Οι  λαϊκές αγορές Αριστοτέλους-  Νιάημερου

 

 

Οι εκθέτες τοποθετούνται εκ περιτροπής στις λαϊκές αγορές του Δήμου (κύρια και παράλληλη). Δηλαδή οι μισοί εκθέτες το πρώτο Σάββατο τοποθετούνται στην κύρια λαϊκή αγορά Αριστοτέλους, το επόμενο Σάββατο τοποθετούνται στην παράλληλη αγορά Νιαημερου. Αντίστοιχα οι άλλοι μισοί εκθέτες από την παράλληλη λαϊκή αγορά Νιαημέρου, τοποθετούνται στην κύρια λαϊκή αγορά Αριστοτέλους και ούτω καθεξής.

Τονίζουμε ότι για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας, οι επαγγελματίες λαϊκών αγορών μπορούν να αναπτύσσουν εκθετήριους πάγκους που δε θα ξεπερνούν τα μήκη σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού λαϊκών αγορών (έμποροι διατροφικών 8μ, παραγωγοί 4μ, έμποροι βιοτεχνικών 7μ, λοιπές κατηγορίες 2μ).  Στο νότιο μέρος της λαϊκής Αριστοτέλους θα τοποθετηθούν οι έμποροι βιομηχανικών προϊόντων, οι οποίοι θα εκτείνονται έως την οδό του Σιδηροδρομικού Σταθμού.

 Αντίστοιχα για την παράλληλη λαϊκή Νιαημερου έχει χωροθετηθεί  έκταση για το βιομηχανικό τομέα. Ειδικά για την παράλληλη λαϊκή αγορά του Νιαημερου, τονίζουμε ότι οι θέσεις των εκθετών, υποδεικνύονται επί τόπου τη Μεγάλη Παρασκευή. Δεν υπάρχουν προκαθορισμένες θέσεις και οι τοποθετήσεις γίνονται μόνο για την τρέχουσα ημέρα.

Ενημερώνουμε το καταναλωτικό κοινό ότι οι λαϊκές αγορές  Αριστοτέλους και Παράλληλη θα πραγματοποιηθούν τη Μ.Παρασκευή 30/04/2021.

Υπογραμμίζουμε ότι οι χώροι που διατίθενται για τη λειτουργία των λαϊκών είναι μεγάλης έκτασης, αλλά τα ενδιάμεσα και υποχρεωτικά κενά μεταξύ των πάγκων αναλώνουν το μεγαλύτερο μέρος των οδών. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω αποτελεί λόγω αποβολής από τις λαϊκές.

Υπενθυμίζουμε ότι η χρήση της μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για τους επαγγελματίες, όσο και για το καταναλωτικό κοινό.

Παρακαλούμε ιδιαίτερα, το καταναλωτικό κοινό να χρησιμοποιεί το αντίστοιχο ρεύμα ανόδου ή καθόδου για την πεζή κίνηση του, έτσι ώστε να περιορισθεί η πρόσωπο με πρόσωπο διασταύρωση  των πολιτών.

Επαναλαμβάνουμε ότι οι εκθέτες των λαϊκών, υποχρεωτικά, θα πρέπει να διαθέτουν απολυμαντικό υγρό για χρήση από το κοινό, θα πρέπει να απολυμαίνουν συχνότατα ταμειακές μηχανές, ζυγιστικά όργανα, χώρους απόθεσης προϊόντων. Θα πρέπει να παρέχουν στο καταναλωτικό κοινό μαζί με τη σακούλα και γάντια μιας χρήσεως.

Ιδιαίτερα τονίζουμε ότι θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα τον κανονισμό καθαριότητας και με το πέρας της λαϊκής να συγκεντρώνουν το σύνολο των απορριμμάτων σε κλειστές σακούλες ή κουτιά. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω αποτελεί λόγο αποβολής από τις λαϊκές του Δήμου.

Η απόσταση μεταξύ των πάγκων πρέπει να είναι πέντε μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο ελεύθερο από κάθε αντικείμενο. Τονίζουμε ότι, αν δεν υπάρχει η απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας, το μήκος των εκθετηρίων πάγκων θα μειώνεται.

Οι έλεγχοι θα είναι συστηματικοί και αυστηροί.

 

 

 

 

 

 

 

 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 Ποια είναι η άποψη των πολιτών ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

 Απαντήσεις αναφορικά με την ικανοποίηση των πολιτών από την ποιότητα και τις τιμές, την ευκολία πρόσβασης αλλά και τις ηλικιακές ομάδες που αποτελούν το καταναλωτικό κοινό των λαϊκών αγορών, δίνει η εμπειρική έρευνα που υλοποιήθηκε από την Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κοζάνης.

 Αναλυτικά, η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τυχαίο δείγμα 308 καταναλωτών των λαϊκών αγορών, όλων των ηλικιών, είτε δια ζώσης είτε ηλεκτρονικά. Από την επεξεργασία των δεδομένων, εξήχθησαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

 

 • Η κύρια λαϊκή αγορά Αριστοτέλους αποτελεί τη βασική και με μεγάλη εμπορικότητα υπαίθρια αγορά που τροφοδοτεί την πόλη με προϊόντα και αγαθά.

 

 • Η μεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτών επισκέπτεται τη λαϊκή αγορά Αριστοτέλους, κάθε εβδομάδα. Οι καταναλωτές ανήκουν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, όλες τις επαγγελματικές τάξεις και τις οικονομικές ομάδες. Εκεί βρίσκουν υψηλή ποικιλία και ποσότητα, ενώ οι τιμές της θεωρούνται ικανοποιητικές.

 

 • Η παράλληλη αγορά του Νιάημερου είναι αρκετά γνωστή, διαθέτει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και απευθύνεται σε πελάτες οι οποίοι διαθέτουν λιγότερο χρόνο για τις αγορές τους. Σημαντική μερίδα των επισκεπτών την επιλέγει λόγω μειωμένου συνωστισμού. Η ποιότητα και ποικιλία των προϊόντων θεωρούνται χαμηλότερες, ενώ οι τιμές κρίνονται επίσης ικανοποιητικές. Σημειώνουμε ότι μέσος όρος του αριθμού των εκθετών, δεν ξεπερνά το 40.

 

 • Οι λαϊκές αγορές της Τρίτης (Σκ’ρκας – Ηπειρώτικα) έχουν το δικό τους κοινό. Συνταξιούχοι κατά κύριο λόγο, με ολιγομελείς οικογένειες, οι οποίοι διαθέτουν χαμηλό ποσό στις αγορές τους.

 

 • Οι καταναλωτές της Σκ’ρκας δεν επισκέπτονται την παράλληλη λαϊκή αγορά

 

 • Μέρος των καταναλωτών της λαϊκής Ηπειρώτικων εξυπηρετείται σε καλό βαθμό από την παράλληλη λαϊκή αγορά. Το μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών όμως, δεν βρίσκει βολική την απόσταση από την κατοικία τους μέχρι το Νιάημερο.

 

 • Οι περισσότεροι επισκέπτες της λαϊκής αγοράς Αριστοτέλους έχουν πρόβλημα με τη στάθμευση.

 

 • Οι περισσότεροι επισκέπτες της παράλληλης διευκολύνονται ιδιαίτερα με τη δυνατότητα στάθμευσης που παρέχεται.

 

 • Οι καταναλωτές νιώθουν ασφαλείς στις λαϊκές αγορές, σε σχέση με την πανδημία.

 

 • Σημαντική μερίδα των πολιτών θεωρεί αναγκαίο τον εκσυγχρονισμό των υποδομών (στέγαστρα, κλειστή αγορά).

 

 • Οι καταναλωτές νιώθουν ασφαλείς στις λαϊκές αγορές, σε σχέση με την πανδημία.

 

Να σημειωθεί, ότι η έρευνα είναι εμπειρική και σχεδιάστηκε, επιμελήθηκε, διενεργήθηκε και επεξεργάσθηκε από στελέχη της Υπηρεσίας. Στόχος ήταν η αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και ο εντοπισμός των όποιων αδυναμιών.

 

Το σύνολο της έρευνας είναι διαθέσιμο στον επισυναπτόμενο αρχείο (pdf). 

 

 

 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ  ΒΟΙΟΥ

Λειτουργία Λαϊκών Αγορών σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις

ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

Ο Δήμος Βοΐου ενημερώνει  το καταναλωτικό κοινό καθώς και τους εκθέτες (επαγγελματίες και παραγωγούς), ότι οι λαϊκές αγορές του Δήμου θα λειτουργούν χωρίς την παρουσία των βιομηχανικών προϊόντων (ένδυση, υπόδηση , είδη προικός κλπ) έως ότου επαναλειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα στην ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ . 

Παρακαλούμε θερμά το καταναλωτικό κοινό και τους εκθέτες για την απαρέγκλητη τήρηση των ακόλουθων μέτρων:

Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας, τόσο για τους επαγγελματίες όσο και για το καταναλωτικό κοινό.

Παρακαλούμε το καταναλωτικό κοινό να τηρεί αποστάσεις 1,50μ τουλάχιστον και να μη σχηματίζει ουρές άνω των 5 ατόμων.

Οι εκθέτες των λαϊκών, υποχρεωτικά, θα πρέπει να διαθέτουν απολυμαντικό υγρό για χρήση από το κοινό, θα πρέπει να απολυμαίνουν συχνότατα ταμειακές μηχανές, ζυγιστικά όργανα, χώρους απόθεσης προϊόντων. Θα πρέπει να παρέχουν στο καταναλωτικό κοινό μαζί με τη σακούλα και γάντια μιας χρήσεως. Οι εκθέτες, επίσης, πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα τον κανονισμό καθαριότητας και με το πέρας της λαϊκής να συγκεντρώνουν το σύνολο των απορριμμάτων σε κλειστές σακούλες ή κουτιά .Σε διαφορετική περίπτωση η μη συμμόρφωση των παραπάνω αποτελεί λόγο αποβολής από τις λαϊκές του Δήμου Βοΐου.

 Η απόσταση μεταξύ των πάγκων πρέπει να είναι πέντε(5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο ελεύθερο από κάθε αντικείμενο. Αν δεν υπάρχει η απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας, το μήκος των εκθετηρίων πάγκων θα μειώνεται.

Στους χώρους, των λαϊκών αγορών, από νωρίς το πρωί, θα βρίσκεται κλιμάκιο της  Αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου, το οποίο θα τοποθετεί τους εκθέτες και θα μεριμνά για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία. Οι έλεγχοι θα είναι συστηματικοί και αυστηροί. Παρακαλούνται οι Δημότες του Δήμου να μην παρκάρουν στους χώρους των λαϊκών αγορών, στον ακόλουθο σύνδεσμο  https://dimosvoiou.gr/pinakes-laikon-agoron-apo-15-04-2021-eos-17-04-2021/ , στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βοΐου

 ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ  12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 Δεν θα πωλούνται βιομηχανικά προϊόντα

ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΠΑΓΚΟΥΣ  ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

 

Σε συνέχεια της ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης με τους τοπικούς αυτοδιοικητικούς, εμπορικούς και λοιπούς θεσμούς της ΠΕ Κοζάνης για  την αντιμετώπιση της διασποράς της πανδημίας στην περιοχή και προκειμένου να διασφαλιστούν οι συνθήκες του υγιούς ανταγωνισμού στην τοπική οικονομία, ανακοινώνεται ότι, από  Δευτέρα 12 Απριλίου και έως ότου επαναλειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα στην εν λόγω ΠΕ, δεν θα πωλούνται τα βιομηχανικά προϊόντα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 47.82 και 47.89, στους υπαίθριους πάγκους των τοπικών λαϊκών αγορών.

 

 

 

 

 

«ΑΝΑΒΡΑΣΜΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Όχι των παραγωγών της Κοζάνης στην “είσοδο” εταιριών στις λαϊκές

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ, Μ. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΙΛΗΣΕ  ΣΤΟ  «Θ»

Την ακύρωση ή τροποποίηση του νομοσχεδίου για τις λαϊκές αγορές ζητεί το σωματείο Λαϊκών αγορών Ν. Κοζάνης.

Το ¨Θ” μίλησε με τον γραμματέα του σωματείου και επόπτη λαϊκών αγορών, κ. Μάρκο Σταυρίδη, ο οποίος μας είπε πως πριν 20 ημέρες πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Ομοσπονδίας Δυτικής Μακεδονίας με το αρμόδιο υπουργείο. Η Ομοσπονδία ζήτησε να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις, ενώ παράλληλα κατέθεσε και προτάσεις.

Σε ό,τι αφορά τις “ενστάσεις” που έχουν οι άνθρωποι των λαϊκών αγορών, η πιο σημαντική από αυτές είναι η είσοδος πολιτικών εταιριών στις λαϊκές, κάτι που όπως είπε ο κ. Σταυρίδης “ με αυτόν τον τρόπο θα κάνει ανεξέλεγκτο το επάγγελμα.

Οι λαϊκές αγορές είναι θεσμός, και ανήκουν στον λαό.  Το έργο της λαϊκής αγοράς είναι κοινωνικό. Είναι τόπος συνεύρεσης των πολιτών όπου θα συναντηθούν συμπολίτες μας και θα ανταλλάξουν ακόμη και απόψεις. Από αρχαιοτάτων χρόνων οι λαϊκές λειτουργούσαν με αυτόν το τρόπο. Δεν μπορεί σήμερα να βγαίνει ένας υπουργός και να βάζει εταιρίες. Σε αυτόν τον χώρο ζουν οικογένειες, βιοπαλαιστές. Πως θα ανταγωνιστούμε λοιπόν μια πολυεθνική εταιρία;”, τόνισε ο κ. Σταυρίδης.

Στο υπουργικό συμβούλιο ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε αναγκαίες τις προωθούμενες μεταρρυθμίσεις, τονίζοντας  “το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο στερείται κριτηρίων διαφάνειας και ισονομίας, καθώς και στοιχείων έντασης του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα οι υπαίθριες δραστηριότητες και ιδίως ο κλάδος των λαϊκών αγορών να παρουσιάζουν μια στάσιμη εικόνα”.

 

 

 

ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ