Tharos

Tharos

Η Μουσική Σχολή του Μορφωτικού Ομίλου Βελβεντού σας προσκαλεί στη Μαθητική Συναυλία Προόδου στην τάξη της Κιθάρας που θα γίνει τη Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019 και ώρα 7.00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού.

Η ομαλή, επαρκής και σε «λογικές» τιμές τροφοδοσία με λιγνίτη της υπό πώληση μονάδας της ΔΕΗ στη Μελίτη, τείνει να καταστεί ένα από τα μεγάλα αγκάθια του σχετικού διαγωνισμού, καθώς το γνωστό θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα, αποτρέποντας την προσέλκυση των ενδιαφερόμενων «μνηστήρων».

Η μονάδα τροφοδοτείται με λιγνίτη από το Ορυχείο «Αχλάδα», του οποίου η εκμετάλλευση έχει παραχωρηθεί από χρόνια σε ιδιωτική εταιρεία, η οποία όμως είναι ασυνεπής προς τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά τις ποσότητες, και επιπλέον προχωράει με ανορθολογικό τρόπο την αξιοποίηση του ορυχείου, με αποτέλεσμα να εκτοξεύεται η τιμή του λιγνίτη και να υπονομεύεται η βιωσιμότητα της ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας.

Είναι γνωστό άλλωστε, ότι η Κοινοπραξία του ομίλου Κοπελούζου, με την Κινεζική China Energy δεν υπέβαλε προσφορά στην προηγούμενη διαδικασία που κηρύχθηκε άγονη, επικαλούμενη κυρίως αυτό το πρόβλημα, δηλαδή της ακριβής και μη αξιόπιστης τροφοδοσίας του ΑΗΣ Μελίτης.

Στις διαπραγματεύσεις με τη ΔΕΗ η ιδιωτική εταιρεία επικαλείται την πρόσφατη ανανέωση της άδειας παραχώρησης από το ΥΠΕΝ (το Υπουργείο παράτεινε τα Χριστούγεννα τα δικαιώματα παραχώρησης στην εταιρεία για 5+5 χρόνια), ωστόσο η διοίκηση της δημόσιας επιχείρησης φέρεται αποφασισμένη να ξεκαθαρίσει έγκαιρα το τοπίο με νομικές κινήσεις στις οποίες θα προχωρήσει.

Όπως αναφέρουν κύκλοι της διοίκησης, «δεν είναι δυνατό να κρίνει την τύχη του διαγωνισμού ένας τρίτος, και συγκεκριμένα η «Λιγνιτορυχεία Αχλάδας». Θα ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση αυτή οριστικά».

Γιατί είναι σημαντικό το θέμα

Ο ΑΗΣ Μελίτης είναι ο πιο σύγχρονος σταθμός λιγνιτικής παραγωγής της ΔΕΗ. Τέθηκε σε λειτουργία το 2004, κόστισε πάνω από 750 εκατ. ευρώ,  και έχει βαθμό απόδοσης της τάξης του 37%. Ωστόσο ουδέποτε λειτούργησε με αυτή την απόδοση. Στην πράξη ο βαθμός απόδοσής του κυμάνθηκε μέχρι σήμερα στα 33-33,5%. Αυτή η διαφορά από την πραγματική δυνατότητα του σταθμού έχει στοιχίσει πολλές δεκάδες εκατ. ευρώ διαφυγόντα κέρδη της ΔΕΗ.

Αιτία για τη μειωμένη απόδοση του σταθμού ήταν και είναι το γεγονός της χαμηλότερης ποιότητας λιγνίτη του «Λιγνιτωρυχείου Αχλάδας». Το πρόβλημα θα είχε λυθεί εάν είχε λειτουργήσει το παρακείμενο Ορυχείο της Βεύης, το οποίο ανήκει κατά 40% στη ΔΕΗ και κατά 60% στο Δημόσιο.

Η διάνοιξη και λειτουργία ωστόσο αυτού του Ορυχείου δεν έγινε, με αποκλειστική ευθύνη του Δημοσίου (ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά σήριαλ…) Ενδεχομένως θα γίνει από το νέο ιδιοκτήτη, καθώς η εκμετάλλευση του Ορυχείου της Βεύης είναι μεταξύ των πωλούμενων assets του ΑΗΣ Μελίτης.

Στο μεταξύ, όλα τα προηγούμενα χρόνια η λειτουργία του ΑΗΣ Μελίτης εξαρτάτο αποκλειστικά από το λιγνιτωρυχείο Αχλάδας, και συνακόλουθα από τη συμπεριφορά της εταιρείας που έχει την εκμετάλλευση.

Η παλιά Σύμβαση

Με την εταιρεία αυτή η ΔΕΗ συνήψε σύμβαση το 2007 για ετήσια προμήθεια 2000 τόνων λιγνίτη προς   13,4 €  / τόνο. Μέχρι το τέλος του 2009 η σύμβαση εξελίχθηκε ομαλά, καθώς η εκμετάλλευση του Ορυχείου γινόταν σε περιοχή με πλούσιο κοίτασμα, χωρίς να απαιτείται απαλλοτρίωση και μετεγκατάσταση των τριών οικισμών που είναι πάνω στην (υπόλοιπη) λιγνιτοφόρα περιοχή.

Από το 2010, η Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας προκειμένου να αποφύγει το κόστος απαλλοτρίωσης των οικισμών, άρχισε να εξορύσσει σε περιοχές με πολύ φτωχό κοίτασμα, που απαιτούσαν υπερδιπλάσιο όγκο εξορυσσόμενων  μαζών για τις ίδιες με προηγουμένως ποσότητες λιγνίτη, και συνακόλουθα πολύ αυξημένο κόστος.

Τροποποίηση της Σύμβασης

Η τακτική αυτή της εταιρείας, προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην τροφοδοσία του σταθμού. Είναι προφανές, ότι εξαιτίας της αποκλειστικότητας για την τροφοδοσία του ΑΗΣ Μελίτης η «Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας» είχε το πάνω χέρι και «εκβίαζε» κατά κάποιο τρόπο τη ΔΕΗ, η οποία ενόψει του διαφαινόμενου αδιεξόδου συμφώνησε σε τροποποίηση της Σύμβασης τον Απρίλιο του 2011.

Σύμφωνα με την τροποποίηση αυτή, για την οποία ασκείται σήμερα σοβαρή κριτική από στελέχη της ΔΕΗ, για κάθε μονάδα μεταβολής της σχέσης εκμετάλλευσης του Ορυχείου (δηλαδή του απαιτούμενου όγκου εξορυσσομμένων μαζών για ένα τόνο λιγνίτη) η συμβατική τιμή προμήθειας μεταβάλλεται κατά 1€/ τόνο. Με την ίδια αυτή τροποποίηση της σύμβασης η συμβατική ετήσια ποσότητα λιγνίτη καθορίστηκε σε 2,4 εκατ. τόνους.

‘Έτσι η «Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας» μη έχοντας κανένα κίνητρο να προβεί στην απαλλοτρίωση των οικισμών καθώς αμειβόταν για όλες τις εξορυσσόμενες μάζες και όχι μόνο για το λιγνίτη άρχισε να εξορύσσει εντελώς ανορθολογικά με αποτέλεσμα η τιμή του λιγνίτη να εκτοξευθεί σε ύψη της τάξης ακόμη και των  23 € / τόνο, καθιστώντας τη λειτουργία του σταθμού ζημιογόνα.

Για να έχουμε μια εικόνα, σύμφωνα με όσα λένε στο energypress στελέχη της ΔΕΗ, ενώ στην «καρδιά» του κοιτάσματος (κάτω από τους οικισμούς) η σχέση εκμετάλλευσης κυμαίνεται από 4,5 έως 5,5 (δηλ. για ένα τόνο λιγνίτη χρειάζεται να εξορυχθούν 4,5 έως 5,5 τόνοι μαζών) η εξόρυξη γινόταν σε περιοχές με πλέον των 10 προς 1, μέχρι και 24 προς 1!. Αυτό προκάλεσε τεράστιες ζημιές της ΔΕΗ : Στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης έχει αναφερθεί ότι η ζημιά αυτή φτάνει σωρευτικά τα 45 εκατ. ευρώ.

Η ΔΕΗ προσδοκούσε να συμψηφίσει ένα τουλάχιστον μέρος από αυτά, όταν η εξόρυξη θα άρχιζε να γίνεται σωστά, με την απαλλοτρίωση των Οικισμών. Προφανώς τώρα θα επωφεληθεί ο νέος ιδιοκτήτης, εφόσον φυσικά η εκμετάλλευση του Ορυχείου γίνει σωστά.

Ανεπαρκής τροφοδοσία

Πέραν όμως της τιμής, αυτή η τακτική της παραχωρησιούχου εταιρείας, δημιούργησε πολλά προβλήματα σε ότι αφορά στην τροφοδοσία του σταθμού. Έτσι για σημαντικά χρονικά διαστήματα ο ΑΗΣ Μελίτης δεν λειτούργησε. Ενδεικτικά: Ιανουάριος έως Απρίλιος του 2011. Μάϊος έως Ιούλιος του 2012, Ιανουάριος έως Ιούνιος του 2013 κ.λπ.

Κάθε χρόνο η «Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας» υποβάλλει στη ΔΕΗ σχέδιο εξόρυξης, στο οποίο κατά κανόνα προδιαγράφει ότι θα εξορύξει με αυξημένες σχέσεις εκμετάλλευσης, απαιτώντας αυξημένες τιμές.   Ακολουθούν επίπονες συζητήσεις, οι οποίες ενίοτε καταλήγουν σε συμβιβασμό καθώς η λειτουργία της μονάδας είναι εξαρτημένη από τη «Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας» πράγμα που η τελευταία το εκμεταλλεύεται «εκβιαστικά» όπως λένε από τη ΔΕΗ.  Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2016, για 6 μήνες (Ιανουάριο έως Ιούλιο) ο Σταθμός υπολειτούργησε γιατί η ΔΕΗ δεν υπέκυπτε στον «εκβιασμό».

Κρίσιμες εβδομάδες

Σήμερα η Διοίκηση της ΔΕΗ, ενόψει και της αποεπένδυσης φέρεται αποφασισμένη να ξεκαθαρίσει την κατάσταση οριστικά. Οι εκπρόσωποι πάντως της εν λόγω εταιρείας στις επαφές που έγιναν τελευταία, «με τον αέρα» που τους δίνει η ανανέωση της παραχώρησης από το Υπουργείο, εμφανίζονται αδιάλλακτοι. Μάλιστα, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, δηλώνουν ότι «τα έχουν ήδη βρει» με κάποιον (ή κάποιους) από τους υποψήφιους επενδυτές. Αυτό, όπως είπε πρόσφατα στους δημοσιογράφους ο Πρόεδρος της ΔΕΗ, «αν αληθεύει, δημιουργεί άνισους όρους μεταξύ των διαγωνιζομένων».

Σε κάθε περίπτωση οι επόμενες βδομάδες θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον καθώς οι γνωρίζοντες τα διαδραματιζόμενα στη ΔΕΗ, βεβαιώνουν ότι η Διοίκησή της κάθε άλλο παρά «μπλοφάρει», εκτιμώντας προφανώς ότι από την υπόθεση αυτή μπορεί να κριθεί και η προσέλκυση αγοραστών και το τίμημα για τη Μελίτη.

energypress.gr

Σε 5-6 μέρες ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης θα κάνει επίσημη ανακοίνωση ψηφοδελτίου για την Π.Ε Καστοριάς. Σύμφωνα με τις αποκλειστικές μας πληροφορίες αυτά είναι τα ονόματα που έχει κλείσει ο Γιώργος Κασαπίδης, αναμένοντας μέχρι Παρασκευή απαντήσεις για τρεις (3) ακόμη θέσεις.

Χαράλαμπος Καραταγλίδης
Θωμάς Μάνος
Καλλιόπη Κυριακίδου
Μιχάλης Μπινιάκος
Ισίδωρος Ζιώγου
Δημήτρης Σαββόπουλος
Αναστάσιος Γουγούσης
Δέσποινα Κοζατσάνη

Πηγή: alphafm.gr

Η «συνέργεια» ΑΕΙ-ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώθηκε επίσημα από το στόμα του κ. Υπουργού και μέσα στα ΝΕΑ Τμήματα «ξεπροβάλλει» και ένα Τμήμα Ψυχολογίας….(σημειωτέον ότι τα περισσότερα «πηγαίνουν » στην ΜΕΘΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ με ότι αυτό συνεπάγεται….και με έγκριση Συγκλήτου, σε αντίθεση με το νομοθετικό πλαίσιο άλλων Πανεπιστημίων που δεν απαιτείται κάτι τέτοιο…). Με μεγάλο προβληματισμό για το τελικό εγχείρημα και τη βιωσιμότητα της επερχόμενης «λύσης», θα ήθελα να θέσω στο Υπουργείο Παιδείας αλλά και στον κόσμο της Δυτικής Μακεδονίας (με ιδιαίτερη έμφαση στον κόσμο της Φλώρινας, πόλη στην οποία υπηρετώ με συνέπεια και σεβασμό τα τελευταία 20 χρόνια) μια σειρά από ερωτήματα:

 1. Aς μας εξηγήσει κάποιος/οι ποιοι ήταν οι επιστημονικοί και ακαδημαϊκοί κανόνες που οδήγησαν στη δημιουργία τόσων νέων τμημάτων καθώς και στην μετονομασία των άλλων. Ειδικότερα:

Πώς δημιουργούνται αυτά τα Νέα Τμήματα;; Eίναι προϊόν αποφάσεων κάποιων εντεταλμένων οργάνων;; Είναι προτάσεις ενός γόνιμου διαλόγου με το Υπουργείο υπό την σκέπη της ΑΔΙΠ (Ανώτατη Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας);; Έχουν κατατεθεί μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας ώστε να ενισχυθεί ουσιαστικά με Τμήματα που να έχουν μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό σε μία ακριτική πόλη, όπως η Φλώρινα (που τόσο πολύ το χρειάζεται και αξίζει τον κόπο η Πολιτεία να δείξει το έμπρακτο ενδιαφέρον της); H απάντηση είναι πως ΟΧΙ.

 1. Που είναι η έκθεση σκοπιμότητας και βιωσιμότητας;; έχει κατατεθεί κάτι τέτοιο;; ΟΧΙ δεν υπάρχει. Κτίζουμε «παλάτια» στην άμμο…

Είναι αποτέλεσμα απόφασης όπου προκρίνεται το Τμήμα Ψυχολογίας ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ (το πολύ ΔΕΥΤΕΡΗ) με σοβαρή αιτιολόγηση της υποστήριξης δημιουργίας του από τα αρμόδια Όργανα του Πανεπιστημίου;; OXI!

 1. Τα τμήματα δεν είναι υπόθεση ενός «ανδρός». Χρειάζεται σχεδιασμός σε βάθος και πρόβλεψη βιωσιμότητας τουλάχιστον μιας 5ετίας.
  4. Η κ. Κοσμήτορας της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας εκθειάζει το νέο Τμήμα Ψυχολογίας αλλά δεν εξηγεί μερικά πράγματα όπως α) Που θα γίνει η πρακτική άσκηση των φοιτητών, β) ποιες είναι οι δομές ψυχολογικές/(παιδο) ψυχιατρικές που μπορούν να φιλοξενήσουν τους φοιτητές και γ) ποιος ο στρατηγικός σχεδιασμός του τμήματος καθώς η δράση του θα πρέπει να αφορά και να καλύπτει γνωστικά αντικείμενα της Κλινικής Ψυχολογίας, Εργασιακής Ψυχολογίας, Ιατρικής Ψυχολογίας κ.α. που η  Φλώρινα δεν μπορεί να καλύψει (Δεν υπάρχει Κέντρο Ψυχικής Υγείας, ούτε προβλέπεται να δημιουργηθεί άμεσα-Χρειάζεται πλήρως ανεπτυγμένη Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημιακού Επιπέδου). Το Τμήμα Ψυχολογίας οφείλει να καλύπτει ισομερώς όλα τους  επιμέρους γνωστικούς κλάδους της επιστήμης της Ψυχολογίας.
  5. Η ίδρυση ενός ακόμα τμήματος Ψυχολογίας σε απόσταση αναπνοής από Ιωάννινα και Θεσσαλονίκη (επίκειται και στο Βόλο) θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε ένα σχετικά υποβαθμισμένο Τμήμα με περιορισμένες δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης, ενώ οι φοιτητές του θα προσδοκούν τη μετεγγραφή τους στη Θεσσαλονίκη ή στα Γιάννενα. Θα ήθελα, να σας ενημερώσω ότι, όπως αναφέρουν οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι αλλά και τα υπάρχοντα Τμήματα Ψυχολογίας στην Ελλάδα, οι απόφοιτοι Ψυχολογίας ξεπερνούν κατά πολύ τις ανάγκες της χώρας, αλλά και ποσοστιαία συγκρινόμενες με την Ευρώπη. Το σημαντικότερο όμως είναι οι δομές (πανεπιστημιακές και επαγγελματικές) της απαραίτητης για την άσκηση του επαγγέλματος, μεταπτυχιακής και επαγγελματικής εξειδίκευσης, καλύπτουν περίπου το 5-8% των αποφοίτων.

Αν ιδρυθεί και αυτό το Τμήμα θα έχουμε 7 συνολικά Τμήματα στην Ελλάδα! Ειδικότερα, σε Αθήνα (2 Τμήματα), Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Κρήτη (Ρέθυμνο) και επίκειται του Βόλου. Υπάρχει κάποιο σχέδιο;; Θα μπορέσουν οι νέοι που θα εμπιστευτούν σε μας τα όνειρά τους να τους δώσουμε τα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΦΟΔΙΑ;; H «αφήνουμε» να δημιουργούνται τμήματα απλά για να ικανοποιηθούν «παραισθήσεις» και προσωπικές φιλοδοξίες;;

 1. Να ενημερώσω λοιπόν τον κόσμο της Φλώρινας και τους υποψήφιους φοιτητές ότι τα εν λόγω Τμήματα θα πρέπει να πάρουν πιστοποίηση, η οποία δεν δίνεται αυτόματα από το Υπουργείο Παιδείας αλλά από Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών ψυχολόγων της ημεδαπής και κυρίως της αλλοδαπής. Ας μη γελιόμαστε, πολλά από τα «δήθεν» Τμήματα θα καταρρεύσουν, καθώς θα αντιμετωπίσουν σοβαρές δυσκολίες στην πιστοποίησή τους, και κατά συνέπεια, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να μην μπορέσουν να δώσουν ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ στους φοιτητές τους. (Η κ. Κοσμήτορας της Παιδαγωγικής Σχολής πιθανόν μπερδεύει τα επιστημονικά με τα επαγγελματικά θέματα). Ήδη πολλά από τα Τμήματα Ψυχολογίας έχουν εκφράσει τις αντιρρήσεις τους και τους ενδοιασμούς τους για τη δημιουργία νέων Τμημάτων Ψυχολογίας, ενώ οι επαγγελματικοί σύλλογοι εκφράζουν την απορία για το πώς η Ψυχολογία μετατρέπεται σε κολυμβήθρα του Σιλωάμ…

Αγαπητοί Συνάδελφοι και αγαπητοί συμπολίτες

To Τμήμα θα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας, αντιποίησης επαγγέλματος (στα Τμήματα Ψυχολογίας ανά τον κόσμο διδάσκουν κυρίως Ψυχολόγοι κατά 90%, και επικουρικά δάσκαλοι, φιλόλογοι και ό,τι άλλο σε ποσοστό 10%), καθώς και αδυναμία υλοποίησης πρακτικής άσκησης (Στη Φλώρινα και όχι “εξ αποστάσεως” πρακτικές στον τόπο καταγωγής των φοιτητών, όπως «κατά παράβαση» θα διαπραγματεύονται κάποιοι)…

Όσοι μελλοντικοί φοιτητές επιλέξουν αυτό το Τμήμα να είναι ενήμεροι των συνεπειών, αλλά και ο κόσμος της Φλώρινας να γνωρίζει την αλήθεια πέρα από λαϊκισμούς και προχειρότητες. Χρειαζόμαστε λύσεις με δημοκρατικές διαδικασίες που μπορούν να υποστηρίξουν οι τοπικές κοινωνίες ρεαλιστικά σε βάθος τουλάχιστον 10ετίας….

Τέλος, δεν θέλω να σχολιάσω την ίδρυση τμημάτων όπως Μαθηματικό, Αγωγής Φροντίδας, κτλ. στο νέο Ίδρυμα που θα προκύψει. Mελαγχολία δημιουργούν σε αυτούς που έχουν δουλέψει με αυταπάρνηση στο Πανεπιστήμιό μας. Χρειαζόμαστε Τμήματα ισχυρά με στέρεες βάσεις και με υψηλές πιθανότητες εύρεσης εργασίας και όχι και άλλους άνεργους….έτσι θα βοηθήσουμε έμπρακτα τη Δυτική Μακεδονία.

Σοβαρό προβληματισμό, τέλος, δημιουργεί και το γεγονός ότι ο Πρύτανης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας θα απουσιάζει από τη νέα Σύγκλητο…. Πώς μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο για έναν πρόσφατα δημοκρατικά εκλεγμένο Πρύτανη, όταν μάλιστα κοπτόμεθα για δημοκρατικές διαδικασίες;;

Αντί η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας να ενισχύονταν προς μια θετική, μα και συνάμα ρεαλιστική κατεύθυνση, προς το 21ο αιώνα, καλείται να δρα και να λειτουργεί με μικρο-«λογικές» της δεκαετίας του ’80. Οι καιροί ου μενετοί….

Η λογική του «μη μιλάτε», καταστρέφετε τη διαδικασία της συγχώνευσης με βρίσκει αντίθετη, στο ίδιο βαθμό με το έλλειμμα αμιγώς ακαδημαϊκών κριτηρίων.

Με αίσθημα ευθύνης

Δρ. Αναστασία Αλευριάδου

Γνωστική Ψυχολόγος (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος)

Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής

Αντιπρύτανης Παν/μιου Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Δρ. Αλευριάδου Αναστασία

Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Αναπληρωτής Πρύτανη Μεταπτυχιακών Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τις τελευταίες ημέρες, ο Σύλλογος Φοιτητών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ξεκίνησε μία σειρά συναντήσεων για τη στήριξη των αιτημάτων του, σχετικά με το νέο Σχεδίο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) που αφορά στη «συνέργεια» των δύο ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της περιοχής (ΤΕΙΔΜ & ΠΔΜ).

Οι συναντήσεις αυτές επικεντρώνονται σε πολιτικούς φορείς της περιοχής, βουλευτές του Κοινοβουλίου και προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν με συναντήσεις με τους αρμόδιους επί των αιτημάτων υπουργούς, κύριο Γαβρόγλου και κύριο Σπίρτζη.

Την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019, η συνάντηση με το Δήμαρχο της Κοζάνης, κύριο Ιωαννίδη, απέφερε την πλήρη στήριξη των αιτημάτων των φοιτητών και την υπόσχεση για παροχή κάθε βοήθειας στη διεκδίκηση αυτών.

Το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων του συλλόγου φοιτητών του ΤΕΙΔΜ με το Βουλευτή της περιοχής, κύριο Ντζιμάνη, όπου παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα αιτήματα του συλλόγου.

Δόθηκε η ευκαιρία να αναπτυχθούν τα αιτήματά των φοιτητών, με τα οποία ο κύριος Ντζιμάνης συμφώνησε και διαβεβαίωσε ότι θα τα συζητήσει με τον Υπουργό, κύριο Γαβρόγλου και ότι θα μεσολαβήσει για την επιτάχυνση της συνάντησής μας με αυτόν.

Στις συναντήσεις που έπονται με τοπικούς Βουλευτές, καθώς και με τον Περιφερειάρχη, κύριο Καρυπίδη, επιδιώκουμε και αναμένουμε αντίστοιχης στήριξης, καθώς τα αιτήματα του Συλλόγου Φοιτητών του ΤΕΙΔΜ είναι λογικά και δίκαια.

Με εκτίμηση και προσδοκία στήριξης από όλους σας,

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΕΦ, Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πραγματοποιήθηκε στο Σάββατο 16 Μαρτίου σε μια  κατάμεστη αίθουσα στο 4ο Λύκειο Κοζάνης  ο Μαραθώνιος  Ανάγνωσης για τη Γαλλοφωνία. Tην εκδήλωση, η οποία φέτος ήταν αφιερωμένη στο Γάλλο ποιητή Jacques Prévert τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Λευτέρης Ιωαννίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας-Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Τσότσος Παύλος, ο Πρόεδρος ΟΑΠΝ κ. Ιωαννίδης Ιωάννης, η Διευθύντρια Β/βάθμιας Εκ/σης κ. Βόντσα Βασιλική, ο καθηγητής του Παν/μιου Δ. Μακεδονίας κ. Καμαρούδης Σταύρος, η υπεύθυνη εκπ/κής συνεργασίας του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσ/νίκης κ. Missios, αλλά και πλήθος κόσμου. Σε όλους τους συμμετέχοντες ο Σύλλογος  Καθηγητών/τριών Γαλλικής Γλώσσας του Ν. Κοζάνης εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες.

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε την Περιφέρεια  Δ. Μακεδονίας για την προσφορά βιβλίων, το Δήμο Κοζάνης  για τη διάθεση  έντυπου υλικού, το Γαλλικό Ινστιτούτο για τη χορηγία γαλλικών βιβλίων, τη Διεύθυνση του 4ου Λυκείου Κοζάνης για την παραχώρηση της αίθουσας και τους εκπαιδευτικούς  κ.κ.  Ταντανάση Χάρη και Κασνάκη Γεώργιο για τις υπηρεσίες  τεχνολογικής υποστήριξης της εκδήλωσης. Επίσης τα καταστήματα «Αναστασία», «Deux k” και «Καραλίγκας» για τη εθελοντική προσφορά εδεσμάτων.

Θα θέλαμε να συγχαρούμε και να ευχαριστήσουμε τόσο τους μαθητές μας και τις μαθήτριές μας, που συμμετείχαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης,  είτε με την ανάγνωση ποιημάτων είτε με τις μελωδικές τους φωνές, όσο και τους ενήλικες αναγνώστες για τις εκφραστικές απαγγελίες τους.

Έχοντας την πεποίθηση ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις προάγουν τη γλωσσική και πολιτιστική ποικιλία, προωθούν τη γλωσσομάθεια και την επικοινωνία και μεταφέρουν στην κοινωνία ένα μήνυμα οικουμενικότητας και δημοκρατίας, δεσμευόμαστε για τη συνέχεια των δράσεών μας.

Η Γραμματέας                                                                           Η Πρόεδρος

Κάτια Βόντσα                                                                   Αθηνά Βαρσαμίδου

Την Κυριακή 24 Μαρτίου στο Αηδονοχώρι Βοίου Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί τελετή κατάθεσης στεφάνων υπέρ των πεσόντων ηρώων από τους Ιταλούς στην Πλατεία του χωριού. Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσουν κεράσματα και καφές στο χώρο του δημοτικού σχολείου.

Ο Πρόεδρος

Πραγματοποιήθηκε στις 16-3-2019 στην εναλλακτική σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση – αφιέρωμα στον ποιητή και ζωγράφο Ν. Εγγονόπουλο με διοργανωτές τους: Ταξιδευτές του θεάτρου, Υπερρεαλιστική ομάδα Θεσ/νίκης, Σύνδεσμο φιλολόγων και Συνεταιριστικό βιβλιοπωλείο.

Η Νατάσα ΧασάικιοΪλη και ο Αντώνης Χαριστός, με το πάθος του νέου για την τέχνη, μας παρουσίασαν το πολιτιστικό σύμπαν του Εγγονόπουλου και πώς αυτό έφερε την ανατροπή στη ζωή της εποχής του μετά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο και πώς το ίδιο μπορεί να αποτελέσει φάρο και οδηγό για τη δική μας. Η Ελένη Μπενίση με την πολύχρονη εμπειρία της, τη μεστωμένη σκέψη και τον καθαρό λόγο, πάντρεψε αριστοτεχνικά την ποίηση και τη ζωγραφική στο έργο του Εγγονόπουλου, επικεντρώνοντας στη γυναίκα με δύο φράσεις: H ποίησή του ζωγραφίζει τη γυναίκα και η ζωγραφική του γράφει ποίηση γι’ αυτήν.

Το πλήρες βιογραφικό από την Ολυμπία Τσικαρδάνη έφερε κοντά μας το πρόσωπο του ποιητή και την πορεία της ζωής και του έργου του.

Τον λόγο των εισηγητών και την εικόνα συμπλήρωσαν οι φωνές και η κίνηση των παιδιών της ομάδας, που πρόσφεραν μια ανάγνωση που ταίριαζε στα ποιήματα του Εγγονόπουλου. Άπλωσαν στον χώρο την ατμόσφαιρα και το βάθος τους αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες του χώρου.

Η μουσική, τέλος, σκόρπισε στον χώρο το δικό της άρωμα με μελοποιημένη ποίηση του υπερρεαλιστή Νίκου Γκάτσου.

Το κοινό, που μας τιμά σταθερά, ενώθηκε αβίαστα μαζί τους και έτσι η βραδιά είχε κάτι από τη σκέψη και το όνειρο του υπερρεαλισμού, άφησε απ’ έξω τη σκληρή πραγματικότητα, την οποία θα μας βοηθάει να τη βλέπουμε πιο καθαρά και -γιατί όχι- να την υπερβαίνουμε μέσα στην καθημερινότητά μας.

Ευχαριστώ θερμά όλους για τη συμβολή τους στην πραγμάτωση της εκδήλωσης και την ευκαιρία της εμπειρίας:

Τους εισηγητές, τα παιδιά της ομάδας, το voice ensemble της musicart, τον Παναγιώτη Ζάχο για το φωτισμό και τον ήχο, την Ελένη Γερούση για το video, την Αναστασία Δημητριάδη για τη φωτογραφία και το ΔΗΠΕΘΕ για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας.

Κοζάνη, 18 -3- 2019

Γκουτζιαμάνη Γιάννα

Παραθέτω και το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Πρόγραμμα

 1. Η ψυχανάλυσις των φαντασμάτων ( Τα κειδοκύμβαλα της σιωπής 1939)
 2. Νατάσα Χασάκιοϊλη : «Για τον Υπερρεαλισμό και τα όρια του εφικτού»
 3. Ολυμπία Τσικαρδάνη : Βιογραφικό του Ν. Εγγονόπουλου –
 4. Το γεράκι ( Έλευσις 1948)

Ύμνος δοξαστικός για τις γυναίκες που αγαπούμε ( Ελευσίς)

 1. Ελένη Μπενίση : «Η γυναίκα στο έργο του Ν. Εγγονόπουλου. Αμφίδρομες σχέσεις ανάμεσα στην ποίηση και τη ζωγραφική του».
 2. Το γλωσσάριο των ανθέων ( Ελευσίς)
 3. «Ο N. Εγγονόπουλος η δική μας θέση». Aντώνης Χαριστός
 4. Η πραγματικότης ( Ελευσίς)

Στα όρη της Μυουπόλεως (Τα κλειδοκύμβαλα της σιωπής)

Νέα περί του θανάτου του Ισπανού ποιητού Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα στις 19 Αυγούστου 1936.

 1. Ντοκυμαντέρ – αφιέρωμα στον Ν. Εγγονόπουλο
 2. voice ensemble της musicart

«Ήσουν παιδί σαν το Χριστό» (Ν. Γκάτσος, Μ. Χατζιδάκις)

«Που το πάνε το παιδί» (Ν. Γκάτσος, Μ. Χατζιδάκις)

«Γράμμα στον κύριο Νίκο Γκάτσο» (Γ. Ανδρέου)

Πιάνο: Θεμιστοκλής Ζηκόπουλος 

Τραγούδι: Αναστασία Γκομτζια, Αναστασία Σκόρδα, Εμμανουηλίδου, και Δήμητρα Σωτηροπούλου.

Ανάγνωση « Ταξιδευτές του θεάτρου»:

Κότσι Άννα Μαρία

Κουτσογεωργοπούλου Αγάπη

Ντίνα Γεωργία

Παρχαρίδου Μαρία

Καραγιάννης Δημήτρης

Πολύζος Βάιος

Τριανταφυλλίδου Βάνα

Κρανιώτη Δέσποινα

Καλύβα Ειρήνη

Συντονίζει: Γκουτζιαμάνη Γιάννα

H Διευθύντρια και ο Σύλλογος διδασκόντων του 1ου Γυμνασίου Κοζάνης συγχαίρουν τους κάτωθι μαθητές που πήραν μέρος στο Μαραθώνιο Γαλλοφωνίας το Σάββατο 16/3/2019 στο 4ο ΓΕΛ Κοζάνης:Οδυσσέα Χατζή, Λίτσα Μαρία,Μπεσίρη Ελένη, Παύλου Εύη, Τσεκάνι Αννίτα, Τσεβεκίδη Πέτρο, Στρατάκη Παναγιώτη, Καλαμπούκα Γιώργο, Βαρυτιμίδου Χριστάνα, Δραγατσίκα Καλλιόπη.

Η Διευθύντρια
Δρ Μ. Μαλούτα

Η Δ/ντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Χ. Μούκας συγχαίρει τουςAstrobot– τους μαθητές της ομάδας Ρομποτικής του σχολείου και τους προπονητές τους Τσιλίκα Ναταλία και Γκιάτα Ιωάννη για τη συμμετοχή τους στον Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Διαγωνισμό Ρομποτικής 2019 στην Αθήνα.

Ήταν μια μοναδική και πολύτιμη εμπειρία για τους μαθητές μας!!!

Ευχαριστούμε επίσης θερμά το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας και τους γονείς των μαθητών μας γιατί με τη συμπαράσταση και βοήθειά τους πραγματοποιήθηκε η συμμετοχή μας στο διαγωνισμό.

Image
Image

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ
THARROSLOGO
ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ