θεόν, δια να φανερώνη αιωνίως το αήττητον κράτος του ευ/σπλαχνικώτατου, και ευεργετικώτατου βασιλέως μας, το οποίον έδωκεν εις ημάς, και προστάζει δια να έχω/μεν κάθε ευπείθειαν και υποταγήν εξ όλης της ψηχής ημών και καρδίας εις την μεγαλειότητά του. Προσέτι/ αν μάθωμεν ή ακούσωμεν κανένα κακότροπον και άπιστον εις το χρέος του, εμείς όλοι θέλομεν τον/ κατατρέξει ως εχθρόν μας θανάσιμον, και θέλομεν δώσει την άδειαν εις τους βασιλικούς ζαμπίτας, και εξου/σιαστάς του τόπου μας, δια να τον αφανίσωσι κατά κράτος. Τοιαύτην υπόσχεσιν δίδομεν με όλον μας/ το σαδακάτιο εις το υψηλόν και πολυχρόνιας δοβλέτι, ού το κράτος είη διαιωνίζον και θριαμβεύον εις αιώνα/ τον άπαντα: αμήν, αμήν, αμήν»

1821 : απριλλίας: Κοζάνη

            Η Κοζάνη δε ξεσηκώθηκε όπως άλλες περιοχές της ελλαδικής χώρας. Ηταν πέρασμα του τουρκικού στρατού της Πύλης στον εμφύλιο με τον Αλή πασά. Όμως η Νάουσα ξεσηκώθηκε για να ακολουθήσει το ολοκαύτωμα τη.

Γράφει ο Π. Λιούφης:

«Ο Αμπαλαμπούτ έπεμψε την στρατιάν εις Βέροιαν υπό τον Κεχαγιάμπεην, και ητοιμάζετο να κινηθή κατά της Ναούσης. Επιπίπτουσιν όμως κατ΄αυτού οι καπεταναίοι Άγγελος Γάτσος και Καρατάσος και προξένουσι φθοράν. Τούτο εξηγρίωσε τον Αμπαλαμπούτ, ος διατάσει την πολιορκίαν της Ναούσης κατ’ Απρίλιον του 1822. Μετά πεισματώδεις μάχας η πόλις εάλω δια προδοσίας των φυλακισθέντων υπό του Ζαφειράκη, αποδρασάντων της φυλακής και ανοίξαντων τας πύλας. Μετά μάχην επί τέσσερας ημέρας σφαγή 10.000 περίπου επηκολούθησε και λεηλασία φρικαλέα, πολλών γυναικών και παίδων αιχμαλωτισθέντων. Και ο μεν Ζαφειράκης μετά τίνος των υιών του Καρατάσου πολιορκηθείς  εν τω Βάλτω εφονεύθη, ο δε Καρατάσος και Γάτσος μετά του Δουμπιώτου, Αποστολάρα και Μήτρου Λιακοπούλου απεσύρθησαν εις Σέλι και εκείθεν μετά 500 στρατιωτών, διελθόντες δια των χωρίων Εγρή Μπουτζάκ διέβησαν τον Αλιάκμονα και δια των Χασίων υπεχώρησαν εις Ασπροπόταμον, και μετά μάχην παρά το Κομπότι έφθασαν εις Μεσολόγγιον.

         ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΑΜΠΑΛΑΜΠΟΥΤ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΑΣΩΣΙΣ ΑΥΤΗΣ

Εν τη κρισίμω ταύτη περιστάσει η Κοζάνη μετά προθυμίας υπεβοήθησε τους φυγάδας σώσασα εξ αμέσου κινδύνου 124 άνδρας και δυο γυναίκας. (Οι πρόσφυγες ούτοι δια μέσου της Βιβλιοθήκης και δι΄υπονόμου διηκούσης μέχρι της οικίας Μεσδιάνη ( νυν Γεωργ. Έμμ. Μάνου) εφυγαδεύοντο προς  Νότον. Πλην τούτου εξηγοράζοντο πολλοί αιχμάλωτοι. Μεταξύ τούτων ο αρχιερεύς έσωσε τον μετά ταύτα γραμματέα της Μητροπόλεως Φίλιππον Αδαμαντίδην έχοντα εξάδελφον εν Σερβίοις Ρουσιούτ καλούμενον αιχμάλωτον εξισλαμισθέντα

Τού γενόμενον γνώστον  τω Αμπαλαμπούτ πασά εκίνησε την μήνιν αυτού, φοβουμένου την ξέγερσιν της πόλεως ταύτης. Εξεκίνησε λοιπόν προς καταστροφήν αυτής, διαβληθείσης υπό των περιοίκων Μουσουλμάνων. Η καταστροφή της πόλεως ην άφευκτος, αν μη δυο ανδρες, δι υπερανθρώπων ενεργειών, προελάμβανον τον κίνδυνον. Και ο μεν Βενιαμίν πληροφορηθείς την επικείμενην κάθοδον του αγρίου στρατού, και τον σκοπόν αυτής, έσπευσεν αμέσως προς τον Χατζή Χαλήλ αγά και εδέετο αυτού, ίνα ενεργήση παρά τω Αμπαλαμπούτ ο δε Καραμάρκος Παύλου Πριτσούλης, συνδεόμενος  δια φιλίας προς τον Ζαήρ βέην και Κιολεμέτ Σαρήγγιολου, ισχυρούς τοπάρχας, διέθηκε τούτους υπέρ της πόλεως. Πράγματι εν Καρατζιλαρίω ανεχαιτίσθη ολίγον η οργή του Αμπαλαμπούτ. Ο στρατός διετάχθη να καταλάβη την πόλιν, αλλά να μη προβή εις καταστροφήν μέχρι νέας διαταγής. Τη δ΄ υστεραία εισήλασεν εις την πόλιν Αμπαλαμπούτ μετά 12χιλ. στρατού, κατέλυσε δε εις τον οίκον Νικολ. Αρμενούλη. Οι πλείστοι των κατοίκων είχον καταφύγη εις τα πέριξ χριστιανικά χωρία μετά των οικογενειών. Ο Βενιαμίν όμως εκράτησε τινάς των προκρίτων, και άμα τη αφίξει του στρατάρχου έπεμψεν αυτώ δυο ημιόνους κεκοσμημένους μεγάλης αξίας, δώρα τινά άλλα και 10 χιλ. ρουχβιέδες. Μετά μιαν δι΄ ώραν παραλαβών δυο των προκρίτων ήλθε προς επίσκεψίν του. Τα δώρα και η φιλόφρων προθυμία, ετέρωθεν δια θερμαί συστάσεις του Χατζηχαλήλ αγά εμάλαξαν τον άγριον καταστροφέα της Ναούσης, και μετά πολλάς περιπετείας και διατυπώσεις εδέξατο τον Βενιαμίν Συγχρόνως έφθασε και πεζός απεσταλμένος παρά του Μαχμούτ πασά Δράμαλη  προς τον Αμπαλαμπούτ συνιστώντος τον Βενιαμίν ως πιστόν. Ούτως εσώθη η πόλις εκ βέβαιου κινδύνου, παρασταθέντος, ότι ουδείς Ναουσαίος κατέφυγεν ενταύθα, και ότι η πόλις διετελεί δήθεν εν αγνοία του κινήματος.

Μετά την πάροδον των δεινών τούτων, αδιαλείπτως στρατεύματα διερχόμενα δια της πόλεως ποικιλοτρόπως εβάρυνον τους κατοίκους, μεριμνώντας προς καταλύματα και διατροφήν. Περί δε τα τέλη του 1823 πανώλης υπό στρατού μεταδοθείσα εθέρισε πλήθος ανθρώπων…»

 

 

 

 

 

 

  Τι γνωρίζουν τα παιδιά για το 1821

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Τι γνωρίζουν τα μικρά παιδιά σήμερα για την Ελληνική Επανάσταση του 1821; Ποιες εικόνες μπορούν να προσελκύσουν ένα νήπιο ή έναν μαθητή δημοτικού, με τη χρονική απόσταση από την πραγματικότητα μιας άλλης εποχής; Τι είδους αφήγηση μπορεί να κεντρίσει το παιδικό ενδιαφέρον για το ιστορικό παρελθόν;

Απαντήσεις για τη μελέτη και συζήτηση της ιστορίας της Επανάστασης του 1821 μέσα από τα βιβλία -λογοτεχνικά και γνώσεων - που γράφτηκαν σχετικά με το θέμα αυτό για παιδιά που φοιτούν στο Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο, θα αναζητήσει η εκδήλωση, με τίτλο «Το 1821 μέσα από τα παιδικά βιβλία: από τις επικές βιογραφίες στις λογοτεχνικές ιστορικές αφηγήσεις», που διοργανώνει η Παιδαγωγική Σχολή του ΑΠΘ στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων του Ιδρύματος «1821: Τιμή και Μνήμη»,  για τα 200 ετη από την Επανάσταση.

Στόχος της εκδήλωσης, τις εργασίες της οποίας θα ανοίξουν ο πρύτανης του ΑΠΘ καθ. Νίκος Παπαϊωάννου και η Κοσμήτορας της Παιδαγωγικής Σχολής, καθηγήτρια Δόμνα Κακανά, είναι να εστιάσει στις προσλαμβάνουσες των μικρών παιδιών αναφορικά με την ιστορική μνήμη.

«Η ιστορική συλλογική μνήμη μεταβιβάζεται από τις προηγούμενες γενιές στις νεότερες. Στα 200 χρόνια που μεσολάβησαν από το 1821, η προφορική λογοτεχνία -δημοτικό τραγούδι, θρύλοι, μύθοι - και η λαϊκή ζωγραφική, εκκλησιαστική και αστική, αποτελούσαν "το σχολείο", μέσα από το οποίο γνώριζαν οι νεότεροι -και συνήθως αναλφάβητοι- τα ηρωικά γεγονότα», ανέφερε η υπεύθυνη και συντονίστρια της διοργάνωσης, καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΤΕΠΑΕ) του ΑΠΘ Μένη Κανατσούλη. «Τον 20ό και τον 21ο αιώνα τα παιδιά μάθαιναν και μαθαίνουν την Ιστορία τους μέσα από τα σχολικά βιβλία αλλά επίσης -και με πιο ελκυστικό τρόπο- μέσα από τα λογοτεχνικά βιβλία και τα λογοτεχνικά βιβλία γνώσεων», πρόσθεσε.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό, με δυνατότητα συμμετοχής και υποβολής ερωτημάτων προς τους συγγραφείς των παιδικών βιβλίων μέσω του συνδέσμου https://authgr.zoom.us/j/99011095444?pwd=ODVhN3pmbHJqZTAzMDJhV1RDY3Q2Zz09 (Passcode: 21566 ) ή απλής απευθείας παρακολούθησης μέσω του συνδέσμου  https://www.auth.gr/video/29092 .

 

Μαθητές και μαθήτριες «ζουν» την ιστορία στο «δωμάτιο απόδρασης 1821»

Στο σκοτεινό μονοπάτι του Κολοκοτρώνη, οι μαθητές και οι μαθήτριες του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας αναζητούν την περικεφαλαία του, το ξίφος και τη σπάθα του. Κάθε ένα από αυτά τα αντικείμενα τούς δίνουν κρίσιμες πληροφορίες που τους βοηθούν να αποδράσουν. Αργότερα, στη βιβλιοθήκη του Ρήγα Φεραίου, βρίσκουν ένα σημείωμα στο πάτωμα, στο οποίο αναγράφονται διάφορα ιστορικά γεγονότα και οι χρονολογίες στις οποίες συνέβησαν, όμως σε τυχαία σειρά. Το ζητούμενο για την τάξη της έκτης είναι να βάλουν τα ιστορικά γεγονότα στη σωστή χρονολογική σειρά ώστε να ανακαλύψουν τον κωδικό που ξεκλειδώνει την πόρτα του δωματίου απόδρασης.

Το «δωμάτιο απόδρασης 1821» είναι η εφαρμογή με την οποία οι μαθητές και οι μαθήτριες από την Πυλαία συμμετέχουν στο 13ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής, που διοργανώνουν η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, το Ίδρυμα Νόησις- Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΚΔΕΜΤ), το σωματείο Φίλοι του Ιδρύματος ΚΔΕΜΤ και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου πληροφορικής. 

«Πρόκειται ουσιαστικά για ένα παιχνίδι γνώσεων που δημιούργησαν τα παιδιά, σε μια προσπάθεια να συνδυάσουν τη δημιουργία ενός παιχνιδιού με “ εργαλεία” πληροφορικής και την επέτειο των διακοσίων χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο εκπαιδευτικός τους Μενέλαος Κατσαντώνης.

«Καθώς τώρα τελευταία είναι της μόδας τα δωμάτια απόδρασης και κάποια παιδιά είχαν πρόσφατες εμπειρίες, έπεσε η ιδέα αυτή στο τραπέζι. Είναι σαφές, άλλωστε, ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν πάρα πολύ ωραίες, καταπληκτικές ιδέες, αν ενδιαφερθούν για κάτι και τα βοηθήσουμε και εμείς στρέφοντας τα σε κάποια κατεύθυνση», εξηγεί ο κ. Κατσαντώνης.

Όσο για το σενάριο της απόδρασης, αυτό περιλαμβάνει πέντε προκλήσεις που καλούνται τα παιδιά να αντιμετωπίσουν, σε ένα περιβάλλον εικόνων στον υπολογιστή, ώστε να περάσουν τελικά από τις τέσσερις πόρτες και να φτάσουν στο νησί του Κανάρη. Εκεί ανακαλύπτουν ότι βρίσκονται σε νησί και πρέπει να καλέσουν βοήθεια για να έρθει το καράβι να τους πάρει.

Ο κ. Κατσαντώνης διευκρινίζει ότι η εφαρμογή αυτή αναπτύχθηκε με το scratch, ένα προγραμματιστικό περιβάλλον με τη δική του γλώσσα προγραμματισμού το οποίο μαθαίνουν τα παιδιά από την Πέμπτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Επιπλέον τα παιδιά βρήκαν τις εικόνες από τη στολή του Κολοκοτρώνη στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (https://www.archaiologia.gr/blog/photo/77853-2/), ενώ στην εργασία υπάρχει και εικόνα από το κέρινο ομοίωμα της κυρά Φροσύνης από το μουσείο του Βρέλλη αλλά και φιγούρες από την ιστοσελίδα greekheroes.gr.

Σύμφωνα με τον κ. Κατσαντώνη, για τα ίδια τα παιδιά το όλο εγχείρημα δεν ήταν καθόλου δύσκολο καθώς χρησιμοποίησαν τα βιώματά τους, το scratch και τη γνώση που έχουν από το μάθημα της ιστορίας. «Η εφαρμογή βρίσκεται στο scratch.MIT.edu, την κοινότητα του scratch όπου «ανεβαίνουν» όλα τα έργα που γίνονται σε όλο τον κόσμο ενώ κατά την παρουσίαση της εργασίας στο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής θα δοθεί και ο σύνδεσμος που οδηγεί στο «δωμάτιο απόδρασης 1821», ώστε και άλλα παιδιά να το χρησιμοποιήσουν διαδικτυακά. 

«Ο στόχος μας ήταν η δημιουργία ενός εργαλείου- παιχνιδιού, που θα το παίζουν τα παιδιά και θα μπορούν και οι δάσκαλοι να το χρησιμοποιήσουν στο μάθημά τους», προσθέτει ο εκπαιδευτικός του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας.

 

Ο Ελληνισμός του Μπουένος Άιρες

ΤΙΜΑ  ΤΑ  200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  ΤΟΥ  1821

Στο μακρινό Μπουένος Άιρες, το επονομαζόμενο «Παρίσι του νότου», την πόλη των χρωμάτων, του ποδοσφαίρου και του τάνγκο, οι Έλληνες που ζουν εκεί από δεκαετίες κρατούν ψηλά το λάβαρο του Ελληνισμού, θυμούνται και τιμούν τους ήρωες της Επανάστασης του 1821 και συμμετέχουν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο στους εορτασμούς της επετείου των 200 χρόνων από το μεγάλο ιστορικό γεγονός.

Στην Επανάσταση παραπέμπει άλλωστε και το όνομα της Ελληνικής Ένωσης Πελοποννήσου «Ο Γέρος της Μοριάς», η οποία όχι μόνο διοργάνωσε γιορτή για την 25η Μαρτίου στην πρωτεύουσα της Αργεντινής, αλλά έχει σχεδιάσει και μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων, με ομιλητές -Έλληνες και μη- για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του ‘21, ο τρόπος διοργάνωσης των οποίων -ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία- θα εξαρτηθεί από την πορεία της πανδημίας.

Με φωτισμένο το κτίριο της Ένωσης και την ελληνική σημαία ψηλά, η εθνική επέτειος γιορτάστηκε με κάθε λαμπρότητα στη μακρινή Αργεντινή, με τον πρόεδρο του συλλόγου Όσκαρ Μελετίου ν' αναφέρεται με βαθιά συγκίνηση σε όλους τους Έλληνες που πολέμησαν και χάραξαν τον δρόμο προς την ελευθερία. Αυτούς που είτε ορμώμενοι από την Πελοπόννησο, το Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα, είτε από κάθε άλλη γωνιά της γης συνεισέφεραν με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο στην Επανάσταση, που απάλλαξε τον Ελληνισμό από τον οθωμανικό ζυγό.

Στην εκδήλωση, στην οποία έδωσαν το «παρών» η πρέσβης της Ελλάδας στην Αργεντινή Ελισάβετ Φωτιάδου, ο πρόξενος Φώτης Φιλέντας, εκπρόσωποι των αρχών του Μπουένος Άιρες, η γενική διευθύντρια Κοινοτήτων του Μπουένος Άιρες Μερσέντες Μπάρμπαρα και μέλη αδελφών σωματείων, ο κ. Μελετίου αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες που καταβάλλονται για να συνεχιστεί η παράδοση, η διάδοση του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας.

Άλλωστε, στόχος της Ελληνικής Πελοποννησιακής Ένωσης, της μοναδικής ένωσης Πελοποννησίων όχι μόνο στο Μπουένος Άιρες αλλά σε όλη την Αργεντινή, όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρώην πρόεδρος και μέλος της Μάριος Παναγόπουλος, είναι να καλλιεργήσει και να διατηρήσει ζωντανό τον ελληνικό πολιτισμό, μέσω της γλώσσας, των χορών, της γαστρονομίας και των εθίμων του, τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους φιλέλληνες.

Η Ελληνική Ένωση Πελοποννήσου «Ο Γέρος του Μοριά» ιδρύθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 1962 από περίπου 500 οικογένειες με κοινό χαρακτηριστικό την καταγωγή τους: ήταν Πελοποννήσιοι! Άλλωστε, το γεγονός ότι το 80% των Ελλήνων που ζούσαν τότε στην περιοχή ήταν Πελοποννήσιοι ήταν το χαρακτηριστικό εκείνο που «γέννησε» την ιδέα ενός συλλόγου εμπνευσμένου από το έργο του μεγάλου ήρωα του '21 Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Ένωσης http://peloponense.org.ar/, τη στιγμή της ίδρυσής της, η κοινότητα είχε 1800 μέλη και μέχρι το 1965, η ομάδα νεολαίας της αποτελούνταν από 170 νέες και νέους. Μέχρι το 1965, οι συναντήσεις είχαν μάλλον ...οικογενειακό χαρακτήρα, αφού γίνονταν στα σπίτια των μελών της κοινότητας ή σε διάφορους άλλους χώρους. Ωστόσο, «ο Γέρος του Μοριά» απέκτησε έδρα τη χρονιά εκείνη, αγοράζοντας το κτίριο όπου στεγάζεται έως σήμερα, εκεί που πραγματοποιήθηκε και ο επετειακός εορτασμός της 25ης Μαρτίου.

Από μικρό παιδί στην Αργεντινή και διαβαίνοντας ήδη την έκτη δεκαετία της ζωής του, ο κ. Παναγόπουλος, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος την περίοδο 2005-2017, θυμάται πως η Ένωση απέκτησε με μικρά και σταθερά βήματα σημαντική παρουσία στο Μπουένος Άιρες, διοργανώνοντας πληθώρα δράσεων και εκδηλώσεων στα 59 χρόνια ζωής της όχι μόνο για τον Ελληνισμό του Μπουένος Άιρες αλλά και για τους πολλούς φιλέλληνες, αφού, όπως λέει χαρακτηριστικά, οι Αργεντινοί αγαπούν πολύ την Ελλάδα!

Μαθήματα γλώσσας και χορού, εκδηλώσεις με γνωστούς καλλιτέχνες από την Ελλάδα, αλλά και ένα σχολείο, κάθε Σάββατο, για μικρά παιδιά μέχρι 12 ετών που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα είναι μερικές μόνο από τις δράσεις του δραστήριου ελληνικού συλλόγου, που ακόμη κι εν μέσω πανδημίας δεν ξεχνά να στήνει «γέφυρες» επικοινωνίας με την Ελλάδα.

Σ.Παπ.

 

Σελίδα 1 από 6
ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ