Κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης της Φλώρινας

Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας (Προκαποδιστριακός Ο.Τ.Α. Φλώρινας), του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, ως προς τα τμήματά του, όπως θεωρήθηκαν με την με αριθμ. 202080/19.12.2017 (ΑΔΑ ΨΚ47ΟΡ1Γ-3ΞΣ) απόφαση της Δ/νσης Δασών Φλώρινας. Η ανωτέρω Απόφαση μερικής κύρωσης καθώς και το ψηφιακό διάγραμμα (.pdf) του εν λόγω Δασικού Χάρτη δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 5Δ/01-02-2018 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανωτέρω απόφασης μερικής κύρωσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 5Δ/01-02-2018), ο ανωτέρω Δασικός Χάρτης καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται σε αυτόν με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα οποία αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει.

Επί των ανωτέρω εκτάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου 3, ως προς τις χορτολιβαδικές και τις πετρώδεις και βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της ως άνω παραγράφου.

Ο οριστικός δασικός χάρτης φυλάσσεται και τηρείται από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Φλώρινας στην ειδική ιστοσελίδα της Ελληνικό Κτηματολόγιο, σχετικά με το περιεχόμενο των κυρωμένων Δασικών Χαρτών (http://gis.ktimanet.gr/wms/forestfinal/default.aspx).

 Τα λοιπά τμήματα τού αναρτημένου δασικού χάρτη, για τα οποία είτε ασκήθηκαν αντιρρήσεις είτε εξαιρέθηκαν κατά τα προβλεπόμενα της με αριθμό 202080/19.12.2017 (ΑΔΑ ΨΚ47ΟΡ1Γ-3ΞΣ) Απόφασης θεώρησης, αποτελούν τον προσωρινό δασικό χάρτη, της παρ. 7 του άρθρου 17 ν. 3889/2010, ο οποίος είναι προσβάσιμος μέσω του ακόλουθου ειδικού διαδικτυακού τόπου: http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx.

Last modified on Τετάρτη, 07 Μαρτίου 2018 12:10
Image
Image

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ
THARROSLOGO
ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ