Tharos

Tharos

Με μέλη από ΓΓΑ, Υπ. Εσωτερικών, ΚΕΔΕ, ΕΟΕ, ΕΠΕ και ΠΕΠΦΑ θα εκπονήσουν πλήρες σχέδιο ανανέωσης και λειτουργικότερου πλαισίου των ΠΑγΟ, με κανόνες ελέγχου, διαφάνειας και αξιολόγησής τους, ώστε να βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών, παντού στη χώρα

Συστάθηκε η Ομάδα Εργασίας για την αναδιάταξη των «Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» (ΠΑγΟ), την οποία είχε προαναγγείλει στις 3 Σεπτεμβρίου ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, μιλώντας στη Βουλή για την αναγκαιότητα να καταστούν τα ΠΑγΟ περισσότερο αποδοτικά, με στοχευμένες δράσεις, ώστε να βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών, παντού στη χώρα.

Στην Ομάδα Εργασίας συμμετέχουν στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και οι εξής εκπρόσωποι από:

 • Υπουργείο Εσωτερικών
 • Διαμαντοπούλου Αφροδίτη (Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης),
 • Παπασημακοπούλου Θελξιόπη (Προϊσταμένη Τμήματος Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου)
 • Ζαφειρίου Κωνσταντίνος (Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης και Προϋπολογισμού)
 • Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
 • Τεντόμας Χρήστος (Πρόεδρος Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού)
 • Γεωργιόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναπληρωματικό μέλος)
 • Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
 • Κολυμπάδης Μανώλης (Γενικός Γραμματέας)
 • Παναγοπούλου Ντενίζ (αναπληρωματικό μέλος)
 • Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
 • Καλούδης Χρήστος (Πρόεδρος)
 • Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής
 • Γρηγοριάδης Δημήτρης (Πρόεδρος)

Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας ξεκινούν άμεσα, με αποστολή να επεξεργαστούν, να επαναοριοθετήσουν και να καταθέσουν το συντομότερο δυνατό πλήρες αναμορφωμένο σχέδιο των ΠΑγΟ.

Να εισηγηθούν «πακέτο» προτάσεων εκσυγχρονισμού και ενίσχυσής τους, για να ολοκληρωθεί, ταχύτατα, το ανανεωμένο και λειτουργικότερο πλαίσιό τους, με κανόνες ελέγχου, διαφάνειας και αξιολόγησής τους, προωθώντας στην πράξη τον μαζικό αθλητισμό.

Όπως είχε τονίσει ο κ. Αυγενάκης, τα «Προγράμματα Άθλησης για Όλους» ούτε καταργούνται, ούτε περικόπτονται, καθώς έχουν εγκριθεί τα φετινά των Δήμων και των φορέων τους, όπως και οι σχετικές θέσεις των Γυμναστών και η απόφαση του Υφυπουργείου Αθλητισμού αφορά μόνο στην πρόσκαιρη μη οικονομική συμμετοχή του, υπό την παρούσα δομή των ΠΑγΟ, η οποία είναι εξόχως προβληματική και χρήζει άμεσης επανεξέτασης.

Άλλωστε, έχει περιγραφεί το αδύναμο υφιστάμενο πλαίσιο των ΠΑγΟ, στο οποίο

 • περιορίζεται το πανελλαδικό κοινωνικό δικαίωμα στη μαζική άθληση, καθώς το 70% των Προγραμμάτων υλοποιούνται σε Αττική και Θεσσαλονίκη,
 • δεν ακολουθούνται διαδικασίες ΑΣΕΠ για την πρόσληψη των γυμναστών,
 • είναι ανύπαρκτος ο μηχανισμός ελέγχου και δεν υπάρχει καμία διαδικασία αξιολόγησής τους.

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε («ΔΕΗ» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει την πρόθεσή της να αντλήσει κεφάλαια μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου κατά περίπου €750 εκατ. με τη διαδικασία βιβλίου προσφορών για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των εκδοθησομένων μετοχών (οι «Νέες Μετοχές»), με σκοπό τη χρηματοδότηση του επικαιροποιημένου Στρατηγικού της Σχεδίου (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»).

Οι Νέες Μετοχές προτείνεται να διατεθούν με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») και ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδος (η «Διεθνής Προσφορά», και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά η «Συνδυασμένη Προσφορά»). Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου προτείνεται να γίνει με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, εντούτοις προτείνεται να δύναται να ισχύσει ένας μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για τη διάθεση των Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας που θα συμμετάσχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά.

Η κατά προτεραιότητα κατανομή στη Δημόσια Προσφορά προτείνεται να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (βάσει των ηλεκτρονικών αρχείων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε.), κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date) που θα προσδιοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι ώστε οι εν λόγω μέτοχοι να διατηρήσουν τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η Εταιρεία δύναται να εφαρμόσει παρόμοιο μηχανισμό κατά προτεραιότητα κατανομής στις Νέες Μετοχές που θα διατεθούν στη Διεθνή Προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων κριτηρίων, την επενδυτική συμπεριφορά, τη συναλλακτική δραστηριότητα και τη δέσμευση προς την Εταιρεία.

Με βάση την αρχική ανταπόκριση των επενδυτών (μέσω μιας συνήθους εμπιστευτικής διαδικασίας βολιδοσκόπησης αγοράς/wall-crossing και με την επιφύλαξη, σε κάθε περίπτωση, όλων των απαραίτητων εγκρίσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο και τους μετόχους της Εταιρείας), η Εταιρεία έχει λάβει ενδείξεις σημαντικού ενδιαφέροντος και υποστήριξης για την πιθανή συναλλαγή. Αυτό έπεται της πρόσφατης επιτυχημένης διεθνούς προσφοράς ομολογιών βιωσιμότητας της Εταιρείας που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2021 καθώς και της προγενέστερης διεθνούς προσφοράς ομολογιών που ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2021.

Σκεπτικό για την πραγματοποίηση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα επιτρέψει στη ΔΕΗ να επιταχύνει και να αυξήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα σε €8,4 δις μέχρι το 2026, με στόχο:

 • 9,1GW εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ (συμπεριλαμβανομένων των Υδροηλεκτρικών Σταθμών) η οποία μεταφράζεται σε στόχο EBITDA ύψους €1,7 δις,
 • τη διερεύνηση της επιλεκτικής και λελογισμένης επέκτασής της σε γειτονικές αγορές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προκειμένου να επωφεληθεί από ευκαιρίες ανάπτυξης στην περιοχή,
 • την αυξημένη ευελιξία σε στρατηγικό και λειτουργικό επίπεδο μέσω μιας πιο αποτελεσματικής και βιώσιμης κεφαλαιακής δομής.

 Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε σήμερα το επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο για την περίοδο 2022-2026 και αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη απόφασης επί της προτάσεως του ΔΣ να εξουσιοδοτηθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση δυνάμει του άρθρου 24 του Νόμου 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας να αποφασίσει αναφορικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, τον τρόπο διάθεσης των Νέων Μετοχών και την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει συγκληθεί να συνεδριάσει στις 19 Οκτωβρίου 2021. Υπό την αίρεση της έγκρισης των μετόχων και των εγκρίσεων των αρμόδιων αρχών σχετικά με την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και τη Δημόσια Προσφορά, η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Οκτωβρίου και να ολοκληρωθεί στις αρχές Νοεμβρίου.

Οι Citigroup Global Markets Europe AG και Goldman Sachs Bank Europe SE ενεργούν ως Διεθνείς Συντονιστές αποκλειστικά σε σχέση με την Διεθνή Προσφορά.

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Γεώργιος Στάσσης δήλωσε:

“Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα δώσει την ευκαιρία στη ΔΕΗ να ολοκληρώσει το φιλόδοξο σχέδιο μετασχηματισμού που ξεκίνησε το 2019, το οποίο έχει ήδη αρχίσει να αποφέρει απτά αποτελέσματα, καθώς και να επιταχύνει τον μετασχηματισμό της σε μια οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη, σύγχρονη ψηφιακή εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας.  Με την κίνηση αυτή η ΔΕΗ θα μπορέσει να επιταχύνει το επενδυτικό της πλάνο σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με στόχο την σημαντική αύξηση της  λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου. Παράλληλα, η ΔΕΗ θα μπορέσει να αξιοποιήσει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στον ενεργειακό τομέα στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη.  Οι οριστικές αποφάσεις για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα ληφθούν από την επερχόμενη Γενική Συνέλευση.”

Αποποίηση Νομικής Ευθύνης

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά για πώληση κινητών αξιών ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, Καναδά, Νότια Αφρική, Ιαπωνία ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία όπου αυτό είναι παράνομο. Δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν κινητές αξίες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ελλείψει έγκρισης σύμφωνα με το νόμο US Securities Act του 1933 («Νόμος περί Κινητών Αξιών»), ως έχει τροποποιηθεί, ή νόμιμης εξαίρεσης. Με ορισμένες εξαιρέσεις, οι κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν στην Αυστραλία, Καναδά, Νότια Αφρική ή Ιαπωνία ή προς, ή για λογαριασμό ή όφελος οποιουδήποτε προσώπου είναι υπήκοος, διαμένων ή κάτοικος στην Αυστραλία, Καναδά, Νότια Αφρική ή Ιαπωνία. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα δεν έχουν καταχωρηθεί ούτε θα καταχωρηθούν σύμφωνα με το Νόμο περί Κινητών Αξιών ή άλλο εφαρμοστέο νόμο περί κινητών αξιών στην Αυστραλία, Καναδά, Νότια Αφρική ή Ιαπωνία.

Εκτός Ελλάδος, η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα που βρίσκονται σε κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) που είναι «ειδικοί επενδυτές», κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων») και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο προς το οποίο δύναται να απευθυνθεί νομίμως η παρούσα ανακοίνωση και κανένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι Ειδικός Επενδυτής δεν δύναται να ενεργήσει ή να βασιστεί στην παρούσα ανακοίνωση ή το περιεχόμενό της.

Επιπλέον, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται και κοινοποιείται μόνο σε πρόσωπα που βρίσκονται εκτός Ηνωμένου Βασιλείου ή, αν βρίσκονται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, σε Ειδικούς Επενδυτές, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως αποτελεί μέρος του εθνικού δικαίου δυνάμει της 2018 Πράξης Αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι επίσης πρόσωπα που:

 • (i) έχουν επαγγελματική εμπειρία σε επενδυτικά θέματα και που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ως ισχύει (“Order 2005”),
 • (ii) πρόσωπα υψηλής οικονομικής επιφάνειας και άλλα πρόσωπα προς τα οποία δύναται νομίμως να απευθυνθεί, εμπίπτοντα στην έννοια του άρθρου 49(2)(A) έως (D) του Order 2005,
 • (iii) πρόσωπα προς τα οποία δύναται άλλως να απευθυνθεί νόμιμα αυτή η ανακοίνωση (όλα τα πρόσωπα αυτά θα αναφέρονται ως «Σχετικά Πρόσωπα»). Οποιαδήποτε επενδυτική δραστηριότητα σχετική με την παρούσα ανακοίνωση θα είναι διαθέσιμη μόνο σε Σχετικά Πρόσωπα. Μόνο Σχετικά Πρόσωπα δύνανται να ενεργήσουν ή να βασιστούν στην παρούσα ανακοίνωση ή το περιεχόμενό της.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς του εφαρμοστέου δικαίου, περιλαμβανομένου του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων, του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/979, και του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/980, περιλαμβανομένων σχετικών εφαρμοστικών μέτρων στο σχετικό κράτος μέλος καταγωγής σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων) και ως εκ τούτου δεν αποτελεί, περιέχει ή άλλως ισοδυναμεί με προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για υποβολή προσφοράς απόκτησης κινητών αξιών, επενδυτική συμβουλή, γενική επενδυτική σύσταση ή επενδυτική έρευνα για τους σκοπούς της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ. Η παρούσα ανακοίνωση και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν δεν προορίζεται να αποτελέσουν ούτε αποτελούν δημόσια προσφορά ή διαφήμιση κινητών αξιών στην Ελλάδα ή πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την απόκτηση κινητών αξιών στην Ελλάδα κατά την έννοια του Άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων και του Άρθρου 58 του Νόμου 4706/2020 ή του Άρθρου 2 στοιχείο (ια) του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων και του Άρθρου 63 του Νόμου 4706/2020. Οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση πρέπει να βασίζεται στις πληροφορίες που θα περιληφθούν στο ενημερωτικό δελτίο που συντάσσεται σε σχέση με τη Δημόσια Προσφορά και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών ως το μόνο νομικά δεσμευτικό έγγραφο, κατόπιν της έγκρισής του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς («ΕΚ»), που θα περιέχει πληροφορίες για την Εταιρεία και τη Δημόσια Προσφορά. Μετά την έγκρισή του από την ΕΚ, το εν λόγω ενημερωτικό δελτίο θα τεθεί στη διάθεση του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με το νόμο.

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί δημόσια ανακοίνωση προνομιακών πληροφοριών που αφορούν άμεσα τη ΔΕΗ κατά την έννοια του Άρθρου 17 του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς.

Η ανακοίνωση και η παρουσίαση για την Άντληση Κεφαλαίων μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου  για τη χρηματοδότηση του Στρατηγικού Σχεδίου του Ομίλου ΔΕΗ είναι διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ Α.Ε (www.dei.gr), στην ενότητα “Ενημέρωση Επενδυτών”.

Έντονη και δικαιολογημένη είναι η ανησυχία των συμπολιτών μας από τον μικρό εγκεκριμένο αριθμό voucher από το Υπουργείο Εσωτερικών, με αποτέλεσμα να μείνουν πολλά παιδιά εκτός ΚΔΑΠ. Ανησυχία υπήρξε και στους εργαζόμενους στα ΚΔΑΠ του Δήμου Φλώρινας.

Ο Δήμαρχος Φλώρινας κ. Βασίλης Γιαννάκης βρίσκεται σε καθημερινή σχεδόν επικοινωνία με τον αρμόδιο Υπουργό, αλλά και με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ προκειμένου να αυξηθεί το ποσό επιχορήγησης, ώστε να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν στα ΚΔΑΠ του Δήμου Φλώρινας.

Μάλιστα, για να μη χάσει έστω και ένας εργαζόμενος τη δουλειά του, η δημοτική αρχή αποφάσισε και προχώρησε στην ανανέωση των συμβάσεων όλων των εργαζομένων στα ΚΔΑΠ.

Ο κλάδος των διανομέων τόσο στη χώρα μας όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί (ειδικά τα τελευταία χρόνια) βασικό κομμάτι της εργασιακής αλυσίδας με έντονο το στοιχείο του ¨κοινωνικού έργου¨ και της ¨κοινωνικής υπηρεσίας¨.

Τα διαχρονικά και  σοβαρότατα προβλήματά τους που ξεκινούν από την έλλειψη Μέσων Ατομική Προστασίας (στρατιώτες στον πόλεμο χωρίς όπλα), τις συνθήκες εργασίας (καιρικές και μη) και φθάνουν σε φαινόμενα εκμετάλλευσης, εντατικοποίησης και ανασφάλιστης εργασίας είναι σε όλους γνωστά ανεξάρτητα από το γεγονός ότι κατά καιρούς ¨θάβονται κάτω από το χαλί».

Οι εργαζόμενο στον κλάδο των διανομών είναι εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής και όχι εργαζόμενοι ¨ταχυτήτων¨ . Οι εργαζόμενοι στον κλάδο της διανομής ανήκουν στην κατηγορία των επαγγελμάτων με τα περισσότερα ατυχήματα την ώρα που η κρατική μέριμνα περί άλλων τυρβάζει.

Τα πολλά λόγια είναι φτώχια και ο χρόνος πολύτιμος

 • Να εφαρμοστεί ο νόμος ΤΩΡΑ
 • Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να παρέμβουν ΤΩΡΑ
 • Οι αρμόδιοι φορείς και τα όργανα να μεριμνήσουν ΤΩΡΑ ώστε να αποκατασταθούν αδικίες και προπάντων να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα ώστε να απομακρυνθούν συνθήκες που μπορεί να κοστίσουν σε πολύτιμες ανθρώπινες ζωές.

Το ΕΚΝΚ εκφράζει την αμέριστη στήριξή του στον κλάδο των διανομέων και δεσμεύεται για παρεμβάσεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο και είναι εφικτό

Συνεχίζεται η διενέργεια τεστ γρήγορης ανίχνευσης αντιγόνων (rapidtests) για την covid 19, από τις Κινητές Ομάδες Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας,  σε συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης.

Σε αυτό το πλαίσιο, τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid tests, από τις 10.00 έως τις 13.00, στο χώρο της κεντρικής πλατείας Κοζάνης  (μπροστά από το baby room).

Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται χωρίς ραντεβού. 

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Στην Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ στην Κοζάνη, παρουσιάστηκε την Πέμπτη, το σχέδιο για ένα πρότυπο “Πράσινο Σχολείο” σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Όπως αναφέρεται από τον ΟΑΕΔ: 

"Μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Κασαπίδης ο δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλουτας, ο Γενικός Διευθυντής και Μέλος του ΔΣ του ΑΗΚ Δρ. Αθανάσιος Κελέμης και άλλοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας.
Στην εκδήλωση τα στελέχη του ΟΑΕΔ παρουσίασαν τις νέες ειδικότητες για την απόκτηση πράσινων δεξιοτήτων καθώς και το πλάνο για την ενεργειακή και κτιριακή αναβάθμιση της σχολής, στο πλαίσιο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης για τη μεταλιγνιτική εποχή.
Ο ΟΑΕΔ επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της Δυτικής Μακεδονίας και στηρίζει την αγορά εργασίας της περιοχής, μέσα από την ποιοτική και στοχευμένη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση". 

H OLYMPIA ELECTRONICS A.E., η μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική εταιρεία παραγωγής ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, συμμετείχε επιτυχώς για ακόμη μία φορά στην Διεθνή Έκθεση  ENERGETAB 2021. H ENERGETAB είναι η σημαντικότερη διεθνής έκθεση σύγχρονου εξοπλισμού, συσκευών και τεχνολογιών για την ενεργειακή βιομηχανία στην Πολωνία. Είναι ο τόπος των σημαντικότερων συναντήσεων με τους κορυφαίους εκπροσώπους του τομέα ενέργειας, καθώς και με σχεδιαστές και παρόχους υπηρεσιών, τόσο από την Πολωνία όσο και από το εξωτερικό.

     Η ENERGETAB 2021 πραγματοποιήθηκε  στην πόλη Bielsko Biala, από τις 14 έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2021 στις εγκαταστάσεις της ZIAD Bielsko-Biala SA. Στη φετινή έκθεση συμμετείχαν πάνω από 270 εκθέτες, οι εκθέσεις των οποίων έλαβαν χώρα σε 4 εκτάρια περίπου μίας όμορφης περιοχής στους πρόποδες του βουνού Szyndzielnia, και παράλληλα σε μία πολυλειτουργική αίθουσα, σε τέσσερις αίθουσες σκηνών και σε ανοιχτούς χώρους.

   Στο stand της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. παρευρέθηκε ο  CEO της OLYMPIA ELECTRONICS POLSKA, κ. Γιώργος Αθανασιάδης, ο οποίος παρουσίασε στους επισκέπτες την πορεία της εταιρείας στην Πολωνία και τα μελλοντικά σχέδιά της. Ο κ. Αθανασιάδης  και όλο το στελεχιακό δυναμικό της Olympia Electronics Polska είχαν την ευκαιρία να ενισχύσουν τις προσωπικές τους σχέσεις με τους πελάτες της εταιρείας και να  αναζητήσουν από κοινού ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη των εταιρειών τους.

     H OLYMPIA ELECTRONICS A.E. είναι μία εξωστρεφής επιχείρηση, με κύρια πλεονεκτήματά της την καινοτομία, το στοχευμένο marketing και την ποιοτική διαφοροποίηση, χαρακτηριστικά που την έχουν οδηγήσει σε μία από τις κορυφαίες εξαγωγικές επιχειρήσεις της χώρας μας.

 

«Πιστεύουμε στην Ελλάδα – Παράγουμε στην Ελλάδα».

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) προσφέρει προγράμματα σπουδών αποκλειστικά εξ αποστάσεως. Με στόχο την καλύτερη δυνατή εξατομικευμένη φοιτητική εμπειρία, η Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών και Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου εγκαινιάζει σειρά δωρεάν σεμιναρίων συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης. Τα σεμινάρια, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της παγκόσμιας φοιτητικής κοινότητας του ΑΠΚΥ, θα πραγματοποιούνται κάθε τελευταία Τετάρτη του μήνα. Τα σεμινάρια είναι διαδικτυακά και θα μεταδίδονται ζωντανά (απαιτείται προεγγραφή, εδώ) και ανοιχτά σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω της υπερσύγχρονης Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ στον σύνδεσμο: https://tinyurl.com/38jtp8pf. Όλα τα σεμινάρια θα μαγνητοσκοπούνται και θα είναι διαθέσιμα στο κανάλι του ΑΠΚΥ στο YouTube για μεταγενέστερη παρακολούθηση.

Πρόγραμμα σεμιναρίων χειμερινού εξαμήνου 2021-2022:

 • Κίνητρα - Μάθηση - Επίτευξη στόχων | Tετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2021, 5μ.μ.-6μ.μ.
 • Απώλειες - πώς τις διαχειριζόμαστε; | Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου, 5μ.μ.-6μ.μ.
 • Διαχείριση άγχους και χρόνου | Τετάρτη, 24 Nοεμβρίου, 5μ.μ.-6μ.μ.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) αυτή την περίοδο και ως τις 11 Οκτωβρίου 2021 δέχεται αιτήσεις εισδοχής σε τέσσερα (4) Προπτυχιακά, (8) Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και Διδακτορικά Προγράμματα που προσφέρουν οι τρεις (3) Σχολές του για έναρξη σπουδών από το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (Ιανουάριος 2022). Περισσότερες πληροφορίες στο www.ouc.ac.cy.

Τα τσιγάρα παλιά

Σεπτεμβρίου 24, 2021

Γράφει ο Θόδωρος Δημητριάδης

 

Παλιά, δηλαδή πριν 50-60 χρόνια, ελάχιστες γυναίκες κάπνιζαν.

Μόνον οι "αριστοκράτισσες" και οι "παρδαλές".

Σήμερα συμβαίνει το αντίθετο, καπνίζουν περισσότερο από τους άντρες.

«Όλα γίνονται στην Ελλάδα σαν να μας κινεί ένα θανάσιμο μίσος για τη λαλιά μας. Το κακό είναι τόσο μεγάλο που μόνο σαν φαινόμενο ομαδικής ψυχοπάθειας θα μπορούσε να το εξηγήσει κανείς… Στα χρόνια μας, πρέπει να μην το ξεχνάμε, το ζήτημα δεν είναι πια αν θα γράφουμε καθαρεύουσα ή δημοτική. Το τραγικό ζήτημα είναι αν θα γράφουμε ή όχι ελληνικά ή ένα οποιοδήποτε ελληνόμορφο εσπεράντο. Δυστυχώς όλα γίνονται σαν να προτιμούμε το εσπεράντο∙ σαν να θέλουμε να ξεκάνουμε με όλα τα μέσα τη γλώσσα μας». Αυτά ειπώθηκαν πριν από 60 χρόνια από τον τροπαιούχο νομπελίστα μας ποιητή Γεώργιο Σεφέρη, σε μια εποχή που μακαρίζεται σε σχέση με την δική μας.  

Το θανάσιμο μίσος στις μέρες μας δεν είναι μόνο για την «λαλιά μας». Θανάσιμο μίσος και διωγμός «κινεί» το υπουργείο Παιδείας, απροκάλυπτα πια, για ό,τι ελληνικό, για ό,τι έχει άρωμα Ορθοδοξίας. Υπουργείο Παιδείας! Το πιο ύπουλο και επικίνδυνο υπουργείο στην πατρίδα.

 Κατοικητήριο «κρυφοδαγκανιάρηδων», που υφαίνει το σάβανο του Γένους. Είμαι τριάντα και χρόνια στην μάχιμη εκπαίδευση. Καημό το έχω να μας αποσταλεί μια εγκύκλιος από τους «άπιστους γραμματισμένους» του υπουργείου που να προβάλλει, να προωθεί, να προτρέπει τους δασκάλους να διδάξουν κάτι που να αφορά την πατρίδα, την παράδοσή της, την πίστη της, την αξία του υγιούς οικογενειακού θεσμού τα πολυτίμητα τζιβαϊρικά, δηλαδή, που είναι καταφύγιο και παραμυθία όταν μας βρίσκει το κακό και θολώνει ο νους μας. Δεν έχουμε μέλλον ως λαός ιστορικός με αυτά που συμβαίνουν στην εκπαίδευση. Οι νεκροθάφτες της πατρίδας ρίχνουν τις τελευταίες φτιαριές. Κουραστήκαμε, σιχαθήκαμε τις μεταρρυθμίσεις, τις αναγεννήσεις και τις επανακινήσεις τους. Τα σχολεία δεν είναι πλέον ελληνικά. Είναι «δομές φιλοξενίας» ανέστιων πνευματικά νέων που απλώς μιλούν ελληνικά και αυτά σπασμένα. Εισάγονται νέα εκπαιδευτικά αντικείμενα και έχεις την εντύπωση ότι απευθύνονται σε σχολείο που στεγάζεται στα γραφεία του ΟΗΕ. Με τυμπανοκρουσίες, στις οποίες καταφεύγουν όλοι οι αναζητούντες εκλογική πελατεία, εξαγγέλθηκε φέτος η εισαγωγή των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων». Προβλέπονται 3 ώρες εβδομαδιαίως για τις Α’ και Β’ τάξεις του Δημοτικού, 2 για τις Γ’ και Δ’ και 1 ώρα για τις Ε’ και Στ’. Μάλιστα περιορίστηκε το μάθημα της Γεωγραφίας στις δύο τελευταίες τάξεις σε 1 ώρα την εβδομάδα για να χωρέσουν οι… δεξιότητες. Τι την θέλουμε την Γεωγραφία εξάλλου; Ο Τσίπρας έλεγε ότι το Αιγαίο δεν έχει σύνορα και ξεπουλούσε την Μακεδονία. Ο νυν, αναμασά το σαθρό και ευτελές περί συνέχειας του κράτους και αφήνει αναπάντητες τις τρισάθλιες προσβολές που εκτοξεύουν νυχθημερόν τα μεμέτια της Άγκυρας. Όσο λιγότερη Γεωγραφία μαθαίνουν τα παιδιά, μάθημα πατριδογνωσίας και αυτό, τόσο ευκολότερα και άνευ αντιστάσεως, παραδίδεις ελληνίδες χώρες. Η Γεωγραφία διδάσκει σύνορα και η Ιστορία τα θωρακίζει με το λιβάνι των αγώνων του λαού μας για ελευθερία.

Επανέρχομαι στις «Δεξιότητες». Ποιες είναι οι «δράσεις» που προβλέπει να διδάξουν και να ασχοληθούν οι δάσκαλοι; Διαβάζω τις 4 ενότητες.

Α. Ζω καλύτερα -ευ ζην. Με υποενότητες. Υγεία. Ψυχική υγεία. Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

Β. Φροντίζω το περιβάλλον. Οικολογία. Πολιτική προστασία. Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά.

Γ. Ενδιαφέρομαι και ενεργώ-κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη. Ανθρώπινα δικαιώματα. Εθελοντισμός. Διαφορετικότητα.

Δ. Δημιουργώ και καινοτομώ. Ρομποτική. Επιχειρηματικότητα.

Ερωτώ: Διαβάζουμε κάτι που να έχει ελληνική ιθαγένεια; Μια «δράση», όπως αρέσκονται να τις ονομάζουν, για την γλώσσα, την ιστορία μας, την πίστη των Πατέρων μας, την ιερότητα της οικογένειας; Σε ποια χώρα ζούμε; Στην Δανία ή στο Λουξεμβούργο; Ποιος θα υπερασπιστεί αύριο την πατρίδα, αν οι Τούρκοι και τα πειθήνια ενεργούμενά τους, τα τσιράκια των Βαλκανίων που καταπλακώνουν τα βόρεια σύνορά μας, ανοίξουν την πόρτα του τρελοκομείου και μας επιτεθεί; Οι διαφορετικότητες, οι οικολόγοι ή οι σεξουαλικώς διαπαιδαγωγούμενοι;

Παρέθεσα στον πρόλογο τα λόγια του Σεφέρη για την γλώσσα μας. Εισάγεται από το νηπιαγωγείο φέτος η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Γιατί; Σήμερα τα αγγλικά διδάσκονται πολύ περισσότερες ώρες, αν προσθέσουμε και τα φροντιστήρια, απ’ ότι τα ελληνικά. Τα νήπια σχεδόν συλλαβίζουν την μητρική τους γλώσσα, με την σχολική ζωή διευρύνουν και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους, γιατί τα συγχύζουμε με την διδασκαλία της αγγλικής; Δεν αρκεί που την συναντούν παντού; Στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία, στις πινακίδες καταστημάτων, στα ρούχα τους, κυριαρχεί η αγγλική γλώσσα, ο αθέατος αφελληνισμός. (Τι μουσική ακούν σήμερα τα παιδιά; Κακόηχες μιμήσεις αμερικανικών ξελαρυγγισμάτων, που βρίθουν υβρεοχυδαιολογιών, σερβιρισμένα από εξόφθαλμα ατάλαντους «υποχθόνιους» και «καταχθόνιους» τσιριδοκραυγαστές).

Κάποτε, για να δούμε τι μας κανοναρχούν οι σπουδαίοι του Γένους, ο Καποδίστριας, έλαβε υψηλό χρηματικό ποσό από τους Έλληνες της Μαριούπολης. Αρνήθηκε να το δεχτεί και για να μην τους προσβάλλει, τους είπε: «…δέχομαι το δώρο σας, αλλά με τον όρο να καταθέσετε αυτά τα χρήματα σε τράπεζα και με τους τόκους να προσλάβετε Έλληνα διδάσκαλο για να σας διδάσκει την μητρική σας γλώσσα. Γιατί αποτελεί εντροπή, όντας Έλληνες στη καταγωγή, στο φρόνημα και στη θρησκεία, να αγνοείτε την ευγενέστερη και πλουσιώτερη γλώσσα του κόσμου, που την διδάσκονται τόσοι άλλοι αλλοεθνείς». (περ. «Πειραϊκή Εκκλησία», τ. 31ο, σελ. 49). Εντροπή και τω καιρώ ετούτω, όντας Έλληνες(;), να μην διδάσκουμε στα παιδιά μας την ευγενέστερη γλώσσα του κόσμου. Γιατί να μην βάλουμε τα αρχαία ελληνικά, σε παιγνιώδη μορφή, τους μύθους του Αισώπου και την πανωραία ετυμολογία μας στην Ε’ και Στ’ Δημοτικού; Να λες στους μαθητές, για παράδειγμα, ότι η λέξη «συγχωρώ» είναι από την πρόθεση «συν», που προϋποθέτει την παρουσία και άλλου δίπλα σου και το ρήμα «χωρώ», άρα συγχωρώ, ίσον έχω χώρο και για σένα, στάσου κοντά μου, πλησίον μου; Γιατί να μην γνωρίσουν οι μαθητές ότι στα ετυμολογικά της φυλλώματα, η γλώσσα μας κρύβει το ήθος, την καλλιέργεια και την ευγένεια του πάλαι ποτέ φωτοδότη λαού μας;

«Μπιζερισμένοι όλοι από την ακαταστασία», που έλεγε και Ο Μακρυγιάννης, σκεφτόμαστε σε τι Ελλάδα θα αφήσουμε τα παιδιά μας. Το σωστό ερώτημα είναι τι παιδιά θα αφήσουμε στην πατρίδα μας. Δεξιότητες θα αποκτήσουν, Έλληνες όμως θα είναι;

 

Δημήτρης Νατσιός

δάσκαλος- Κιλκίς

ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ