Ρύθμιση οφειλών προς τον Δήμο Εορδαίας έως 100 δόσεις

Ο Δήμος Εορδαίας ενημερώνει ότι με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, παρατάθηκε έως 31/12/2019 ο Ν. 4611/2019 που αφορά την ρύθμιση οφειλών. Ειδικότερα, δίνεται η δυνατότητα σε οφειλέτες των ΟΤΑ α’ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, να ρυθμίσουν τις οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και τις 29/11/2019, σε έως 100 δόσεις, κατόπιν αιτήσεως τους.

Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν ποσοστό απαλλαγής από 100% έως 50% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ) προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεχθούν.

Πιο συγκεκριμένα οι ρύθμιση οφειλών μπορεί να γίνει ως εξής :

  • Με εφάπαξ καταβολή, απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

  • Από δύο (2) έως και είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).

  • Από είκοσι πέντε (25) έως και σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).

  • Από σαράντα εννέα (49) έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).

  • Από εβδομήντα τρεις (73) έως και εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.

Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο έως και τις 31/12/2019 στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Εορδαίας. (Τηλ. Πληροφοριών : 2463350160)

Image
Image

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ
THARROSLOGO
ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ