Το Περιφερειακό Σχέδιο Κινητικότητας στο οποίο περιλαμβάνονται καλές πρακτικές βιώσιμης κινητικότητας άλλων ευρωπαϊκών χωρών,  παρουσίασαν  οι εκπρόσωποι του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑμεΑ Δυτικής Μακεδονίας στην 5η Συνάντηση του Δικτύου Εμπλεκομένων Μερών για το έργο REGIO-MOB, την περασμένη Τετάρτη στην Περιφέρεια.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις απαιτούμενες ενέργειες που αφορούν στην προσβασιμότητα των ΑμεΑ, μέσω χαρακτηριστικών παραδειγμάτων ηλεκτρονικών εφαρμογών.

Το έργο REGIO-MOB χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Europe και στόχος του είναι να εξασφαλίσει την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες που συμμετέχουν, επηρεάζοντας τα σχετικά μέσα και εργαλεία.

Προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Η 5η Συνάντηση του Δικτύου Εμπλεκομένων Μερών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έργο REGIO-MOB πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου 2018 στην αίθουσα «Μέγας Αλέξανδρος» στον 2ο όροφο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ, Κοζάνη). Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υποδέχθηκε τους εκπροσώπους από τους σημαντικότερους φορείς της Περιφέρειας, όπως το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, τη ΔΕΗ Α.Ε., την Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑμεΑ Δυτικής Μακεδονίας και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ).

Η συνάντηση ξεκίνησε με μία σύντομη παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του έργου REGIO-MOB και συνεχίστηκε με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 1ης Εκδήλωσης Διάδοσης Αποτελεσμάτων που έλαβε χώρα στο Εδιμβούργο στις 22 και 23 Μαρτίου 2018, κατά τη διάρκεια της οποίας εκπρόσωποι των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στο έργο παρουσίασαν τους στόχους και τις επιδιώξεις τους σχετικά με τη βιώσιμη κινητικότητα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα Σχέδια Δράσης των εταίρων καθώς και η συνολική πρόοδος του έργου από τον επικεφαλής εταίρο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το Περιφερειακό Σχέδιο Κινητικότητας (Σχέδιο Δράσης) στο οποίο περιλαμβάνονται καλές πρακτικές βιώσιμης κινητικότητας άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Τις παρουσιάσεις εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποίησαν οι εκπρόσωποι του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑμεΑ Δυτικής Μακεδονίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις απαιτούμενες ενέργειες που αφορούν στην προσβασιμότητα των ΑμεΑ, μέσω χαρακτηριστικών παραδειγμάτων ηλεκτρονικών εφαρμογών.

Στην 5η Συνάντηση του Δικτύου Εμπλεκομένων Μερών στην Κοζάνη έγινε η παρουσίαση του Περιφερειακού Σχεδίου Κινητικότητας (Σχεδίου Δράσης) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπου και εξετάστηκαν οι προς υιοθέτηση βέλτιστες πρακτικές υψηλής προτεραιότητας και συγκεκριμένα δράσεις που αφορούν στις Δημόσιες Συγκοινωνίες (Park and Ride, πιθανότητα επιδότησης εισιτηρίων ΜΜΜ σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, εξυπηρέτηση περιοχών με χαμηλή ζήτηση μετακινήσεων) και στη δημιουργία Παρατηρητηρίου Κινητικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης που ακολούθησε, οι παρευρισκόμενοι συμμετείχαν ενεργά διατυπώνοντας ενδιαφέρουσες απόψεις σχετικά με την αναγκαιότητα της χρήσης των ΜΜΜ από όλους τους πολίτες με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών τους και την εκπλήρωση του οράματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της στρατηγικής της στον τομέα των μετακινήσεων σε περιφερειακό και αστικό επίπεδο.

Η 4η Συνάντηση του Δικτύου Εμπλεκομένων Μερών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έργο REGIO-MOB πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου 2018 στην αίθουσα «Μέγας Αλέξανδρος» στον 2ο όροφο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ, Κοζάνη).

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υποδέχθηκε τους εκπροσώπους από σημαντικούς φορείς της Περιφέρειας, όπως το Δήμο Κοζάνης, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, την Εγνατία Οδό Α.Ε., τη ΔΕΗ Α.Ε., την Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑμεΑ Δυτικής Μακεδονίας, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και τα Αστικά ΚΤΕΛ Δήμου Κοζάνης.

Η συνάντηση ξεκίνησε με μία σύντομη παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του έργου REGIO-MOB και συνεχίστηκε με την παρουσίαση του Περιφερειακού Σχεδίου Κινητικότητας (Σχεδίου Δράσης) κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν οι στόχοι και οι επιδιώξεις σε ό,τι αφορά στη βιώσιμη κινητικότητα καθώς και οι βέλτιστες πρακτικές από 6 χώρες (Ισπανία, Σλοβενία, Ιταλία, Ρουμανία, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο) σε 7 θεματικές ενότητες παρέμβασης, οι οποίες θα μπορούσαν δυνητικά να υιοθετηθούν από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.Ακολούθησε η παρουσίαση μίας οργανωμένης μεθοδολογικής προσέγγισης ιεράρχησης των βέλτιστων πρακτικώνμε στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών της Π.Δ.Μ..

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης που ακολούθησε, οι εκπρόσωποι των φορέων συμμετείχαν ενεργά θέτοντας ενδιαφέροντα ερωτήματα σχετικά με το ίδιο το έργο και τις βέλτιστες πρακτικές υψηλής προτεραιότητας που παρουσιάστηκαν. Ακολούθησε διαβούλευση με στόχο την επιλογή τεσσάρων κατ’ ελάχιστο πρακτικών οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στην Περιφέρεια αυτόνομα ή ακόμη και συνδυαστικά.

Επίσης, συζητήθηκαν πολύ σημαντικά ζητήματα όπως: η αδυναμία εξυπηρέτησης των πολιτών της Περιφέρειας από δρομολόγια του ΟΣΕ και η συχνότητα των δρομολογίων τωναεροδρομίων της Περιφέρειας, η πρόταση εναλλακτικής μετακίνησης εκμεταλλευόμενοι τηνπληθώρα παραλίμνιων περιοχών, η τάση των κατοίκων της περιοχής να μετακινείται σε χώρους ψυχαγωγίας/διασκέδασης εκτός κέντρου πόλεως, λόγω ευκολίας στάθμευσης του οχήματός τους, η πρόταση επιδότησης των Αστικών ΚΤΕΛ της περιοχής με σκοπό την ελεύθερη χρήση τους από ανέργους και συνταξιούχους, καθώς και η αναγκαία υιοθέτηση βέλτιστης πρακτικής λαμβάνοντας υπόψιν τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα ΑμεΑ λόγω της αυξημένης συσσώρευσης αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης.

* Το έργο REGIO-MOB χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Europe και στόχος του είναι να εξασφαλίσει την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες που συμμετέχουν, επηρεάζοντας τα σχετικά μέσα και εργαλεία.

Image
Image

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ
THARROSLOGO
ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ