Τον κίνδυνο διακοπής της τροφοδοσίας Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας μετά το Νοέμβριο του 2019 επισημαίνει, έγκαιρα, ο βουλευτής Κοζάνης Γιώργος Κασαπίδης.

Αυτός προκύπτει μετά και την απόρριψη από την Ε.Ε. του αιτήματος για παρέκκλιση 32.000 ωρών στη λειτουργία των μονάδων 3 και 4.

Με αφορμή και σχετικό έγγραφο του σωματείου Εργαζομένων Δ.Ε.ΤΗ.Π., ο βουλευτής προέβη σε κατάθεση αναφοράς.

Με δεδομένο ότι και η ολοκλήρωση της υπό κατασκευή Μονάδας «Πτολεμαΐδα V» είναι ανέφικτη στο συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, ορατός είναι ο κίνδυνος να μην τροφοδοτηθεί η Τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας.

Τέλος ο βουλευτής τονίζει και το ζήτημα της έγκρισης των απαιτούμενων πιστώσεων για την κατασκευή του έργου σύνδεσης της τηλεθέρμανσης με τη νέα Μονάδα.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

x

Εκτενή αναφορά σε ζητήματα απασχόλησης και αδήλωτης εργασίας σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και στη δυσλειτουργία του ΕΦΚΑ στη Δυτική Μακεδονία, έκανε ο βουλευτής Κοζάνης Γιώργος Κασαπίδης κατά τη συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας.

Αρχικά επεσήμανε τη δημιουργία ενός φαύλου κύκλου αυτοτροφοδότησης της αδήλωτης εργασίας, εξαιτίας της υψηλής φορολόγησης και των αυξημένων ασφαλιστικών εισφορών που εφαρμόζει η Κυβέρνηση.

Ειδικότερη αναφορά έκανε για την αδήλωτη εργασία στον πρωτογενή τομέα και τους εργάτες γης. Σύμφωνα με το βουλευτή, τα κύρια αίτια του φαινομένου είναι η απουσία του ελεγκτικού μηχανισμού και η επιδοματική πολιτική της Κυβέρνησης με το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και τα εισοδηματικά κριτήρια για την απόδοσή του. Οι διατάξεις αυτές κάνουν μη ελκυστική τη νόμιμη απασχόληση των εργατών γης καθώς οι υποψήφιοι εργαζόμενοι δε θέλουν να εμφανίσουν εισοδήματα από την εργασία που θα τους αποκλείσουν από το επίδομα. Αποτέλεσμα, οι εργάτες γης να μη δέχονται να ασφαλίζονται κατά την απασχόλησή τους σε διάφορες καλλιεργητικές εργασίες.

Επιπρόσθετα, οι γεωργοί που αναγκάζονται να καταβάλουν χρήματα για την αμοιβή της αδήλωτης εργασίας των εργατών γης που αναγκαστικά απασχολούν δεν εμφανίζουν ως δαπάνη στα βιβλία τους το σχετικό πόσο και αυτό δεν εκπίπτει από τα έσοδα της γεωργικής εκμετάλλευσης, με αποτέλεσμα να φορολογείται επιπλέον το εισόδημα της εκμετάλλευσης. Έτσι έχουμε αυξημένο κόστος παραγωγής και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων και επιτείνεται ο φαύλος κύκλος της παραοικονομίας και της αδήλωτης εργασίας, πλήττοντας καίρια την υγιή επιχειρηματικότητα και τα έσοδα του κράτους. Ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται με την αναζήτηση εσόδων του κράτους με περαιτέρω φορολογικά μέτρα, εγκλωβίζοντας ολοένα και περισσότερους εργαζόμενους και επιχειρηματίες στη δίνη αυτή.

Παράλληλα ο βουλευτής κατέθεσε δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας. Συγκεκριμένα πρότεινε την υπαγωγή του γεωργικού επαγγέλματος στα παραγωγικά επαγγέλματα και όχι στα επιτηδεύματα, με ταυτόχρονη εφαρμογή των διεθνών αρχών και κανόνων γεωργικής λογιστικής στη φορολόγηση του γεωργικού εισοδήματος. Σε αυτή τη λογική πρότεινε τη μείωση των ασφαλιστικών και φορολογικών συντελεστών και την καθιέρωση τεκμαρτών κριτηρίων διαβίωσης για τους αλλοδαπούς εργάτες γης, με παράλληλη εμφάνιση νόμιμων παραστατικών αμοιβής εργασίας σε ένα συγκεκριμένο όριο, ώστε να μη χάνεται το επίδομα. Όπως δηλαδή συμβαίνει στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων του ΟΓΑ που κάνουν έως εκατόν είκοσι ημερομίσθια εκτός ΟΓΑ ή με τους ανέργους που δύνανται να κάνουν εβδομήντα ημερομίσθια, χωρίς να χάνουν την ιδιότητα του ανέργου.

Επιπλέον αναφέρθηκε στη μεγάλη αδικία που υφίστανται οι αγρότες-πολίτες στη Δυτική Μακεδονία, καθώς με ευθύνη της σημερινής πολιτικής ηγεσίας δε λειτουργεί πλέον γραφείο ΕΦΚΑ αγροτών. Η μοναδική δομή που υπήρχε καταργήθηκε με το νόμο Κατρούγκαλου. Συνέπεια της πράξης αυτής είναι το 38% των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας που απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα να καταφεύγουν στις υπηρεσίες των Αθηνών, οι οποίες και λόγω έλλειψης προσωπικού, επίσης, υπολειτουργούν. Επισημαίνοντας την αναγκαιότητα δημιουργίας της δομής αυτής στη Δυτική Μακεδονία ο βουλευτής ζήτησε από την παριστάμενη Υπουργό να ξεκαθαρίσει αν προτίθεται να προβεί σε αυτή την ενέργεια ή όχι. Της υπενθύμισε επίσης ότι σχετική ερώτηση του ίδιου παραμένει εδώ και επτά μήνες αδικαιολόγητα αναπάντητη.

Τέλος υπερασπίστηκε τη νομοθετική πρωτοβουλία της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας να εισάγει με τη μορφή τροπολογίας την αποτροπή της επερχόμενης περαιτέρω μείωσης των συντάξεων

Πρόταση για την καθιέρωση ενός νέου σήματος ποιότητας αγροτικών προϊόντων κατέθεσε κατά τη διάρκεια συζήτησης του Νομοσχεδίου για τους «Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών» στη Βουλή, ο βουλευτής Κοζάνης κ. Γιώργος Κασαπίδης.

Η πρόταση αφορά στη θέσπιση κατάλληλου θεσμικού πλαισίου με καλλιεργητικά πρότυπα φιλικά προς το περιβάλλον που θα επιτρέπουν τη γεωργική δραστηριότητα και την παραγωγή ποιοτικά ανώτερων προϊόντων, χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στα ευαίσθητα οικοσυστήματα όπου θα καλλιεργούνται.

Ο κ. Κασαπίδης πρότεινε στις περιπτώσεις αυτές να δίδεται αντίστοιχο σήμα ποιότητας, αγροτικών προϊόντων «Προστατευόμενων Οικολογικά Ευαίσθητων Περιοχών» με το ακρωνύμιο Π.Ο.Ε.Π. κατ΄ αντιστοιχία των ήδη υπαρχόντων Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε., το οποίο ωστόσο πρέπει να θεσπιστεί τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το σήμα αυτό θα το δίδει ο αντίστοιχος φορέας διαχείρισης σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του ΥπΑΑΤ ΕΛΓΟ Δήμητρα.

Κατ΄ αυτόν τον τρόπο μπορούμε, αξιοποιώντας τα μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής βιοποικιλότητας, να δημιουργήσουμε δεκάδες ή και εκατοντάδες νέα πιστοποιημένα αγροδιατροφικά προϊόντα, ανώτερης ποιότητας και ξεχωριστής ταυτότητας ως προς την προστασία του περιβάλλοντος.

Τα προϊόντα αυτά μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών των κατά τόπους προστατευόμενων περιοχών.

Αν μάλιστα ενσωματωθούν κι άλλες άυλες πολιτισμικές αξίες (ιστορίας και παράδοσης) στα προϊόντα αυτά, τότε, εκτός της βιολογικής – γαστρονομικής και περιβαλλοντικής τους αξίας, αλληλεπιδρούν ευεργετικά και με τον ποιοτικό τουρισμό στην πατρίδα μας.

Παρουσιάζοντας επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά της προτάσεώς του, ο κ. Κασαπίδης ζήτησε από τον παριστάμενο Υπουργό τη στήριξή του ώστε να ξεκινήσουν οι απαραίτητες ενέργειες για την καθιέρωση του νέου αυτού σήματος ποιότητας. Κατά το κλείσιμο της ομιλίας του τόνισε εμφατικά: «Είναι μια ευκαιρία και μια πρόκληση προς όλους τους βουλευτές όλων των κομμάτων να συνθέσουμε ιδέες και να ενώσουμε δυνάμεις στην κατεύθυνση της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, το σχέδιο της οποίας μέχρι σήμερα είναι και το ζητούμενο».

Image
Image

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ
THARROSLOGO
ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ