Tharos

Tharos

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης υπέγραψε τρεις ξεχωριστές Προσκλήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 14.000.000 € που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων, Κτιρίων Υγείας και άλλων Δημοσίων Κτιρίων της Περιφέρειας.

Με την ενεργοποίηση των Προσκλήσεων επιδιώκεται η αντιμετώπιση του σημαντικού θέματος της ενεργειακής αναβάθμισης των ενεργοβόρων δημοσίων κτιρίων, με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση.

Επιπλέον, σκοπός είναι η αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, με τα κτίρια του Δημόσιου Τομέα να αποτελούν παράδειγμα για την κινητοποίηση όλης της οικονομίας.

Αναλυτικά οι τρεις Προσκλήσεις που υπογράφτηκαν αφορούν:

• Πρόσκληση 52 - "Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων (Σχολικά Κτίρια)", προϋπολογισμού 8.000.000 €, με λήξη υποβολής προτάσεων την 18η Μαΐου 2018.

• Πρόσκληση 53 - "Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων (Κτίρια Υγείας)", προϋπολογισμού 3.000.000 €, με λήξη υποβολής προτάσεων την 25η Μαΐου 2018.

• Πρόσκληση 54 - "Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων (Δημόσια Κτίρια πλην Σχολικών Κτιρίων και Κτιρίων Υγείας)", δαπάνης 3.000.000 €, με λήξη υποβολής προτάσεων την 31η Μαΐου 2018.

Οι Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων θα υλοποιηθούν με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Ταμείου (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 4 - "Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοσίων κτιρίων και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές του δημόσιου τομέα, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.

Η αναβάθμιση των κτιρίων θα αφορά ενδεικτικά σε παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων (θερμομόνωση), αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση συστημάτων ψύξης – θέρμανσης, κλπ. Επιπλέον επιδιώκεται οι παρεμβάσεις να ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης, στην ενεργειακή κατανάλωση και τα χαρακτηριστικά των κτιρίων (π.χ. χρήση κτιρίου, προφίλ λειτουργίας, παλαιότητα συστημάτων, συνολική επιφάνεια, κατηγορία ενεργειακής απόδοσης κ.α.) προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα σε κτίρια που έχουν υψηλή ενεργειακή κατανάλωση και μέσω της αναβάθμισης των οποίων επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας (βάσει των δεικτών του προγράμματος).

Η υλοποίηση δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων βασίζεται στα αποτελέσματα της Ενεργειακής Επιθεώρησης (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης).

Ο στόχος της υλοποίησης των παρεμβάσεων αυτών θα είναι η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης ή εάν αυτό είναι οικονομικά και τεχνικά εφικτό η αναβάθμισή τους σε ενεργειακή κατηγορία Β+, Α, Α+, ή σε σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Κτίρια, ενώ η κάλυψη του ενεργειακού στόχου θα διασφαλίζεται μέσω της διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή τόσο πριν, όσο και μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις Προσκλήσεις, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, το Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων κ.λ.π., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, στη διαδρομή www.pepdym.gr ? Προσκλήσεις ΠΕΠ_ΔΜ 2014-2020.

«Υπέγραψα σήμερα, τρεις προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 14.000.000 ευρώ, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, που αφορούν τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων, των Σχολείων, καθώς και των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας της Περιφέρειας. Πρόκειται για δράσεις που έχουν στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος σε μια επιβαρυμένη περιβαλλοντικά περιοχή, και συμβάλλουν ταυτόχρονα, στην στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης.

«Είναι η Βιβλιοθήκη όλων και επομένως η ζωή της, η πρόοδός της και η σημασία της ….Η Βιβλιοθήκη είναι οι άνθρωποι που την χρησιμοποιούν και δεν έχει άλλον ιδιοκτήτη πέραν του συνόλου των δημοτών της Κοζάνης», σημειώνει ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Κοζάνης, Παναγιώτης Δημόπουλος, στην πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του στο «Θ» με αφορμή την μεταστέγαση της Κοβεντάρειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο νέο σύγχρονο «σπίτι» της.

« Το Δημαρχείο έχει ιεραρχήσει την Βιβλιοθήκη ψηλά και αυτό θα αναγνωριστεί…» εκτιμά ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού προσδίδοντας στους «διαχειριστές της», δηλαδή στους πολίτες, το βασικό κομβικό ρόλο στη λειτουργία της βιβλιοθήκης στο νέο κτίριο που αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του χρόνου.

Το ερχόμενο Φθινόπωρο η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη εγκαθίσταται στο νέο της κτίριο.Υπάρχουν κ. Αντιδήμαρχε, εκκρεμότητες και γενικότερα ζητήματα που πιθανά να καθυστερήσουν την όλη διαδικασία της «μετακόμισης» της Βιβλιοθήκης;

Θέλουμε να πιστεύουμε πως οι δύο καθυστερήσεις που υπέστη ο σχεδιασμός μας με τις συμπληρωματικές εργασίες του κτηρίου ήταν οι τελευταίες και έτσι φαίνεται να είναι. Κάθε διαγωνισμός στην τοπική αυτοδιοίκηση κρύβει ένα περίφημο ναρκοπέδιο από ενστάσεις, παρατάσεις και απρόβλεπτες διαδικασίες, όμως αισθανόμαστε πως μετά την διοικητική παραλαβή του κτηρίου και την μεταφορά των συλλογών στους νέους χώρους τους ερχόμενους δύο-τρεις μήνες, ο έλεγχος των διαδικασιών θα είναι πιο σφιχτός. Δηλώνω εδώ πως εκκρεμότητες υπάρχουν, όπως οι έλεγχοι του κτηρίου, όμως δεν θα διστάσουμε να προχωρήσουμε καθώς ο χρόνος δεν μπορεί να διασταλεί περισσότερο.

Οφείλουμε πάντως να αναγνωρίσουμε πως τους τελευταίους 6 μήνες η τεχνική υπηρεσία του Δήμου υπήρξε τωόντι συνεπής και επέδειξε υψηλό επαγγελματισμό ώστε να ολοκληρωθούν οι τεχνικές εργασίες.
Τι απαιτείται, ώστε η βιβλιοθήκη να λειτουργήσει απρόσκοπτα και να προσφέρει πλήρως τις υπηρεσίες της στους πολίτες;

Απαιτείται από τους διαχειριστές της, δηλαδή εμάς, να αφοσιωθούμε στο καλύτερο δυνατό στήσιμο της νέας δομής, χωρίς να αποπροσανατολιζόμαστε από επικοινωνιακά τεχνάσματα, απομονωμένους σπασμούς στον δημόσιο λόγο, πρόωρους προεκλογικούς τρόπους σκέψης και τις όποιες αναμενόμενες μικροπρέπειες παρουσιαστούν στον διάβα μας τους επόμενους 15 μήνες. Έχουμε μια δουλειά, περίπλοκη μεν - μία δε, την οποία πρέπει να τελειώσουμε και δεν έχουμε δικαίωμα να σκεφτούμε κάτι άλλο. Με το στελεχιακό δυναμικό και την σύσταση του Δ.Σ. που διαθέτουμε, έχω κάθε λόγο να θεωρώ εαυτόν τυχερό και να είμαι αισιόδοξος. Πιο συγκεκριμένα βέβαια, απαιτείται η συνεπής ροή χρηματοδότησης, νέο προσωπικό το οποίο σιγά σιγά αποκτάται και εκτέλεση του σχεδιασμού χωρίς παρεκτροπές. Υπάρχουν δεύτερα και τρίτα πλάνα για κάθε ενδεχόμενο και απαιτείται μεν προσοχή, αλλά από την άλλη, απαιτείται και η παράλειψη κάθε περιττού φόβου.

Το Δημαρχείο έχει ιεραρχήσει την Βιβλιοθήκη ψηλά και αυτό θα αναγνωριστεί αφού περάσει η περίοδος και μείνουν τα γεγονότα χωρίς την φθορά του καθημερινού σχολιασμού. Οι δημότες θα πρέπει να είναι απαιτητικοί, γιατί τους οφείλεται μία καλή Βιβλιοθήκη και είμαι σίγουρος πως θα επιδείξουν ταυτόχρονα κατανόηση αν αρχικά χρειαστούν προσαρμογές.

 Τι αλλάζει γενικότερα με την λειτουργία της «νέας Βιβλιοθήκης» για τους πολίτες και για το Δήμο και την περιοχή ευρύτερα;

Η περιοχή αποκτά ένα ακόμη κτήριο, το οποίο όμως αυτήν την φορά θα αξιοποιηθεί εξαρχής. Αποκτά έναν σύνδεσμο με μεγάλες πολιτιστικές δομές σε όλη την επικράτεια - όπως δείχνει η συνεργασία μας με την Εθνική Βιβλιοθήκη – και, γιατί όχι, διεθνώς. Αποκτά ένα λειτουργικό σημείο αναφοράς για την τόνωση της αυτοπεποίθησης του λαού της περιοχής της Κοζάνης και τελικά αποκτά έναν ζωντανό και ορατό θύλακα πνευματικής δραστηριότητας, ο οποίος θα είναι ανοιχτός σε όποιον τον σέβεται. Τα αποκτήματα αυτά δεν είναι μικρά - θα έλεγα αντίθετα πως είναι μείζονος σημασίας για το μέλλον της περιοχής, ειδικά σε αυτήν την δύσκολη περίοδο για την πατρίδα μας και ειδικότερα για την Μακεδονία.
Ποιοί οι στόχοι και οι φιλοδοξίες της Δημοτικής Αρχής σε σχέση με την λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο νέο κτίριο, αλλά και με τον ρόλο που αυτή θα διαδραματίσει στο εξής στον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών;

Το επιχειρησιακό μας σχέδιο περιγράφει τις νέες μας λειτουργίες. Για τα γράμματα και τις τέχνες ο νέος αυτός χώρος προφανώς θα φιλοξενήσει και θα υποδεχθεί κάθε δραστηριότητα η οποία εμπίπτει στους λόγους ύπαρξης της νέας Βιβλιοθήκης - η νέα μας συστατική πράξη του 2017 είναι σαφής και νομικά τεκμηριωμένη. Είμαστε ένας οργανισμός που φιλοξενεί την ιστορία του τόπου αλλά και το δημιουργικό μέλλον του.

Προσωπικά θα ήθελα να διαπιστώσω πως το μισό ημερολόγιο του έτους η Βιβλιοθήκη θα καλύπτει δημιουργικές και πνευματικές ανάγκες με κύριο συντελεστή τους τους ίδιους τους δημότες της Κοζάνης. Ξέρουμε πως στην αρχή ο νέος κανονισμός λειτουργίας μας ο οποίος θα διατυπωθεί σύντομα, ίσως φανεί πολύ ήπιος ή πολύ αυστηρός σε συμπολίτες μας, όμως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε φιλόξενοι σε κάθε δράση πέριξ των γραμμάτων και των τεχνών, χωρίς να εκποιήσουμε τον ρόλο ύπαρξης και την ιστορία της Βιβλιοθήκης σε φτηνές ή αγοραίες λογικές.

Πιστεύετε, κ. Δημόπουλε, ότι η λειτουργία της «νέας βιβλιοθήκης» θα προσδώσει νέα υπόσταση στην νεοσύστατη Αντιδημαρχία Πολιτισμού δικαιώνοντας ταυτόχρονα την επιλογή του Δημάρχου για την δημιουργία της εν λόγω Αντιδημαρχίας;
Θα ήθελα να πιστεύω πως όταν μια δημοτική αρχή επιλέγει να ορίσει μια Αντιδημαρχία Πολιτισμού, έχει ήδη δικαιωθεί και δεν χρειάζεται απόδοση υπόστασης σε κάτι που εκ των πραγμάτων διαθέτει υπόσταση. Ωστόσο μια δυναμική λειτουργία της Βιβλιοθήκης είναι κάτι που θα ευνοήσει την λειτουργία του Δήμου Κοζάνης, τόσο στις δομές πολιτισμού του όσο και γενικότερα.

Τέλος κ. Αντιδήμαρχε, μπορείτε να προσθέσετε οτιδήποτε θεωρείτε ότι είναι χρήσιμο να γνωρίζουν οι αναγνώστες σε σχέση με την λειτουργία της βιβλιοθήκης στο νέο της κτίριο.
Είναι η Βιβλιοθήκη όλων και επομένως η ζωή της, η πρόοδός της και η σημασία της στο μέλλον διακυβεύεται μεν από τους προσωρινούς διαχειριστές της, αλλά κάθε καλή εξέλιξη οφείλεται στους μόνιμους χρήστες της. Η Βιβλιοθήκη είναι οι άνθρωποι που την χρησιμοποιούν και δεν έχει άλλον ιδιοκτήτη πέραν του συνόλου των δημοτών της Κοζάνης. Εμείς θα την έχουμε, πιστεύω, σε καλή λειτουργία και με ανοιχτούς ορίζοντες, όταν την παραδώσουμε στους επόμενους.

Οι χρήστες της όμως τελικά είναι αυτοί που θα ορίσουν και καταδείξουν την ποιότητα της λειτουργίας της. Φιλοδοξούμε βέβαια να συνδράμουμε στον εθνικό σχεδιασμό για τα γράμματα και να μην προσδιοριστούμε περιφερειακά. Αυτό το άνοιγμα ίσως φανεί υπερβολικό, είναι όμως κρίσιμο στην "επανίδρυση" του φορέα. Ποιος ξέρει, ίσως από το αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης μας αναδειχθούν εξαιρετικά ευεργετικές τροπές για την Ελληνική σκέψη - εμείς ανοίγουμε σε λίγους μήνες με αυτήν την συνθήκη αριστείας κατά νου και τίποτα λιγότερο.

Εν τω μεταξύ έλεγχοι στα καταστήματα καφεστίασης ξεκίνησαν και στην πόλης της Πτολεμαΐδας για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου και την απαγόρευση του καπνίσματος στους κλειστούς δημόσιους χώρους.

Οι έλεγχοι γίνονται από κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας, του Υγειονομικού και της Ελληνικής Αστυνομίας. Όλα δείχνουν ότι ο αντικαπνιστικός νόμος επεκτείνεται και θα αρχίσει να εφαρμόζεται πέρα από τις δύο μεγάλες πόλεις της Κοζάνης και της Πτολεμαΐδας σε μικρότερες πόλεις αλλά και σε χωριά της περιοχής μας!

Ο Δήμος  Κοζάνης έχει προχωρήσει σε μείωση στα τέλη κατάληψης για τραπεζοκαθίσματα και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα παρουσιάσει  τις προτάσεις του στις οποίες  επεξεργάζεται τη δυνατότητα μείωσης συγκεκριμένων τελών σε καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Αυτό αναφέρεται σε απαντητική επιστολή του Δήμαρχου Κοζάνης  με  αφορμή τις  προτάσεις που απέστειλε πρόσφατα η παράταξη του ΕΒΕ Κοζάνης «Ανάπτυξης Επιμελητήριο»  με επικεφαλής τον Γιάννη Μητλιάγκα,  ζητώντας την άμβλυνση των επιπτώσεων από την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νομού στα καταστήματα καφεστίασης.

Στην επιστολή ο Λευτέρης Ιωαννίδης υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι  «Ο  Δήμος Κοζάνης θα είναι διπλά στους επιχειρηματίες όλων των κλάδων, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη του τόπου μας».

Με επίκεντρο θέματα που απασχολούν την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε συνάντηση του  Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Σταθάκη με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, βουλευτές (κυβερνητικούς), Δημάρχους και εκπροσώπους φορέων της περιοχής μας.

Τέθηκαν και συζητήθηκαν ζητήματα για τον ΑΗΣ Αμυνταίου, τις εργατικές κατοικίες στην Πτολεμαΐδα, μετεγκατάστασεις οικισμών Ποντοκώμης, Αναργύρων και Ακρινής και άλλα που σχετίζονται με την παρουσία της ΔΕΗ στην περιοχή,  για  τα οποία ( όπως ειπώθηκε)  «επικράτησε πνεύμα συνεννόησης και κατανόησης»!

Στον ίδιο κλίμα και η Υπουργός  Toυρισμού, Έλενα Κουντουρά,  η οποία εκπροσώπησε την κυβέρνηση  στις   εκδηλώσεις της  25ης Μαρτίου στην Κοζάνη η οποία  μέσω ανάρτησης της στο  twitter ανέφερε: «Είμαστε υπερήφανοι  για τις νέες και τους νέους της Ελλάδας , τα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η νέα γενιά είναι ελπίδα και το μέλλον μας.  Χρόνια πολλά σε όλους».

Έστω και αργά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ενώ  σνομπάριζε με κάθε τρόπο  τις παρελάσεις  και  τις εθνικές γιορτές «προσγειώνεται» σιγά-  σιγά στην  «εθνική» αναγκαιότητα!

Εναρμονισμένος ο  συννεφιασμένος –βροχερός καιρός κατά τις προχθεσινές εορταστικές εκδηλώσεις  της 25ης Μαρτίου στην Κοζάνη και ευρύτερα στη περιοχή, με  τη δύσκολη συγκυρία που βιώνει η χώρα μας στα εθνικά της ζητήματα σε σχέση με τις προκλήσεις των Τούρκων  και το ζήτημα των Σκοπίων.

Ωστόσο, για μια φορά ακόμη η  στρατιωτική και μαθητική παρουσία  γέμισε με περηφάνια και ελπίδα  τον κόσμο που παρακολούθησε τις εκδηλώσεις – παρελάσεις που πραγματοποιήθηκαν στον τόπο μας . Ακόμη και οι πολιτικοί εκπρόσωποι μας «ομονόησαν».

Στις δηλώσεις  για την εθνική παλιγγενεσία  ξέχασαν για λίγο τις κομματικές τους  αντιπαραθέσεις   και μίλησαν για ανάγκη εθνικής ομόνοιας και ομοψυχίας.

«Να είσαι εκεί για τον άλλο. Δώσε Αίμα. Μοιράσου τη Ζωή»

Ο Όμιλος Δικυκλιστών Κοζάνης (Ο.ΔΙ.ΚΟ) συμμετέχει στην 10η Αιμοδοσία του 2018, την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 από τις 15:30 – 20:30, (προσέλευση μέχρι 20:00), στα γραφεία του Συλλόγου, Π. Χαρίση 23. 

Ενημέρωση & λήψη δειγμάτων για δωρητές Μυελού των Οστών στον Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο ¨Κόζιανη¨ από 20: 00 -22:00.
Άγιες ημέρες, κατάνυξη, σκέψεις αλτρουιστικές, ευαισθησία για το πρόβλημα.. για τον πόνο του Άλλου … σκέψεις και κουβέντες για το τι μπορούμε να κάνουμε…

-Μπορούμε να γίνουμε Αιμοδότες, να δώσουμε δείγμα να γίνουμε δωρητές Μυελού των Οστών, να γίνουμε δωρητές ΖΩΗΣ, δεν στοιχίζει τίποτα.

Είναι Θεία - Θεϊκή προσφορά στον πάσχοντα συνάνθρωπο, ΚΑΝΕ ΔΩΡΟ ΤΗ ΖΩΗ!

- Παράλληλα, μπορείτε να δίνετε και δείγμα για γίνουν δωρητές Μυελού των Οστών

- Οι προσπάθειες μας, μέσω των συνεχών ενημερώσεων, επικεντρώνονται στην αναβάθμιση της εθελοντικής προσφοράς στην χώρα μας, ώστε να αποκτήσει και η Ελλάδα απόλυτη αυτάρκεια με Εθελοντικά προσφερόμενο, Ασφαλές αίμα.

- Κάνε Αυτό που θα Ήθελες να κάνουν οι Άλλοι για Σένα !

- Γίνε Δωρητής Ζωής, γίνε Εθελοντής Αιμοδότης!

Η αγάπη στον συνάνθρωπο παίρνει πραγματική μορφή με την Εθελοντική Αιμοδοσία όταν προσφέρεται για τον άγνωστο πάσχοντα ασθενή.
Σας περιμένουμε το απόγευμα την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018

Απαραίτητες προϋποθέσεις κατά την προσέλευση στην αιμοδοσία του υποψήφιου Εθελοντή αιμοδότη για προσφορά αίματος είναι:

1.Να αισθάνεστε καλά

2.Να είστε ξεκούραστοι

3.Να έχετε κοιμηθεί την προηγούμενη ημέρα 6-7 ώρες τουλάχιστον.

* Να υπενθυμίσουμε ότι τρώμε ένα ελαφρύ γεύμα 3 ώρες πριν.
* Δεν πίνουμε αλκοόλ την προηγούμενη ημέρα και τέλος
* Δεν παίρνουμε ασπιρίνες εκτός και αν είναι απαραίτητο, οπότε δεν Αιμοδοτούμε.
* Δηλώνουμε στο Γιατρό αιμοδοσίας ποια φάρμακα παίρνουμε.
* ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙ μας Ταυτότητα ή θυμόμαστε τον Αριθμό Ταυτότητας.
* (Ανακοινώσεις, Πρόγραμμα των επόμενων Αιμοδοσιών – Ενημέρωση για δωρεά Αιμοπεταλίων, Μυελού των Οστών, Ιστών και Οργάνων αλλά και Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (Βλαστοκυττάρων), στα γραφεία του συλλόγου μας Παύλου Χαρίση 23, Φαξ-τηλ.:2461040575 κινητό: 6977337561, στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση, www.seakozanis.gr και στο facebook: Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης)

ΔΩΣΕ ΑΙΜΑ- ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ
Με σεβασμό στους Ασθενείς και εκτίμηση στους Εθελοντές Αιμοδότες.

Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
Τσαουσίδης Θεόδωρος Βακφάρης Αθανάσιος

 

Από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κοζάνης ανακοινώνεται ότι :

TηνΤετάρτη28-3-2018 θα γίνειδιακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από ώρα11:30έως 15:00στις εξής περιοχέςκαι οικισμούς: Άνω Κώμη, Κάτω Κώμη, Κήπος, Καισαρειά, Σπάρτο, Κοντοβούνι, Σταυρωτή, Πύργος, Ανατολή, Αμυγδαλιά, Μηλιά.

Ζητούμε, την κατανόηση των καταναλωτών και θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση ενδεχομένως και νωρίτερα.
Γι’ αυτό τα δίκτυα και οι εγκαταστάσεις πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Δημήτριος ΛΙΑΝΑΣ
Δ/ντής Περιοχής Κοζάνης

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης σήμερα Τρίτη στις 7 το απόγευμα στο Κοβεντάρειο με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

*Ενημέρωση – Συζήτηση για τις εξελίξεις σχετικά με το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και την πρωτοβουλία Coal Regions in Transitions.

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

*Έγκριση της αριθμ. 39/2017 Α.Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης με θέμα «Τροποποίηση του άρθρου 12 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας»

Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Λιάκος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης

*Έγκριση πρόσληψης προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για τις ανάγκες του τμήματος Καθαριότητας του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

*Έγκριση πρόσληψης προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για τις ανάγκες του τμήματος Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σιαμπανόπουλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος.

*Έγκριση πρόσληψης προσωπικού έως πέντε (5) ημερομίσθια το μήνα για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης.

*Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Κοζάνης.

*Ορισμός επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου: Αποκατάσταση υποδομών στην Τ.Κ. Κάτω Κώμης.

*Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου κ.λ.π. Άνω Κώμης.

*Ανακοίνωση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου: Βελτίωση προσβασιμότητας υποδομών Δήμου Κοζάνης για ΑΜΕΑ.

*Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεση του έργου: Διαμόρφωση οδού Ιπποκράτους Δήμου Κοζάνης.

*Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεση του έργου: Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου κ.λ.π. Άνω Κώμης

*Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεση του έργου: Αποκατάσταση παλιού Δημοτικού Σχολείου Καλαμιάς.

*Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεση του έργου: Εγκατάσταση διάταξης αντικεραυνικής προστασίας τύπου κλωβού σε σχολικά κτίρια.

*Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεση του έργου: Βελτίωση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Δρεπάνου.

*Έγκριση 1ου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: Βελτίωση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Δρεπάνου

*Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση του κτιρίου της βιβλιοθήκης.

*Έγκριση μελετών και τρόπος εκτέλεσης των παρακάτω έργων: α) Κατασκευή μονώροφου κτιρίου με υπόγειο – 10ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης. β) Κατασκευή μονώροφου κτιρίου με υπόγειο – 15ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

*Έγκριση της αριθμ. 49/2018 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Κοζάνης 2018.

*Έγκριση της αριθμ. 66/2018 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων & μηχανημάτων έργου Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

*Καθορισμός του αριθμού των θέσεων υδρονομέων και της αρδευτικής περιόδου, για το έτος 2018.

*Έγκριση διεξαγωγής εμποροπανηγύρεων κατά τη διάρκεια θρησκευτικών εορτών.
Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

*Α) Υποβολή πρότασης, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014 – 2020 «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» που αφορά τη δράση με τίτλο: Ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Κολυμβητηρίου στο ΔΑΚ Κοζάνης.
Β) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΟΑΠΝ με αντικείμενο: Ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Κολυμβητηρίου στο ΔΑΚ Κοζάνης.

*Έγκριση παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: Πιλοτικό υβριδικό σύστημα φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

*Κατανομή ποσού 296.300,00 € (Α΄ δόση) στις σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης.Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

*Παραχώρηση σχολικών χώρων Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Κοζάνης σε συλλόγους, φορείς κ.λ.π.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Πλεξίδας, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.

*Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών, Υπηρεσιών για τα οχήματα του Δήμου Κοζάνης.

*Τακτοποίηση παγίας προκαταβολής υπολόγων έτους 2017.

*Δημιουργία νέου Τραπεζικού Λογαριασμού στην Τράπεζα EUROBANK.

*Έγκριση και Δέσμευση Διαφόρων Πιστώσεων από τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Κοζάνης.

*Εξέταση αίτησης για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού ακινήτου επί της οδού Αιανής 1, στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης - Αποκατάσταση Αναπηρία Εργασία με Ομαδικότητα.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

*Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: Ενίσχυση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Image
Image

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ
THARROSLOGO
ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ