Ο Δήμος Κοζάνης για το πρόγραμμα OpenMall: «Παρατηρείται μια συστηματική πολεμική από ορισμένους με μοναδική αντιπρόταση, την αδράνεια»

Ο Δήμος Κοζάνης ανταποκρινόμενος στην από 05-06-2018 πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, εκδήλωσε άμεσα ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα με τίτλο «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» (Open Mall), ως δυνητικός δικαιούχος (ΟΤΑ Α! βαθμού).

Το παραπάνω πρόγραμμα ενεργοποιείται μόνο με την συμμετοχή Συν δικαιούχου, που στην περίπτωση του Δήμου μας αυτός είναι ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης.
Χωρίς τη συμμετοχή του εμπορικού κόσμου της πόλης δεν μπορεί να κατατεθεί πρόταση.

Το σχήμα Δήμος Κοζάνης – Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης υποβάλλοντας μια κοινή πρόταση χρηματοδότησης μπορεί να διεκδικήσει μέχρι το ποσόν του 1.900.000 €. Από το παραπάνω ποσόν ο επιλέξιμος προϋπολογισμός έργων για τον Δικαιούχο (Δήμο Κοζάνης) ανέρχεται κατά μέγιστο στα 1.500.000 € και για τον Συν δικαιούχο (Εμπορικός σύλλογος Κοζάνης) ανέρχεται κατά μέγιστο στα 400.000 €. Το πρόγραμμα δεν θέτει καμία προϋπόθεση ίδιας συμμετοχής του σχήματος Δικαιούχου/Συν δικαιούχου και οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 24-09-2018.

Είναι γεγονός ότι για πρώτη φορά διατίθενται ποσά από την Πολιτεία χωρίς ίδια συμμετοχή των ενδιαφερομένων με στόχο την αναβάθμιση της αισθητικής και τη λειτουργικότητα του εμπορικού κέντρου της πόλης.

Είναι φυσικό επίσης ότι για να διατεθούν τα παραπάνω ποσά τίθενται προϋποθέσεις συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του προγράμματος τόσο από τη πλευρά του Δήμου, όσο και από την πλευρά των Εμπόρων.

Ο Δήμος ανταποκρίθηκε από την πρώτη στιγμή στην πρόσκληση δηλώνοντας ετοιμότητα ώστε να μην χαθεί η ευκαιρία αναβάθμισης του κέντρου της πόλης που αφορά στο σύνολο των πολιτών με το καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό του 1.500.000 €.

Ήδη το Δ.Σ του Εμπορικού Συλλόγου επέδειξε ανάλογο ενδιαφέρον για την απορρόφηση του ποσού των 400.000 € για λογαριασμό των ενδιαφερομένων εμπόρων που θα δηλώσουν συμμετοχή.

Οι υποχρεώσεις του Δήμου είναι να εκπονήσει μελέτες διαμόρφωσης κεντρικών εμπορικών οδών της πόλης και να συντάξει – υποστηρίξει τον φάκελο υποψηφιότητας (το πρόγραμμα είναι ανταγωνιστικό).

Οι υποχρεώσεις των Εμπόρων, που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, είναι η αισθητική, ομοιόμορφη – κατά το δυνατόν – αναβάθμιση των όψεων των καταστημάτων τους (στέγαστρα, τέντες, επιγραφές, φωτισμοί, χρωματισμοί κλπ)

Όλα τα παραπάνω με πρωτοβουλία του Δήμου αναλύθηκαν διεξοδικά σε ανοιχτή συγκέντρωση στο Κοβεντάρειο στις 27-7-2018 όπου, από ειδικό για το πρόγραμμα σύμβουλο του Εμπορικού Συλλόγου, αναλύθηκαν όλες οι λεπτομέρειες, συζητήθηκαν όλες οι προϋποθέσεις εκταμίευσης των παραπάνω ποσών και απαντήθηκαν όλες οι ερωτήσεις των παραβρισκόμενων, κυρίως Εμπόρων, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι οι υποχρεώσεις για τους δικαιούχους είναι πολλές και ο φάκελος της υποψηφιότητας απαιτεί συντονισμό, συνεργασία και οργάνωση για να αυξηθούν οι πιθανότητες ένταξης. Επιγραμματικά οι βασικές προϋποθέσεις αφορούν:

στην οριοθέτηση περιοχής του κέντρου με οδούς ήπιας κυκλοφορίας,
τη συμμετοχή κατ’ ελάχιστον του 70% των καταστημάτων της οριζόμενης περιοχής
τη συμμετοχή κατ’ ελάχιστον 50 εμπορικών επιχειρήσεων.

Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω η συμμετοχή στο πρόγραμμα αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για την αναζωογόνηση του Εμπορικού Κέντρου τόσο σε επίπεδο Δημόσιου Χώρου όσο και σε επίπεδο ατομικών επιχειρήσεων, με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας και την οικονομική ανάταση της αγοράς.

Ωστόσο ακόμα και σε αυτή την προφανή για τη πόλη ευκαιρία βρίσκονται κάποιοι να προβάλλουν ανυπόστατες κατηγορίες απέναντι στον Δήμο ως ο Δήμος να αποτελεί αόριστο Νομικό Πρόσωπο και δεν αφορά στο σύνολο των Δημοτών. Είναι προφανές ότι σε περίπτωση μη συμμετοχής στο πρόγραμμα χαμένος δεν θα βγει ο Δήμος ΝΠΔΔ αλλά οι δημότες της πόλης και περισσότερο από όλους τα εμπορικά καταστήματα που άλλωστε δεν έχουν συχνά την ευκαιρία να χρηματοδοτούνται με ποσά από την Πολιτεία.

Όσο για τις αιτιάσεις των σκεπτικιστών περί του προγράμματος και την συσχέτιση με το παράλληλα εκπονούμενο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), επιβεβαιώνεται η επιλογή του Δήμος για τον προτεινόμενο σχεδιασμό αφού στο μέλλον χρηματοδότησης θα τυγχάνουν ολοκληρωμένες προτάσεις που στηρίζονται σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και όχι σε αποσπασματικές παρεμβάσεις. Σημειώνεται ότι η περιοχή παρέμβασης αποτελεί υποσύνολο της κεντρικής ζώνης προστασίας του σχεδίου με οδούς ήπιας κυκλοφορίας.

Ακόμα οι αιτιάσεις περί άγνοιας των καταστηματαρχών για το τι περιλαμβάνουν οι παρεμβάσεις και ότι τους ζητείται να υπογράψουν εν λευκώ, έχουν απαντηθεί με σαφήνεια στην συνάντηση του Κοβενταρείου ότι για την αρχική συμμετοχή θα υποβληθούν προμελέτες που θα εξειδικευτούν στη συνέχεια ( μετά την έγκριση του φακέλου) και σε κάθε περίπτωση με την ενεργή συμμετοχή των ενδιαφερομένων καταστηματαρχών.

Η Δημοτική Αρχή έχει αποδείξει ότι ενδιαφέρεται έμπρακτα για την αναβάθμιση της πόλης σε όλα τα επίπεδα και η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή της.

Παρατηρείται, ωστόσο, μια συστηματική πολεμική από ορισμένους που στοχεύει στις επιλογές της Δημοτικής Αρχής και με μοναδική αντιπρόταση, την αδράνεια.

Δεν διεκδικούμε το αλάθητο αλλά πιστεύουμε ότι αν δεν σχεδιάσουμε άμεσα το μέλλον της πόλης τις συνέπειες της αδράνειας θα την πληρώσουν αργά η γρήγορα οι πολίτες αυτής της πόλης με την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τόσο τη δίκης τους όσο και των παιδιών τους.

Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι έχουμε αργήσει δραματικά και όσο αναβάλουμε αυτές τις επιλογές τόσο θα βρισκόμαστε μόνιμα πίσω σε σχέση με άλλες πόλεις που κάνουν άλματα με τη συμμετοχή πάντα των πολιτών.

Η επιλογή πάντα βρίσκεται στα χέρια των πολιτών αυτής τα πόλης για να στηρίξουν ή να απορρίψουν τις επιλογές της δημοτικής Αρχής με όρους μέλλοντος!

Ελπίζουμε ο Εμπορικός Κόσμος να αγνοήσει τις σειρήνες της παραπληροφόρησης, να συμμετάσχει στο πρόγραμμα «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» και να μη πετάξει άλλη μια ευκαιρία για την πόλη, ειδικά στις ιδιαίτερα δύσκολες εποχές που βιώνουμε….

Image
Image

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ
THARROSLOGO
ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ