Από εστιατόριο στην Κατερινόσκαλα.

Ζητείται σερβιτόρος, σερβιτόρα και προσωπικό κουζίνας.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6907074204.

Τα πάνω κάτω αναμένεται να φέρει στη ΔΕΗ το πενταετές επιχειρησιακό στρατηγικό σχέδιο που εκπόνησε η McKinsey & Company για την εξυγίανση της επιχείρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπει αποχωρήσεις 6.000 εργαζομένων έως το 2022, άγριο κυνήγι οφειλετών για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων λογαριασμών 1 δισ. ευρώ, ενώ η αύξηση των τιμολογίων ή η κατάργηση της έκπτωσης του 15% μπορεί να μην ανακοινώθηκε ρητά από τη ΔΕΗ, ωστόσο παραμένουν στο τραπέζι.

Αποχωρήσεις
Ειδικότερα, στο σκέλος του προσωπικού, το «Σχέδιο Πυξίδα» όπως ονομάζεται το επιχειρησιακό πλάνο για την περίοδο 2018 – 2022, προβλέπει την αποχώρηση περίπου  6.000 ατόμων που απασχολούνται στη ΔEΗ, και ανέρχονται σε 10.600 υπαλλήλους, 1.500 υπαλλήλους έκτακτο προσωπικό, ενώ μαζί με ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΗ Ανανεώσιμες φτάνουν τους 17.519.

Εθελούσια έξοδος
Από τους 6.000, περίπου 2.000 εργαζόμενοι θα παροτρυνθούν να αποχωρήσουν με πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. Η εθελούσια θα συνδυαστεί και με προσλήψεις με αναλογία 3 προς 1, δηλαδή για κάθε τρία άτομα που αποχωρούν θα γίνει μία πρόσληψη.

Για 1.000 δεν θα ανανεωθούν οι συμβάσεις τους.
Σε 1.300 υπολογίζονται οι εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται στις προς πώλησης λιγνιτικές μονάδες της Μεγαλόπολης και της Μελίτης και θα ανήκουν πια σε νέους ιδιοκτήτες.

Συνταξιοδότηση
Περίπου 900 είναι εκείνοι που θα συνταξιοδοτηθούν, ενώ σημαντικός είναι και ο αριθμός του προσωπικού που θα αποχωρήσει με την απόσυρση άλλων λιγνιτικών σταθμών (πάνω από 500 άτομα θα αποχωρήσουν εξαιτίας της απόσυρσης των μονάδων σε Καρδιά και Αμύνταιο το 2019).

Η μισθοδοσία
Το κόστος μισθοδοσίας συνολικά στον όμιλο της ΔΕΗ ξεπερνά τα 820 εκατ. ευρώ. Οι περίπου 6.000, αντιστοιχούν σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς σε δαπάνες της τάξης των 280 εκατ. ευρώ.

Προσλήψεις
Στόχος είναι μέσα στην επόμενη πενταετία να έχουν αποχωρήσει από τη ΔΕΗ πάνω από 6.000 άτομα, ενώ θα υπάρξουν και προσλήψεις περίπου 1.000 νέων υπαλλήλων. Ουσιαστικά, η επιχείρηση θα κληθεί να επιστρέψει στην κερδοφορία και την ανάπτυξη με περίπου το μισό προσωπικό.

Τα τιμολόγια
Παρεμβάσεις αναμένονται όμως και στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επιχειρησιακό σχέδιο για την επόμενη πενταετία προβλέπει ετήσια αύξηση των EBITDA κατά 90 με 100 εκατ. ευρώ ετησίως.

Πηγές αναφέρουν ότι αυτά τα πρόσθετα κέρδη θα προέλθουν από την αναδιάρθρωση των τιμολογίων και κατά κύριο λόγο από την κατάργηση των εκπτώσεων συνέπειας 15% και ενδεχομένως και της προπληρωμής 6%.

Άγριο κυνήγι οφειλετών
Παράλληλα, το επόμενο διάστημα αναμένεται άγριο «κυνήγι» οφειλετών με τη συνδρομή κοινοπραξίας εξειδικευμένων εταιριών, καθώς οι ανείσπρακτες οφειλές από πελάτες της ΔΕΗ ανέρχονται σε περίπου 2,8 δισ. ευρώ.

Το στρατηγικό σχέδιο έχει θέσει ως στόχο την είσπραξη ποσού της τάξης του 1 δισ. ευρώ στο τέλος της πενταετίας. Τα ποσά που θα πληρωθούν προγραμματίζεται να διεκδικηθούν με προγράμματα διακανονισμών α λα καρτ, δηλαδή ανάλογα με το προφίλ του κάθε οφειλέτη καθώς και με τη συνδρομή εισπρακτικών εταιριών.

Μη βιώσιμη σχέση
Το Σχέδιο Πυξίδα, αποτυπώνει και τη μη βιώσιμη σχέση των λειτουργικών κερδών με το ύψους του καθαρού χρέους. Αυτή είναι 1 προς 8 και θα πρέπει τα πρώτα να ανέλθουν στο 1 με 1,1 δισ. ευρώ στο τέλος του 2022 και το χρέος να πέσει από τα 3,9 στα 2 δισ. ευρώ.

Η σχέση αυτή είναι πιθανόν να χειροτερεύσει, αν δεν ληφθούν μέτρα, καθώς η ΔEΗ, λόγω των υποχρεώσεων που απορρέουν από το μνημόνιο, θα πρέπει στο τέλος του επόμενου έτους να μειώσει το μερίδίο της στην αγορά κάτω από 50% - δηλαδή να κατεβάσει τις πωλήσεις της στο ύψος περίπου των 2 δισ. ευρώ. Για το λόγο αυτό άλλωστε είναι σε εξέλιξη και ο διαγωνισμός πώλησης των λιγνιτικών σταθμών της Μελίτης και της Μεγαλόπολης συνολικής ισχύος 930 MW. Με τον τρόπο αυτό θα εισέλθουν νέοι παίκτες και αξιοποιώντας τη λιγνιτική παραγωγή θα διαμορφώσουν ανταγωνιστικά τιμολόγια συγκριτικά με τη ΔEΗ.

Άλλες δραστηριότητες
Η δημόσια επιχείρηση έχει θέσει, επίσης, ως στόχο την είσοδό της και σε άλλες δραστηριότητες προκειμένου να ανακτήσει μέρος των χαμένων της πωλήσεων, όπως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών και η αξιοποίηση του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ως εναλλακτική μορφή προμήθειας καυσίμου των πετρελαιοκίνητων μονάδων της στα νησιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΔΕΗ την τελευταία τετραετία απώλεσε το 70% της αξίας της μετοχής της.

Το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σπετσών», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική 2014-2020»,  του Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών στο Δήμο Παρέμβασης και ανά ειδικότητα, ο εξής αριθμός ατόμων:

  • 2 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός
  • 1 ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό
  • 1 ΠΕ Φαρμακοποιός

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Ανεξαρτήτως κατηγορίας, οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, θα πρέπει να: i) έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, ii) έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν, iii) είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958). Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας.

Προθεσμία:

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)και αρχίζει από την 05/07/2018 έως και την 16/07/2018

(Λαμβάνοντας υπόψη ότι η λήξη του δεκαημέρου συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, ήτοι Σάββατο 14/07/2018, η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα)

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τη συγχρηματοδοτούμενη δράση “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών”» και το Ειδικό Παράρτημα (Α1): Απόδειξης χειρισμού Η/Υ]:

α) στο δικτυακό τόπο του Φορέα (www.epeka.gr), β) στα γραφεία του Φορέα στην Περιοχή Παρέμβασης (διεύθυνση: Περιοχή Υπαπαντή, Τ.Κ. 18050 Σπέτσες) και γ) στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παρέμβασης.

 Αιτήσεις:

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΣΟΧ: α) στο δικτυακό τόπο του Φορέα (www.epeka.gr), β) στα γραφεία του Φορέα στην Περιοχή Παρέμβασης (διεύθυνση: Περιοχή Υπαπαντή, Τ.Κ. 18050 Σπέτσες)και γ) στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παρέμβασης. Καλούνται να την συμπληρώσουν και να την υποβάλουν ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Φορέα στην ακόλουθη διεύθυνση: Κανάρη 20, Τ.Κ. 10674 Αθήνα, τηλ.: 210-3625300 (ώρες επικοινωνίας: 12:00-14:00), απευθύνοντάς την στο Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.», υπόψη Διεύθυνσης Οικονομικής & Διοικητικής Διαχείρισης/ Τμήματος Προσωπικού, σχετικά Αριθμός Ανακοίνωσης (ΣΟΧ 11/2018). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Επισυνάπτονται:

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 11/2018

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 11/2018

3. ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1)

4. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

πηγή: https://www.e-dimosio.gr

Την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη ενημέρωσης από την διεύθυνση του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου για τα 8μηνα που έχουν προγραμματιστεί να προκηρυχθούν το αμέσως επόμενο διάστημα και για την νέα ειδικότητα που θα υπάρχει, τα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας που είναι απαραίτητη και για τα κριτήρια που απαιτούνται για αυτήν την ειδικότητα.
Η νέα ειδικότητα που θα υπάρχει είναι ο Βοηθός Χειριστή Απολήπτη (Βοηθός Χειριστή Καδοτροχού) και τα δικαιολογητικά για την απόκτηση της άδειας (Βεβαίωση Αναγγελίας Άδεια Βοηθού Χειριστή Μηχανημάτων 1ης έως 8ης Ειδικότητας) για τα κριτήρια που απαιτούνται για αυτή σύμφωνα με την διεύθυνση του ΑΗΣ είναι :

1. Παράβολο 15 € στην Τράπεζα Πειραιώς στον λογαριασμό 5275/061178/225
2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Τίτλος σπουδών (οποιοδήποτε τίτλο σπουδών)
4. Δίπλωμα οδήγησης
5. Τρεις βεβαιώσεις υγείας από Κρατικό Νοσοκομείο :

α) Παθολόγος ή Ορθοπεδικός για αρτιμελειότητα

β) Οφθαλμίατρος

γ) Ω.Ρ.Λ

Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται στην Νομαρχία Κοζάνης στο τμήμα όπου εκδίδονται και όλες οι άδειες και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο της μίας εβδομάδας ο ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει την σχετική άδεια.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο παραπάνω αρμόδιο τμήμα της Νομαρχίας.

Η ενημέρωση έγινε από τον Διευθυντή του Σταθμού Βασίλειο Τσίγκα και από τον Τομεάρχη Διοικητικού και Οικονομικού Πέτρο Ιακωβίδη.

Στην ενημέρωση συμμετείχαν ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Δημητρίου Πεχλιβανίδης Θεοχάρης, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ρυακίου Τηλαβερίδης Κωνσταντίνος και εκ μέρους του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Ελλησπόντου Κοζάνης ο Αλέξανδρος Κοκκινίδης.

Μετά το τέλος της ενημέρωσης συζητήθηκαν και τα γνωστά παρακάτω θέματα :

1. Επέκταση δενδροφύτευσης κατά μήκος των ταινιοδρόμων

2. Φωτισμός δρόμου προς ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και Διασταυρώσεων προς Άγιο Δημήτριο - Ρυάκιο και Τετραλόφου.

3. Τοποθέτηση Δίχτυ προστασίας στην κεφαλή Β1 / Κ11 και καθαρισμός της στροφής για την ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας λόγο της Λιγνιτόσκονης

4. Οι Έκτακτες Συμβάσεις με 8μηνη Εργασία για το 2018 χωρίς αλλαγές.

Με τροπολογία ορίζεται ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ως Εθνικό Γραφείο Συντονισμού του Δικτύου Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Απασχόλησης (EURES), με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του Κανονισμού (EE) 589/2016.

Οι αρμοδιότητες του Εθνικού Γραφείου Συντονισμού ασκούνται από τη Διεύθυνση Συντονισμού του ΟΑΕΔ. Επίσης οργανώνεται σύστημα εισδοχής οργανισμών του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα ως μελών και εταίρων στο δίκτυο EURES.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ θα καθορίζονται οι απαιτήσεις και τα κριτήρια εισδοχής στο δίκτυο EURES,η διαδικασία διαπίστευσης των υποψήφιων οργανισμών ως μελών και εταίρων EURES, ο φορέας ή οι φορείς διαπίστευσης και η περίοδος ισχύος αυτής, η παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαπιστευμένων οργανισμών, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ανωτέρω απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της διαπίστευσης, η διαδικασία και τα όργανα επιβολής αυτών,  η διαδικασία υποβολής ενστάσεων και τα όργανα εξέτασης αυτών, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή του Κανονισμού (EE) 589/2016.

Η προτεινόμενη διάταξη είναι αναγκαία και κατάλληλη διότι θεσπίζει το απαραίτητο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (EE) 589/2016 και παράλληλα παρέχει, κατά τρόπο σαφή και εξειδικευμένο, εξουσιοδότηση προς τα αρμόδια όργανα σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής και διαπίστευσης μελών και εταίρων EURES καθώς και με τη διενέργεια δημόσιας πρόσκλησης εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Η διακρατική και διασυνοριακή συνεργασία και η υποστήριξη προς όλα τα μέλη και τους εταίρους του EURES που δραστηριοποιούνται στα κράτη μέλη θα διευκολυνθεί μέσω του ευρωπαϊκού γραφείο συντονισμού. Η ευρύτερη συμμετοχή μελών στο δίκτυο EURES αναμένεται να έχει ως συνέπεια τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην παροχή υπηρεσιών, διευκολύνοντας τη δημιουργία συμπράξεων και ενισχύοντας τη συμπληρωματικότητα και την ποιότητα.

Πηγή: https://www.e-dimosio.gr

ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ