Ένα από τα ονομαστότερα παζάρια στην Περιφέρεια Γρεβενών και το μοναδικό στα Βέντζια στα χρόνια της

Τουρκοκρατίας ήταν το Βέντζι παζάρ που τελούνταν κατ’ έτος στον οικισμό Βέντζι (νυν Κέντρο). Πωλητές, αγοραστές, πανηγυριώτες προσέρχονταν όχι μόνο από την περιφέρεια Βεντζίων αλλά κι από Κοζάνη, Σιάτιστα, Δεσκάτη.

Η κοινότητα Κνίδης με ενέργειές της κατόρθωσε το 1929 να μεταθέσει τον τόπο της πανηγύρεως στην Κοπρίβα με πρώτο έτος τέλεσης το 1930.

Ο κλητήρ της κοινότητας Ελάτης Αθ. Κούσιας επέδωκε στις 3 Μαΐου 1937 ημέρα Τρίτη στους κοινοτικούς συμβούλους κ.κ. Φώτιο Νάνο, Ιωάννην Μπούνταν και Κων/νον Γρίβαν την πρόσκλησιν του προέδρου «περί τελέσεως ετησίας εμποροπανηγύρεως εν Κέντρω Γρεβενών». Το κ.σ με πρόεδρο το Χρ.Κούσια παμψηφεί αποφασίζει την τέλεση εν Κέντρω ετησίας εμποροπανηγύρεως διαρκείας τριών ημερών κατά το από 25ης Αυγούστου μέχρι της 5ης Σεπτεμβρίου εκάστου έτους χρονικό διάστημα προς εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιφέρειας Κέντρου οι οποίοι τυγχάνουν κυρίως κτηνοτρόφοι, διότι η κοινότης απέχει 12 ώρες από την επαρχιακή πόλη των Γρεβενών, 15 ώρες από τη Σιάτιστα και 12 ώρες από Κοζάνη και δε δύναται η περιφέρεια να διαθέσει τα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα αυτής εις άλλας εμποροπανηγύρεις.

Ο έπαρχος Γρεβενών στις 18 Αυγούστου 1937 με έγγραφο στο Νομάρχη σχετικά με την εμποροπανήγυρη Κέντρου τοποθετείται ως ακολούθως:

1. Στις 14-7-37 υποβλήθηκε αναφορά των κοινοτήτων Κέντρου, Σαρακίνης, Ποντινής και Τουρνικίου σχετικά με την τέλεση εμποροπανήγυρης στον οικισμό Κέντρο στα τέλη Αυγούστου εκάστου έτους. 2. Με διαταγή του υπουργείου Οικονομικών 10-8-37 διετάχθημεν να απαντήσουμε για την καταλληλότητα του χρόνου τέλεσης της εμποροπανήγυρης στην κοινότητα Κέντρου δεδομένου ότι η ημερομηνία συμπίπτει με την εμποροπανήγυρη Κνίδης και η ταυτόχρονη τέλεση θα παραβλάψει ουσιωδώς τα συμφέροντα της κοινότητας Κνίδης. 3. Ανακοινώσαμε στον πρόεδρο Κέντρου ότι η ετησία εμποροπανήγυρη στην κοινότητα Κνίδης είναι αρκετή για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της περιφέρειας Βεντζίων. 4. Σε περίπτωση που η κοινότητα Κέντρου επιμένει στην τέλεση της εμποροπανήγυρης σε συνεννόηση με τις γειτονικές κοινότητες να ορίσει ημερομηνία απέχουσα δύο μήνες τουλάχιστον από τη χρονολογία τελέσεως της ημερομηνίας Κνίδης.

Ο Υπουργός οικονομικών Ι. Αρβανίτης στις 13-10-37 έχοντας υπόψη το έγγραφο της Νομαρχίας Κοζάνης γνωρίζει ότι δεν εγκρίνει την τέλεση ετήσιας εμποροπανήγυρης στην κοινότητα Κέντρου καθ’ όσον η τελουμένη στην κοινότητα Κνίδης εξυπηρετεί πλήρως τα συμφέροντα της περιφέρειας Βεντζίων.

Ο Έπαρχος Γρεβενών στις 18-6-38 υποβάλλει στο Νομάρχη Κοζάνης τις αποφάσεις των συμβουλίων των κοινοτήτων Ποντινής, Σαρακίνης, Παλαιοχωρίου και Ελάτης περί τελέσεως ετησίας εμποροπανηγύρεως εν Κέντρω κατά το από 25ης Αυγούστου μέχρι 5 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Σύμφωνα με τον Έπαρχο ο ορισθείς χρόνος δια την τέλεση της εμποροπανηγύρεως Κέντρου δε θεωρείται κατάλληλος, καθόσον κατά την ιδίαν περίπου εποχή ήτοι κατά το Αον ή Βον δεκαήμερο του Σ/μβρίου τελείται ετησία εμποροπανήγυρις και εις την γειτονική κοινότητα Κνίδης και κατά συνέπεια η ταυτόχρονος σχεδόν τέλεση εμποροπανηγύρεων εις αμφοτέρας τις ανωτέρω κοινότητες θέλει παραβλάψει ουσιωδώς τα συμφέροντα της κοινότητας Κνίδης (60/670).

Η κοινότης με ενέργειες του προέδρου κ. Ε. Ιωαννίδη κατόρθωσε με νόμο «Περί συστάσεως εμποροπανηγύρεως εν τη κοινότητι Κέντρου ΦΕΚ 467 της 2 Νοεμβρίου 1939 (Τεύχος Α΄) η τέλεσις ετησίας εμποροπανηγύρεως εν τη κοινότητι Κέντρου του Νομού Κοζάνης από της 9ης μέχρι της 12ης Αυγούστου εκάστου έτους», να τελεσθεί το 1940 η γνωστή εμποροπανήγυρη.

Η εμπορική πανήγυρη μετά την ανασύστασή της πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Αυγούστου 1940 (Μ.Β 28-7-40).

 

Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών σε συνεργασία με τον σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών ΠΕ Γρεβενών «ΔΩΡΟ ΖΩΗΣ» για τους πυρόπληκτους. Η εθελοντική αιμοδοσία θα γίνει την Πέμπτη 9 Αυγούστου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο

Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως Γρεβενών.

Μήνυση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά των Δικαστών που χειρίστηκαν την υπόθεση της μελέτης κατασκευής της ΒΕΠΕ Γρεβενών, κατέθεσε ο αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δυτικής Μακεδονίας, Αντώνης Δασκαλόπουλος.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Κοζάνης ο κ. Δασκαλόπουλος επισήμανε ότι προχώρησε στην ενέργεια αυτή, γιατί δεν εξετάστηκε από κοινού, τόσο η δική του αναφορά όσο και η ανώνυμη, που έγιναν το ίδιο διάστημα στην Εισαγγελία Γρεβενών.

Όπως τόνισε εξετάστηκε μόνο η ανώνυμη αναφορά για την οποία απαλλάχτηκαν με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Δυτικής Μακεδονίας από τις κατηγορίες για τα αδικήματα της απιστίας, της απάτης και της ψευδούς βεβαίωσης τα τέσσερα πρόσωπα, τα οποία εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δυτικής Μακεδονίας, Αντώνη Δασκαλόπουλο η ανώνυμη αναφορά δεν εμπεριείχε στοιχεία, όπως συμβαίνει με τη δική του αναφορά.

Η υπόθεση αυτή αφορούσε τη μελέτη, που συνέταξε την περίοδο 2007-2008 η ΑΝ.ΓΡΕ. αντί 800.000 ευρώ και η οποία, σύμφωνα με το αρχικό κατηγορητήριο δεν έχει παραληφθεί ποτέ από τις υπηρεσίες της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Γρεβενών.

Σύμφωνα με το βούλευμα των Εφετών δεν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για τα αδικήματα που αποδίδονταν στους τέσσερις εμπλεκόμενους της υπόθεσης, στον πρώην νομάρχη Γρεβενών, Δημοσθένη Κουπτσίδη, όσο και στην τριμελή επιτροπή παραλαβής, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο πρώην βουλευτής Γρεβενών, Τιμολέων Κοψαχείλης.

Παράλληλα όπως ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δυτικής Μακεδονίας, Αντώνης Δασκαλόπουλος, κατήγγειλε στο Υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τους υπαλλήλους του ΣΔΟΕ για το ότι δεν κατέθεσαν στο πόρισμά τους αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία να επιβεβαιώνεται ότι εκπονήθηκε η μελέτη της ΒΕΠΕ Γρεβενών.

Πηγη

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης συμμετοχή του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γρεβενών στη δράση «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία», στην οποία περιλαμβάνεται η συλλογή και τήρηση στοιχείων Γενεαλογίας των αλόγων φυλής Πίνδου και των κρεοπαραγωγών αγελάδων της Ελληνικής Κόκκινης Φυλής.

Στόχος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γρεβενών, που θα είναι ο μοναδικός φορέας σ’ ολόκληρη την Βόρεια Ελλάδα που καλύπτει δύο διαφορετικά είδη ζώων και τις τρεις αντίστοιχες ενέργειες, είναι η διατήρηση των Γενεαλογικών Βιβλίων και η έκδοση πιστοποιητικών Γενεαλογίας (pedigree), τόσο για τα άλογα Πίνδου, όσο και για τις εκτροφές της Ελληνικής Κόκκινης Φυλής.

Η διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες και στη Δράση αυτή περιλαμβάνονται: 81 εκμεταλλεύσεις αλόγων φυλής Πίνδου, με συνολικό αριθμό 1496 ζώων, που βρίσκονται σε όλη την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και στις Περιφερειακές Ενότητες Σερρών και Κιλκίς και 44 εκμεταλλεύσεις με κρεοπαραγωγές αγελάδες της Ελληνικής Κόκκινης Φυλής, συνολικού αριθμού 3.411 ζώων , που βρίσκονται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Πηγή

Η απαράμιλλη φυσική ομορφιά , η μοναδικότητα του τοπίου , τα πολλά υποσχόμενα αρχαιολογικά ευρήματα , τα εξαιρετικής  αρχιτεκτονικής  πέτρινα γεφύρια της ευρύτερης  περιοχής του Σπηλαίου Γρεβενών δημιούργησαν το ευνοϊκό  περιβάλλον για να υπογραφεί μια προγραμματική  σύμβαση ανάμεσα στο Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας .

Για την πληρέστερη και εγκυρότερη ενημέρωση των κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής και όχι μόνο ο Αντιπερειφερειάρχης  Παιδείας Πολιτισμού  και Αθλητισμού  κ.  Αντώνης Δασκαλόπουλος και η Προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων κ. Σόνια Δημάκη διοργανώνουν ημερίδα στο Δημοτικό Σχολείο Σπηλαίου Γρεβενών την Κυριακή 12 Αυγούστου και ώρα 11 π.μ.

Image
Image

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ
THARROSLOGO
ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ