Πρόσληψη εποχικού προσωπικού από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Εορδαίας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.)

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Εορδαίας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.)σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2018 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, θα προβεί στην πρόσληψη συνολικά πέντε (5) ατόμων,ενός (1) ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ενός (1) ΠΕ Οικονομολόγων, δύο (2) ΤΕ Μηχανικών και ενός (1) ΔΕ Τεχνίτη Υδραυλικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας οκτώ (8)μηνών.

Η προκήρυξη μαζί με το παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ)) με σήμανση έκδοσης «30-3-2017»και το παράρτημα Α1 απόδειξης χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «14-03-2018», βρίσκεται αναρτημένη :

  • Στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. (πίνακας ανακοινώσεων).
  • Στα γραφεία του Δήμου Εορδαίας (στην εξώθυρα).
  • Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Δήμου Εορδαίας.
  • Στην ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας στη διαδρομή Δημοτικές Επιχειρήσεις – Δ.Ε.Υ.Α.Ε. (http://www.ptolemaida.gr/dimotikes-epixeiriseis/dimotiki-epixeirisi-idreusis-apoxeteusis-eordaias).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ.6 (www.asep.gr, διαδρομή:   έντυπα αιτήσεων ­ διαγωνισμοί φορέων – εποχικό) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. 25ης Μαρτίου 90, Πτολεμαΐδα ΤΚ 50200 και ώρες από 09:00 έως 14:00, υπόψη κ. Όλγας Εφραιμίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2463027456 εσωτ. 109).

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από 02/08/2018 ημέρα Πέμπτη μέχρι και 13/08/2017 ημέρα Δευτέρα.

Last modified on Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018 12:29

ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ