Tharos

Tharos

Μετά από αναμονή έξι μηνών σχετικά με τη στελέχωση του τμήματος χημειοθεραπείας που λειτουργεί στο ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Εορδαίας επανέρχεται δημόσια και πάλι στο θέμα, υπενθυμίζοντας τις μέχρι τώρα ανεκπλήρωτες υποσχέσεις και δεσμεύσεις των αρμοδίων.

Η μονάδα χημειοθεραπείας δυστυχώς λειτουργεί σήμερα μόνο με μία επικουρική ιατρό ογκολόγο, η οποία καλείται να ανταποκριθεί στις ανάγκες χιλιάδων ασθενών. Στο τμήμα χημειοθεραπείας προβλέπονται δύο μόνιμες θέσεις ογκολόγων ιατρών, εκ των οποίων η μία είναι κενή εδώ και τέσσερα συνεχή έτη και δεν έχει βγει σχετική προκήρυξη για να καλυφθεί.

Ενώ για την ίδια δεύτερη θέση εδώ και ένα χρόνο υπάρχει επιστολή παραίτησης του προηγούμενου μόνιμου ιατρού που υπηρετούσε στο Νοσοκομείο, αλλά δε βρέθηκε λύση για να προκηρυχθεί η συγκεκριμένη θέση ως νέα.

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Εορδαίας επισημαίνει επίσης ότι η μονάδα χημειοθεραπείας είναι η μοναδική στη Δυτική Μακεδονία εξυπηρετώντας και ασθενείς από όλη την ευρύτερη Μακεδονία.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι σαφές ότι ακόμη και η προβλεπόμενη από το σημερινό οργανόγραμμα κάλυψη των δύο μόνιμων θέσεων ιατρών δε μπορεί να αντιμετωπίσει την απουσία ενός και μόνο ιατρού που κάθε φορά μπορεί να προκύπτει.

Για το λόγο αυτό ο Σύλλογος διεκδικεί την αναβάθμιση της σημερινής μονάδας χημειοθεραπείας σε ογκολογική κλινική, ώστε να αυξηθούν οι προβλεπόμενες μόνιμες θέσεις των ογκολόγων ιατρών στο ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ Νοσοκομείο.

Σχετικό έγγραφο έχει αποσταλεί το προηγούμενο διάστημα σε όλους τους αρμόδιους φορείς από την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. το οποίο και σας επισυνάπτουμε για ενημέρωση και δημοσιοποίηση.

Στην πρόσληψη 40 νέων θέσεων εργασίας τακτικού προσωπικού για την υπηρεσία Καθαριότητας προχωρά ο Δήμο! Κοζάνης.

Γι το θέμα αναφέρθηκε χθες ο Γενικός Διευθυντής του Δήμου Βασίλης Μπουγιόπουλος σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ τονίζοντας ότι εκδόθηκε η 3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/2-2-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), η οποία είναι αναρτημένη και στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Κοζάνης (www.cityofkozani.gov.gr), που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών).

Από αυτές τις θέσεις 37 αφορούν προσλήψεις ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας στο Δήμο Κοζάνης και συγκεκριμένα:
- 16 ΥΕ εργατών καθαριότητας

- 13 ΥΕ εργατών καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων)

- 1 ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων (σαρώθρου)

- 7 ΔΕ οδηγών αυτοκινήτων (απορριμματοφόρων).

Ο διαγωνισμός διεξάγεται από τον ΑΣΕΠ και η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.asep.gr. Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία έχει ως ακολούθως:

Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 20 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 7 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 8 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Παράλληλα αποστέλλουν με συνημμένη επιστολή τα απαραίτητα δικαιολογητικά .
Αναμένονται να προκηρυχτούν επιπλέον 3 θέσεις για άτομα, που προστατεύονται από το ν.2643/1998 και συγκεκριμένα:

- 1 ΥΕ εργατών καθαριότητας

- 1 ΔΕ οδηγών αυτοκινήτων (απορριμματοφόρων), που θα καλυφθούν από την κατηγορία Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους.

- 1 ΥΕ εργατών καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων), που θα καλυφθεί από την κατηγορία των τριτέκνων.
Ο διαγωνισμός αυτός θα διενεργηθεί από τον ΟΑΕΔ.

 

 

Ως το τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί το έργο της αποκατάστασης του χώρου στα παλιά ΜΑΒΕ

Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί το 90% περίπου του φυσικού αντικειμένου και οι απορροφήσεις ανέρχονται στο ποσό των 5.929.936,71 €. Το ΄ργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και υπέυθυνη υλοποίησης του είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Υπεύθυνη υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΜΑΒΕ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑΜ» είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 υλοποιεί το έργο.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 04 – «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων – Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» με π/υ 17.000.000,00 ευρώ και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Το έργο αποτελείται από δύο υποέργα :

1) Το 1ο υποέργο με τίτλο «Τεχνική – Επιστημονική υποστήριξη για την εξυγίανση – αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου ΜΑΒΕ – Κατασκευή ΧΥΤΑΜ » με ανάδοχο την εταιρεία «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε» και ποσό σύμβασης 164.030,13 € (με ΦΠΑ)

2) Το 2ο υποέργο με τίτλο «Εξυγίανση – Αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου ΜΑΒΕ – Κατασκευή ΧΥΤΑΜ » με ανάδοχο την εταιρεία «Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΛΚΤΗΡ Α.Κ.Τ.Ε.» και ποσό σύμβασης 7.480.000,00 € (με ΦΠΑ).

Το έργο αφορά την ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ. Περιλαμβάνει εργασίες καθαρισμού από αμίαντο όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων, την αποξήλωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, την συλλογή του αμιάντου και την δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αμιαντούχων (ΧΥΤΑΜ) με την απόθεση των υλικών καθαρισμού καθώς και τη φυτοτεχνική αποκατάσταση των υπολοίπων τμημάτων των αποθέσεων.

Έχουν ληφθεί ιδιαίτερα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας λόγω ύπαρξης αμιάντου (Μέτρα προστασίας των εργαζομένων).

Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 90% περίπου του φυσικού αντικειμένου και οι απορροφήσεις ανέρχονται στο ποσό των 5.929.936,71 €.
Επίκειται η ολοκλήρωση του έργου στο Β’ τρίμηνο του 2018.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης με τελευταία απόφασή του, ενέκρινε την μείωση δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για πολύτεκνους , άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) σε ποσοστό 67% και άνω και απόρους( κάτοχοι κάρτας αλληλεγγύης) για το έτος 2017.

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση εφαρμόζεται μείωση τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό έναντι τριάντα για το 2016, για τους πολύτεκνους, για άτομα με αναπηρία (67% και άνω) και απόρους( κάτοχοι κάρτας αλληλεγγύης) για το έτος 2017.

Για να τύχει ένας κάτοικος του Δήμου τη μείωση αυτή στα δημοτικά τέλη, πρέπει να καταθέσει από μέχρι και 31 Μαρτίου 2018, στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κοζάνης (γραφείο προσόδων), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία του Δήμου)

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας μόνον για τους ΑΜΕΑ

3. Φωτοαντίγραφα των Αποδείξεων Πληρωμής των Λογαριασμών ΔΕΗ έτους 2017 (μπρος-πίσω σελίδα

4. Πιστοποιητικό Αναπηρίας ή Πολυτεκνικής Ιδιότητας ή Κάρτα αλληλεγγύης (σε ισχύ και θεωρημένα για το έτος 2017)

5. Στην περίπτωση που ο μετρητής της ΔΕΗ δεν είναι στο όνομα του δικαιούχου, Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης ή Φωτοαντίγραφο της τελευταίας Φορολογικής Δήλωσης (Ε1)

6. Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας Τραπεζικού Λογαριασμού στο όνομα του δικαιούχου

7. Οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο από την υπηρεσία του Δήμου

Μετά και την ανακοίνωση των ονομάτων των επιτυχόντων του Β’ Κύκλου του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους όλης της χώρας μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Κοζάνης ενημερώνουμε τους ωφελούμενους ότι στο ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ θα λειτουργήσουν τα αντίστοιχα τμήματα Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα για τους επιτυχόντες.

Οι ωφελούμενοι που θα επιλέξουν να το παρακολουθήσουν θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης στις γνώσεις και δεξιότητες πληροφορικής αποκτώντας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΠΕ αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ

ΤΟ «ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με ξεχωριστή θέση στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης υποστηρίζει τους ωφελούμενους με:
- την εμπειρία
- τη γνώση
- καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό
- σειρά άλλων εργαλείων και πλεονεκτημάτων-προνομίων
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2461025001 – 2464024012 - 6973497977
Δ/νση: ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ 12 (2ος όροφος) ΚΟΖΑΝΗ ΕΝΑΝΤΙ Ι.Ν. ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ συμμετείχε ως φορέας κατάρτισης και στις δύο
προηγούμενες δράσεις ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ που αφορούσαν τον Νομό ΚΟΖΑΝΗΣ στο πλαίσιο των
παρακάτω πράξεων:

«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των
συμμετεχόντων» ΓΙΑ 24.251 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».

«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα σε Θύλακες Ανεργίας - Β΄ Φάση, συμπεριλαμβανομένης της
κατάρτισης των συμμετεχόντων Α΄ ΚΥΚΛΟΣ» ΣΕ 34 ΔΗΜΟΥΣ
(ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ), ΓΙΑ 6.339 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. Με ποσοστό επιτυχίας καταρτιζομένων στις εξετάσεις πιστοποίησης 92%.

 

Το 8ο Γυμνάσιο Κοζάνης επισκέφτηκαν ο Υποδιοικητής του Τμήματος Ασφάλειας Αστυνόμος Β΄ Δημήτριος Λύχος και ο Αρχιφύλακας Ανδρέας Ανδρεάδης, κατόπιν πρόσκλησης του σχολείου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου που εορτάστηκε φέτος την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018.

Οι μαθητές και μαθήτριές μας ενημερώθηκαν, γενικότερα, για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και, ειδικότερα, για τους κινδύνους που ενέχει στην εποχή μας η διαδικτυακή επικοινωνία. Στη συζήτηση που έγινε οι μαθητές συνειδητοποίησαν την αξία της δημιουργίας ενός καλύτερου διαδικτύου για όλους.

 

Η διαχείριση περιστατικών προσέγγισης αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές, τα μέτρα πρόληψης ζημιών που προκαλούν αρκούδες στην αγροτική οικονομία και η αντιμετώπιση-ελαχιστοποίηση περιστατικών σύγκρουσης οχημάτων με αρκούδες, ήταν τα κύρια θέματα στα οποία επικεντρώθηκε η ανταλλαγή εμπειρίας και μεταφοράς καλών πρακτικών, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην Καστοριά παρουσία του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας κ. Βασίλειου Μιχελάκη, στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης C2 του έργου LIFE AMYBEAR (Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Δήμο Αμυνταίου).

Η συνάντηση που διοργανώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας για τα μέλη των Ομάδων Άμεσης Επέμβασης, στόχευε στην περαιτέρω εξειδικευμένη ενημέρωσή τους πάνω σε ζητήματα που άπτονται στη διαχείριση πληθυσμών αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση προβληματικών καταστάσεων. Η επιτόπια επίσκεψη σε περιοχές εφαρμογής διαχειριστικών δράσεων και μέτρων που υλοποιήθηκαν στο Νομό Καστοριάς από το έργο LIFE ARCTOS/Καστοριά (LIFE09 NAT/GR/333), ολοκλήρωσε τον κύκλο ενημέρωσης των Ομάδων Άμεσης Επέμβασης παρέχοντας στα μέλη τους τη δυνατότητα να λάβουν σημαντικές συμβουλές και τεχνικές πληροφορίες.

Το έργο LIFE ARCTOS/Καστοριά που υλοποιήθηκε από την 1/10/2010 έως τις 30/9/2015 στο Νομό Καστοριάς με έμφαση στις περιοχές μόνιμης ή εποχιακής παρουσίας της αρκούδας, αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα του τι μπορεί να επιτευχθεί μέσω αυτού του έργου σε περιοχές όπου άνθρωπος και αρκούδα μοιράζονται την ίδια γη και καλούνται να συνυπάρξουν ειρηνικά.

Η αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου μέσου και εργαλείου προς την κατεύθυνση βελτίωσης των όρων συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στην ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς, η συνέργεια με άλλα έργα και φορείς, η μεταφορά καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας στις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές καθώς και η ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσεων, εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμα την αποτελεσματική διαχείριση των πληθυσμών των αρκούδων και τη συνύπαρξή τους με τον άνθρωπο, όπως υπογραμμίστηκε από τους εισηγητές της συνάντησης, οδηγώντας σε απτά αποτελέσματα που ανέδειξαν το έργο LIFE ARCTOS/Καστοριά ως ένα έργο πρότυπο στην κατηγορία του και το κατέταξαν ψηλά στις προτιμήσεις και άλλων φορέων, ως καινοτόμο παράδειγμα υιοθέτησης καλής εφαρμογής, διαχέοντας έτσι την πολύτιμη γνώση και εμπειρία.

Τα μέλη των Ομάδων Άμεσης Επέμβασης (ΟΑΕ) των Περιφερειακών Ενοτήτων Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών και Κοζάνης καθώς και των περιοχών ευθύνης των Δασαρχείων Κοζάνης και Τσοτυλίου που συμμετείχαν στη συνάντηση, επισκέφτηκαν περιοχές εφαρμογής των διαχειριστικών δράσεων και μέτρων του έργου LIFE για την αντιμετώπιση περιπτώσεων αρκούδων που πλησιάζουν συστηματικά κατοικημένες περιοχές (Καστοριά, Δισπηλιό), παραγωγικές μονάδες που εφαρμόζουν μέτρα πρόληψης ζημιών (σκύλοι φύλαξης κοπαδιών, ηλεκτροφόρες περιφράξεις), καθώς και σημεία που έχουν καταγραφεί τροχαία ατυχήματα και έχουν εγκατασταθεί πινακίδες σήμανσης ή ειδικοί ανακλαστήρες για την εξάλειψη ή μείωση των ατυχημάτων.

Τέλος στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Καστοριάς, συμμετείχαν υπηρεσιακοί παράγοντες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας από τη Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων, τη Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, τις Διευθύνσεις Δασών Καστοριάς, Γρεβενών, Φλώρινας και Κοζάνης, τα Δασαρχεία Τσοτυλίου και Κοζάνης, καθώς και εκπρόσωποι των Π.Ε. της Δυτικής Μακεδονίας, των εταίρων του έργου LIFE AMYBEAR από την εταιρεία LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης και την Περιβαλλοντική Οργάνωση για την άγρια ζωή & Φύση «ΚΑΛΛΙΣΤΩ».

 

Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη, μέλος του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, διοργανώνει στα Σέρβια Κοζάνης το KENTRoviosimis ειδικά σχεδιασμένο για αγρότες σεμινάριο «Επιχειρηματικός Σχεδιασμός για αγροτικές επιχειρήσεις».

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τον περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο των αγροτών και τις ιδιαίτερες συνθήκες της δουλειάς τους, προσφέρεται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 6 ωρών και προσιτού κόστους.

Απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε υφιστάμενους αγρότες και δίνει με κατανοητό και πρακτικό τρόπο τις βασικές αρχές του επιχειρηματικού σχεδιασμού μιας αγροτικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις δομές και τις πρακτικές της σύγχρονης επιχειρηματικότητας.

Με τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο αυτό, οι αγρότες θα είναι σε θέση να:

διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα οικονομικά της επιχείρησής τους

φτιάχνουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο

να υπολογίζουν τη ρευστότητά τους και να γνωρίζουν τις δυνατότητες χρηματοδότησης που έχουν

με στόχο να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησή τους.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες, χρησιμοποιώντας έναν εκπαιδευτικό οδηγό που σχεδιάστηκε ειδικά για το πρόγραμμα, θα κάνουν πρακτική εξάσκηση της θεωρίας, στην επιχείρησή τους.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στις 13 Φεβρουαρίου στο Πνευματικό Κέντρο στα Σέρβια Κοζάνης.

Στο τέλος του προγράμματος, θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης και χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό.

Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, το οποίο παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα που ενδυναμώνουν τις επιχειρηματικές ικανότητες και παρέχουν επικαιροποιημένες γνώσεις, πληροφόρηση, καθοδήγηση και δικτύωση στους αγρότες. Η θεματολογία των προγραμμάτων περιλαμβάνει: Διαπραγματεύσεις, Δημιουργία επώνυμων αγροτικών προϊόντων, Εμπόριο και κανάλια διανομής, Οργάνωση και Διαχείριση αγροτικών οργανώσεων, Πιστοποιήσεις και επιχειρηματικά οφέλη, Εξαγωγές φρέσκων φρούτων και λαχανικών, Φορολογικά θέματα.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα αλλά και για το πλάνο διεξαγωγής τους μπορείτε να ενημερωθείτε από τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς και στο Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας «Εξέλιξη» στο τηλέφωνο 210 37 39 126, καθώς και στο www.excelixi.org.

Επίσκεψη γνωριμίας στο Δήμαρχο Εορδαίας Σάββα Ζαμανίδη πραγματοποίησε χθες Πέμπτη ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κοζάνης Νικόλαος Σαρρής , συνοδευόμενος από τα μέλη της νέας Διοίκησης.

Μεταξύ των δύο πλευρών πραγματοποιήθηκε μία εποικοδομητική συζήτηση η θεματολογία της οποίας επικεντρώθηκε στις τρέχουσες εξελίξεις με τη ΔΕΗ , στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και στην οικονομική ανάκαμψη της περιοχής καθώς και σε μία σειρά άλλων ζητημάτων .

Ο Δήμαρχος Εορδαίας ενημέρωσε το νεοεκλεγέν Δ.Σ. του ΕΒΕ Κοζάνης για τα ειδικά και γενικά προβλήματα του Δήμου , στάθηκε στα ενεργειακά θέματα και στις προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής για την αντιμετώπισή τους.

Επιβεβλημένη χαρακτήρισε την ανάγκη συνεργασίας των δύο θεσμών για την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου , ο οποίος εισέπραξε τη θετική απάντηση του Δημάρχου Εορδαίας.

Με τη δέσμευση ότι θα υπάρξει και συνέχεια και την εξέταση από τις δύο πλευρές της προοπτικής μιας μελλοντικής καλής συνεργασίας προς όφελος των Δημοτών ,ολοκληρώθηκε η πρώτη αυτή συνάντηση .

Η πρόοδος που έχει γίνει στην κατάρτιση των τυποποιημένων διαδικασιών της οικονομικής λειτουργίας και λεπτομέρειες σχετικά με το πρότυπο ISO 9001:2015 που θα εφαρμοστεί, παρουσιάστηκε σε συνάντηση εργασίας που είχαν με το προσωπικό της Διεύθυνσης Οικονομικών το πρωί της Τετάρτης ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Γιώργος Βαλαής και ο Γενικός Γραμματέας Βασίλης Μπουγιοτόπουλος.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών επεσήμανε στην τοποθέτησή του ότι είναι πολύ ευχαριστημένος με τον τρόπο που το προσωπικό αντιμετώπισε την αλλαγή και εκσυγχρονισμό του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και για τον ζήλο που επιδεικνύουν στις οργανωτικές αλλαγές που είναι σε εξέλιξη. Επίσης ο Αντιδήμαρχος τόνισε την τεράστια σημασία του γεγονότος ότι στην οικονομική υπηρεσία αρχίζει να εμπεδώνεται κλίμα εμπιστοσύνης και ομαδικότητας που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την όποια μεταρρύθμιση.

Ο ΓΓ του Δήμου μετέφερε το Όραμα της Δημοτικής Αρχής σχετικά με την Δ/νση Οικονομικών που είναι «να δημιουργηθούν οι βάσεις για μια σύγχρονη οικονομική υπηρεσία, η λειτουργία της οποίας θα χαρακτηρίζεται από Διαφάνεια, Ασφάλεια, Αποτελεσματικότητα και Ανεξαρτησία από παρεμβάσεις σκοπιμοτήτων». «Σε αυτή την κατεύθυνση, τόνισε ο κ. Μπουγιοτόπουλος, το ISO θα είναι η επισημοποίηση του τέλους των παθογενειών δεκαετιών, και η δικλίδα που θα διασφαλίζει τους εργαζόμενους διαχρονικά έναντι παρεμβάσεων που δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες.»

Η ολοκλήρωση των εργασιών για την τυποποίηση της οικονομικής λειτουργίας εκτιμάται τον Μάρτιο, ενώ έως τέλος Απριλίου ο Δήμος θα έχει λάβει και το επίσημο πιστοποιητικό ISO.

Image
Image

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ
THARROSLOGO
ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ