Τις βάσεις για άλλη μία επιτυχημένη διοργάνωση θέτει ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς, προετοιμάζοντας το 3rd Fur Shopping Festival που θα διεξαχθεί 1-3 Νοεμβρίου 2018 στο Εκθεσιακό Κέντρο Γούνας Δυτικής Μακεδονίας.

Πρόκειται για ένα εκθεσιακό γεγονός για χονδρικές και λιανικές πωλήσεις προϊόντων γούνας, δερμάτινων ειδών και αξεσουάρ από γούνα, που αναμένεται να προσελκύσει και φέτος εμπορικούς επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων ξεκίνησε από τη Δευτέρα 20 Αυγούστου, ενώ ήδη το ενδιαφέρον για συμμετοχή από πλευράς γουνοποιητικών επιχειρήσεων από την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό είναι πολύ μεγάλο.

Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση αιτήσεων είναι η 31ηΑυγούστου 2018.

Οι ενδιαφερόμενες γουνοποιητικές επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς στα τηλέφωνα 24670-22353 και 24670-23116 ή στο email info@akf.gr

To 3rd Fur Shopping Festival διοργανώνει ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς σε συνεργασία με τη ΔΕΘ – HELEXPO.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης υπέγραψε νέα Πρόσκληση συνολικού προϋπολογισμού 900.000 €, που αφορά στην υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση δημιουργίας Περιφερειακής Δομής στήριξης της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας, με δικαιούχους την Περιφέρεια και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και περίοδο υποβολής προτάσεων μέχρι 20/8/2018.

Σκοπός της δράσης είναι η διαρκής στήριξη της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Μακεδονία μέσω μιας εξειδικευμένης Περιφερειακής Δομής Στήριξης της Καινοτομίας και της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας. Η Δομή στήριξης της επιχειρηματικότητας που θα υποστηρίζει και το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας & Καινοτομίας προβλέπεται να συμβάλλει, αποτελεσματικά, στην υλοποίηση του περιφερειακού σχεδίου Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Δυτικής Μακεδονίας και τη διαρκή διεξαγωγή και λειτουργία διαδικασιών επιχειρηματικής ανακάλυψης, εξασφαλίζοντας τη συνεκτική λειτουργία του, τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων ρόλων και λειτουργιών και τη δυναμική εξέλιξή του, με όρους δημοκρατικής και αποτελεσματικής συμμετοχής. Κατ’ επέκταση θα συμβάλει στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων για την ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ των δικτύων έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ), της Επιχειρηματικής Κοινότητας ή του Επιχειρηματικού ιστού καθώς και των εκπαιδευτικών και ερευνητικών κέντρων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Η δράση της Περιφερειακής Δομής στήριξης της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας θα υλοποιηθεί με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Ταμείου (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες υποβολής των προτάσεων θα βρίσκεται στην ενότητα των προσκλήσεων της ιστοσελίδας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ) : www.pepdym.gr.

Θετική είναι η αποτίμηση της δράσης των τριών νέων μορφών αστυνόμευσης που εφαρμόζονται με επιτυχία σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και συμπληρώνουν τις δράσεις εμφανούς αστυνόμευσης, κυρίως σε θέματα γενικής αστυνόμευσης μέσω της διενέργειας περιπολιών και της παροχής υπηρεσιών σε πολίτες.

Το πλέγμα των νέων θεσμών αστυνόμευσης της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει: τις Κινητές Αστυνομικές Μονάδες (Κ.Α.Μ.) των Διευθύνσεων Αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, τους τρεις Τοπικούς Αστυνόμους της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Βελβεντού, την Τοπική Κοινότητα Τσοτυλίου και τη Δημοτική Κοινότητα Αιανής και τους αστυνομικούς-ποδηλάτες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς.

Οι αστυνομικοί που στελεχώνουν τους παραπάνω τρεις θεσμούς βρίσκονται καθημερινά δίπλα στον πολίτη, στοχεύοντας στην βελτίωση της καθημερινότητάς του, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα το ανθρώπινο πρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η επιτυχία των νέων μορφών αστυνόμευσης αποτυπώνεται χαρακτηριστικά και στα ποσοτικά αποτελέσματα της δράσης τους. Όσον αφορά τη δραστηριότητα των Κ.Α.Μ. των Διευθύνσεων Αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, το τελευταίο εξάμηνο έχουν πραγματοποιηθεί:
• 588 προγραμματισμένα δρομολόγια,
• 3.990 επισκέψεις πολιτών,
• 48 επισκέψεις σε φορείς,
• 288 περιπτώσεις παροχής πληροφοριών για έκδοση εγγράφων,
• 319 θεωρήσεις εγγράφων και
• 36 περιπτώσεις παροχή συνδρομής – βοήθειας, επίλυση διαφορών – παραπόνων
Όσον αφορά τη δραστηριότητα των Τοπικών Αστυνόμων της Δημοτικής Κοινότητας Βελβεντού και της Τοπικής Κοινότητας Τσοτυλίου το τελευταίο εξάμηνο και της Δημοτικής Κοινότητας Αιανής από τις 25 Απριλίου του τρέχοντος έτους έχουν πραγματοποιηθεί:
• 163 επισκέψεις πολιτών,
• 46 επισκέψεις σε φορείς,
• 38 περιπτώσεις παροχή πληροφοριών για έκδοση εγγράφων,
• 28 θεωρήσεις εγγράφων και
• 136 περιπτώσεις παροχή συνδρομής – βοήθειας, επίλυση διαφορών – παραπόνων.

Όσον αφορά τη δραστηριότητα των αστυνομικών - ποδηλατών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς, από την 21 Μαΐου του τρέχοντος έτους πραγματοποιήθηκαν:

• 96 έλεγχοι ατόμων,
• 14 έλεγχοι ξενοδοχείων,
• 14 έλεγχοι τουριστικών και λοιπών καταστημάτων,
• 24 έλεγχοι τουριστικών λεωφορείων και οχημάτων και
• 253 περιπτώσεις παροχή συνδρομής.
Στο χρονικό διάστημα λειτουργίας τους έχουν ενσωματωθεί στις τοπικές κοινωνίες των περιοχών δραστηριοποίησής τους, μέσω της ανάπτυξης σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης, κατανόησης και συνεργασίας με υπηρεσίες, φορείς και πολίτες, εξασφαλίζοντας την ικανοποιητική επίλυση των προβλημάτων τους και ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειάς τους.
Με τη λειτουργία των παραπάνω μορφών αστυνόμευσης δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες, ακόμη και των πιο απομακρυσμένων περιοχών, να ευρίσκονται σε άμεση επαφή με την Αστυνομία, ενισχύοντας ταυτόχρονα την αστυνομική παρουσία και δράση στις τοπικές κοινωνίες.
Επιπλέον, οι νέες αυτές δομές έχουν τόσο συμβουλευτικό χαρακτήρα παρέχοντας οδηγίες στους πολίτες, για τον τρόπο προφύλαξής τους από παράνομες πράξεις σε βάρος τους, όσο και προληπτικό χαρακτήρα, αποτρέποντας την τέλεση εγκληματικών πράξεων.
Οι νέες αυτές ευέλικτες δομές αστυνόμευσης έρχονται να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και εντάσσονται στις δράσεις εμφανούς αστυνόμευσης, με την παρουσία περισσότερων αστυνομικών δίπλα στον πολίτη.

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε το πρωτότυπο σεμινάριο με τίτλο «Πώς να αυξήσετε την κερδοφορία της επιχείρησης σας σε 90 ημέρες!» στα πλαίσια της Επετειακής 10η Γενικής Εμπορικής Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας EgnatiaExpo. Πάνω από 70 επαγγελματίες της περιοχής, ανταποκρίθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου, στην πρόσκληση που απηύθυναν ο Εμπορικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας και το ΕΒΕ Ν. Κοζάνης, και παρακολούθησαν το σεμινάριο με εισηγήτρια την Οικονομολόγο Παναγιώτα Αλεξίου.
Η εκδήλωση είχε στόχο να εξηγήσει στους επαγγελματίες πώς να αντιμετωπίσουν τα πολλαπλά εμπόδια (κρίση, απουσία ισχυρού brand name, διατήρηση την υπόστασής της στην αγορά, αύξηση κερδοφορίας.
Η εισηγήτρια αφού ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για την παρουσία τους, παρουσίασε μεθόδους για να αντιμετωπιστούν αποτυχίες, αναβλητικότητα, και στρατηγικές για να αυξήσουν την κερδοφορία της επιχείρησής τους μέχρι και 50% στις επόμενες 90 ημέρες, και να βελτιώσουν το εργασιακό και επιχειρησιακό τους περιβάλλον εν γένει.
Δόθηκαν εναλλακτικές για το πώς και πότε θα δημιουργήσουν ένα πλάνο δράσης και πώς θα δομήσουν τις εργασίες κάθε εβδομάδας τις επόμενες δώδεκα εβδομάδες, για το πως θα δυναμώσει η ομάδα τους, το πώς θα πουλήσουν περισσότερο και πώς οι πελάτες τους θα επαναλάβουν τις αγορές τους, και το πώς θα δημιουργήσουν ένα σύστημα που θα υποστηρίζει κάθε καινούριο project, νέο προϊόν, επέκταση ή άλλη επένδυση.
Στο πέρας της συζήτησης, υπήρξε γόνιμος διάλογος κατά τον οποίο συζητήθηκαν οι ανησυχίες και οι προβληματισμοί των συμμετεχόντων.
Η Παναγιώτα Αλεξίου (MBA, CPC,  GCDF), είναι  πιστοποιημένη εισηγήτρια, οικονομολόγος, λογίστρια, πιστοποιημένη ICF coach, με 8ετή εμπειρία σε business, executive & leadership τομείς. Έχει μιλήσει σε συνέδρια του MONEY SHOW, SKYWALKER, ICF GREECE, AIESEC, και η εταιρία της "Success Is Simple (S.i.s.) Limited"  δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Αγγλία.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας/Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και εκπρόσωποι εμπλεκόμενων φορέων (stakeholders) του έργου ECOWASTE4FOOD, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα InterregEurope, παρευρέθηκαν στην συνάντηση των εμπλεκόμενων φορέων που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Μαΐου στα γραφεία του ΠΤΑΔΜ στην Κοζάνη.

Ο στόχος της συνάντησης ήταν η ανασκόπηση των δράσεων του έργου που έχουν υλοποιηθεί μέχρι στιγμής, η αποτίμηση των αποτελεσμάτων των Cross-Visits επισκέψεων στις οποίες συμμετείχε το Περιφερειακό Ταμείο

Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και η παρουσίαση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Cross-Visit επίσκεψης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Επιπλέον, σκοπός της συνάντησης ήταν να παρουσιαστεί το πρώτο σχέδιο δράσης για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπως διαμορφώθηκε βάση των εμπειριών που προσκομίστηκαν από την αλληλεπίδραση των εμπλεκόμενων φορέων όλου του προγράμματος και των καλών πρακτικών που εφαρμόζουν.

Μέσω διαλόγου και συζητήσεων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της συνάντησης και που θα συνεχιστεί σε επόμενες συναντήσεις εμπλεκόμενων φορέων, θα οριστικοποιηθούν οι δράσεις του σχεδίου με απώτερο στόχο την ένταξη των δράσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας και τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην μείωση των απορριμμάτων τροφίμων στη Δυτική Μακεδονία. Ήδη, κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης επανακαθορίστηκαν βασικές παράμετροι των δράσεων και δόθηκαν νέες κατευθύνσεις για το ανασχεδιασμό και την εξειδίκευση των δράσεων του σχεδίου.

Σελίδα 1 από 5
Image
Image

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ
THARROSLOGO
ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ