Tharos

Tharos

 «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗ Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

 Προτάσεις για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών και Αιολικών 

 Στη συνεδρίαση του Π.Σ για τις ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία ο Περιφερειάρχης ζήτησε τις θέσεις των παρατάξεων για το ζήτημα των φωτοβολταικών. Στο πλαίσιο αυτό οι επεξεργασμένες προτάσεις του Περιφερειακού Σχήματος «Αριστερή Συμπόρευση για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ στη Δυτική Μακεδονία» είναι οι εξής:

 Προτάσεις για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών και Αιολικών στη Δυτική Μακεδονία

 Ως «Αριστερή Συμπόρευση για την Ανατροπή στη Δ. Μακεδονία» είμαστε γενικότερα υπέρ όλων των μορφών ενέργειας, εξαιρουμένων των Πυρηνικών. Σε αυτή τη βάση είμαστε και υπέρ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που δεν είναι όμως μόνο τα Φωτοβολταϊκά, οι Ανεμογεννήτριες και τα μικρά υδροηλεκτρικά κάτω των 15 MW (Μ.ΥΗΣ), τα οποία εντάσσονται στις στοχαστικές και μεταβλητές ΑΠΕ (μ.ΑΠΕ).  Ανανεώσιμες πηγές είναι και η γεωθερμία, που υπάρχει άφθονη στη Χώρα μας, αλλά και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά άνω των 15 MW που παράγουν σταθερή και πολλαπλά ωφέλιμη και “χρήσιμη” ενέργεια. Τα μεγάλα υδροηλεκτρικά μάλιστα έχουν αποθηκευμένη ενέργεια σε μορφή νερού στον ταμιευτήρα τους (τεχνητή λίμνη) και μπορούν να τη χρησιμοποιούν άμεσα όταν ζητηθεί για την ευστάθεια και την ομαλή λειτουργία των δικτύων αλλά και την γενικότερη την ευστάθεια του Ηλεκτρικού Συστήματος (Η/Σ) 

 

Για να καθορίσουμε τη θέση μας σε ότι αφορά το μίγμα καυσίμου και τις διάφορες μορφές ενέργειας πρέπει να πάρουμε υπόψη όλες τις παραμέτρους όπως:

 • Την άποψη των τοπικών κοινωνιών
 • Το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και την επίδραση στην υγεία των κατοίκων
 • Τις επιπτώσεις στη χρήση γης και τις γενικότερες ανάγκες στον αγροτοδιατροφικό τομέα.
 • Τις ανάγκες της Χώρας και του λαού σε Ηλεκτρική Ενέργεια σε σχέση με την ήδη εγκατεστημένη ισχύ, τα διαθέσιμα δίκτυα και τον κορεσμό της κάθε περιοχής
 • Την οικονομικότητα της κάθε μορφής διότι επηρεάζει άμεσα το γενικότερο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και τις δυνατότητες των λαϊκών στρωμάτων στην πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα ως κοινωνικό αγαθό απαραίτητο για την επιβίωση.
 • Την ενεργειακή ασφάλεια και την ενεργειακή εξάρτηση της Χώρας
 • Τη μορφή της ιδιοκτησίας των σχεδιαζόμενων εγκαταστάσεων και τα κίνητρα του κάθε λεγόμενου επενδυτή. Αν δηλαδή πρόκειται για επένδυση που έχει σκοπό το κέρδος ή την εξυπηρέτηση των αναγκών του κοινωνικού συνόλου

 

Με βάση τα στοιχεία και τη λεπτομερή εξέταση όλων όσων προαναφέραμε και ειδικότερα βάσει των συνθηκών που διαμορφώνονται στην Περιοχή μας μετά από τις παρεμβάσεις που σχεδιάζονται στα πλαίσια της αποβιομηχάνισής της και την προβλεπόμενη ερημοποίηση και ολική Περιβαλλοντική υποβάθμισή της επισημαίνουμε ότι:

 1. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, οι τοπικές κοινωνίες της Δυτικής Μακεδονίας απορρίπτουν τις εγκαταστάσεις των Αιολικών και των Φωτοβολταϊκών, και βρίσκονται επί ποδός πολέμου για να μην επιτρέψουν την εγκατάστασή τους.

 

 1. Οι σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις δεν είναι και τόσο “πράσινες” όπως περιγράφονται αλλά καταστρέφουν, ανεπανόρθωτα μάλιστα, τους φυσικούς πόρους και το Περιβάλλον.

2α) Για τα Αιολικά ενδεικτικά αναφέρουμε:

- Η Χωροθέτησή τους στις κορυφογραμμές απαιτεί διάνοιξη τεράστιων δρόμων μέσα στα βουνά, καταστρέφοντας χιλιάδες στρέμματα δασωμένων και λιβαδικών εκτάσεων με επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και το φυσικό τοπίο.

-Η τσιμεντοποίηση των ορεινών όγκων, σύμφωνα με τους μελετητές, σφραγίζει τις υδρομαστεύσεις- και μελλοντικά θα καταστρέψει τις πηγές και τα υπάρχοντα ποτάμια-. (Μια σύγχρονη ανεμογεννήτρια των 4,5 MW χρειάζεται 1.000 κυβικά τσιμέντο στη βάση της, βάρους περίπου 2.200 τόνων)

- Για την κατασκευή κάθε βάσης ανεμογεννήτριας υπολογίζεται ότι αφαιρούνται 1000 κυβικά χώμα που εναποτίθενται σε άλλα γήπεδα, δεσμεύοντας επιπλέον εκτάσεις γης

- Οι διαρροές λαδιών (κάθε ανεμογεννήτρια περιέχει 1000 κιλά) είναι αναμενόμενο ότι θα μολύνουν τους υδροφόρους ορίζοντες. Γνωρίζουμε ότι ένα λίτρο λάδι καταστρέφει 1000 κυβικά νερό.

- Όταν χαλάσουν οι Ανεμογεννήτριες - καθώς στις συμβάσεις δεν προβλέπεται η περισυλλογή τους - τα κουφάρια τους, που περιέχουν εκτός των άλλων λάδια και τοξικά χημικά, θα παραμείνουν μόνιμα στα βουνά μολύνοντας περαιτέρω το οικοσύστημα.

- Τελευταίες μελέτες ενοχοποιούν τις Ανεμογεννήτριες και για άνοδο της θερμοκρασίας του μικροκλίματος λόγω της φραγής των αέριων ρευμάτων από τα γιγάντια πτερύγια.

- Οι υπόηχοι που εκπέμπουν οι Ανεμογεννήτριες δημιουργούν σοβαρά προβλήματα υγείας στους κατοίκους των κοντινών περιοχών. Σ' αυτούς αποδίδονται μέχρι και μεταλλάξεις – τερατογενέσεις – των γουνοφόρων ζώων.

2β) Για τα Φωτοβολταϊκά: Το κυριότερο πρόβλημα είναι η αλλαγή στις χρήσεις γης. Μετατρέπονται έτσι πολλές χιλιάδες στρεμμάτων καλλιεργήσιμων εκτάσεων σε άγονη γη στρωμένη με γυαλί και μέταλλο. Επιπλέον, είναι αναμενόμενο να δημιουργήσουν και προβλήματα περιβαλλοντικά και υγείας, από τα υλικά κατασκευής τους όταν μετά το “τέλος της ζωής τους” θα παραμείνουν πεταμένα στα βουνά και στους κάμπους, να σαπίζουν. Το κυριότερο πρόβλημα είναι ότι δε γνωρίζουμε τις επιπτώσεις, που θα υπάρξουν στο μέλλον, στην υγεία των κατοίκων και στο Περιβάλλον καθώς δεν υπάρχει παγκόσμιο προηγούμενο εγκατάστασης τέτοιων τεράστιων φωτοβολταϊκών πάρκων δίπλα σε κατοικημένες περιοχές. Καμία επιστημονική μελέτη δεν έχει γίνει για τις επιπτώσεις στο μικροκλίμα και στην υγεία των κατοίκων μιας Περιοχής από την κάλυψη τόσο μεγάλων εκτάσεων από γυαλί και μέταλλο (300.000 στρέμματα στη Δυτική Μακεδονία), που αντιστοιχεί σε τεράστιο ποσοστό επί της συνολικής επιφάνειας. Σημειώνουμε πως η έκταση της Μάλτας είναι 320.000 στρέμματα!

 

 1. Σε ότι αφορά στις πραγματικές ανάγκες της Χώρας μας σε ηλεκτρική ενέργεια γνωρίζουμε ότι καταναλώνουμε κατά μ.ο 5.000 ΜW/h και στην αιχμή φτάνουμε μέχρι και στις 9.000 ΜW/h. Αυτή η Ηλεκτρική Ενέργεια συν κάποια εφεδρεία και την αναμενόμενη μελλοντική αύξηση της κατανάλωσης πρέπει να υπάρχει αναγκαστικά ως διαθέσιμη ισχύς στη Χώρα από σταθερές θερμικές μονάδες.

3α) Για τις εγκαταστάσεις ΑΠΕ με βάση και τον νέο ΕΣΕΚ θα «πρέπει» μέχρι το 2030 να έχουμε εγκαταστημένη ισχύ από μεταβλητές ΑΠΕ (Φ/Β + Α/Γ) 15.000 ΜW (15 GW).  Αυτή η ισχύς είναι υπεραρκετή αφού είναι τριπλάσια από την συνολική κατανάλωση ρεύματος ολόκληρης της Χώρας. Μέσα σ’ αυτά δεν υπολογίζουμε και τα 3.500 ΜW των μεγάλων υδροηλεκτρικών αφού δεν εντάσσονται στις ΑΠΕ... Σήμερα, αρχές του 2021, έχουμε εγκατεστημένη Ισχύ από μεταβλητές ΑΠΕ γύρω στις 7.500 και με τα έργα που είναι υπό σύνδεση και υπό κατασκευή ξεπερνάμε τις 10.000 ΜW. Άρα μας μένουν 5.000 ΜW για να επιμεριστούν σε όλη τη Χώρα και μάλιστα μέχρι το 2030!!! Οι άδειες παραγωγής όμως που δίνει η ΡΑΕ ξεπερνάν τις 200.000 ΜW (200 GW !!!!) και κάθε μήνα προστίθενται κι άλλες. Επίσης πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν έχουμε δίκτυα και διεθνείς διασυνδέσεις ώστε να μπορούν να μεταφέρουν τέτοιες ποσότητες Ηλεκτρικής Ενέργειας.

3.β) Μεγάλο και αξεπέραστο τεχνικό ζήτημα που αναδεικνύεται σε μείζον πολιτικό είναι η μεταβλητότητα των Φωτοβολταϊκών αλλά κυρίως των Αιολικών. Συγκεκριμένα το ρεύμα αυτών των πηγών ενέργειας δεν είναι σταθερό λόγω των αυξομειώσεων του ανέμου και της ηλιακής ακτινοβολίας. Άρα η παραγωγή ρεύματος αυξομειώνεται και δεν μπορεί να συμβαδίσει με την κατανάλωση που και αυτή αυξομειώνεται. Όμως γνωρίζουμε πως η παραγωγή με την κατανάλωση πρέπει να είναι ίση, με ελάχιστη απόκλιση αλλιώς έχουμε μπλακ άουτ. Για να μπορέσει να επιτευχθεί αυτό η μεταβλητή Η/Ενέργεια των ΑΠΕ, όσο μεγάλη και να είναι, χρειάζεται στήριξη από θερμική πηγή. Η στήριξη αυτή είναι από 15% έως και 100% επί της παραγόμενης Η/Ε των ΑΠΕ. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένας τεράστιος μύθος ότι όσες περισσότερες ΑΠΕ εγκαθιστούμε τόσες θερμικές μονάδες (λιγνιτικές, Φυσικού αερίου ή πυρηνικές) κλείνουμε. Το αντίθετο ισχύει: Όσες παραπάνω ΑΠΕ εγκαθιστούμε τόσες παραπάνω, θερμικές μονάδες χρειαζόμαστε….!      

 1.   Η Περιοχή μας έχει ήδη εγκατεστημένες πολλές μ.ΑΠΕ και δεν είναι δυνατόν να δεχτεί την εγκατάσταση άλλων 13 GW και την κάλυψη 300.000 στρεμμάτων αλλά ούτε και λιγότερων ακόμα, γιατί αυτό θα σημάνει την ολική καταστροφή του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα και του περιβάλλοντος γενικότερα.
 2. Οι μεταβλητές ΑΠΕ, λόγω των εγγυημένων τιμών που είναι 2 έως και 6 φορές πάνω από την τιμή πώλησης της Η/Ε, ανεβάζουν συνολικά το κόστος του ρεύματος στη Χώρα μας. Αυτό το πληρώνουν οι καταναλωτές Η/Ε όχι μόνο μέσω της ακριβής κιλοβατώρας αλλά και μέσω των “ρυθμιζόμενων χρεώσεων” (ΕΤΜΕΑΡ που τροφοδοτεί τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ -ΕΛΑΠΕ). Επίσης ο καταναλωτής το πληρώνει ξανά και μέσω του κόστους των δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που το μεγαλύτερο μέρος τους τροφοδοτεί πάλι τον ΕΛΑΠΕ. Αυτό είναι και εις βάρος της περιοχής μας αφού με πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης ένα 5% από το συνολικό 6% που πήγαινε στις λιγνιτικές περιοχές, μεταφέρεται πλέον στον Ε.Λ.ΑΠΕ για να επιδοτηθούν πάλι οι παραγωγοί των ΑΠΕ. Χώρια από τις επιδοτήσεις των εγκαταστάσεων μ.ΑΠΕ (μέσω Ευρωπαϊκών ή εθνικών πόρων) που πληρώνουν πάλι οι φορολογούμενοι πολίτες .
 3. Η ύπαρξη μεγάλης ισχύος μ.ΑΠΕ, λόγω της “στοχαστικότητας” και της “μεταβλητότητας” αυτών των πηγών εντείνει την ενεργειακή ανασφάλεια. Ταυτόχρονα λόγω της παύσης του λιγνίτη που είναι εγχώριο, εθνικό καύσιμο και εγκατάσταση μονάδων εισαγόμενου Φυσικού αερίου και LNG που είναι απαραίτητα στη στήριξη των μ.ΑΠΕ συντελεί στην ενεργειακή ανασφάλεια αλλά και στην ενεργειακή εξάρτηση της χώρας που βρίσκεται ήδη στο 75%
 4. Οι ιδιώτες παραγωγοί ρεύματος μέσω μ.ΑΠΕ, όπως και των άλλων μορφών ενέργειας, λειτουργούν με μοναδικό γνώμονα το κέρδος και καμία σχέση δεν έχουν με τις ενεργειακές ανάγκες του λαού και της Χώρας. Ούτε φυσικά έχουν σχέση με την οικονομικότητα της τιμής του ρεύματος αφού τα περισσότερα κέρδη τους πετυχαίνονται με ακριβότερες τιμές. Όμως, δυστυχώς, στα παραπάνω πλαίσια λειτουργεί και η ΔΕΗ από τη στιγμή που θέσπισε τα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, τα συμφέροντα της βιομηχανίας και των μετόχων, και εκτελεί εντολές της εκάστοτε Κυβέρνησης οι οποίες, όπως έδειξαν όλες διαχρονικά,  εξυπηρετούν συγκεκριμένα ταξικά και ιδιωτικά συμφέροντα.
 5. Σε ότι αφορά στη θέση της Περιφερειακής Αρχής και των άλλων παρατάξεων για σύνδεση των εγκαταστάσεων μ.ΑΠΕ με το «Χωροταξικό των ΑΠΕ» που βρίσκεται υπό διαμόρφωση από την Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο φοβόμαστε πως κρύβει κάποια παγίδα.  Το πρώτο ερώτημα είναι ποιος το κάνει και τίνος συμφέροντα εξυπηρετεί; Αυτό αφορά και την Κυβέρνηση αλλά και τις μελετητικές εταιρείες. Και πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι δεν προβλέπεται από το νόμο χωροταξικό ΑΠΕ για κάθε Περιφέρεια αλλά ακόμα και να γίνει δεν θα παρθεί υπόψη του γενικότερου χωροταξικού.

Παίρνοντας υπόψη όλα τα προηγούμενα προτείνουμε:

 • Να σταματήσουν τώρα και για πάντα όλες οι σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις μ.ΑΠΕ (Αιολικών και Φωτοβολταϊκών στη Δυτική Μακεδονία, καθώς και τα μικρά υδροηλεκτρικά, που καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον. Εξαίρεση θα μπορούσαν να αποτελέσουν τα Μικρά Υδροηλεκτρικά και Φωτοβολταϊκά των ΤΟΕΒ, αφού διευκρινιστεί και συμβολαιοποιηθεί το καθεστώς λειτουργίας τους. Επίσης προτείνουμε την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών στέγης με επιδότηση στην εγκατάσταση και όχι στην τιμή του παραγόμενου ρεύματος. Δεν είμαστε αντίθετοι σε καμία οικιακή, αγροτική ή άλλη εγκατάσταση που λειτουργεί αυτόνομα και δεν συνδέεται στο δίκτυο. Ανεπιφύλακτα τασσόμαστε υπέρ της χρηματοδότησης των νοικοκυριών για αγορά και τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων θέρμανσης και ψύξης.

 

 • Να σταλεί επιστολή του ΠΣ στη μελετητική ομάδα του χωροταξικού των ΑΠΕ στην οποία να καταγράφονται οι  ενστάσεις της τοπικής κοινωνίας και οι απόψεις του περιφερειακού συμβουλίου, που θα τεκμηριώνουν την ανάγκη ανάσχεσης της χωροθέτησης νέων ΑΠΕ

 

 • Να συνεχιστεί η λιγνιτική δραστηριότητα και να μην κλείσει κανένας Ατμοηλεκτρικός Σταθμός που πληροί τα περιβαλλοντικά όρια ή μπορεί μέσω αναβαθμίσεων να τα καλύψει. Ακόμα, να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και τα Ορυχεία, που οι αντίστοιχοι ΑΗΣ έκλεισαν (ΑΗΣ Αμυνταίου, ΑΗΣ Καρδιάς), με κύριους στόχους την περιβαλλοντική αποκατάστασή τους, την τήρηση των ισχυουσών ΜΠΕ, την επαναπόδοση των εδαφών στην τοπική κοινωνία και την αξιοποίηση του ενεργειακού πλούτου. Και όλα αυτά να γίνουν με ευθύνη και αποκλειστική δικαιοδοσία της ΔΕΗ, που έχει ηθική και συμβατική υποχρέωση

 

 • Όλα τα προηγούμενα μπορούν να γίνουν από μια ενιαία και αποκλειστικά Δημόσια ηλεκτρική εταιρεία που θα έχει την αποκλειστικότητα στην παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή του Ηλεκτρικού ρεύματος. Μία δημόσια εταιρεία που δεν θα λειτουργεί με βάση τις επιταγές της κάθε κυβέρνησης και των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων αλλά με βάση τις ανάγκες και τα συμφέροντα των εργαζομένων και του λαού έως της πλήρους κοινωνικοποίησης του αγαθού της Η/Ενέργειας. Που δεν θα αποφασίζει ο διορισμένος από την εκάστοτε Κυβέρνηση Πρόεδρος και το διορισμένο ΔΣ αλλά  τα εκλεγμένα από τους εργαζόμενους και την κοινωνία θεσμοθετημένα όργανα. Κανένα ιδιωτικός όμιλος στην Ηλεκτρική Ενέργεια. Ούτε Ενεργειακές κοινότητες, ούτε μικρομεσαίο κεφάλαιο.

 

 

 

 

 

  Συντήρηση αύλειου χώρου

ΤΟΥ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

 

Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου : «Συντήρηση αύλειου χώρου 2ου νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας», προϋπολογισμού 14.200,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) και ποσού συμβατικού αντικειμένου 9.958,59  ευρώ (με ΦΠΑ), υπέγραψαν το πρωί της Τετάρτης ο Δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας «ΚΑΡΑΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.».

Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας & Προγραμματισμού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Νικόλαος Φουρκιώτης.

Το συγκεκριμένο έργο έχει ως αντικείμενο όλες τις εργασίες που είναι απαραίτητες για τη συντήρηση της περίφραξης του αύλειου χώρου του 2ου νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας. Οι εργασίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν σε 3 μήνες και η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από πιστώσεις σχολικής ΣΑΤΑ

 ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

Τα δημοτικά  σχολεία Νεάπολης και Τσοτυλίου 

 Την ένταξη της πράξης των έργων που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση δύο σχολικών μονάδων πέτυχε ο Δήμος Βοΐου, στον Άξονα Προτεραιότητας 4: «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ,. σε συνέχεια της μελέτης που εκπόνησε η Τεχνική Υπηρεσία και της ολοκληρωμένης πρότασης που συνέταξε και υπέβαλλε το Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου μας, με επικεφαλής την κα Ζήκου Αναστασία.

Σύμφωνα με την απόφαση της Ένταξης, ο Δήμος Βοΐου θα χρηματοδοτηθεί συνολικά με το ποσό των 1.136.627,07€, για παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης (συνολικού ύψους 389.627,07€) και του Δημοτικού Σχολείου Τσοτυλίου (συνολικού ύψους 747.000,00€).

Η αναβάθμιση των κτιρίων ενδεικτικά περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων (θερμομόνωση), αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση συστημάτων ψύξης – θέρμανσης.

Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των σχολικών υποδομών αποτελούν κύριο μέλημα της Δημοτικής Αρχής και οι παρεμβάσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στα δύο σχολεία θα βελτιώσουν σημαντικά την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων, αλλά και την καθημερινότητα και την άνεση μαθητών και εκπαιδευτικών.

 Γ.ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ ΑΝΤΙΠ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

  “Οι έμποροι δεν φταίνε σε τίποτα, να έχουν τις οικογένειες τους χωρίς χρήματα”

 Ο Γιώργος Βαβλιάρας Αντιπ. Επιχειρηματικότητας μιλώντας στο Wesτ για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το λιανεμπόριο το οποίο παρέμεινε κλειστό στην περιοχή μας τόνισε μεταξύ άλλων: “Οι έμποροι δεν φταίνε σε τίποτα, να έχουν τις οικογένειες τους χωρίς χρήματα. 4 μέρες υπομονή ελπίζουμε να είναι οι τελευταίες. Ότι περνά από το χέρι μας ως Περιφερειακή αρχή προσπαθούμε, ώστε να έρθουν γρήγορα χρήματα στο λιανεμπόριο και την εστίαση και επιπλέον αν μπορούμε κι άλλα να βάλουμε από το ΕΣΠΑ το δικό μας.

Ο Περιφερειάρχης κατέβηκε στην Αθήνα, ελπίζουμε να μας φέρει καλά νέα. Θα έχει συνάντηση με Υπουργούς. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά τους εμπόρους, καθώς ο εφοδιασμός των εμπορευμάτων που έκαναν τον χειμώνα, δυστυχώς δεν πούλησαν τα προϊόντα τους. Το ίδιο και την Άνοιξη. Τώρα που πλησιάζει το Πάσχα αλίμονο αν χάσουνε και αυτή την περίοδο. Όλοι μας όμως πρέπει να προσέξουμε και την τήρηση των μέτρων, ώστε να μειωθούν τα κρούσματα. Η περιοχή μας είναι ιδιάζουσα. Έχει περισσότερο πρόβλημα σε σχέση με άλλες περιοχές”. Ο κ. Βαβλιάρας αναφέρθηκε και στην σύσκεψη της περασμένης εβδομάδας που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης και αφορούσε το λιανεμπόριο της Κοζάνης και τα πολλά κρούσματα λέγοντας πως ‘Δόθηκε μια πολύ καλή ευκαιρία στους εμπόρους της περιοχής μας να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις. “

 

 

 “ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ»

Ενεργειακή αναβάθμιση εννέα σχολικών κτηρίων στο Δήμο Κοζάνης

Η ΔΑΠΑΝΗ ΦΤΑΝΕΙ ΤΑ  3,6  ΕΚ. ΕΥΡΩ

 Δόθηκε το «πράσινο φως» για εννέα νέα έργα ενεργειακής αναβάθμισης  σε σχολικά κτήρια του Δήμου Κοζάνης, με χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020». Δίνοντας συνέχεια στην πολιτική βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, έπειτα  από την ολοκλήρωση αντίστοιχων έργων σε έξι δημοτικά-σχολικά κτήρια το προηγούμενο διάστημα.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των σχολικών κτηρίων, καθώς και η μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Παράλληλα, πρόθεση του Δήμου Κοζάνης αποτελεί η επίτευξη των νέων  δεσμεύσεων του Συμφώνου των Δημάρχων (The covenant of Mayors)*, για μείωση των εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 40%, μέχρι το 2030.

Τα έργα συνολικού προϋπολογισμού 3.588.0026,27 ευρώ περιλαμβάνουν:

 1. Ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης  από την ενεργειακή κατά ΚΕΝΑΚ κατηγορία Δ στην κατηγορία Β.
 2. Ενεργειακή αναβάθμιση του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης  από την ενεργειακή κατά ΚΕΝΑΚ κατηγορία Ε στην κατηγορία Β.
 3. Ενεργειακή αναβάθμιση του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης από την ενεργειακή κατά ΚΕΝΑΚ κατηγορία Ε στην κατηγορία Β
 4. Ενεργειακή αναβάθμιση του 11ου Νηπιαγωγείου από την ενεργειακή κατά ΚΕΝΑΚ κατηγορία Δ στην κατηγορία Β.
 5. Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Αιανής, από την ενεργειακή κατά ΚΕΝΑΚ κατηγορία Η στην κατηγορία Β.
 6. Ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου Λευκοπηγής από την ενεργειακή κατά ΚΕΝΑΚ κατηγορία E στην κατηγορία Β.
 7. Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Νέας Χαραυγής  από την ενεργειακή κατά ΚΕΝΑΚ κατηγορία Ε στην κατηγορία Β.
 8. Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Κοίλων  από την ενεργειακή κατά ΚΕΝΑΚ κατηγορία Z στην κατηγορία Β.
 9. Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Μαυροδενδρίου  από την ενεργειακή κατά ΚΕΝΑΚ κατηγορία Η στην κατηγορία Β.

 

Αναλυτικότερα, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τοποθέτηση συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης στις τοιχοποιίες και στα φέροντα στοιχεία, για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους, αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων με την τοποθέτηση νέων, αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης, καθώς και αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά σώματα τύπου LED.

 

 

 

* Η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους.

Αιμορροΐδες- δυσκοιλιότητα

 

Η δυσκοιλιότητα & οι αιμορροΐδες αποτελούν θέμα taboo, αν και μεγάλη μερίδα του πληθυσμού υποφέρει από αυτά τα προβλήματα...

Κύρια αίτια εμφάνισής της είναι η κακή διατροφή, η απουσία άσκησης, οι αλλαγές στη καθημερινότητα & η καθυστέρηση στην ανάγκη για τουαλέτα.

Fact
1 στους 5 ενήλικες τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του θα εμφανίσει αιμορροΐδες.

Γιατί η Spiroulina PLATENSIS αποτελεί φυσικό τρόπο αντιμετώπισης της δυσκοιλιότητας & των αιμορροΐδων;

Είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, οι οποίες διεγείρουν τη λειτουργία του εντέρου
Καταστέλλει την ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων όπως E. coli και Candida, σύμφωνα κλινικές μελέτες*
Προστατεύει την ‘καλή’ χλωρίδα του εντέρου (bifidus), η οποία συμβάλει στην υγεία του οργανισμού, προστατεύοντας τον εντερικό ιστό από μολύνσεις
Βοηθά στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας και κατά συνέπεια στην πρόληψη και θεραπεία των αιμορροΐδων, χάρη στην ανάπτυξη υγιούς λακτοβάκιλλου*

Spiroulina PLATENSIS: λύση στο πρόβλημα των αιμορροΐδων... φυσικά!

Μάθε περισσότερα για τη Spiroulina PLATENSIS: https://www.spiroulina.gr/

O ΣΤΑΘΗΣ  ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ

Έφορος  Ανάπτυξης της  Ελληνικής  Σκακιστικής Ομοσπονδίας    

 Μεγάλη τιμή σημειώνουν οι τρεις σκακιστικοί σύλλογοι της Εορδαίας, και αναγνώριση για την πολύχρονη δουλειά και τις ικανότητες του Ευστάθιου Θεοφυλακτίδη, Προέδρου της  Ένωσης Σκακιστικών Συλλόγων Κεντρικής και Δυτ. Μακεδονίας  (Ε.Σ. Σ.ΚΕ.ΔΥ.Μ)  και  μέλος των σκακιστικών συλλόγων της Πτολεμαϊδας, αποτελεί η εκλογή του -  ως Έφορος Ανάπτυξης- στην Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία.

Η  εκλογή   έγινε  σε συνεδρίαση την Κυριακή 4  Απριλίου 2021 και  δείχνει  την εμπιστοσύνη του 21μελους Δ.Σ. της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, τα οποία παμψηφεί, ανέδειξαν τον Στάθη Θεοφυλακτίδη , στην θέση του Έφορου Ανάπτυξης , σε ένα ευαίσθητο και απαιτητικό κομμάτι της ανάπτυξης του σκακιού στη χώρα μας, ιδιαίτερα μέσα  στις δύσκολες  συνθήκες που υπάρχουν και έχουν επηρεάσει  και το χώρο του αθλήματος.

“Μέσα από αυτή την σημαντική  θέση ευθύνης και την συμμετοχή στο ανώτατο θεσμικό όργανο του ελληνικού σκακιού, τα Διοικητικά Συμβούλια των σκακιστικών Συλλόγων -Πτολεμαίος, Σκακιστάκος, Δούρειος Ίππος- της Πτολεμαϊδας, είναι βέβαια για το θετικό έργο που θα προσφέρει  ο  Στάθης  Θεοφυλακτίδης, στον οποίο  εύχονται καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα’.

Νέα μέτρα στήριξης

Απριλίου 14, 2021

ΠΑΝ.ΣΕ.ΚΤΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ                                                                                               ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ –                                                                                 

Νέα μέτρα στήριξης

 

Η σημερινή ενημέρωση που έχουμε, σημειώνει το Πανελλήνιο Σωματείο Εστιατόρων παρουσιάζει για πρώτη φορά ΕΝΑ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ στήριξης των επιχειρήσεών μας. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ. “Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στις επιστρεπτέες προκαταβολές 1 – 2 και 3 μπορούν να λάβουν το 35% οικονομικής ενίσχυσης ως επιχορήγηση (ΔΩΡΕΑΝ) για να χρησιμοποιηθεί για πληρωμή μελλοντικών φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών έως το τέλος του 2021, ως επίσης και για Φ.Π.Α. – ΕΝΦΙΑ κ.λ.π.

Για να αποκτήσει μία επιχείρηση την ως άνω επιχορήγηση ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ:

 1. Πτώση του τζίρου κατά 30% το 2020 εν σχέση με το 2019.
 2. Να είχαν εργαζόμενους.
 3. Το ποσόν που έλαβαν οι επιχειρήσεις στην 1 -2 και 3 επιστρεπτέα προκαταβολή θα αναλάβουν την υποχρέωση να αποπληρώσουν όλο το ποσόν σε 60 δόσεις

          Αναφέρουμε παράδειγμα: «Μικρή επιχείρηση η οποία έλαβε από τις επιστρεπτέες προκαταβολές 1-2 και 3 ποσόν 40.000 ευρώ, το υπουργείο οικονομικών της δίνει την δυνατότητα να λάβει επιχορήγηση ίση με το 35% που σημαίνει 14.000,00 ευρώ ( η οποία είναι μη επιστρεπτέα)».

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ

α. Χάνει η επιχείρηση το δικαίωμα του κουρέματος έως το 50% της επιστρεπτέας προκαταβολής.

β. Η ως άνω επιχορήγηση θεωρείται ένα νέο επιπλέον μέτρο δανεισμού χαμηλότοκου προς τις επιχειρήσεις’.

 

 

 

ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  ΚΟΖΑΝΗΣ

Ανακοίνωση για το ψήφισμα του Δήμου Κοζάνης

ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

 

“Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 5/4 2021 η Λαϊκή Συσπείρωση με βάση την εξέλιξη των δεδομένων με την πανδημία στην περιοχή κατέθεσε ψήφισμα για υιοθέτηση. Οι παρατάξεις ζήτησαν χρόνο να μελετήσουν το ψήφισμα μιας και ήταν μακροσκελές και να εξεταστεί το ενδεχόμενο να βγει ένα κοινό μετά από παρατηρήσεις των παρατάξεων. Στην πορεία κατατέθηκε από το Δήμαρχο ξεχωριστό ψήφισμα το οποίο τελικά υιοθετήθηκε κατα πλειοψηφία. Εμείς στην προσπάθεια να βγει κάτι κοινό αποσύραμε στην ουσία το ψήφισμα μας και κάναμε προτάσεις για αλλαγές σε αυτο του Δημάρχου. Οι παρατηρήσεις είχαν ως εξής :

1ο – Να υπάρχει πέρα από τις διαπιστώσεις και μια αναφορά στις ευθύνες πως φτάσαμε εδώ.

2ο – Τα μέτρα στήριξης του λιανεμπορίου να γίνουν συγκεκριμένα.

3ο – Τα μέτρα στήριξης των νοσοκομείων να γίνουν και αυτά συγκεκριμένα. π.χ προσλήψεις κτλ.

4ο – Να απαλειφθεί η παράγραφος για το νέο Νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή το ζητούμενο είναι η στήριξη του Μαμάτσειου.

Η δημοτική αρχή δεν έκανε δεκτές τις παρατηρήσεις μας με αποτέλεσμα το ψήφισμα να βγει κατά πλειοψηφία.

Αυτό είναι το ψήφισμα που καταθέσαμε σαν Λαϊκή Συσπείρωση.

 

Πρόταση ψηφίσματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την πανδημία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνηςε θεωρεί απαράδεκτη την αιφνιδιαστική απόφαση της κυβέρνησης να εξαιρέσει τρεις περιοχές της χώρας (Κοζάνη Θεσσαλονίκη, και Αχαία) από το μέτρο ανοίγματος του λιανεμπορίου.

Τα επαναλαμβανόμενα λοκντάουν που δεν αποτρέπουν την εξάπλωση του ιού, δεν είναι μια λάθος ή παλινωδία της κυβέρνησης. Η ίδια τα επιβάλλει, ομολογώντας την αδυναμία του συστήματος Υγείας να ανταποκριθεί στις ανάγκες χιλιάδων κρουσμάτων και θυμάτων της πανδημίας αλλά και αρνούμενη επίμονα να ενισχύσει αποφασιστικά, σχεδιασμένα και γενικευμένα τα υγειονομικά μέτρα: Μαζικές προσλήψεις στη δημόσια υγεία, άμεση επίταξη των ιδιωτικών κλινικών και του προσωπικού τους, χωρίς αποζημίωση για τους κλινικάρχες, συστηματικά – γενικευμένα τεστ σε όλο το πληθυσμό, με προτεραιότητα στις κύριες πηγές υπερ-μετάδοσης του ιού, τους χώρους δουλειάς (εργοστάσια, υπηρεσίες, σούπερ μάρκετ κ.λπ.) κ.λπ. Η έλλειψη μέτρων οδηγεί σε διαρκές κλείσιμο τα σχολεία και τα πανεπιστήμια που θα μπορούσαν να ανοίξουν με ασφάλεια αν αυτά είχαν εφαρμοστεί.

Το λιανεμπόριο, οι αυτοαπασχολούμενοι και “μικροί” των κλάδων εμπορίου και εστίασης, μετά τα συνεχή λοκντάουν οδηγούνται -σε μεγάλο ποσοστό- σε συρρίκνωση και πολλά λουκέτα ακόμα και στη περίπτωση λήξης των περιοριστικών μέτρων καθώς στις συνέπειες της προηγούμενης δεκαετίας κρίσης καλούνται να υποστούν τις συνέπειες και της τρέχουσας οικονομικής κρίσης που απλά επιταχύνθηκε από τον κορονοϊό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης ζητά να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα από το κράτος ώστε ΑΜΕΣΑ να ανοίξουν με ασφάλεια τα μαγαζιά, να μη επιβαρυνθούν ακόμα περισσότερο καθώς είχαν προετοιμαστεί για τις γιορτές του Πάσχα.

Η σύσταση για “ψυχραιμία” και η οικονομική ενίσχυση που εξαγγέλθηκε από τη κυβέρνηση είναι ανεπαρκέστατη για την αντιμετώπιση του συνόλου των επιπτώσεων στο εμπόριο, δεν αφορά στην εστίαση, με θύματα κυρίως τους “μικρούς” των κλάδων αυτών και βεβαίως τους χιλιάδες εργαζόμενους σ’ αυτούς που βιώνουν ή απειλούνται με ανεργία, γενίκευση της ελαστικής εργασίας, απώλεια και των τελευταίων δικαιωμάτων που τους απέμειναν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, πέρα από τα ήδη εξαγγελθέντα μέτρα πρόσκαιρης ελάφρυνσης του εμπορίου, ζητά:

Την άμεση αντιμετώπιση της “πηγής του κακού”, με αποφασιστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας (προσλήψεις, επιτάξεις, ενίσχυση της πρωτοβάθμιας υγείας, μαζικά τεστ με ευθύνη του κράτους και όχι ατομική ευθύνη των πολιτών κ.λπ.).

Το άνοιγμα των μαγαζιών με την ταυτόχρονη λήψη όλων των παραπάνω υγειονομικών μέτρων (μαζικά τεστ, clickaway, clickinside).

Πέραν της εξαγγελθείσης από τη κυβέρνηση εφάπαξ ενίσχυσης (που πρέπει να καταβληθεί άμεσα, μέσα στο Απρίλιο) το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά να νομοθετηθεί από την ίδια η οικονομική ενίσχυση των αυτοαπασχολούμενων, όπως:

Η χορήγηση από το κράτος αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 1.000 ευρώ στους αυτοαπασχολούμενους με συνολικό ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ για το 2019, προσαυξανόμενο κατά 3.000 για κάθε προστατευόμενο μέλος, για κάθε μήνα από τον Οκτώβριο 2020 και για όσο διαρκέσουν τα περιοριστικά μέτρα.

Η αποζημίωση αυτή να απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου, να είναι ακατάσχετη, να μη συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στο Δημόσιο, νομικά πρόσωπα του Δημοσίου, οργανισμούς τοπικής διοίκησης, να είναι ακατάσχετο και να μη συμψηφίζεται με οφειλές σε πιστωτικά ιδρύματα.

Ζητά τη παύση πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων, του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ασφαλιστικών ταμείων.

Πάγωμα και μείωση των οφειλών στα πιστωτικά ιδρύματα, δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία.

Τα ποσά που χορηγήθηκαν και θα χορηγηθούν μέσω του προσωρινού μέτρου κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή “επιστρεπτέας προκαταβολής” να μην επιστρέφονται.

Απαλλαγές από δημοτικά τέλη και μισθώματα δημοτικών εγκαταστάσεων.

Να επιτρέπεται το Δημοτικό Συμβούλιο, να απαλλάσσει από δημοτικά τέλη (τέλος κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, τέλος παρεπιδημούντων, τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων, φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ενοίκια για εγκαταστάσεις των ΟΤΑ) για τις πληττόμενες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή.

Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τις λαϊκές αγορές καθώς ουσιαστικά εξοβελίζει από αυτές τους παραγωγούς και μικρούς εμπόρους και ενισχύει τη παρουσία σ’ αυτές οργανωμένων επιχειρήσεων.

Για τους εργαζόμενους, που έχουν να επιλέξουν ανάμεσα στη ανεργία και τα ψίχουλα των 534 ευρώ ή να θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο λόγω έλλειψης μέτρων και μετράνε θύματα, να ελεγχθούν επιτέλους οι χώρο δουλειάς (και με τη συνδρομή της δημοτικής αστυνομίας). Να απαλλαγούν από δημοτικά τέλη, πρόστιμα κ.λπ. που εισπράττονται απευθείας από το δήμο ή μέσω των λογαριασμών ενέργειας οι άνεργοι, οι ημι-απασχολούμενοι σε κάθε μορφή ελαστικής εργασίας, όσοι εργαζόμενοι βρίσκονται σε “αναστολή σύμβασης” από την έναρξη της πανδημίας και μετά και για όσο διαρκέσουν τα περιοριστικά μέτρα. Να παρθούν μέτρα προστασίας της εργασίας, των δικαιωμάτων τους και της ενίσχυσης του εισοδήματος των εργαζόμενων”.

 

 

 4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ

 ‘Ανοίξτε το webex για τα Εσπερινά Σχολεία τις δύο αυτές εβδομάδες.

 ΕΤΣΙ ΜΑΣ ΔΙΝΕΤΕ  ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ .. ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

 

Η Φιλιώ Ζέρβα Πρόεδρος 15μελούς 4ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Κοζάνης, σημειώνει τους λογούς που το σχολείο της αποφάσισε να ‘κατεβεί’ σε κατάληψη.

“Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ο στόχος της όλης προσπάθειά μας δεν είναι να δημιουργηθεί ακόμα ενα ΑΔΙΕΞΟΔΟ στην εκπαίδευσή μας προσπάθεια, στο δίλημμα εκπαίδευση ή υγεία?

Ως ενήλικες, ΟΛΟΙ μας στα Εσπερινά Σχολεία, βρισκόμαστε στην κοπιαστική αυτή εκπαιδευτική προσπάθεια, παρά την μεγάλη ηλικία μας, τις πολλές οικογενειακές μας υποχρεώσεις, την απαιτητική καθημερινή πρωινή εργασία μας και ενώ πολλοί από εμάς είναι είτε σε προχωρημένη ηλικία, είτε σε ευπαθείς ομάδες. Ο στόχος όλων μας πρέπει να είναι η συνέχιση της εκπαίδευσής μας, αλλά με τον… μικρότερο δυνατό κίνδυνο για την υγείας μας.

Ένα τεστ που αν είναι ακόμα και αρνητικό, οπως μας λένε οι ειδικοί(!!!) δεν σημαίνει ότι είναι και αρνητικό στην πραγματικότητα …σημαίνει ότι…σε αυτό το επιδημιολογικό φορτίο η επιστροφή στο συνχνωτισμό 800 ατόμων σε ένα σχολικό συγκρότημα, είναι μια επικίνδυνη επιλογή. Και γιατί να θέσουμε τους εαυτούς σε τέτοιο κίνδυνο, ενώ μπορούμε να συνεχίσουμε με ασφάλεια την εκπαίδευση μας, μέσω τηλεκπαίδευσης στο webex! Μιλάμε βέβαια για τις δύο αυτες εβδομάδες που ακολουθούν μέχρι τις διακοπές του Πάσχα και ενώ οι κλίνες στα νοσοκομεία μας έχουν οριακή αντοχή.

Στόχος λοιπόν είναι η παραμονή μας στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης. Γιατί αυτό να τόσο είναι δύσκολο? Είναι η πιο ασφαλή λύση αυτή τη στιγμή! Ναι!!! στην εκπαίδευση, αλλά σε απόσταση, που είναι και η πιο ενδεδειγμένη μέθοδος … Το αίτημά μας είναι: Ανοίξτε το webex για τα Εσπερινά Σχολεία τις δύο αυτές εβδομάδες. Έτσι μας δίνετε και εκπαίδευση … και υγεία!

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ
Tharos.gr Logo
ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ