Παιδεία

Παιδεία (100)

Παιδεία - Εκπαίδευση

Θεόδωρος Θεοδουλίδης πρύτανης πανεπιστημίου ΔΜ

 “Πιστεύουμε ότι η λύση είναι μια και απλή. Απαιτεί όμως πολιτικό σθένος. Να μειωθούν πανελλαδικά οι θέσεις εισακτέων. Τα πανεπιστήμια ζήτησαν 48.000 φοιτητές και το υπουργείο αύξησε τον αριθμό σε 77.000”

 Ο αριθμός των νέων φοιτητών στο πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας είναι πλήγμα για την Κοζάνη και τα Γρεβενά. Είναι προφανές πως με αυτές τις συνθήκες δεν μπορούμε να ατενίζουμε με αισιοδοξία το ζήτημα της απολιγνιτοποίησης, και το ζήτημα του μέλλοντος του πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας. Πρέπει άμεσα να παρθούν μέτρα”, τόνισε λίγο πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης, ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Λάζαρος Μαλούτας.

 Από την πλευρά του ο πρύτανης του πανεπιστημίου ΔΜ κ. Θεόδωρος Θεοδουλίδης είπε μεταξύ άλλων: “Φέτος θα είναι η χειρότερη χρόνια. Πιστεύουμε ότι η λύση είναι μια και απλή. Απαιτεί όμως πολιτικό σθένος. Να μειωθούν πανελλαδικά οι θέσεις εισακτέων. Τα πανεπιστήμια ζήτησαν 48.000 φοιτητές και το υπουργείο αύξησε τον αριθμό σε 77.000. Το αποτέλεσμα το γνωρίζετε… Το πρόβλημα της επόμενης μέρας είναι περισσότερο πολιτικό και λιγότερο ακαδημαϊκό. Πρέπει να καταλάβουν όλοι και όχι μόνο εμείς, ότι Περιφέρειες χωρίς αξιοπρεπές Πανεπιστήμιο και μάλιστα σε μια περίοδο σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών οδεύουν προς συρρίκνωση.

Αίσθηση μου είναι πως παρ’ όλη την αριθμητική μείωση σε εισακτέους, ο υπάρχων στρατηγικός μας σχεδιασμός, που περιλαμβάνει την ακαδημαϊκή μας ανάπτυξη άλλα και τη συμμετοχή μας στη Δίκαιη Μετάβαση στη Μεταλιγινιτική εποχή, σαφώς δεν ακυρώνεται και  στόχος μας είναι με κάποιες αλλαγές  να περάσουμε  ανώδυνα την παρούσα πίεση”.

ΕΠΑ.Λ. - ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2021 -2022

 1. Κατανομή ωρών διδασκαλίας και μαθημάτων στους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς.
 2. Μερική ή ολική διάθεση των εκπαιδευτικών στο Ε.Κ.
 3. Κατανομή εξωδιδακτικής εργασίας (διοικητική εργασία) στους εκπαιδευτικούς:
 • 3.1.  Οικονομικά (μισθοδοσία μονίμων – αναπληρωτών - ωρομισθίων εκπαιδευτικών, ανάρτηση  παραστατικών  στην πλατφόρμα ΕΣΠΑ, υπερωρίες εκπαιδευτικών).
 • 3.2. Ορισμός υπευθύνων διαχείρισης των προγραμμάτων και βάσεων δεδομένων «ΝΕΣΤΩΡ- ΕΠΑΛ» - «ΕΠΑΦΟΣ» - «Myscool.gr» - «ΑΘΗΝΑ».
 • 3.3.  Ορισμός υπευθύνου διαχείρισης και αναβάθμισης της Ιστοσελίδας, Ιστολογίου, Facebook του σχολείου.
 • 3.4. Ορισμός υπευθύνου της σύνταξης και αναπροσαρμογής του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος  μαθημάτων  και καταχώρισης των ανατιθεμένων μαθημάτων στο myschool.
 • 3.5. Ορισμός υπευθύνου, διαχείρισης σχολικών βιβλίων (Διαχείριση της πλατφόρμας του Διόφαντου), Σχολικής βιβλιοθήκης και Εποπτικών  μέσων διδασκαλίας.
 • 3.6.  Ορισμός υπευθύνου Γραμματειακής Υποστήριξης του σχολείου (καθήκοντα ανατίθενται ανάλογα με τις ανάγκες του σχολείου).
 • 3.7.  Ορισμός υπευθύνου διαχείρισης του αρχείου πρώην ιδιωτικών σχολών.
 • 3.8.  Ορισμός υπευθύνου διαχείρισης των αρχείων πρώην ΚΕΤΕ, ΤΕΛ και ΤΕΕ.
 • 3.9.  Ορισμός υπευθύνου εκπαιδευτικού στην επιτροπή ελέγχου του  κυλικείου.
 • 3.10. Ορισμός πρακτικογράφου – γραμματέα των συνεδριάσεων του συλλόγου  διδασκόντων και του σχολικού συμβουλίου.
 • 3.11. Ορισμός υπευθύνων τμημάτων (έλεγχος ΑΦ, καταχώριση απουσιών στο myschool, απουσιολόγια, ενημέρωση γονιών, έλεγχοι τετράμηνων, αποστολή απουσιών, βεβαιώσεις φοίτησης από το Myscool, ορισμός επιμελητών κ.α).
 • 3.12. Ορισμός διεκπεραίωσης αλληλογραφίας προς τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, το ταχυδρομείο και άλλες υπηρεσίες.
 • 3.13. Ορισμός υπευθύνου Μητρώου - ευρετηρίου μαθητών.
 • 3.14. Ορισμός υπευθύνου και αναπληρωματικού εκπαιδευτικού χειρισμού  ΣΑΜ (στα σχολεία που υπάρχει).
 • 3.15. Ορισμός υπευθύνου διαχείρισης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail) του σχολείου και ενημέρωσης μέσου αυτού της αλληλογραφίας που αφορά τους εκπαιδευτικούς.
 • 3.16. Υπεύθυνος και συνοδός για τις παρελάσεις των μαθητών της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου.
 • 3.17. Υπεύθυνος για τις αθλητικές εκδηλώσεις (συμμετοχή των αθλητικών ομάδων του σχολείου  στα μαθητικά πρωταθλήματα) και συνοδός των ομάδων στους αθλητικούς χώρους διεξαγωγής των αθλημάτων.
 • 3.18. Υπεύθυνος  Covid 19 και ο Αναπληρωτής του.
 • 3.19.  Ορισμός Συμβούλου Σχολικής Ζωής (ή συμβούλων για περισσότερους από 150 μαθητές) σύμφωνα με την υπ’ Αριθ. 129431/ΓΔ4/28-09-2020 ΦΕΚ4183/τ. Β΄/2020, Υ.Α.
 • 3.20. Ορισμός μελών Ομάδας Υποστήριξης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (διευθυντής και δυο εκπαιδευτικοί).
 • 3.21. Ορισμός Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου  Φυσικών Επιστημών
 • 3.22 Ορισμός  Υπευθύνου Αδειών (καταχώρηση στο ΑΘΗΝΑ, Myschool και ενημέρωση Α.Φ εκπαιδευτικών).
 1. Ανάθεση διδακτικών υπερωριών στους εκπαιδευτικούς.
 2. Λειτουργία του σχολείου:
 • 5.1. Προσέλευση εκπαιδευτικών – παραμονή – ωράριο – κενά ωρολογίου προγράμματος.
 • 5.2. Σχέσεις εκπαιδευτικών - μαθητών, δημιουργία κατάλληλου σχολικού κλίματος για την επίτευξη των παιδαγωγικών και διδακτικών στόχων του σχολείου.
 • 5.3.  Σχέσεις των εκπαιδευτικών με το σύλλογο γονιών και κηδεμόνων.
 • 5.4.  Σχέσεις εκπαιδευτικών με το βοηθητικό προσωπικό (καθαρίστριες - φύλακες).
 • 5.5. Ενημέρωση των θεμάτων εκπαιδευτικής νομοθεσίας & της καθημερινής αλληλογραφίας.
 • 5.6. Εφημερίες των εκπαιδευτικών (καθήκοντα - νομοθεσία) – ασφάλεια των μαθητών και του σχολικού χώρου.
 • 5.7. Υγιεινή, αισθητική και λειτουργικότητα των σχολικών χώρων (αίθουσες διδασκαλίας, κυλικείο, προαύλιο, τουαλέτες) – προτάσεις – σχέδιο εφαρμογής.
 • 5.8.  Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου.
 1. Μαθητικά θέματα:
 • 6.1.  Προσέλευση, παραμονή και αποχώρηση  των μαθητών στο σχολείο.
 • 6.2.  Απουσίες μαθητών – περιπτώσεις μη προσμέτρησης απουσιών.
 • 6.3.  Αξιολόγηση μαθητών (νομοθεσία, τεστ αξιολόγησης, προφορικές και γραπτές    εξετάσεις τετράμηνων – προγραμματισμός διαγωνισμάτων κ.α).
 • 6.4.  Αξιολόγηση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (νομοθεσία, μαθητές που εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία).
 • 6.5. Μαθητικά συμβούλια – συμβούλια τάξης (νομοθεσία - τρόπος λειτουργίας - ενημέρωση μαθητών - συνεργασίες), χρονοδιάγραμμα μαθητικών αρχαιρεσιών (Οκτωβρίου 2021).
 • 6.6.  Απουσιολόγοι – Επιμελητές (τρόπος ορισμού - καθήκοντα – υποχρεώσεις).
 • 6.7.  Σχολική παραβατικότητα – Συμπεριφορά μαθητών - Ποινές μαθητών.
 • 6.8. Ενημέρωση γονιών (καθορισμός ημέρας συνάντησης εκπαιδευτικών γονιών και κηδεμόνων). Συνάντηση με το Δ.Σ του συλλόγου των γονέων και κηδεμόνων.
 • 6.9. Βραβεύσεις μαθητών (αριστεία - βραβεία) – ορισμός σημαιοφόρου - παραστατών.
 • 6.10.  Απαλλαγή μαθητών από τα θρησκευτικά.
 • 6.11.  Απαλλαγή μαθητών από τη Φυσική Αγωγή.
 • 6.12.  Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • 6.13.  Μαθητές με πρώτη ή δεύτερη σχολική χρονιά στην Ελλάδα.
 1. Ομάδες εργασίας εκπαιδευτικών και κοινός προγραμματισμός της ύλης ανά μάθημα (μέχρι 30 Οκτώβρη 2021), σε συνεργασία με τον διευθυντή του σχολείου.
 2. Ανάπτυξη των σχολικών δραστηριοτήτων εκτός του κανονικού ωρολογίου προγράμματος με προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε), Αγωγής Υγείας (Α.Υ), Αγωγής Σταδιοδρομίας (Α.Σ), Αγωγής Καταναλωτή (Α.Κ), Πολιτιστικών Θεμάτων (Π.Θ), Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ERASMUS +.
 3. Ενίσχυση του συλλόγου εθελοντών αιμοδοσίας του ΕΠΑ.Λ, προγραμματισμός διενέργειας δυο εθελοντικών αιμοδοσιών εκπαιδευτικών – γονιών – κηδεμόνων – ενηλίκων μαθητών.
 4. Ετήσιος ενδεικτικός προγραμματισμός εκπαιδευτικών εκδρομών - επισκέψεων:
 • 10.1.  Εκπαιδευτικοί περίπατοι συνολικά πέντε (5).
 • 10.2.  Ημερήσιες εκδρομές συνολικά μια (1).
 • 10.3. Εκπαιδευτικές επισκέψεις στα πλαίσια εκπόνησης προγραμμάτων Π.Ε, Α.Υ, Α.Κ και Α.Σ συνολικά μια (1) έως δύο (2) ανά πρόγραμμα.
 • 10.4.  Εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ).
 • 10.5.  Εκπαιδευτικές επισκέψεις στο εξωτερικό, στα πλαίσια εφαρμογής ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ανταλλαγών κ.α.
 • 10.6.  Εκπαιδευτικές επισκέψεις ειδικοτήτων ή γενικού ενδιαφέροντος    στα πλαίσια των διδακτικών ενοτήτων συνολικά μέχρι εννιά (9) ανά τμήμα.
 • 10.7.  Πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ..
 1. Πραγματοποίηση πολιτιστικής ημερίδας ή διημερίδας στο τέλος του διδακτικού έτους (πότε – που – πως).
 2. Συμμετοχή των μαθητών του σχολείου στις αθλητικές εκδηλώσεις του Δήμου και του Υ.Π.Ε.Π.Θ και τους Πανελλήνιους Καλλιτεχνικούς Αγώνες.
 3. Οργάνωση και συμμετοχή σε διαγωνισμούς(εφημερίδα, χορός, μουσική, θέατρο, περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγής σταδιοδρομίας κ.α).
 4. Ομιλητές – εισηγητές και οργανωτές σχολικών εορτών και άλλων επίκαιρων και διαχρονικών εκδηλώσεων όπως: 28η Οκτώβρη – 17η Νοέμβρη – 25η Μάρτη – Εορτές Χριστουγέννων και Πάσχα, επαγγελματικός προσανατολισμός - επαγγελματική καριέρα, δρόμοι μετά τα ΕΠΑ.Λ, εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ισότητα των φύλων, πολυπολιτισμικότητα, ημέρα για το AIDS, ναρκωτικά, αλκοόλ, κάπνισμα, κινητά τηλέφωνα, αιμοδοσία, περιβάλλον, εγκληματικότητα, ρατσισμός, ανεργία, σχολική παραβατικότητα, τροχαία ατυχήματα, φιλανθρωπικές δραστηριότητες κ.α.
 5. Προστασία από ακραία καιρικά φαινόμενα (σεισμοί, πλημμύρες, φωτιά, δυνατοί άνεμοι). Προστασία από επιδημίες. Σχεδιασμός – ασκήσεις προετοιμασίας. Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους εκπαιδευτικούς.
 6. Σχολικό συμβούλιο (Σ.Σ) - ορισμός της πρώτης συνεδρίασης – διαμόρφωση της ημερησίας διάταξης - προτάσεις.
 7. Σχολική επιτροπή (Σ.Ε) ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τα δρώμενα της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου ή του Δημοτικού Διαμερίσματος (σύνθεση, οικονομικά, αποφάσεις, προβλήματα κ.α).
 8. Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας (Σ.Σ.Κ) επικαιροποίηση των μελών και ενεργοποίησή του σύμφωνα με την παρ. 2, άρθρο 1, υπ. απόφαση 8440/24-2-2011/ΦΕΚ 318/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ.1940/19-01-2018 /ΦΕΚ 310/τ.Β΄/2018.
 9. Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ) Δήμου ενημέρωση για τις αποφάσεις που επηρεάζουν την λειτουργία του σχολείου, προτάσεις.
 10. Άλλο θέμα ή θέματα που θα προτείνουν τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων προ ημερήσιας διάταξης.

 

Ευχαριστώ θερμά για την συμμετοχή τους στην επικαιροποίηση του ενδεικτικού προγραμματισμού τους συνάδελφους:

Δημόπουλο Σωτήρη, Διευθυντή του 2ου ΕΠΑΛ Φιλαδέλφειας και

Σταφυλά Κώστα, Διευθυντή του 10ου ΕΠΑΛ Αθηνών.

Κερασιώτης Σεραφείμ

Μαθηματικός

Επίτιμος Πρόεδρος Ο.Λ.Τ.Ε.Ε

 

Πανελλαδική συγκέντρωση σχολικών ειδών από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την επιστροφή των παιδιών των πυρόπληκτων οικογενειών και όλων των παιδιών με αξιοπρέπεια και ασφάλεια στο σχολείο!

 «Το Χαμόγελο του Παιδιού», την περσινή χρονιά κάλυψε τις σχολικές ανάγκες 4.424 μαθητών χάρη στη δική σας θερμή ανταπόκριση. Για μία ακόμη χρονιά, διοργανώνει πανελλαδική εκστρατεία συγκέντρωσης σχολικών ειδών για τα παιδιά, τόσο των οικογενειών που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, όσο και των οικογενειών που αδυνατούν να καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες και μας καλεί όλους να συνδράμουμε και φέτος για να ξεκινήσει η σχολική χρονιά με αξιοπρέπεια, ασφάλεια και χαμόγελα!

Η συγκέντρωση σχολικών ειδών πραγματοποιείται από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 στα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας του Οργανισμού πανελλαδικά, για τα οποία ακολουθεί αναλυτική ενημέρωση παρακάτω, και μπορείτε να παραδώσετε οι ίδιοι τα είδη.

Σε λίγες μέρες θα κληθούν οι μαθητές των σχολείων και οι οικογένειές τους, να καλύψουν ένα πλήθος δαπανηρών προμηθειών για τις σχολικές υποχρεώσεις. Και ενώ για κάποιες οικογένειες αυτή η εποχή είναι εποχή χαράς και ανανέωσης, για αρκετές άλλες είναι περίοδος άγχους και αγωνίας για το πώς θα καταφέρουν να καλύψουν αξιοπρεπώς τις ανάγκες των παιδιών τους.

Τη φετινή χρονιά, συμμεριζόμενοι τα μεγάλα προβλήματα που έχουν προκληθεί στις πυρόπληκτες οικογένειες από τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Αττική, Εύβοια και Πελοπόννησο «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στρέφει την προσοχή του και στους μαθητές των πυρόπληκτων οικογενειών που ετοιμάζονται να επιστρέψουν στα θρανία με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση και ανακούφισή τους.

Η συμμετοχή όλων μας στην προσπάθεια αυτή παραμένει και φέτος ιδιαίτερα σημαντική με δεδομένες τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνουν χιλιάδες οικογένειες και τα παιδιά τους στη χώρα μας!

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω των Κέντρων Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας που λειτουργεί πανελλαδικά αλλά και μέσα από τις δράσεις που αναπτύσσει, στηρίζει καθημερινά και σταθερά χιλιάδες παιδιά και τις οικογένειές τους που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας.

Τα σχολικά είδη που συγκεντρώνουμε είναι:
● Σχολικές τσάντες δημοτικού - γυμνασίου - λυκείου
● Τετράδια 3-4 θεμάτων
● Τετράδια (μπλε και χρωματιστά)
● Σχολικοί άτλαντες (γεωγραφικοί και πολιτικοί)
● Τέμπερες - Κηρομπογιές
● Μπλοκ ζωγραφικής - ακουαρέλες
● Μαρκαδόρους - Ξυλομπογιές
● Μολύβια
● Στυλό
● Γόμες
● Ξύστρες
● Διορθωτικά
● Πινέλα
● Κασετίνες
● Ντοσιέ (μεγάλα - μικρά) και ανταλλακτικά φύλλα
● Φακέλους με λάστιχο
● Χαρτί Α4
● Διαφάνειες
● Κόλλες (στικ και υγρές)
● Πλαστελίνες
● Διάφανο αυτοκόλλητο για την προστασία βιβλίων
● Ψαλιδάκια
● Γεωμετρικά όργανα (χάρακες, διαβήτες κ.λπ.)

Η συγκέντρωση σχολικών ειδών πραγματοποιείται στα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας του Οργανισμού, σε συνολικά 16 περιοχές στην Ελλάδα.

Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στη Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση: Εμμανουήλ Χρυσολωρά 4-6, Θεσσαλονίκη, T.K. 54629
Τηλ.: 2310 535629 - E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ας προσφέρουμε σε κάθε παιδί όλα όσα χρειάζεται για μια δημιουργική και γεμάτη χαμόγελα νέα σχολική χρονιά! Με την ελπίδα ότι θα είστε αρωγοί και αυτή τη φορά στην προσπάθειά μας αυτή σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

 

 

 

 

 

Περισσότερες δημοσιογραφικές πληροφορίες:
«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Τηλ.2310 250 160
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Με επισήμανση ότι την επόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει η επιτροπή των ειδικών για το άνοιγμα των σχολείων και ότι η υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών για τους εκπαιδευτικούς εξετάζεται αλλά όχι ως άμεσο μέτρο, ο υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος μίλησε για επιστροφή στην κανονικότητα, με ζητούμενο και για τα Πανεπιστήμια τα μαθήματα να γίνονται μόνον δια ζώσης.

Μικρές αλλαγές για τα μέτρα ασφάλειας που ισχύουν για μαθητές, διαφορετικά όμως για τους εκπαιδευτικούς, τόνισε συνοψίζοντας:

 • -Οι μαθητές όπως πέρυσι, καλούνται σε δύο αυτοδιαγνωστικά τεστ την εβδομάδα, ενώ οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε νοσήσεως, είτε εργαστηριακό τεστ που διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα.
 • -Προς τιμήν τους οι εκπαιδευτικοί έχουν υψηλότερα από το μέσο όρο ποσοσοτά εμβολιασμού, είπε ο υφυπουργός Παιδείας.
 • -Δυστυχώς , πολλοί γονείς δεν έκαναν την προηγούμενη χρονιά αυτοδιαγνωστικά τεστ στα παιδιά κι απλώς συμπλήρωναν δήλωση, επεσήμανε επίσης.
 • -Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουμε την εξεταστική του Σεπτεμβρίου και ήδη έχει βγεί υπουργική απόφαση για τα μαθήματα.

«Εναλλακτικά των δύο μη δωρεάν εργαστηριακών τεστ δυο φορές την εβδομάδα προσφέρεται το εμβόλιο. Είναι σύσταση και παράκληση»

Στα Πανεπιστήμια τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου ξεκινούν από 1η Οκτωβρίου και για φοιτητές, καθηγητές και προσωπικό ισχύουν τα μέτρα είτε εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικού νοσήσεως είτε εργαστηριακού τεστ, είπε προσθέτοντας ότι:

Η απάντηση για το κόστος των εργαστηριακών τεστ που επωμίζονται οι φοιτητές είναι ότι «τα εμβόλια είναι δωρεάν και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε για να μην οδηγηθούμε πάλι σε κατάσταση να κλείνουν τομείς».

«Θα ανοίξουν τα Πανεπιστήμια κανονικά – Να προχωρήσουν οι γονείς σε αναζήτηση φοιτητικής στέγης»

Η ισχύουσα απόφαση είναι να λειτουργήσουν τα Πανεπιστήμια μόνο δια ζώσης, δεν είναι κανονικότητα το μάθημα μπροστά στον υπολογιστή που έγινε εξ ανάγκης, πρόσθεσε πριν αναφερθεί στις Πανελλαδικές και τις βάσεις εισαγωγής.

Αναφερόμενος ενδεικτικά στην «εμβληματική Δασολογία Θεσσαλονίκης και στην Αρχιτεκτονική Ξάνθης ο κ. Συρίγος ανέφερε ότι «αυτό που έγινε με τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών αποτυπώνει τι ακριβώς συμβαίνει στην κοινωνία και ποιες είναι οι ανάγκες».

Μπορεί να χρειαστεί να μετεξελιχθούν σχολές ή να συγχωνευτούν, ή να αλλάξουν κατεύθυνση, θέματα που θα εξετάσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα με τους πρυτάνεις, τόνισε.

 

 

Ποιες σπουδές  μπορούν ν΄ ακολουθήσουν οι απόφοιτοι λυκείων, που δεν κατάφεραν να ανοίξουν την πόρτα των ΑΕΙ

Τα αποτελέσματα των φετινών πανελληνίων εξετάσεων δεν ήταν ευχάριστα για όλους.

Χιλιάδες νέα παιδιά δεν κατάφεραν να εισαχθούν στα πανεπιστήμια και τώρα καλούνται να πάρουν δύσκολες αποφάσεις για το μέλλον τους. Το πρώτο, που πρέπει να σκεφτούν είναι ότι «δεν ήρθε και η συντέλεια του κόσμου».

Λύσεις υπάρχουν, αρκεί κάποιος να εξετάσει με ψυχραιμία όλα τα δεδομένα, που έχει στη διάθεση του καθώς το δημόσιο πανεπιστήμιο δεν αποτελεί  μονόδρομο για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία.

Η επόμενη μέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών είναι σίγουρα δύσκολη για όσους δεν «πέρασαν» και γι΄ αυτό χρειάζεται χρόνος και ψυχραιμία ώστε να παρθούν οι σωστές αποφάσεις.

Οι επιλογές είναι αρκετές αρκεί να ξέρει κάποιος τι θέλει να κάνει όσον αφορά στις σπουδές και το επάγγελμα, που θα ήθελε ν΄ ακολουθήσει, έχοντας επιπλέον  υπόψη του ότι τώρα πια ένας άνθρωπος κατά τη διάρκεια του βίου του  θα αλλάξει πολλές φορές  επαγγελματική κατεύθυνση.

Οι λύσεις πάντως στις οποίες εστιάζουν οι περισσότεροι νέοι είναι οι εξής:

Χιλιάδες επιτυχημένοι σήμερα άνθρωποι δεν κατάφεραν να εισαχθούν με την πρώτη στη σχολή της επιλογής τους. Επανέλαβαν την προσπάθεια δεύτερη φορά και κατέκτησαν το όνειρό τους. Η επιλογή αυτή δεν είναι εύκολη και εμπεριέχει ρίσκο. Όμως όποιος το αποφασίσει έχει μπροστά του άφθονο χρόνο να μελετήσει σκληρά και έχοντας την προηγούμενη εμπειρία των Πανελλαδικών να πετύχει το στόχο του. Ταυτόχρονα θα έχει το χρόνο να αναζητήσει με ηρεμία και εναλλακτικές επιλογές για την περίπτωση μιας δεύτερης αποτυχίας.

Επιλέγεις να σπουδάσεις σε ένα κολέγιο

Τα δίδακτρα  κινούνται για τα προπτυχιακά προγράμματα  από 5.500 ευρώ - 8.500 € τον χρόνο, για τα μεταπτυχιακά προγράμματα από 7.000 Ε - 12.000 € και αφορούν προγράμματα σπουδών μονοετή ή διετή.

Τα Κολέγια - Μέλη του Συνδέσμου Ιδιωτικών Κολεγίων, είναι ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία συνεργάζονται κατ’ αποκλειστικότητα με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές της χώρας που εδρεύουν. Οι συνεργασίες αυτές βασίζονται σε συμφωνίες πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising), οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Τα πτυχία που απονέμονται από ξένα πανεπιστήμια, μετά την ολοκλήρωση σπουδών που πραγματοποιούνται σε Κολέγια στην Ελλάδα, αναγνωρίζονται από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.).  Οι αποφάσεις που χορηγούνται από το Σ.Α.Ε.Π. αναγνωρίζονται πλήρως τόσο για την πρόσληψη στον δημόσιο τομέα όσο και για την εξέλιξη (βαθμολογική και μισθολογική) των υπαλλήλων σύμφωνα με την ομόφωνη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου 276/2015. Περισσότερες πληροφορίες για την ισχύουσα νομοθεσία περί της αναγνώρισης των πτυχίων υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ελληνικών Κολεγίων http://www.ellinikakollegia.gr/.

Επιλέγεις κάποια ειδικότητα με μέλλον σε ένα ιδιωτικό ΙΕΚ

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΙΕΚ) δημόσια και ιδιωτικά έχουν την… τιμητική τους τα τελευταία χρόνια καθώς οι ειδικότητες που προσφέρουν είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και οι απόφοιτοι βρίσκουν γρήγορα δουλειά πάνω στο αντικείμενο που σπούδασαν.  Όταν μιλάμε για ΙΕΚ, στην πραγματικότητα αναφερόμαστε σε σπουδές όχι μόνο γι΄ αυτούς που δεν εισήχθησαν στα ΑΕΙ αλλά και  σε αυτούς που θέλουν ν΄ αποκτήσουν επαγγελματική εξειδίκευση και  γνώσεις σε σύγχρονες ειδικότητες  οι οποίες θα τους οδηγήσουν  ευκολότερα σε θέσεις εργασίας . Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) είναι φορείς που παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση. Μπορείς να εγγραφείς σε ΙΕΚ αν είσαι απόφοιτος, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ), ΣΕΚ, ΙΕΚ ακόμη και ΑΕΙ.

Διάρκεια φοίτησης

Η φοίτηση στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) έχει διάρκεια 5 εξάμηνα, 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης (1200 ώρες),1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας (1050 ώρες) και μπορεί να ξεκινήσει  κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο. Στα ιδιωτικά ΙΕΚ οι σπουδαστές έχουν πολλά προνόμια και δυνατότητες , ενώ  η πρακτική άσκηση των σπουδαστών στις μεγαλύτερες εταιρείες της αγοράς είναι πρωτεύον μέλημά  καθώς το ιδιωτικά ΙΕΚ έχουν συνεργασίες με εκατοντάδες επιχειρήσεις και στηρίζουν τα παιδιά ώστε να βρουν δουλειά άμεσα .

Μάλιστα ορισμένα διατηρούν γραφεία Εργασίας και Εξειδικευμένους Συμβούλους Καριέρας, οι οποίοι προσφέρουν επαγγελματικές συμβουλές και καθοδήγηση για τα πρώτα  επαγγελματικά βήματα. Βοηθούν στη σύνταξη βιογραφικών, ενημερώνουν για τις διαθέσιμες θέσεις που σχετίζονται με την ειδικότητά τους, προωθούν βιογραφικά , διοργανώνουν ημερίδες  και  σεμινάρια επαγγελματικής ανάπτυξης, καθώς και  Ημέρες Καριέρας, ώστε  σπουδαστές και απόφοιτοι  να έρχονται σε επαφή με εκπροσώπους κορυφαίων εταιρειών.

Σπουδές σε δημόσια και ιδιωτικά ΑΕΙ της Κύπρου

Τα δυο δημόσια πανεπιστήμια του νησιού δέχονται κάθε χρόνο Έλληνες φοιτητές οι οποίοι συνήθως καταθέτουν μηχανογραφικό κάθε Ιούλιο. Οι θέσεις όμως είναι περιορισμένες και για αυτό οι περισσότεροι καταφεύγουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια πληρώνοντας φυσικά δίδακτρα. 

Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια προσφέρουν κάποιες εκπτώσεις ανάλογα με τους βαθμούς των φοιτητών στα απολυτήρια λυκείων. Για αριστούχους μαθητές με βαθμό πέραν του 19 από τα 20 προσφέρονται εκπτώσεις που φθάνουν μέχρι και το 75%.

Εκπτώσεις μπορεί να προσφερθούν και ανάλογα με την οικονομική κατάσταση των οικογενειών των φοιτητών. Οι δημοφιλέστεροι κλάδοι σπουδών είναι η διοίκηση επιχειρήσεων, νομικά, επαγγέλματα υγείας, μηχανικής και κοινωνικών επιστημών και πάρα πολλές ακόμη.

Συνεπώς, όλοι όσοι ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στην Κύπρο μπορούν να έρθουν σε απευθείας επαφή με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και να ζητήσουν τις πληροφορίες που θέλουν. Όλα τα ιδρύματα έχουν εξαιρετικές ηλεκτρονικές ιστοσελίδες από όπου μπορείτε να αντλήσετε τις πληροφορίες που θέλετε. Τα δίδακτρα κυμαίνονται από ίδρυμα σε ίδρυμα και καλό θα ήταν να πάρετε τις σχετικές πληροφορίες απευθείας από το καθένα.

Τα περισσότερα ιδρύματα έχουν καταπληκτικές εγκαταστάσεις και εργαστήρια και προσφέρουν εξαιρετικές συνθήκες για τις σπουδές των νέων .

Έχουν συνεργασίες με πολύ γνωστά ονόματα μόνιμων καθηγητών αλλά και επισκεπτών τόσο από την Κύπρο όσο και από την Ελλάδα αλλά και από άλλες χώρες. Επίσης, κάποια έχουν συνάψει συνεργασίες με ελληνικά πανεπιστήμια .

Η έντονη διασύνδεση των σχολών με την αγορά εργασίας αποτελεί μία ακόμη παράμετρο που καθιστά την Κύπρο τον ιδανικό προορισμό για φοιτητές. Και αυτό διότι τα κορυφαία Ιδρύματά της προσφέρουν στους σπουδαστές την απαραίτητη ανάπτυξη δεξιοτήτων για την άμεση ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Πανεπιστήμια του εξωτερικού

Για να επιλέξει κάποιος αυτές τις σπουδές θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο ώστε να εντοπίσει τη χώρα, το πανεπιστήμιο και την ειδικότητα που επιθυμεί. Φυσικά πρόκειται για ιδανική λύση αλλά προϋποθέτει οικονομική δυνατότητα από την πλευρά της οικογένειας.

Όλα τα πανεπιστήμια των ξένων χωρών διαθέτουν καταπληκτικές ιστοσελίδες από τις οποίες μπορείτε να πάρετε τις πρώτες πληροφορίες και στη συνέχεια να έχετε απευθείας επαφή με το ίδρυμα που σας ενδιαφέρει.

Πολλά πανεπιστήμια δέχονται αιτήσεις ακόμη και τώρα και μια επιπλέον πηγή πληροφοριών αποτελούν τα γραφεία εκπαίδευσης των πρεσβειών κάθε χώρας στην Ελλάδα.

 

Πηγή: https://www.ethnos.gr/

Η άνοδος των βάσεων στις ιατρικές και πολυτεχνικές σχολές καθώς και η αδυναμία αρκετών σχολών να καλύψουν τις θέσεις τους ήταν τα δύο βασικά χαρακτηριστικά των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Άνοδος της βάσης, κατά 100 και πλέον, μόρια καταγράφηκε και στη Νομική Αθηνών αντίθετα από τις νομικές σχολές της Περιφέρειας όπου σημειώθηκε πτώση. Αυξημένες, ακόμη, ήταν οι βάσεις στα οικονομικά τμήματα με την άνοδο να αγγίζει ως και τα 700 μόρια.

Γενικά, σε όλα τα πεδία καταγράφηκε άνοδος πλην του 1ου όπου παρατηρήθηκαν αυξομειώσεις. Ωστόσο, και σε αυτό το πεδίο καταγράφηκε άνοδος των βάσεων στις χαμηλότερες σχολές λόγω της καθιέρωσης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

Μεγάλη ήταν η άνοδος στο 2ο πεδίο τόσο στις υψηλότερες όσο και στις χαμηλότερες σχολές, ενώ σημαντική ήταν η άνοδος και στο 3ο επιστημονικό πεδίο και ειδικότερα στις περιζήτητες σχολές με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Ιατρική Αθήνας όπου η βάση εισαγωγής ανέβηκε στα 18.826 από τα 18.250 μόρια. Διακριτή ήταν η άνοδος και στο 4ο πεδίο όπου οι οικονομικές σχολές συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό υποψηφίων. Άνοδο σε αυτό το πεδίο κατέγραψαν και οι μικρότερες σχολές.

Προβληματισμό, πάντως, προκαλεί το γεγονός ότι περί τις 50 σχολές δεν κατάφεραν να καλύψουν τις θέσεις (είχαν έως 30 εισακτέους), ενώ 16 τμήματα δεν είχαν καθόλου εισακτέους, μεταξύ των οποίων το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Ξάνθης. Στο τμήμα αυτό οι θέσεις ήταν 108, αλλά κανένας από τους υποψήφιους δεν έπιασε την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, η οποία είχε οριστεί από τις αρχές του τμήματος στο 14,45.

Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στη δημόσια τηλεόραση, η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως ανέφερε ότι, εφόσον το επιθυμούν, τα ιδρύματα μπορούν την επόμενη χρονιά να αναπροσαρμόσουν την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.

Οι περισσότερες από τις σχολές με μηδέν εισακτέους είναι ιερατικές. Χωρίς νέους φοιτητές έμεινε και η σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος που εδρεύει στη Δράμα. Από το πανεπιστήμιο Αθηνών η μοναδική σχολή που δεν κάλυψε τις θέσεις της (81 θέσεις, 26 επιτυχόντες) είναι η σχολή Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας που εδρεύει στα Ψαχνά Ευβοίας. Τέσσερις, αντιστοίχως, είναι οι σχολές στο ΑΠΘ: Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (105 θέσεις, 17 εισακτέοι), Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (80 θέσεις, 21 εισακτέοι), Θεολογίας - Μουσουλμανικών Σπουδών (97 θέσεις, 13 εισακτέοι) και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (94 θέσεις, 20 εισακτέοι).
Εκτός από το τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ξάνθης οι σχολές που αποψιλώθηκαν εξαιτίας της ελάχιστης βάσης εισαγωγής είναι οι εξής΅

 • Φυσική Καβάλας με 11 επιτυχόντες σε 201 θέσεις,
 • το Μαθηματικό Σάμου με 5 επιτυχόντες και 305 θέσεις,
 • Επιστήμης διατροφής Λήμνου με 6 επιτυχόντες σε 106 θέσεις,
 • Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Κοζάνης με 3 επιτυχόντες σε 185 θέσεις,
 • Μαθηματικών Καστοριάς με 6 επιτυχόντες σε 144 θέσεις,
 • Περιβάλλοντος Λάρισας με 6 επιτυχόντες σε 113 θέσεις,
 • Μαθηματικών Ηρακλείου με 31 επιτυχόντες σε 168 θέσεις,
 • Αρχιτεκτόνων Πάτρας με 37 επιτυχόντες σε 96 θέσεις,
 • Περιβάλλοντος Μυτιλήνης με 5 επιτυχόντες σε 101 θέσεις,
 • Νοσηλευτική 85 από 164,
 • Γεωπονία Καλαμάτας 30 στους 152
 • Λογιστική Κοζάνης 30 στις 301 θέσεις
 • Φυσικό Ηρακλείου 34 σε 155 θέσεις
 • Γαλλικής φιλολογίας Θεσσαλονίκης 17 σε 117 θέσεις
 • Ιταλικής φιλολογίας Θεσσαλονίκης 20 σε 94 θέσεις
 • Φυσική Λαμίας 18 σε 97 θέσεις

Oι σχολές που αποψιλώθηκαν ανά Πανεπιστήμιο:

ΑΠΘ

 1. ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 105 θέσεις 17
 2. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 80 θέσεις 21 επιτυχόντες
 3. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 97 θέσεις 13 επιτυχόντες
 4. ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) . 94 θέσεις 20 επιτυχόντες

ΑΣΠΑΙΤΕ

 1. ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 85 θέσεις 11 επιτυχόντες
 2. ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 102 θέσεις 4 επιτυχόντες
 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 86 θέσεις 12 επιτυχόντες
 4. ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 89 θέσεις 8 επιτυχόντες

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 60 θέσεις 28 επιτυχόντες
 2. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 117 θέσεις 21 επιτυχόντες
 3. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) 171 θέσεις 1 επιτυχόντες
 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) 206 θέσεις 5 επιτυχόντες

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) 196 θέσεις 24 επιτυχόντες
 2. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) 159 θέσεις 0 επιτυχόντες
 3. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) 119 θέσεις 1 επιτυχόντες
 4. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) 102 θέσεις 1 επιτυχόντες
 5. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) 94 θέσεις 23 επιτυχόντες
 6. ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 201 θέσεις 11 επιτυχόντες

ΔΗΜΟΚΡΊΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 293 θέσεις 17 επιτυχόντες
 2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 108 θέσεις 0 επιτυχόντες
 3. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 220 θέσεις 7 επιτυχόντες

ΕΚΠΑ

 1. ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) 81 θέσεις 26 επιτυχόντες

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 194 θέσεις 16 επιτυχόντες

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΣΙΤΗΜΙΟ

 1. ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 100 θέσεις 21 επιτυχόντες
 2. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) 222 θέσεις 26 επιτυχόντες
 3. ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 178 θέσεις 22 επιτυχόντες
 4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) 154 θέσεις 5 επιτυχόντες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

 1. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) 164 θέσεις 9 επιτυχόντες
 2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) 305 θέσεις 6 επιτυχόντες
 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 151 θέσεις 5 επιτυχόντες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 1. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 108 θέσεις 30 επιτυχόντες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 1. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 299 θέσεις 12 επιτυχόντες
 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 401 θέσεις 30 επιτυχόντες
 3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 144 θέσεις 6 επιτυχόντες
 4. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 185 θέσεις 3 επιτυχόντες
 5. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 401 θέσεις 11 επιτυχόντες
 6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 310 θέσεις 2 επιτυχόντες
 7. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 316 θέσεις 30 επιτυχόντες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 1. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) 166 θέσεις 14 επιτυχόντες
 2. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 108 θέσεις 8
 3. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 88 θέσεις 30 επιτυχόντες
 4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 113 θέσεις 6 επιτυχόντες
 5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 132 θέσεις 3 επιτυχόντες
 6. ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) 97 θέσεις 18 επιτυχόντες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 1. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) 180 θέσεις 17 επιτυχόντες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

 1. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 113 θέσεις 9 επιτυχόντες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 1. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 178 θέσεις 11 επιτυχόντες
 2. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 223 θέσεις 3 επιτυχόντες
 3. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 178 θέσεις 2 επιτυχόντες
 4. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 157 θέσεις 4 επιτυχόντες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 1. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 192 θέσεις 30 επιτυχόντες

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

 1. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 118 θέσεις 20 επιτυχόντες

 

Πηγή: https://www.makthes.gr/

Στην Κοζάνη εισάγονται 577 φοιτητές, στην Πτολεμαίδα 208 φοιτητές, στη Φλώρινα 503 φοιτητές, στην Καστοριά 371 φοιτητές και στα Γρεβενά 44 φοιτητές.

 

Συνολικά από τα ΓΕΛ (εξετάσεις) εισάγονται 1700 φοιτητές σε 4421 διαθέσιμες θέσεις.

 

Στο τμήμα Διεθνών Ευρωπαικών και Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη) εισάγονται 83 φοιτητές σε 296 διαθέσιμες θέσεις.

Στο τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων ( Καστοριά) εισάγονται 61 φοιτητές σε 192 διαθέσιμες θέσεις.

Στο τμήμα Γεωπονίας (Φλώρινα) εισάγονται 12 φοιτητές σε 299 διαθέσιμες θέσεις.

 

Στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ( Κοζάνη) εισάγονται 32 φοιτητές σε 345 διαθέσιμες θέσεις.

 

Στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ( Κοζάνη) εισάγονται 30 φοιτητές σε 401 διαθέσιμες θέσεις.

Στο τμήμα Μαθηματικών  ( Καστοριά) εισάγονται 6 φοιτητές σε 144 διαθέσιμες θέσεις.

Στο τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ( Κοζάνη) εισάγονται 3 φοιτητές σε 185 διαθέσιμες θέσεις.

Στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ( Γρεβενά) εισάγονται 11 φοιτητές σε 401 διαθέσιμες θέσεις.

Στο τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης ( Κοζάνη) εισάγονται 2 φοιτητές σε 310 διαθέσιμες θέσεις.

Στο τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης  ( Γρεβενά) εισάγονται 30 φοιτητές σε 316διαθέσιμες θέσεις.

 

 

Αγωνία τέλος για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών  - Με sms τα αποτελέσματα στους υποψήφιους

Τέλος μπήκε στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων στην πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς το υπουργείο Παιδείας, ανακοίνωσε τις βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ όλης της χώρας.

Δείτε αναλυτικά τους πίνακες με τις βάσεις 

1. Βάσεις ΓΕΛ – ΕΠΑΛ

2. Βάσεις ΓΕΛ ΕΠΑΛ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ

3. ΓΕΛ ΕΠΑΛ Προτιμήσεις

4. Βάσεις ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ

5. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ αλλογενεις προτιμήσεις

Τέλος η αγωνία για τους υποψήφιους των Πανελλήνιων Εξετάσεων, καθώς το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις βάσεις εισαγωγής για τα πανεπιστήμια και τα ονόματα των επιτυχόντων.

Ανακοινώθηκαν οι βάσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2021, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων για μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Συνολικά 92.090 υποψήφιοι (75.435 των Γενικών και 16.655 των Επαγγελματικών Λυκείων) μετείχαν φέτος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για τις συνολικά 77.415 θέσεις εισακτέων που θα διατεθούν στα πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Από τη φετινή χρονιά εφαρμόζεται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ως προϋπόθεση για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Πώς θα δείτε τα αποτελέσματα

Υπενθυμίζεται ότι φέτος ισχύει και μια μεγάλη αλλαγή στην ανακοίνωση των βάσεων, καθώς υποψήφιοι μπορούν να λάβουν τα αποτελέσματα με μήνυμα στο κινητό.

Αναλυτικά οι υποψήφιοι μπορούν να δουν τα αποτελέσματα μέσω της εφαρμογής του results.it.minedu.gov.gr.

Αναλυτικά:

Οι υποψήφιοι μπαίνοντας στη διεύθυνση http://results.it.minedu.gov.gr και αφού πληκτρολογήσουν:

Τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα –Πατρώνυμο - Μητρώνυμο).

Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν οι υποψήφιοι να δουν το τμήμα ή τη σχολή εισαγωγής τους.

 


Η φόρμα που πρέπει να συμπληρώσετε

Όσοι μαθητές δήλωσαν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου θα λάβουν σχετικό SMS, μέσω του οποίου θα τους γνωστοποιείται η σχολή ή το τμήμα εισαγωγής τους.

Πηγή: https://www.cnn.gr/

Δεν αποκλείεται οι βάσεις να ανακοινωθούν ακόμη και σήμερα.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, αν και δεν έχει οριστικοποιηθεί, είναι πιθανό οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ να ανακοινωθούν έως τις 11:00 το πρωί της Παρασκευής (27.08.2021).

Οι υποψήφιοι στις πανελλήνιες εξετάσεις θα λάβουν τις βάσεις με sms, το οποίο θα τους ενημερώνει το τμήμα στο οποίο πέρασαν!

Θα μπορούν επίσης να δουν τις βάσεις και τις σχολές όπου πέρασαν μέσω της εφαρμογής του results.it.minedu.gov.gr. και αφού πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους, τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο -Όνομα-Πατρώνυμο-Μητρώνυμο).

Αφού ανακοινωθούν οι βάσεις, το υπουργείο Παιδείας θα ενημερώσει σχετικά με τις ημερομηνίες για την ηλεκτρονική εγγραφή των νέων φοιτητών στα πανεπιστήμια και αργότερα τις προθεσμίες για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να πάρουν μετεγγραφή.

Πηγή: newsit.gr

ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ