Εξώδικη δήλωση, Καταγγελία για την καταβολή των περικοπών

ΑΠΟ ΤΟ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Εξώδικη δήλωση, Καταγγελία για την καταβολή των περικοπών

ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ  ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

 Εξώδικη δήλωση, Καταγγελία του Περιφερειακού Σωματείου Συνταξιούχων Δ.Ε.Η. Δυτικής Μακεδονίας για την καταβολή των περικοπών των Ειδικών Επιδομάτων των συνταξιούχων που εργάζονταν την περίοδο 01.01.2019 έως 31.05.2020

“Σύμφωνα με την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Προσωπικού Δ.Ε.Η. Α.Ε. που υπογράφηκε στην Αθήνα την 24η Μαρτίου 2021 στο κεφάλαιο Β. «Μισθολογικές Ρυθμίσεις» ορίζεται ότι θα γίνει:

Ανάκτηση από τους εργαζόμενους του ποσού που αντιστοιχεί, από 1.1.2019 έως και 31.5.2020, στη μείωση των Ειδικών Επιδομάτων κατά 33% και επήλθε με την 134/2012 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Η. Α.Ε. (σε εφαρμογή του Ν. 4024/2011). Το ως άνω ποσό θα επιμεριστεί και καταβληθεί στους δικαιούχους εργαζόμενους σε τρεις (3) δόσεις, ως ακολούθως και με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις νομοθετικές διατάξεις περί ανώτατου ορίου αποδοχών:

1η δόση: μέχρι 30.6.2021 (οφειλόμενα από 1.1.2019 – 30.6.2019)

2η δόση: μέχρι 15.1.2022 (οφειλόμενα από 1.7.2019 – 31.12.2019)

3η δόση: μέχρι 30.6.2022 (οφειλόμενα από 1.1.2020 – 31-5-2020)

Οι δικαιούχοι των ως άνω εργαζόμενοι που αποχωρούν από την Εταιρεία σε χρόνο πριν την 30.06.2022, θα λαμβάνουν το οφειλόμενο ποσό με την εκκαθάριση μισθοδοσίας κατά την αποχώρησή τους.

Επισημαίνουμε ότι στην Ε.Σ.Σ.Ε. 2012 στις Μισθολογικές Ρυθμίσεις παρ. 1 ορίζεται ότι: «οι πραγματοποιηθείσες, κατ’ εφαρμογή των Νόμων 4024/2011 και 4046/2012 μισθολογικές ρυθμίσεις που ισχύουν σήμερα δυνάμει των αποφάσεων 239/2011 του Διευθύνοντος Συμβούλου και 134/29.05.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, θα εφαρμόζονται μόνο κατά την διάρκεια ισχύος του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, μετά την λήξη της οποίας το μισθολόγιο θα επανέλθει στα ισχύοντα στην εταιρεία την 31/12/2009»

Ενόψει του ότι από 1-1-2019 το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής έπαψε να ισχύει θα πρέπει να γίνει επαναφορά στα ισχύοντα της 31-12-2009.

Σήμερα και από 1-6-2020 η εταιρεία καταβάλει στους εργαζόμενους το 33% των ειδικών επιδομάτων που είχαν περικοπεί το 2012, κατά συνέπεια πρέπει και όσον αφορά τους εργαζόμενους που αποχώρησαν από την εταιρεία κατά την περίοδο από 1ης-1-2019 έως την υπογραφή της Ε.Σ.Σ.Ε. του Μαρτίου 2021 και σήμερα είναι συνταξιούχοι να καταβάλλεται το ποσό για τον αντίστοιχο χρόνο που τους αναλογεί από το 33% των ειδικών επιδομάτων, διότι ήταν εν ενεργεία τακτικοί υπάλληλοι της εταιρείας. Δικαιούχοι είναι όλοι όσοι υπηρετούσαν στην εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως και 31-5-2020.

Αιτούμαστε κατόπιν των ανωτέρω να εφαρμοστεί η Σ.Σ.Ε. 2021 μεταξύ ΓΕΝΟΠ και ομίλου Δ.Ε.Η., όπως γίνεται για τους εν ενεργεία συναδέλφους, και για τους συνταξιούχους που δούλευαν την επίμαχη περίοδο 01/01/2019-31/05/2020.

Επειδή σύμφωνα με τα παραπάνω εκτεθέντα η μη καταβολή του 33% των ειδικών επιδομάτων στους συνταξιούχους του σωματείου μας, αντιβαίνει και παραβιάζει τις συνταγματικές διατάξεις περί ισότητας των Ελλήνων (Σύνταγμα της Ελλάδος, Άρθρο 4).

Επειδή είναι νόμιμο και δίκαιο να αποκατασταθεί η υφιστάμενη σε βάρος μα καταφανής και πρόδηλη αδικία.

Γι’ αυτό

Και με ρητή επιφύλαξη παντός ετέρου νομίμου δικαιώματός μας.

Αιτούμεθα

Καταγγέλλοντας την σε βάρος μας αδικία κατά παραβίαση των περί ισότητας των συνταγματικών διατάξεων των Ελλήνων. Καλούμε τους καθών η παρούσα Δήλωση μας, ως καθ’ ύλη και κατά Νόμο αρμοδίως να προβούν στην άμεση χορήγηση σε μας τους συνταξιούχους της Δ.Ε.Η. των ειδικών επιδομάτων, που αναλυτικά αναφέρουμε στο ιστορικό της παρούσας.

Με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας και ειδικά προσφυγής μας στα Δικαστήρια, αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα σε ένα έκαστο των καθών προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας το περιεχόμενο της στην οικεία έκθεση επιδόσεως.

 

 

ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ