Χρ. Πετρόχειλος, Γεν. Διευθυντής «kIEFER TEK»: Για την Κοζάνη, τη Δυτική Μακεδονία ξεκινά μια νέα εποχή, που θα πρωταγωνιστήσουν οι ΑΠΕ

Το μεσημέρι της Τετάρτης στο “Ξενοδοχείο” Έλενα”  ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας kIEFER TEK (φωτοβολταϊκά & βιοαρείο), κ. Χρήστος Πετρόχειλος, παραχώρησε συνέντευξη τύπου, σχετικά με τα φωτοβολταϊκά που θα εγκατασταθούν στην περιοχή μας το επόμενο χρονικό διάστημα.

Η kIEFER TEK είναι κατασκευαστική εταιρεία Ελληνικών συμφερόντων και κατασκευάζει  μονάδες ΑΠΕ. Αυτή τη στιγμή έχει 120 άτομα μόνιμο προσωπικό σε όλη τη χώρα, και 5 παραρτήματα, (Γρεβενά-Κοζάνη, 2 Θεσσαλονίκη και Αθήνα).  

 

 

Χ. Πετρόχειλος:  ‘Ήρθαμε στη Δυτική Μακεδονία και θα μείνουμε”

Ο κ. Πετρόχειλος αφού έκανε μια σύντομη περιγραφή της εταιρίας του ανέφερε:  “Το πλάνο μας είναι τα επόμενα χρόνια στη Δυτική Μακεδονία να φτάσουμε τις 100 θέσεις εργασίας, από 20 που είναι τώρα. Για την Κοζάνη τη Δυτική Μακεδονία ξεκινά μια νέα εποχή που θα πρωταγωνιστήσουν οι ΑΠΕ”. 

Όραμά μας είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και πιστεύουμε στην αναγκαιότητα να στραφεί η οικονομία προς την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Αναλαμβάνοντας τη μελέτη και κατασκευή μονάδων παραγωγής πράσινης ενέργειας ενισχύουμε την αειφόρο ανάπτυξη, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος.

Μέσα από τα έργα μας επιδιώκουμε δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας παρέχοντάς τους υψηλή ποιότητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Ακολουθώντας διαρκώς τις τεχνολογικές εξελίξεις, επιδιώκουμε τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης μας για την επίτευξη ενός άριστου επιχειρηματικού αποτελέσματος.

Αξίες που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας μας είναι τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, η αξιοπιστία, οι υψηλές επενδυτικές αποδόσεις, η αύξηση της κερδοφορίας για τον πελάτη, τα ανταγωνιστικά αποτελέσματα, η καινοτομία και ο σεβασμός προς το περιβάλλον.

 

Βιοαέριο

Η kIEFER TEK E.Π.Ε., εξειδικεύεται στη μελέτη, αδειοδότηση, εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση μονάδων παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου με σκοπό τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ισχύος. 

Το βιοαέριο, παράγεται από την αναερόβια χώνευση κτηνοτροφικών κυρίως αποβλήτων (λύματα από χοιροστάσια, βουστάσια), αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων, καθώς και από αστικά οργανικά απορρίμματα. Αποτελείται από 65% μεθάνιο και 35% διοξείδιο του άνθρακα και μπορεί να αξιοποιηθεί ενεργειακά, μέσω της τροφοδοσίας του σε μηχανές εσωτερικής καύσης, σε καυστήρες αερίου ή σε αεροστρόβιλο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα μίας μονάδας βιοαερίου είναι το πολύ χαμηλό (έως μηδαμινό) κόστος πρώτων υλών σε αντίθεση με το κέρδος των παραγόμενων προϊόντων του.

 

Αδειοδότηση Μονάδων Βιοαερίου

Η ανέγερση κάθε νέας μονάδας παραγωγής βιοαερίου απαιτεί πλήθος αδειών. Λόγω της πολυπλοκότητας της, η τεχνολογία βιοαερίου είναι αρκετά νέα σε πολλές χώρες και ειδικότερα στην Ελλάδα δεν υπάρχει αρκετή εμπειρία στην αξιολόγηση των σταθμών βιοαερίου.

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία σχεδιασμού απαιτεί τεχνογνωσία, δεδομένου ότι χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών τεχνολογιών. Για το λόγο αυτό, υποστηρίζουμε τους πελάτες μας με πλήρη τεχνική τεκμηρίωση, η οποία είναι απαραίτητη για την κατασκευή του έργου.

 

Υδροηλεκτρικά

Η kIEFER TEK E.Π.Ε. αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες μελέτες, την αδειοδότηση, την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη διαχείριση μικρών υδροηλεκτρικών έργων.

Η μελέτη μιας υδροηλεκτρικής εγκατάστασης περιλαμβάνει διάφορες φάσεις, η έκταση και η εμβάθυνση των οποίων εξαρτάται σημαντικά από το χαρακτήρα και το μέγεθος της εγκατάστασης.

Για την ολοκλήρωση ενός υδροηλεκτρικού έργου απαιτούνται τρία είδη μελετών.

Πρώτα γίνεται η μελέτη σκοπιμότητας με σκοπό να διαπιστωθεί εάν η εξεταζόμενη θέση χρήζει περισσότερης διερεύνησης.Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει τα εξής:

  • Προσδιορισμό του ύψους πτώσης και αρχική επιλογή της θέσης υδροληψίας, καθώς και της θέσης του σταθμού παραγωγής.
  • Χάραξη της καμπύλης διάρκειας παροχής της θέσης, για την εκτίμηση της ετήσιας παραγωγής ενέργειας και τον υπολογισμό των ετήσιων εσόδων του έργου.
  • Εκτίμηση του κόστους κατασκευής του έργου µε βάση τη μορφολογία της περιοχής, το μήκος του αγωγού πτώσης, τον τύπο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και την απόσταση της διασύνδεσης µε το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.
  • Προσδιορισμό της οικονομικής βιωσιμότητας του έργου, µε τον υπολογισμό των απαραίτητων οικονομικών δεικτών και εξαγωγή συμπερασμάτων.

Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της μελέτης σκοπιμότητας αποβεί θετικό και ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να προχωρήσει στην εκπόνηση του έργου, πραγματοποιείται στη συνέχεια η προμελέτη εγκατάστασης. Σκοπός της είναι η διαμόρφωση και η διαστασιολόγηση του έργου, όπως προκύπτει από την εξέταση και ανάλυση διαφόρων εναλλακτικών λύσεων. Το επίπεδο ανάλυσης της προμελέτης είναι τέτοιο ώστε να είναι επαρκές για την έκδοση των διαφόρων αδειών που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου.

 

 

Για το έργο στη θέση Μάνα Νερού¨’ Μεσιανή-Βαθύλακκος 

“Είναι ένα έργο του μέλλοντος. Αποτελείται από 196 υποσταθμούς, με άμεσα οικονομικά οφέλη για τους κάτοικους της περιοχής. Κατά τη φάση κατασκευής θα εργαστούν άτομα από την τοπική κοινωνία.  Με  5 θέσεις εργασίας και κατασκευή πάρκου αναψυχής.  

 

Η εταιρία θα συνεχίσει να επενδύει σε δράσεις ΑΠΕ

Στην  Κοινότητα Μαυροδεντρίου-20 μόνιμες θέσεις εργασίας. Κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού 500 Κιλοβάτ. 

Στην Τ. Κ Αλωνακίων-2 μόνιμες θέσεις εργασίας. Κατασκευή  φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 100 κιλοβάτ, και κατασκευή οδοποιίας. 

Στην ΤΚ Κοίλων 10 μόνιμες θέσεις εργασίας. Κατασκευή Τεχνικών έργων. 

Στην ΤΚ Σιδερών. 2 θέσεις εργασίας. Ανακατασκευή της τοπικής εκκλησίας. Και Φωτοβολταϊκό πάρκο 100 κιλοβάτ.

 

 

Last modified on Τετάρτη, 03 Μαρτίου 2021 17:46

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ
Tharos.gr Logo
ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ