Project compass ή στα ελληνικά σχέδιο πυξίδα, τιτλοφορείται το στρατηγικό πλάνο που παρουσιάστηκε χθες στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ. Το σχέδιο αποτελεί την πρόταση του συμβούλου McKinsey ώστε η εταιρεία να μπορέσει να συνεχίσει να είναι βιώσιμη και κερδοφόρος στο νέο περιβάλλον της αγοράς και κυρίως μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις δεσμεύσεις προς τους δανειστές και την ΕΕ για άνοιγμα της αγοράς, αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας του κλάδου, μείωση των εκπομπών ρύπων και αύξηση του μεριδίου των ανταγωνιστών.

Σε αυτό το περιβάλλον που η ΔΕΗ θα κληθεί να διαχειριστεί με μειωμένο τζίρο αλλά με τις ίδιες υποχρεώσεις, προκύπτει μια βασική εξίσωση στην οποία η εταιρεία οφείλει να βρει λύση. Αυτή δεν είναι άλλη από τη βελτίωση της σχέσης λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA/ καθαρού χρέους. 

Στην πραγματικότητα το project compass είναι ένα 5ετές μνημόνιο το οποίο καλείται να εφαρμόσει η ΔΕΗ και περιλαμβάνει διαρθρωτικές αλλαγές, όπως πχ η έμφαση στις ΑΠΕ αλλά και "δημοσιονομικά” μέτρα με στόχο τη μείωση των δαπανών, την αύξηση των κερδών και τη δραστική περικοπή του δανεισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες η παρουσίαση του συμβούλου δεν υπεισήλθε σε λεπτομερή ανάλυση των επιμέρους μέτρων που προτείνονται και περιορίστηκε στον οδικό χάρτη με τις 8 στρατηγικές προτεραιότητες.

Ωστόσο όπως αναλύθηκε προς τα μέλη του ΔΣ αυτή τη στιγμή η σχέση λειτουργικών κερδών και καθαρού δανεισμού δεν είναι βιώσιμη καθώς βρίσκεται στο 1 προς 8. Τι σημαίνει αυτό ως προς τους στόχους του business plan; Θα πρέπει να υπάρξει αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας προ φόρων τόκων και αποσβέσεων κατά 500 εκατ. ευρώ και σταθεροποίησή της στα επίπεδα του 1 έως 1,1 δισ ευρώ μέχρι το 2022, από 500 εκατ. ευρώ που είναι σήμερα. Την ίδια στιγμή θα πρέπει ο δανεισμός της ΔΕΗ από 3,9 δις ευρώ να πέσει στα 2 δισ. ευρώ.

Στην ίδια παρουσίαση έχει ενδιαφέρον ότι κυρίαρχη θέση είχε η αναγκαιότητα για στροφή στις ΑΠΕ, καθώς όπως υπογραμμίστηκε ο λιγνίτης δεν έχει μέλλον και για να είναι βιώσιμος τα επόμενα χρόνια χρειάζεται οικονομική στήριξη από ΑΔΙ (μηχανισμός διαθεσιμότητας ισχύος). 

Άλλα νούμερα δεν δόθηκαν σε σχέση με πιθανές αλλαγές στα τιμολόγια ή στο προσωπικό και η εξειδίκευση του πλάνου με συγκεκριμένα μέτρα δεν έγινε. 

Ωστόσο είναι σαφές ότι για να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι του πλάνου που θα βγάλει την επιχείρηση από το αδιέξοδο, είναι μονόδρομος η λήψη σκληρών αποφάσεων που θα ακουμπούν τόσο το ευαίσθητο θέμα των τιμολογίων όσο και θέματα μεγέθους και κόστους προσωπικού. Για παράδειγμα, μετά την παρουσίαση του πλάνου του συμβούλου θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη σε πρώτη φάση η τροποποίηση ή ακόμη και κατάργηση της περίφημης έκπτωσης συνέπειας του 15%. Εδώ να σημειωθεί ότι στις αρχές του έτους η διοίκηση της εταιρείας είχε αναφερθεί σε ενδεχόμενη εθελούσια έξοδο με στόχο την ανανέωση και όχι απαραίτητα τη μείωση του προσωπικού, που όμως θα έφερνε και μείωση του μισθολογικού κόστους λόγω του ότι νέοι θα αντικαταστήσουν παλιούς εργαζόμενους με υψηλές ωριμάνσεις. 

Σε γενικές γραμμές το πλάνο δείχνει αξιοσημείωτη μείωση του μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ στην παραγωγή αφού εκτός από την πώληση των λιγνιτών η εταιρεία θα αποσύρει επίσης σημαντικό αριθμό παλιών μονάδων. Με βάση την πρόταση του συμβούλου οδηγείται σε οριστική απόσυρση η Καρδιά (1200MW), ενώ με βάση τα νούμερα που ανακοινώθηκαν αφήνεται ανοιχτό παράθυρο για διατήρηση της μονάδας του Αμύνταιου (600MW). Οι αποσύρσεις και οι πωλήσεις λιγνιτών προτείνται να αντικατασταθούν με ΑΠΕ που θα φτάσουν το 2030 πάνω από τα 1500MW και θα αποτελούν πάνω από το 20 - 25% του δυναμικού της εταιρείας. Στο πλάνο της McKinsey περιλαμβάνονται και συνυπολογίζονται οι αλλαγές σε ρυθμιστικό επίπεδο (target model, ΑΔΙ, χρέωση προμηθευτή, ΥΚΩ κλπ).

Συγκεκριμένα, ως προς τις διαρθρωτικές αλλαγές που προτείνει το "μνημόνιο McKinsey” για της ΔΕΗ εδώ προτείνονται τα εξής σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν επισήμως από την εταιρεία:

1. Για τις ΑΠΕ μεσοπρόθεσμα προβλέπεται η εγκατάσταση 600MW μέχρι το 2022 και μακροπρόθεσμα μέχρι το 2030 να αποτελούν το 20 έως 25% του δυναμικού της εταιρείας, ήτοι πάνω από 1500 MW
2.  Επενδύσεις στη διανομή με έμφαση στους έξυπνους μετρητές
3. Αλλαγές στην εμπορική πολιτική και κυρίως ενίσχυση των προσπαθειών για βελτίωση της εισπραξιμότητας
4. Παρεμβάσεις για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε ορυχεία και μονάδες, καθώς εκτός από την πώληση των 930 μεγαβάτ λιγνιτών, θα αποσυρθούν ακόμη 1212MW μέχρι το 2021. Εδώ μεταξύ άλλων εξετάζεται η επένδυση σε μικρής κλίμακας LNG για μετατροποή πετρελαϊκών μονάδων  σε νησιά 
5. Επαναφέρονται τα σχέδια για αξιοποίηση των ακινήτων της εταιρείας, ενώ στόχος είναι να υπάρξει μείωση δαπανών και αλλαγή μοντέλου για τις υποστηρικτικές υπηρεσίες με αξιοποίηση συνεργειών
6. Έξοδος στο εξωτερικό κυρίως στα Βαλκάνια
7. Παροχή νέων υπηρεσιών και προϊόντων
8. Μείωση του κόστους που προκύπτει από ρυθμιστικές χρεώσεις όπως χρέωση προμηθευτή, δημοπρασίες ΝΟΜΕ διατήρηση εσόδων όπως τα ΑΔΙ για μονάδες της ΔΕΗ, αξιοποίηση της νέας αγοράς (target model) ως εργαλείο αντιστάθμισης κινδύνων και πλήρης ανάκτηση των ΥΚΩ

Πηγή: http://www.capital.gr


Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018, αποφάσισε:
1. Την  εκλογή ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκη (Εκτελεστικό Μέλος) και τη συγκρότησή του σε Σώμα.
2. Την εκλογή του κ. Γεωργίου Ανδριώτη (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος), σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας,  ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθόσον συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο.

H σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν των ανωτέρω, με την Ιδιότητα εκάστου Μέλους του παρατιθέμενη αντιστοίχως, έχει ως εξής:

•Παναγιωτάκης Εμμανουήλ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος. Θητεία του έως και τις 6.6.2021

• Ανδριώτης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πολιτικός Μηχανικός. Θητεία του έως τις 10.7.2019.

• Αλεξάκης Παναγιώτης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Οικονομολόγος/Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θητεία του έως τις 17.12.2018.

• Βασιλάκης Δημήτριος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανολόγος – Μηχανικός. Θητεία του έως τις 10.7.2019.

• Βατάλης Άρης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Υπάλληλος της ΔΕΗ Α.Ε. – Τεχνικός. Θητεία του έως τις 17.12.2018.

• Καραλευθέρης Παντελής, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Υπάλληλος της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκπρόσωπος των Εργαζομένων. Θητεία του έως τις 5.6.2019.

• Παπαγεωργίου Χρήστος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός Μηχανικός. Θητεία του έως τις 10.7.2019.

• Σταθάκης Λάζαρος, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Χημικός Μηχανικός. Θητεία του έως τις 10.7.2019.

• Τοπαλής Φραγκίσκος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος/Καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Θητεία του έως τις 10.7.2019.

• Φούντη Μαρία, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανολόγος – Μηχανικός/Καθηγήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Θητεία της έως τις 10.7.2019.

• Φωτόπουλος Νικόλαος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Υπάλληλος της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκπρόσωπος των Εργαζομένων. Θητεία του έως τις 5.6.2019.

Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις υπογράφηκε την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, μεταξύ της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και της Διοίκησης της ΔΕΗ Α.Ε.

Τη νέα ΕΣΣΕ προσωπικού ΔΕΗ με ισχύ για τα επόμενα τρία χρόνια 28/5/2018 έως 28/5/2021 συνυπέγραψαν και οι Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι – Μέλη της Ομοσπονδίας οι οποίοι από την πρώτη στιγμή ήταν παρόντες στις διαπραγματεύσεις, καταθέτοντας και τις δικές τους προτάσεις.

Η νέα ΕΣΣΕ έχει θετικό πρόσημο και τα καλύτερα δυνατά χαρακτηριστικά για τη δεδομένη συγκυρία.

Η συμφωνία ανάμεσα στη Διοίκηση της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ με τα Σωματεία – Μέλη της ήταν αποτέλεσμα μιας μακράς και διαρκούς διαπραγμάτευσης με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Με τη νέα ΕΣΣΕ ικανοποιούνται οι βασικοί άξονες και οι στόχοι που είχαν τεθεί από την πρώτη στιγμή της διαπραγμάτευσης, ενώ παραμένουν προς λύση αδικίες του παρελθόντος με βάση και τα αιτήματα των Συλλόγων – Μελών.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και τα Σωματεία – Μέλη της δηλώνουν την ετοιμότητά τους για νέες διεκδικήσεις και επαναλαμβάνουν τη δέσμευσή τους στον αγώνα για τη σωτηρία της μεγαλύτερης Βιομηχανικής Επιχείρησης της χώρας.

Η πλειονότητα των εργαζομένων στις λιγνιτικές μονάδες Μεγαλόπολης και Φλώρινας που διατίθενται προς πώληση, θα μετακινηθούν στις θυγατρικές που θα αποσχιστούν από τη ΔΕΗ και θα μεταφερθούν στον νέο ιδιοκτήτη, ενώ το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που έχει αναγγελθεί και περιλαμβάνεται στον νόμο για την αποεπένδυση θα περιοριστεί πιθανότατα δραστικά.

Στην απόφαση αυτή προσανατολίζεται η ΔΕΗ, όπως ανέφεραν χθες το βράδυ αρμόδια στελέχη της επιχείρησης, ενώ σήμερα αναμένεται να ξεκαθαρίσει η εικόνα ως προς τον τόπο και τον χρόνο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με αντικείμενο μεταξύ άλλων την εκκίνηση της διαδικασίας πώλησης, ύστερα από την κατάληψη της ΓΕΝΟΠ στα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης.

Σημειώνεται ότι ο νόμος για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων (4533/2018) προβλέπει αφενός απαγόρευση απόλυσης του προσωπικού που προέρχεται από τη ΔΕΗ για έξι χρόνια μετά την πώληση, αλλά και ρήτρα σύμφωνα με την οποία η ΔΕΗ επί δύο χρόνια οφείλει να απέχει από την επαναπρόσληψη προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες εταιρίες, «προκειμένου να μην διακυβευθεί η οικονομική βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα αυτών κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους».

Η επίλυση του εργασιακού είναι ένα από τα σημαντικά ζητήματα για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού καθώς το αναγκαίο προσωπικό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία μονάδων και ορυχείων ενώ από την άλλη πλευρά η ύπαρξη πλεονάζοντος προσωπικού αυξάνει το κόστος λειτουργίας.

Ο νόμος προβλέπει την προκήρυξη του διαγωνισμού για την πώληση των μονάδων 3 , 4 της Μεγαλόπολης και της μονάδας Μελίτης Φλώρινας ως το τέλος του Μαΐου ενώ θα πρέπει παράλληλα να «τρέξουν» οι διαδικασίες για την απόσχιση, την πρόσληψη συμβούλων , κ.α. ζητήματα για τα οποία καλούνται να αποφασίσουν το ΔΣ και η γενική συνέλευση των μετόχων.

Το εθνικό έγκλημα ολοκληρώθηκε. Η περιοχή μας και οι μελλοντικές γενιές θα ζήσουν πρωτόγνωρες καταστάσεις μετά την πώληση-ξεπούλημα της ΔΕΗ. Οι ευθύνες των τοπικών βουλευτών και της Περιφερειακής αρχής είναι τεράστιες.

Τα βασικά προτάγματα του συνδυασμού «Ανατροπή-δημιουργία», ότι η ενέργεια και τα νερά είναι δημόσια αγαθά και δεν τα διαπραγματευόμαστε, στα οποία πίστεψαν οι πολίτες και μας τίμησαν με την ψήφο τους, έμειναν στα λόγια. Παρότι πριν από 2,5 χρόνια την εξέλιξη αυτή την είχα προβλέψει και είχα ανεξαρτητοποιηθεί βλέποντας την ανικανότητα της Περιφερειακής αρχής να διαχειριστεί τόσο σοβαρά θέματα, με λύπη μου διαπιστώνω ότι είχα δίκαιο.

Οι περισσότεροι περιφερειακοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης παρότι πιστεύω ότι αντιλήφτηκαν την σοβαρότητα του θέματος, ολιγώρησαν δεν αντέδρασαν και έμειναν άφωνοι στο Περιφερειακό Συμβούλιο προσδοκώντας πιθανόν την ανάληψη μιας έμμισθης θέσης ευθύνης.

Ζητώ συγνώμη από τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας που με εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους πιστεύοντας στα προτάγματα του συνδυασμού και παρά τις προσπάθειες μου με την ανεξαρτητοποίηση μου και με διαρκείς παρεμβάσεις στο εσωτερικό του συνδυασμού δεν κατάφερα να αποτρέψω την αλλαγή πορείας των δεσμεύσεων.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ
Tharos.gr Logo
ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ