Tharos

Tharos

Γράφει ο Γιώργος Μαρκατάτος

Αρχίζουν και πυκνώνουν τα σύννεφα στον ορίζοντα για την εξέλιξη των παραγωγών αγροτικών προϊόντων και κατά πόσον θα μπορούν να αντιμετωπίσουν στο εγγύς μέλλον τη ζήτηση των προϊόντων διατροφής. Η κατάσταση εμφανίζει αρκετές δυσχέρειες, κυρίως για τους εποχικούς εργάτες γης που είχαν αυξημένη κινητικότητα σε κανονικές εποχές. Όμως η έλευση του κορωναϊού δημιουργεί νέες συνθήκες, που προκαλούν σχετική ανησυχία.

Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το θέμα των εποχικών εργατών γης, η Κομισιόν εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για τις οποίες ο αρμόδιος επίτροπος για την απασχόληση: κ. Nicolas Schmit , είπε «Χιλιάδες γυναίκες και άνδρες που εργάζονται σκληρά για να μας κρατήσουν ασφαλείς, υγιείς και με φαγητό στο τραπέζι πρέπει να διασχίσουν τα σύνορα της ΕΕ για να πάνε στη δουλειά. Είναι συλλογική μας ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι δεν παρεμποδίζονται στην κυκλοφορία τους, λαμβάνοντας πάντα κάθε προφύλαξη για να αποφευχθεί η περαιτέρω διάδοση της πανδημίας».

Μετά τις ανησυχίες σχετικά με την έλλειψη εργατικού δυναμικού στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε νέες πρακτικές συμβουλές και κατευθυντήριες γραμμές για να εξασφαλίσει ότι οι εποχιακοί εργαζόμενοι μπορούν να ταξιδέψουν στην εργασία τους σε κρίσιμα επαγγέλματα. Ωστόσο, η έλλειψη γεωργικού εργατικού δυναμικού εξακολουθεί να αποτελεί πιθανή απειλή για ολόκληρη την ευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. 

Σε κάθε περίπτωση το σχετικό κείμενο της Κομισιόν αναφέρει, ότι εφόσον σε ορισμένα σημεία της ΕΕ, ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές, μεθοριακοί εργαζόμενοι ασκούν επαγγέλματα νευραλγικής σημασίας για τα οποία η διασυνοριακή μετακίνηση είναι απαραίτητη, οι περιορισμοί που θέσπισαν τα κράτη μέλη ως προς τη διέλευση των συνόρων τους μπορούν να οδηγήσουν σε πρόσθετες δυσκολίες ή ακόμη και να παρεμποδίσουν τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κρίσης που προκαλεί η νόσος Covid-19.

Έτσι, η συνέχιση της ελεύθερης κυκλοφορίας όλων των εργαζομένων σε επαγγέλματα νευραλγικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένων τόσο των μεθοριακών εργαζομένων όσο και των αποσπασμένων εργαζομένων, είναι απαραίτητη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν στους εργαζομένους να εισέρχονται στο έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής και να έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στον τόπο εργασίας τους, ιδίως αν αυτοί ασκούν κάποιο από τα ακόλουθα επαγγέλματα Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν και οι εποχιακοί εργαζόμενοι, που μοχθούν στο πλαίσιο «από το αγρόκτημα στο πιάτο». Μεταξύ αυτών ειδική μνεία αφορά τους τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα και εργάτες συντήρησης. Από το μακρύ κατάλογο των εξαιρέσεων δε λείπουν και οι χειριστές μηχανών παραγωγής ειδών διατροφής και συναφών προϊόντων (περιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι μονάδας παραγωγής τροφίμων), αλλά και οι ψαράδες.

Ειδική παράγραφος καλύπτει τους εποχιακούς εργάτες γης, διότι αρκετά κράτη μέλη εξαρτώνται σε αρκετά κράτη μέλη σε μεγάλο βαθμό από εποχιακούς εργαζομένους από άλλα κράτη μέλη. Προκειμένου να ανταποκριθούν στις ελλείψεις εργατικού δυναμικού στους τομείς αυτούς που προκαλεί η κρίση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες για τις διάφορες ανάγκες τους, για παράδειγμα μέσω των καθιερωμένων διαύλων της τεχνικής επιτροπής για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Υπενθυμίζεται ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εποχιακοί εργαζόμενοι στη γεωργία εκτελούν νευραλγικής σημασίας εργασίες συγκομιδής, φύτευσης ή φροντίδας. Στις περιπτώσεις αυτές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τους εν λόγω εργαζομένους όπως τους εργαζομένους που ασκούν τα προαναφερόμενα επαγγέλματα νευραλγικής σημασίας. Ομοίως, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν στους εν λόγω εργαζομένους να συνεχίσουν να διέρχονται τα σύνορά τους για να εργαστούν, αν οι εργασίες στον οικείο τομέα εξακολουθούν να επιτρέπονται στο κράτος μέλος υποδοχής. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να ενημερώνουν τους εργοδότες για την ανάγκη να εξασφαλίζουν επαρκή προστασία της υγείας και της ασφάλειας.

Οι επιπτώσεις του COVID-19 στη γεωργία στην ΕΕ εξετάζεται και ως προς το κύριο πρόγραμμα γεωργικών επιδοτήσεων της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ). Μάλιστα θα τονίσουμε ότι η τρέχουσα κρίση στον τομέα της υγείας φαίνεται ότι όλο και περισσότεροι πολίτες συνειδητοποιούν τη σημασία της ασφαλούς παραγωγής τροφίμων στην Ευρώπη. Θα λέγαμε λοιπόν, ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για τη διατήρηση της κινητικότητας των εποχιακών εργατών γης είναι το απαραίτητο ελάχιστο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Επίσης, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) Bernhard Url σε συνέντευξή του υποστηρίζει ότι «Οι κανόνες της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων εξασφαλίζουν προστασία έναντι του COVID-19. Αν και οι κορωναϊοί μπορούν να επιζήσουν σε επιφάνειες για περιορισμένο χρονικό διάστημα, οι κανονισμοί για την ασφάλεια των τροφίμων στα κράτη μέλη της ΕΕ εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας από τα μολυσμένα τρόφιμα».

Το θέμα λοιπόν, επισημαίνει μια σοβαρή ενέργεια αντιμετώπισης του ακανθώδους θέματος που θα πρέπει να στηριχτεί σε σειρά αποφάσεων των ενδιαφερομένων κρατών μελών, ώστε να συνεχίσει η ίδια ροή εργατικού δυναμικού, για να μην παρατηρηθούν δυσαρμονίες και υστερήσεις με τη στρατηγικής σημασίας αγροτική παραγωγή. Προς τούτο, την εποχή του COVID-19 θα εξετάσουμε τουλάχιστον στα δυο επόμενα σημειώματά μας τις προοπτικές εξέλιξης της αγροτικής παραγωγής στην ΕΕ, εξέλιξη που μας αφορά άμεσα και η οποία, κάτω από τις παρούσες συνθήκες εγκυμονεί κινδύνους που πρέπει να απομονώσουμε και να απομακρύνουμε από την καθημερινότητά μας.

Η ταχύτατη και έμπρακτη ευαισθητοποίηση του ΟΜΙΛΟΥ ΧΡΗΣΤΙΔΗ προσφέροντας δωρεά στο Νοσοκομείο μας δύο (2) αναπνευστήρες για την ΜΕΘ, μιας (1) απορρόφησης και δέκα (10) ροόμετρων για την αντιμετώπιση του ιού covid 19 αναδεικνύει την αλληλεγγύη και τη
διάθεση προσφοράς που σας διακρίνει.

Θα θέλαμε να εξάρουμε την στάση σας αυτή δημόσια και να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας πιστεύοντας ότι θα βρει και άλλους μιμητές για το κοινό καλό.

Η παρούσα επιστολή αποτελεί την ελάχιστη ένδειξη εκτίμησης για την αξιέπαινη σας πράξη.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΟΥ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Νομού Κοζάνης

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

Από τους Συνταξιούχους του Δημοσίου, στους εν ενεργεία, που κρατούν την Πατρίδα μας όρθια στον πόλεμο κατά της πανδημίας του κορωνοϊού, καθώς εμείς «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ», καταθραύοντας την αλυσίδα διάδοσής του .

Και επειδή η Ευγνωμοσύνη είναι Αρετή, που πρέπει να εκδηλώνεται με λόγια και πράξεις, το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας αποφάσισε, σαν προσφορά αγάπης, να διαθέσει το χρηματικόποσό των 2.500,00 Ευρώ στο «Μαμάτσειο» Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, μετά από συνεννόηση, για την αγορά στολών ή ό,τι άλλο υγειονομικό υλικό κρίνεται αναγκαίο, σε μέσα ατομικής προστασίας του υγειονομικού Προσωπικού.

Για τη λαμπροφόρο εορτή της Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ευχόμαστε, σ όλους τους συμπολίτες μας, ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ.

Κοζάνη 7-4-2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το κατάστημα της NOVA στην Πτολεμαΐδα υπό την διεύθυνση του κ. Βασιλακάκη Σταύρου, για την προσφορά 2 (δύο) tablet για τους ασθενείς επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία με τους οικείους τους, όσο και για την δωρεά θέασης των μικρών μας φίλων στον παιδότοπο του Παιδιατρικού Τμήματος του Νοσοκομείο μας.

Συγχαίρουμε δημοσίως την πρωτοβουλία αυτή, αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΟΥ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

7 Απριλίου 2020 Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, της Υγείας που δοκιμάζεται σκληρά τους τελευταίους μήνες, εν μέσω της πανδημίας, με τους χιλιάδες νεκρούς και τους εκατοντάδες χιλιάδες ασθενείς.

Ημέρα τιμής ιδιαίτερα για όλους τους υγειονομικούς συναδέλφους, τους “σύγχρονους ήρωες” που καθημερινά δίνουν τη δική τους μάχη με τον αόρατο εχθρό. Αυτούς τους ήρωες της Δημόσιας Υγείας που σήμερα κάνουν αυτό που έκαναν πάντα τιμώντας τον όρκο που έδωσαν, παρά τους πενιχρούς μισθούς και τα ελάχιστα εφόδια που διαθέτουν.

Έπρεπε να βιώσουμε μια πανδημία για να αναδειχθεί ο καθημερινός αγώνας όλων των υγειονομικών συναδέλφων που δουλεύουν με κίνδυνο της ζωής τους διεκδικώντας τα αυτονόητα:

Μέτρα Ατομικής Προστασίας.

Κάλυψη των κενών με Προσλήψεις Μόνιμου Προσωπικού.

Ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά.

Άμεση χρηματοδότηση της Υγείας.

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Νοσοκομείου Κοζάνης & Κέντρων Υγείας στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των συναδέλφων και μαζί με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ., την Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. και όλα τα συνδικαλιστικά όργανα διεκδικεί:

Την πλήρη κάλυψη όλων των εργαζομένων στις Δημόσιες Δομές Υγείας με επαρκή Μέτρα Ατομικής Προστασίας. Τη διασφάλιση άμεσα των αναγκαίων προμηθειών για όλες τις Δομές Υγείας.

Άμεση πρόσληψη μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών.

Ένταξη όλων των υγειονομικών εργαζομένων στα Βαρέα και Ανθυγιεινά, ένα πάγιο και δίκαιο αίτημά μας που απαιτείται να γίνει πράξη.

Ανάπτυξη όσο το δυνατόν περισσότερων κλινών ΜΕΘ, ένα διαχρονικό αίτημα που σήμερα έγινε επιτακτική ανάγκη.

Να αυξηθεί άμεσα η διαθεσιμότητα των διαγνωστικών τεστ που σχετίζονται με την πανδημία και να υπάρξει ειδική μέριμνα για τεστ στο υγειονομικό προσωπικό.

Την ενσωμάτωση όλων των Δημόσιων Δομών Υγείας (Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία και ΤΟΜΥ) στο συνολικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας.

Ας γίνει η 7η Απρίλιου 2020 ημέρα στήριξης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Τέλος, ευχόμαστε Δύναμη, Κουράγιο και Υπομονή σε όλους τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας.

ΤΟ Δ.Σ.

‘’Cinephile Quarantine’’ λέγεται η νέα ταινία μικρού μήκους του Κοζανίτη σκηνοθέτη Νίκου Κουρού, που έκανε σήμερα την πρεμιέρα της στο ιντερνετικό φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Quarantine Film Challenge που εδρεύει στο Mumbai.

Γυρισμένη στην αγγλική γλώσσα, έχει ως θέμα της τις ημέρες απομόνωσης λόγω της πανδημίας από την έξαρση του κορωνοϊου ενός καρκινοπαθή σινεφίλ που αποφασίζει να τις περάσει βλέποντας ταινίες, διαβάζοντας βιβλία και μιλώντας ιντερνετικά με τους φίλους του. Προσαρμόζει τη ζωή του μέσα στο σπίτι του, κάνοντας τις δουλειές ρουτίνας του σπιτιού, ενώ στέκεται στα προβλήματα των φίλων του, αλλά προσπαθεί να αποφύγει την τοξική συμπεριφορά κάποιων άλλων. Στο τέλος και πάλι η τέχνη καλείται να δώσει την ελπίδα για τις καλύτερες ημέρες.

Η ταινία γυρίστηκε μέσα σε 15 ημέρες και όλα τα γυρίσματα είναι εσωτερικά. Όλοι οι ηθοποιοί συμμετέχουν στην ταινία μέσω web cam. Μια συντομευμένη εκδοχή της ταινίας υπάρχει διαθέσιμη ήδη στο κανάλι του φεστιβάλ.

Παίζουν: Αλίκη Παπαχελά, Ελένη Βουδουράκη, Παναγιώτης Νάκος, Πάνος Πανίδης και ο Νίκος Κουρού.

Μετάφραση διαλόγων: Judi Caso

Color Grading, γραφικά, μοντάζ: Κωνσταντίνος Μανουσαρίδης

Sound Design: Δημήτρης Στασινός

Διεύθυνση φωτογραφίας: Κωνσταντίνος Μανουσαρίδης, Νίκος Κουρού

Μουσική: Σταύρος Παπασταύρου

Σενάριο: Αλίκη Παπαχελά, Πάνος Πανίδης, Νίκος Κουρού

Σκηνοθεσία: Νίκος Κουρού

Το τραγούδι των τίτλων, το ''Youkali'' του Kurt Weill, ερμηνεύει η Ελένη Βουδουράκη με συνοδεία πιάνου από τον Μάρκο Κοτσια

Παραγωγή: Creating Memories

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΪΡΟΥΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Η μάσκα αποτελεί συμπληρωματικό είδος για την επιδημία

ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΜΕΤΡΟ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΜΕΤΡΩΝ, ΤΟ ΣΥΧΝΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΚΑΛΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

Έκκληση, του Προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κοζάνης, Δημήτριου Δαϊρούση,  να μη σπεύσουν οι πολίτες, να προμηθευτούν μάσκες, (ήρθαν οι πρώτες 15.000), αλλά να περιμένουν την 2η παρτίδα, καθώς αναμένονται κι άλλες 100.000 μάσκες ώστε να υπάρχει επάρκεια και για τον κόσμο.  Η τιμή της κάθε μάσκας θα είναι κάτω από 1,5 ευρώ.

Ο κ. Δαϊρούσης σημειώνει: “Είμαι στην ευχάριστη θέση να πω, ότι όντως έχουμε προμηθευτεί 15.00 μάσκες. Το μεσημέρι της Δευτέρας πήγαμε με δικό μας αυτοκίνητο και τις παραλάβαμε. Είναι μια μικρή παρτίδα από τις 100.000 μάσκες που θα παραλάβουμε σε λίγες ημέρες. Οι μάσκες θα μοιραστούν ισότιμα σε όλα τα φαρμακεία. Οι μάσκες είναι οι λεγόμενες χειρουργικές μάσκες και κοστίζουν 1.5 περίπου Ευρώ.

Η μάσκα αποτελεί συμπληρωματικό είδος για την επιδημία. Το κύριο μέτρο είναι η απόσταση των δυο μέτρων, το συχνό πλύσιμο των χεριών και ο καλός εξαερισμός. Η μάσκα ακολουθεί και την βάζουμε όταν θα πάμε σ’ ένα γιατρό, στο νοσοκομείο, ή σε ένα ασθενή. Ο κόσμος δεν πρέπει να ζητά κουτιά. Δεν χρειάζεται να τη φοράμε έξω στον αέρα. Παρακαλώ τον κόσμο να μη σπεύσει να πάρει μάσκες. Ας αφήσει να προηγηθεί το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Πολύ σύντομα (Την Πέμπτη προφανώς), θα έρθουν 100.000 μάσκες και μπορεί και ο απλός κόσμος να προμηθευτεί με μέτρο φυσικά. Καλά είναι 2-3 μάσκες ο καθένας”. Τέλος σε ότι αφορά τα αντισηπτικά. Ο κ. Δαϊρούσης ανέφερε: “υπάρχει μια ροή κυρίως μικρών ποσοτήτων, και όχι μισού, ή ενός λίτρου”.

Θανάσης Τέγος

 

 

Διαμορφώνεται σιγά – σιγά ο χώρος που θα αποτελέσει το εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας στο Μαμάτσειο νοσοκομείο Κοζάνης, όπου θα πραγματοποιούνται τα τεστ ανίχνευσης, για τον κορωνοϊό ώστε να εξυπηρετείται, άμεσα, όλη η Δ. Μακεδονία. Όπως βλέπετε και στη φωτογραφία του Kozan.gr, έχει ήδη τοποθετηθεί ο θάλαμος νηματικής ροής, ενώ σύντομα αναμένεται και το ειδικό μηχάνημα, αξίας 58.376,99 ευρώ, που παρήγγειλε η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας.

Πρόκειται για μηχάνημα , αξίας 58.376,99 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ), για τη λειτουργία εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας, στο Γενικό Νοσοκομείο Μαμάτσειο Κοζάνης, που θα πραγματοποιεί τεστ ανίχνευσης για τον κορωνοϊό, αποφάσισε, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δ. Μακεδονίας. Για τη λειτουργία του απαιτείται τουλάχιστον (1)  Μοριακός Βιολόγος του οποίου τα έξοδα θα καλύψει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα αναλάβει την εγκατάσταση του εξοπλισμού, καθώς επίσης και την εκπαίδευση του προσωπικού που θα αναλάβει τη λειτουργία του εργαστηρίου με δικές της δαπάνες και έξοδα.

Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας Γ. Κασαπίδης αν όλα κυλήσουν ομαλά σε περίπου 15 μέρες θα έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια κι η εγκατάσταση του μηχανήματος σε χώρο του νοσοκομείου Κοζάνης (εκεί που στεγαζόταν παλιά το ΕΚΑΒ). Το συγκεκριμένο μηχάνημα θα μπορεί να διενεργεί μέχρι και 100 τεστ την ημέρα των οποίων τα αποτελέσματα θα μπορούν να είναι διαθέσιμα εντός 24ωρου. Ο εξοπλισμός του ανωτέρου εργαστηρίου δεν θα  είναι για αποκλειστική ανίχνευση του ιού COVID-19 αλλά με τα κατάλληλα αντιδραστήρια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε έλεγχο  Μοριακής Βιολογίας με μέθοδο PCR. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προσθήκη στο υπάρχον μικροβιολογικό εργαστήριο του Νοσοκομείου.

Το εν λόγω εργαστήριο θα γίνει δωρεά από τη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο Γενικό  Νοσοκομείο «Μαμάτσειο. H Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας προχώρησε στη συγκεκριμένη απόφαση με δεδομένο ότι οι υφιστάμενες εργαστηριακές υποδομές στη χώρα δεν μπορούν να καλύψουν, λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας, την έγκαιρη διάγνωση (απαιτούνται πλέον αρκετές μέρες για να βγουν τα αποτελέσματα) στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες εξέτασης νέων  περιστατικών.

Σε πασχαλινούς ρυθμούς θα βρισκόμασταν τέτοια εποχή, αλλά ας όψεται ο κορονοίος...

Πάρα ταύτα τα καταστήματα της πόλης μας, δεν χάνουν το κέφι τους, καθώς ήδη έχουν στολίσει με πασχαλινά. Αυγά, τσουρέκια και μικρά δώρα.

Φέτος θα γιορτάσουμε την Ανάσταση μετατρέποντας τα σπίτια σε εκκλησίες. Δεν γίνεται αλλιώς. Ο Αναστάσιος Αλβανίας μας προτρέπει:

«Ας εορτάσουμε το Πάσχα χωρίς φόβο και αγωνία, ας αντισταθούμε. Φέτος, δεν θα μπορέσουμε να μεταδώσουμε το αναστάσιμο Φως από λαμπάδα σε λαμπάδα -όπως είναι το έθιμο των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Ας μεταλαμπαδεύσουμε, όμως, από καρδιά σε καρδιά το φως της ελπίδας και της ἐν Χριστῷ αναστάντι αφοβίας!».

Κάποιοι όμως επιμένουν πασχαλινά και δίνουν μια νότα εορταστική στις προθήκες τους. Είναι τα ζαχαροπλαστεία της πόλης που στόλισαν τις βιτρίνες τους με κόκκινα αυγά και χαρούμενα λαγουδάκια. Αυτοί επιμένουν να φέρνουν την Άνοιξη και την Ανάσταση.

 

 

 

 

 

 

 

Για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του ΕΚΑΒ, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, το Υπουργείο Υγείας προβαίνει άμεσα στην πρόσληψη 673 θέσεων από τους οποίους οι 603 θα είναι Διασώστες-Πληρώματα Ασθενοφόρου στο ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η διαδικασία πρόσληψης του επικουρικού προσωπικού (ΙΔΟΧ) για δύο έτη θα γίνει μέσω ΥΠΕ με αιτήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση loipoepikouriko.moh.gov.gr.

Αν και αφορά το ΕΚΑΒ δεν θα επιλεγούν μόνο πληρώματα ασθενοφόρων αλλά διοικητικοί και άλλοι.

Η προκήρυξη αναμένεται άμεσα απο το Υπουργείο.

Η προκήρυξη αναμένεται άμεσα απο το Υπουργείο.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

  • 603 ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
  • 20 ΠΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
  • 3 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  • 10 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
  • 4 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ
  • 15 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
  • 18 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Αναλυτικά οι θέσεις ανά περιοχή και ειδικότητα

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ) 5

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ) 6

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 3

ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) 1

ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ) 1

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ) 1

ΕΚΑΒ ΜΥΤΗΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΡΟΔΟΥ) 1

 

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) 1

 

ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ(ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ) 1

 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ / ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ) 3

 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

 

ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ) 3

 

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ) 2

 

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΡΟΔΟΥ) 2

 

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) 2

 

ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ) 1

 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ

 

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ) 2

 

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 2

 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

 

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ) 5

 

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 5

 

ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ) 5

 

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ) 3

 

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 3

 

ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) 1

 

ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ) 1

 

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ) 1

 

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΡΟΔΟΥ) 1

 

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) 2

 

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 1

 

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ) 1

 

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ) 1

 

ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ) 1

 

ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ) 1

 

ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ) 1

 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΩΡΩΝ

 

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ) 50

 

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΘΗΒΑΣ) 10

 

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ) 10

 

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ) 10

 

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ) 10

 

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΥΜΗΣ) 10

 

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) 10

 

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ) 10

 

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ) 5

 

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ) 5

 

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) 5

 

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ) 5

 

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 50

 

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ) 5

 

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) 5

 

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΙΛΚΙΣ) 5

 

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ) 5


 

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ) 5

 

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ) 5

 

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ) 10

 

ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) 10

 

ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) 3

 

ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) 3

 

ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ) 5

 

ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) 3

 

ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ) 3

 

ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΣΟΥ) 5

 

ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ) 6

 

ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΣΕΡΡΩΝ) 3

 

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΔΡΟΥ) 5

 

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΘΗΡΑΣ) 5

 

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ) 5

 

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΥ) 5

 

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) 5

 

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ) 5

 

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ) 5

 

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΩ) 5

 

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΡΟΥ) 5

 

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΛΗΜΝΟΥ) 5

 

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ) 5

 

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΞΟΥ) 5

 

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΟΥ) 5

 

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΡΟΔΟΥ) 5

 

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΣΑΜΟΥ) 5

 

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΡΟΥ) 5

 

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΝΟΥ) 5

 

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΧΙΟΥ) 5

 

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ) 5

 

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) 4

 

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ) 3

 

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΚΩΡΟΝΟΥ – ΣΦΑΚΙΩΝ) 3

 

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) 5

 

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) 4

 

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΙΡΩΝ) 4

 

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ) 4

 

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ) 4

 

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ) 4

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΧΑΝΙΩΝ) 4

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΤΑΣ) 5

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΛΙΑΝΩΝ) 3

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) 8

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 8

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ) 5

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ) 5

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ) 5

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ) 5

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ) 5

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) 3

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΚΡΑΤΑΣ) 3

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ) 3

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ) 3

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΡΔΑΣ) 3

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ) 3

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΖΑΧΑΡΩΣ) 3

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) 3

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ) 3

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ) 3

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) 

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) 

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ) 3

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ) 10

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΓΟΥ) 3

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΛΟΥ) 8

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ) 3

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) 3

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ) 2

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ) 3

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΣΟΦΑΔΩΝ) 3

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΚΑΔΩΝΑΣ) 3

ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 4

ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΛΑΩΝ) 5

ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ) 4

ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΛΟΥ ) 4

ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ) 4

ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ) 5

ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ) 4

ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ) 4

ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) 4

ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ) 5

ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) 4

ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ) 4

ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ) 4

ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ) 4

ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ) 5

ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ) 8
Πηγή: Ολύμπιο Βήμα http://olympiobima.gr/sto-ekav-673-proslipseis-oi-15-gia-tin-pieria

Σελίδα 1 από 539
Image
Image

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ
THARROSLOGO
ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ